· Watykan ·

Kronika

 Kronika  POL-011
02 grudnia 2021

Kronika

1 x — Zostało opublikowane przesłanie Ojca Świętego do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ( fao ), Qu Dongyu, z okazji Światowego Forum Żywnościowego, zorganizowanego przez młodzież w dniach od 1 do 5 października w Rzymie * Ojciec Święty spotkał się z trzecią grupą francuskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum.

2 x — Papież skierował przesłanie wideo do młodych przedsiębiorców i ekonomistów, uczestniczących w odbywającym się w Asyżu drugim światowym spotkaniu z cyklu «Ekonomia Franciszka». * Papież przyjął na audiencji członków międzynarodowego ruchu «Wiara i Światło», zrzeszającego osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół * W grocie Lourdes w Ogrodach Watykańskich Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii w intencji Korpusu Żandarmerii Watykańskiej z okazji obchodzonego 29 września święta św. Michała Archanioła, patrona i opiekuna włoskiej Policji Państwowej i Korpusu Żandarmerii Watykańskiej * Papież mianował biskupem diecezji Belfort-Montbéliard (Francja) Denisa Jachieta, dotychczasowego biskupa pomocniczego Paryża.

3 x Anioł Pański * Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników spotkania Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, mającego za temat: «Caritas, przyjaźń społeczna i koniec ubóstwa», które odbywało się w Watykanie w dniach 3-4 października * W Catanzaro we Włoszech odbyła się beatyfikacja dwóch świeckich — Kajetany Tolomeo, nazywanej Nuccią, zmarłej w 1997 r., oraz Marii Antonii Samà, zmarłej w 1953 r. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

4 x — W Auli Bło-gosławieństw odbyło się spotkanie pod hasłem «Wiara i nauka: w kierunku cop 26», w którym oprócz Papieża Franciszka udział wzięli naukowcy oraz zwierzchnicy religijni, reprezentujący m.in. chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm, buddyzm * Ojciec Święty przyjął na audiencjach: Wielkiego Imama Al-Azharu Ahmeda al-Tajeba; Patriarchę Konstantynopola Bartłomieja; przewodniczącego szczytu klimatycznego cop 26 Aloka Sharmę.

5 x — W Światowym Dniu Nauczyciela, obchodzonym z inicjatywy unesco , Papież wziął udział w międzyreligijnym spotkaniu, które zorganizowano w ramach Globalnego Paktu Edukacyjnego. Spotkanie odbyło się pod hasłem: «Religia i edukacja» * Franciszek przyjął na audiencji Arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego.

6 x — Audiencja generalna w Auli Pawła vi. Po zakończeniu katechezy Papież odniósł się do opublikowanego raportu na temat wykorzystywania seksualnego we Francji. Powiedział: «Siostry i bracia, wczoraj Konferencja Episkopatu Francji oraz francuska Konferencja Zakonów Męskich i Żeńskich otrzymały raport Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele, której zadaniem jest ocena skali zjawiska agresji i przemocy seksualnej wobec małoletnich, począwszy od 1950 r. Wynika z niego, że ich liczba jest, niestety, znaczna. Pragnę wyrazić ofiarom mój smutek i mój ból z powodu traumy, jakiej doświadczyły; a także mój wstyd, nasz wstyd, mój wstyd z powodu zbyt długo trwającej niezdolności Kościoła do tego, by je umieścić w centrum swojej troski. Zapewniam je o mojej modlitwie. Modlę się, i módlmy się wszyscy razem: ‘Tobie, Panie, chwała, nam — wstyd’. To jest moment wstydu. Zachęcam biskupów i was, drodzy bracia, którzy przybyliście tutaj, aby dzielić tę chwilę, zachęcam biskupów i przełożonych zakonnych do dalszego dokładania wszelkich starań, aby podobne tragedie się nie powtórzyły. Wyrażam kapłanom z Francji bliskość i ojcowskie wsparcie w obliczu tej próby, która jest trudna, ale uzdrawiająca, i zachęcam francuskich katolików do wzięcia odpowiedzialności za to, aby zagwarantować, żeby Kościół był dla wszystkich bezpiecznym domem. Dziękuję» * Został opublikowany chirograf Ojca Świętego, podpisany 29 września, powołujący do życia Fundację ds. Katolickiej Służby Zdrowia. Franciszek powierzył jej kierownictwo bpowi Nunziowi Galantinowi, przewodniczącemu Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej * Papież przyjął na audiencjach: Katolikosa Wszystkich Ormian Karekina ii ; ormiańskiego patriarchę Konstantynopola Sahaka ii ; metropolitę wołokołamskiego, przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego Hilariona; członków jury nagrody Zayeda na rzecz braterstwa międzyludzkiego.

