· Watykan ·

Śp. kard. José Freire Falcão

 Śp. kard. José Freire Falcão  POL-010
12 października 2021

Urodził się 23 października 1925 r. w Erere, w Brazylii. W 1938 r., w wieku 13 lat, wstąpił do seminarium w Fortalezie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1949 r. w Limoeiro do Norte. Działalność duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w tamtejszej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia. Był również wicedyrektorem gimnazjum diecezjalnego, wykładowcą w niższym seminarium i innych instytutach, koordynował także pracę diecezjalnej Akcji Katolickiej. 24 kwietnia 1967 r. został mianowany biskupem koadiutorem diecezji Limoeiro do Norte; sakrę biskupią przyjął 17 czerwca tego samego roku. Na zawołanie wybrał słowa «Servir em humildade». Po dwóch miesiącach od przyjęcia sakry, 19 sierpnia 1967 r., objął rządy w diecezji, jako jej drugi z kolei biskup.

25 listopada 1971 r. został arcybiskupem Teresiny, a od 15 lutego był metropolitą archidiecezji Brasílii. Wierny swojej dewizie biskupiej: «Służyć w pokorze», dążył do rozwoju powierzonych mu wspólnot, ożywiany wielką pasją głoszenia Ewangelii oraz głęboką miłością do Kościoła i ludzi. Był m.in. wiceprzewodniczącym Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej ( celam ). Pisał artykuły do brazylijskich gazet; zawsze dążył do dialogu z ludźmi i wykorzystywał środki komunikacji społecznej, aby nieść wszystkim słowo nadziei.

28 czerwca 1988 r. Jan Paweł ii włączył go do Kolegium Kardynalskiego. W Kurii Rzymskiej był m.in. członkiem Kongregacji Nauki Wiary oraz komisji kardynałów, zajmującej się badaniem organizacyjnych i ekonomicznych problemów Stolicy Apostolskiej. Zmarł 26 września 2021 r. w Brasílii, w wieku 95 lat.