· Watykan ·

Miesiąc Papieża Franciszka

 Miesiąc Papieża Franciszka  POL-002
11 marca 2022

Poniedziałek 17 stycznia

Podążamy jako bracia w kierunku coraz pełniejszej komunii. Pomagajmy sobie nawzajem w naszym ekumenicznym pielgrzymowaniu, abyśmy zmierzali «coraz bardziej ku Bogu», «magis ac magis in Deum», jak mówi Reguła św. Benedykta ( lxii , 4). Świat potrzebuje Jego światła, a to światło świeci tylko w miłości, komunii i braterstwie.

(Z przemówienia do delegacji ekumenicznej z Finlandii)

Piątek 28 stycznia

Stawiacie sobie za cel ujawnianie fałszywych wiadomości, tzw. fake newsów, i niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji na temat szczepionek przeciw covid -19, a zaczęliście to robić poprzez wprowadzanie do sieci różnych mediów katolickich i angażowanie różnych ekspertów.

Chociaż celem waszego konsorcjum jest walka z dezinformacją, zwalczanie fake newsów i walka z manipulowaniem sumieniami najsłabszych, nigdy nie możemy zapominać o fundamentalnym rozróżnieniu mię-dzy wiadomościami a ludźmi. Fake newsy trzeba zwalczać, ale zawsze trzeba szanować ludzi, którzy często, bez zachowania pełnej przezorności i odpowiedzialności, przyjmują je. Chrześcijanin rozpowszechniający informacje obiera styl ewangeliczny, buduje mosty, jest rzemieślnikiem pokoju, także i przede wszystkim w poszukiwaniu prawdy. Swoją postawą nie przeciwstawia się ludziom, nie przyjmuje postawy wyższości, nie upraszcza rzeczywistości, by nie popaść w naukowy fideizm. W rzeczywistości nauka sama w sobie jest ciągłym procesem, zmierzającym do rozwiązywania problemów.

Rzeczywistość jest zawsze bardziej złożona, niż nam się wydaje, i musimy szanować wątpliwości, obawy i pytania ludzi, starając się im towarzyszyć, a nigdy nie traktować ich protekcjonalnie. Prowadzić dialog z wątpiącymi.

(Z przemówienia do uczestników spotkania zorganizowanego przez Międzynarodowe Konsorcjum Mediów Katolickich «Catholic fact-checking»)

Sobota 29 stycznia

W tym czasie bardzo złożonego kryzysu gospodarczego i społecznego pragnę wyrazić bliskość moją i Kościoła wobec świata pracy. Wielu pracowników oraz wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji, pogorszonej przez pandemię. Jednak pandemia nie może i nie powinna stać się alibi, usprawiedliwiającym zaniedbania w dziedzinie sprawiedliwości czy bezpieczeństwa. Przeciwnie, kryzys ten można potraktować jako sposobność do wspólnego, solidarnego wzrostu i podniesienia jakości pracy.

Niech przykład i wstawiennictwo św. Józefa pomogą wam nie popaść w zniechęcenie oraz twórczo wykorzystywać wasze talenty i wielkie doświadczenie, aby iść naprzód i otwierać nowe drogi. W tym celu bardzo ważne jest łączenie mądrości osób starszych i entuzjazmu młodych. Niech się spotkają, to jest sekret!

(Z przemówienia do członków Włoskiego Stowarzyszenia Chemików Przemysłu Skórzanego)

Środa 2 lutego

Kiedy Symeon bierze Jezusa w ramiona, jego usta wypowiadają słowa błogosławieństwa, uwielbienia i zdumienia. A czy my, po tylu latach życia konsekrowanego, straciliśmy zdolność do zdumiewania się? Czy też nadal jesteśmy do tego zdolni? Zbadajmy to, a jeśli ktoś jej nie znajduje, niech prosi o łaskę zdumienia, zdumiewania się cudami, które Bóg czyni w nas, ukrytymi jak ten w świątyni, gdy Symeon i Anna spotkali Jezusa.

Jeśli osobom konsekrowanym brakuje słów błogosławiących Boga i innych, jeśli brakuje radości, jeśli brakuje zapału, jeśli życie braterskie jest tylko trudem, jeśli brak zdumienia, to nie dlatego, że jesteśmy ofiarami kogoś lub czegoś, lecz prawdziwym powodem jest to, że nasze ramiona nie obejmują już Jezusa. A kiedy ramiona konsekrowanego, konsekrowanej nie obejmują Jezusa, obejmują pustkę, którą próbują wypełnić innymi rzeczami, ale jest pustka. Obejmować Jezusa swomi ramionami — to jest znak, to jest droga, to jest «przepis» na odnowę. Wtedy, gdy nie obejmujemy Jezusa, serce zamyka się w goryczy.

(Z homilii w święto Ofiarowania Pańskiego)

Wtorek 8 lutego

Tegoroczny temat [Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi] brzmi: «Siła troski. Kobiety, gospodarka i handel ludźmi». Zachęca nas on do zastanowienia się nad sytuacją kobiet i dziewcząt, które są poddawane różnym formom wyzysku, w tym przymusowym małżeństwom, niewolnictwu domowemu i niewolnictwu w pracy. Tysiące kobiet i dziewcząt, które każdego roku padają ofiarą handlu ludźmi, ujawniają dramatyczne konsekwencje modeli relacji opartych na dyskryminacji i podporządkowaniu. I to nie jest przesada — tysiące!

Handel ludźmi jest przemocą! Przemoc, jakiej doświadcza każda kobieta i każda dziewczynka, jest otwartą raną w ciele Chrystusa, w ciele całej ludzkości, jest głęboką raną, która dotyka także każdego z nas.

(Z przesłania wideo na Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi)

Czwartek 10 lutego

Ten czas pandemii uczy nas patrzeć na chorobę jak na zjawisko globalne, a nie tylko indywidualne, i zachęca nas do refleksji nad innymi rodzajami «patologii», które zagrażają ludzkości i światu. Indywidualizm i obojętność wobec innych to formy egoizmu, które niestety nasilają się w społeczeństwie dobrobytu konsumpcyjnego i liberalizmu gospodarczego. Wynikające z tego nierówności występują również w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie niektórzy cieszą się tak zwaną «perfekcją», a wielu innych ma trudności z dostępem do podstawowej opieki. Antidotum na ten «wirus» społeczny jest kultura braterstwa, oparta na świadomości, że wszyscy jesteśmy równi jako osoby ludzkie, wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy dziećmi jednego Ojca (por. Fratelli tutti, 272). Na tej podstawie możliwa będzie opieka zdrowotna skuteczna i dla wszystkich.

(Z przesłania wideo do uczestników webinaru «Światowy Dzień Chorego: znaczenie, cele i wyzwania»)