7 x — Franciszek wziął udział w spotkaniu modlitewnym w intencji pokoju, zorganizowanym przez wspólnotę Sant’Egidio, pod hasłem: «Braterskie narody, przyszła ziemia. Religie i kultury w dialogu». W uroczystości, która odbyła się w Koloseum, wzięli udział m.in. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, Arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz Wielki Imam Al-Azharu Ahmed al-Tajeb * Franciszek spotkał się z członkami Mieszanej Katolicko-Prawosławnej Grupy Roboczej św. Ireneusza i wygłosił do nich przemówienie, w którym zapowiedział, że ogłosi św. Ireneusza z Lyonu doktorem Kościoła, który będzie miał tytuł Doctor unitatis * Papież przyjął na audiencjach: kanclerz Niemiec Angelę Merkel; szejka Nahyana bin Mubaraka Al Nahyana, ministra ds. tolerancji Zjednoczonych Emiratów Arabskich * Ojciec Święty mianował biskupem koadiutorem diecezji sremskiej (Serbia) ks. Fabijana Svalinę z duchowieństwa archidiecezji Ðakovo-Osijek (Chorwacja) * Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim Papież przewodniczył aktowi ustanowienia cyklu studiów poświęconych ekologii i ochronie środowiska oraz powołującemu — we współpracy z unesco — katedrę, zajmującą się edukacją do zrównoważonego rozwoju. W uroczystości uczestniczyli również Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej oraz dyrektor generalna unesco Audrey Ayoulay.

8 x — Ojciec Święty spotkał się z pierwszą grupą polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Papież przyjął na audiencji premiera Malty Roberta Abelę * Został opublikowany list Papieża Franciszka z okazji 50. rocznicy powstania niemieckiego wydania «L’Osservatore Romano».

9 x — Rano w Nowej Auli Synodalnej Ojciec Święty uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym proces synodalny * Papież przyjął na audiencji Nancy Pelosi, spikerkę Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych * Franciszek spotkał się z uczestnikami, odbywającego się w Rzymie w dniach od 8 do 9 października, międzyparlamentarnego spotkania przygotowawczego do szczytu klimatycznego cop 26 * W Neapolu odbyła się beatyfikacja Marii Laurencji Longo, założycielki szpitala dla nieuleczalnie chorych w Neapolu i Zakonu Kapucynek św. Klary. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

10 x — Rano w Bazylice św. Piotra Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. inaugurującej xvi Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów * Anioł Pański * Zostało opublikowane przesłanie Franciszka, skierowane do abpa Domenica Sorrentina, ordynariusza diecezji Asyżu-Nocery Umbry-Gualdo Tadino, oraz do wszystkich uczestników 60. Marszu Pokoju Perugia-Asyż, odbywającego się w tym roku pod hasłem «Troska jako nowe imię pokoju» * Zostało opublikowane papieskie przesłanie do katolików obrządku łacińskiego w Rosji z okazji 30. rocznicy ustanowienia administratur apostolskich w tym kraju * Zostało opublikowane przesłanie prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Petera Turksona, z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego * W Tropei we Włoszech odbyła się beatyfikacja ks. Franciszka Mottoli, założyciela Świeckiego Instytutu Oblatek Najświętszego Serca. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

11 x — Papież przyjął na audiencji prezydenta Armenii Armena Sarkisjana * Ojciec Święty spotkał się z uczestniczkami 21. Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret, odbywającej się w Rzymie od 25 września do 25 października * Papież przyjął na audiencji członków Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów * Franciszek mianował mistrzem papieskich ceremonii liturgicznych ks. Diega Giovanniego Ravellego, dotychczas kierownika biura Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Nowy mistrz ceremonii będzie odpowiedzialny również za papieski chór muzyczny. Ks. Cristiano Antonietti, pracujący w Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu, został mianowany ceremoniarzem papieskim.

12 x — Ojciec Święty mianował administratorem apostolskim sede plena et ad nutum Sanctae Sedis archidiecezji kolońskiej (Niemcy) Rolfa Steinhäusera, biskupa pomocniczego tejże archidiecezji * Papież mianował członkiem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego s. Roxanne Schares ssnd , przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame * Franciszek skierował przesłanie do mieszkańców Rio de Janeiro z okazji 90. rocznicy odsłonięcia statuy Chrystusa Odkupiciela na górze Corcovado.

