· Watykan ·

List z okazji 625. rocznicy erygowania w Krakowie Wydziału Teologicznego

Nie zapominajmy o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzmy w przyszłość

  Nie zapominajmy o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzmy w przyszłość  POL-001
27 stycznia 2022

Poniżej publikujemy list Ojca Świętego skierowany do abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego i Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii w Krakowie, w związku z rocznicą erygowania Wydziału Teologicznego w ówczesnej Akademii Krakowskiej.

Do Czcigodnego Brata
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Wielkiego Kanclerza
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii
w Krakowie

W dniu 11 stycznia 1397 r., na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława, papież Bonifacy ix bullą Eximiae devotionis affectus erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii . Mija zatem 625 lat od tego doniosłego wydarzenia, z którego bierze początek historia waszej relatywnie młodej Uczelni. Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów.

Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość. Dewizą waszego Uniwersytetu jest wezwanie: «Idźcie i nauczajcie» (Mt 28, 19), a w dokumencie o jego misji zostało zapisane, że jego działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych. Św. Jan Paweł ii wskazywał na potrzebę takiej «posługi myślenia», dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie. Dlatego, wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija. Młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu. Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie. Pełnijcie ją w poczuciu odpowiedzialności za wierność waszej misji: idźcie i nauczajcie!

W modlitwie Bogu polecam Ciebie, Drogi Bracie, Rektora i Profesorów, Studentów i Pracowników Uniwersytetu, przyzywając wstawiennictwa św. Jadwigi Królowej fundatorki Wydziału oraz św. Jana Pawła ii , i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 6 stycznia, w uroczystość
Objawienia Pańskiego 2022 r.

FRANCISCUS