· Watykan ·

Dekrety w sprawach kanonizacyjnych

11 marca 2022

W czwartek 20 stycznia Ojciec Święty upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania 3 dekretów, które dotyczą:

— heroiczności cnót sługi Bożego Franciszka Ksawerego Toppiego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, arcybiskupa prałata Pompei o della Beatissima Vergine del Ss.mo Rosario, ur. 26 czerwca 1925 r. w Brusciano (Włochy), zm. 2 kwietnia 2007 r. w Noli (Włochy);

— heroiczności cnót służebnicy Bożej Marii Teresy De Vincenti (Raffaelli), założycielki Zgromadzenia Małych Robotnic Najświętszych Serc, ur. 1 maja 1872 r. w Acri (Włochy) i tam zm. 23 listopada 1936 r.;

— heroiczności cnót służebnicy Bożej Gabrieli Borgarino (Teresy), ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, ur. 2 września 1880 r. w Boves (Włochy), zm. 1 stycznia 1949 r. w Lusernie (Włochy).

Św. Ireneusz doktorem
Kościoła powszechnego

Podczas audiencji kard. Marcello Semeraro zaproponował Ojcu Świętemu, by przyjął pozytywną opinię sesji plenarnej kardynałów i biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w sprawie przyznania tytułu doktora Kościoła powszechnego św. Ireneuszowi, biskupowi Lyonu, ur. między 130 a 140 r. prawdopodobnie w Smyrnie (obecnie Turcja), zm. w 202 r. w Lyonie (Francja).

21 stycznia został opublikowany dekret, na mocy którego Papież Franciszek ogłosił św. Ireneusza doktorem Kościoła z tytułem Doctor unitatis.