13 x — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Papież przyjął na audiencji kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i upoważnił tę Kongregację do promulgowania siedmiu dekretów * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Ibizy (Hiszpania) ks. Vicente Ribasa Pratsa, dotychczas administratora diecezjalnego tejże stolicy.

14 x — Papież przyjął na audiencji przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej * Franciszek przyjął na audiencjach: audytora generalnego Alessandra Cassinisa Righiniego; ambasadora Egiptu przy Stolicy Apostolskiej Mahmouda S. Samy’ego * Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników spotkania zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu w Argentynie.

15 x — Ojciec Święty spotkał się z drugą grupą polskich biskupów, którzy przybyli z wizytą ad limina Apostolorum * Zostało opublikowane przesłanie Ojca Świętego do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ( fao ), Qu Dongyu, z okazji Światowego Dnia Żywności * Papież przyjął na audiencji szejka Abdula Karima Paza z Argentyny * Franciszek mianował biskupem pomocniczym diecezji Meaux (Francja) ks. Guillaume'a Leschalliera de Lisle, dotychczas wikariusza generalnego tejże diecezji.

16 x — Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników, odbywającej się online, drugiej sesji iv Światowego Spotkania Ruchów Ludowych * W Kordobie w Hiszpanii odbyła się beatyfikacja Jana Eliasza Mediny i 126 towarzyszy, kapłanów, zakonników i świeckich, zabitych z nienawiści do wiary w Hiszpanii między 1936 a 1939 r. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

17 x — Papież przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Piotra, podczas której udzielił święceń biskupich dwóm prezbiterom: ks. Guidowi Mariniemu, dotychczasowemu mistrzowi papieskich celebracji liturgicznych, którego ustanowił biskupem Tortony we Włoszech, oraz sekretarzowi Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. Andrèsowi Gabielowi Ferradzie Moreirze * Anioł Pański.

18 x — Ojciec Święty mianował członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych prof. Virgília Maurícia Vianę z Foundation for Amazon Sustainability ( fas ) * Franciszek przyjął na audiencji członków Biomedical University Foundation, wspierającej działalność dydaktyczną rzymskiego Uniwersytetu Campus Bio-Medico * Watykański Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin skierował w imieniu Ojca Świętego przesłanie wideo do uczestników «Women’s Forum G20 Italy». Cel forum poświęconego kobietom, odbywającego się w dniach 17-19 października, to podnoszenie świadomości na temat kluczowej roli kobiet i ich pozytywnego wpływu na odbudowę gospodarki * Papież przyjął na audiencji premiera Francji Jeana Castexa.

20 x — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Została opublikowana nota Kongregacji ds. Biskupów, informująca o ustanowieniu przez Ojca Świętego Kościelnej Konferencji Amazonii (Conferencia Eclesial de la Amazonia), jako kościelnej osoby publicznoprawnej; jej celem jest promowanie wspólnych działań duszpasterskich w okręgach kościelnych Amazonii i zachęcanie do większej inkulturacji wiary na tym terytorium.

21 x — Ojciec Święty spotkał się z trzecią grupą polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Papież przyjął na audiencji o. Manuela Jesúsa Arrobę Conde cmf , dyrektora Papieskiego Instytutu Jana Pawła ii w Madrycie * Zostało opublikowane przesłanie Papieża do uczestników 49. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich, odbywającego się w dniach od 21 do 24 października w Tarencie. Franciszek skierował również przesłanie wideo do uczestników sesji inaugurującej tegoroczny Tydzień Społeczny.

22 x — Ojciec Święty udał się do Kurii Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanek), gdzie spotkał się z uczestniczkami, odbywającej się w Rzymie od 11 września do 24 października, 24. Kapituły Generalnej tego zgromadzenia i wygłosił do nich przemówienie * Został opublikowany dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dotyczący wprowadzania w życie znowelizowanych na mocy motu proprio Papieża Franciszka «Magnum principium» z 2017 r., norm kan. 838 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odnośnie do tłumaczenia ksiąg liturgicznych. Dekret podkreśla m.in. odpowiedzialność konferencji biskupich za tłumaczenie łacińskich tekstów liturgicznych * Franciszek skierował list do Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja z okazji 30. rocznicy jego wyboru na arcybiskupa Konstantynopola i Patriarchę Ekumenicznego * Ojciec Święty mianował członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Francesca Montenegra, arcybiskupa seniora Agrigento (Włochy) * Papież mianował nowych członków Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Są nimi: ks. César Izquierdo Urbina z hiszpańskiego Uniwersytetu Nawarry; o. Benedict Kanakappally ocd , wicerektor i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum; prof. Paul Mattei, członek Papieskiej Akademii Języka Łacińskiego * W Domu św. Marty Franciszek spotkał się z grupą więźniów i byłych więźniów, którzy odbywają lub odbyli karę w strukturach należących do włoskiej wspólnoty ks. Benziego w Vasto, w prowincji Chieti, i w Termoli, w prowincji Campobasso.

23 x — Franciszek spotkał się z przedstawicielami Fundacji «Centesimus Annus — Pro Pontifice», uczestniczącymi w odbywającym się w Watykanie od 21 do 22 października międzynarodowym kongresie na temat: «Solidarność, współpraca, odpowiedzialność. Antidotum na niesprawiedliwość, nierówności i wykluczenia» * Papież przyjął na audiencji Martę Lucíę Ramírez, wiceprezydent oraz minister spraw zagranicznych Kolumbii * Został opublikowany list skierowany w imieniu Papieża Franciszka przez watykańskiego Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina do prezesa Krajowego Dzieła Montessori, Benedetta Scoppoli, w związku z odbywającym się w Rzymie międzynarodowym kongresem z okazji 150. rocznicy urodzin wybitnej włoskiej pedagog Marii Montessori * W Brescii, we Włoszech, odbyła się beatyfikacja s. Łucji od Niepokalanej (Marii Ripamonti) ze Zgromadzenia Służebnic Miłości, zmarłej w 1954 r. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

24 x Anioł Pański * W Bolonii odbyła się beatyfikacja Aleksandry Sabattini, wiernej świeckiej. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

25 x — Ojciec Święty przyjął na audiencjach: prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera; rektora Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Peru prof. Carlosa Miguela Garateę Graua; Najwyższego Rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba Patricka E. Kelly’ego * Papież spotkał się z uczestnikami pielgrzymki ekumenicznej do Rzymu, odbywającej się w tym roku pod hasłem «Lepiej wszyscy razem» * Ojciec Święty przyjął rezygnację bpa Amadea Rodrígueza Magra z kierowania diecezją Jaén (Hiszpania) i mianował na jego miejsce bpa Sebastiána Chica Martíneza, dotychczas biskupa pomocniczego diecezji Kartageny * Papież mianował członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych prof. Jeffreya Davida Sachsa, dyrektora «Center for Sustainable Development» z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku * Ojciec Święty mianował wicekoordynatorem Rady ds. Ekonomii prof. Charlotte Kreuter-Kirchhof, członkinię tej Rady.

26 x — Papież skierował list do kard. Silvana Marii Tomasiego, delegata specjalnego przy Suwerennym Zakonie Maltańskim; informuje w nim o przedłużeniu okresu pełnienia przez Fra’ Marca Luzzaga funkcji namiestnika Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego, którą pełni od listopada 2020 r.

27 x — Audiencja generalna w Auli Pawła vi .

28 x — Ojciec Święty spotkał się z czwartą grupą polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Został ogłoszony dekret Penitencjarii Apostolskiej, zgodnie z którym uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych będzie możliwe nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad.

29 x — Papież skierował przesłanie do słuchaczy brytyjskiej stacji radiowej bbc Radio 4 w związku ze szczytem klimatycznym cop 26, rozpoczynającym się 31 października w Glasgow * Ojciec Święty przyjął na audiencjach: prezydenta Republiki Korei Muna Jae-ina; prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena * Papież przyjął rezygnację bpa Giuseppe Piemontese ofm Conv z kierowania diecezją Terni-Narni-Amelia (Włochy); na jego miejsce mianował ks. Francesca Antonia Soddu, dotychczas dyrektora włoskiej Caritas * Franciszek mianował biskupem diecezji Ascoli Piceno (Włochy) abpa Gianpiera Palmieriego, dotychczas wiceregensa diecezji rzymskiej * Papież mianował siedmiu nowych konsultorów Kongregacji Nauki Wiary.

30 x — Papież przyjął na audiencjach: premiera Indii Narendrę Modiego; ks. Maurizia Braviego, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Światowej Organizacji Turystyki; br. José Davida Correę Gonzaleza, przełożonego generalnego Sodalicio de Vida Cristiana * W Tortosie w Hiszpanii odbyła się beatyfikacja ks. Franciszka Cástora Soja Lópeza i trzech towarzyszy, kapłanów ze Świeckiego Stowarzyszenia Księży Robotników Diecezjalnych, zabitych z nienawiści do wiary w latach 1936-1938 w Hiszpanii.

31 x Anioł Pański.