· Watykan ·

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Małoletnich

Poszukiwanie prawdy i prośba o przebaczenie

12 października 2021

«Tylko mierząc się z prawdą o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia ofiar i ocalonych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce przyjęcia i bezpieczeństwa». Takie przesłanie skierował Papież Franciszek do uczestników Międzynarodowej Konferencji o Ochronie Małoletnich i Osób Bezbronnych w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej,odbywającej się od 19 do 22 września w Warszawie.

Konferencja, zorganizowana przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich ( pcpm ) we współpracy z polskim episkopatem, rozpoczęła się w niedzielę 19 września transmisją papieskiego przesłania wideo. Witając zgromadzonych w celu wspólnej refleksji «nad odpowiedzią, jaką Kościół daje na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich ze strony członków Kościoła, oraz nad tym, w jaki sposób może on odpowiedzieć jeszcze bardziej adekwatnie na ten najcięższy nieporządek, jakiemu stawiamy czoło», Biskup Rzymu przypomniał prałatom, kapłanom, osobom zakonnym i świeckim — zaangażowanym w tę delikatną posługę — że już w lutym 2019 r. zachęcał przewodniczących Konferencji Episkopatów do czujności, aby «dobro ofiar nie było zepchnięte na drugi plan z powodu źle pojętej troski o wizerunek Kościoła jako instytucji».

Stąd prośba do zgromadzonych w stolicy Polski uczestników konferencji o przemianę «wyrazów skruchy w konkretną drogę reformy», ażeby «zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu» oraz by «zagwarantować innym ufność, że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i pewnej zmiany». Chodzi o to, podkreślił Franciszek, aby «wsłuchać się w wołanie ofiar», ponieważ rozpatrywane kwestie «dotyczą rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej — nie tylko przyszłości Kościoła, lecz także serca chrześcijanina. Dotyczą naszej odpowiedzialności».

Zapewniając o bliskości osoby zaangażowane w tej dziedzinie: «nie jesteście sami w tych trudnych czasach», Papież Franciszek powiedział, że jest świadomy, iż przyznanie się do «błędów i upadków» może sprawić, że «poczujemy się istotami podatnymi na zranienie i kruchymi. Ale może też stanowić czas wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Jeśli uznamy nasze błędy, nie będziemy niczego się bać».

Cytując słowa Abrahama Lincolna: «Bez żadnej złośliwości wobec kogokolwiek i z miłością wobec wszystkich», Ojciec Święty zakończył swe przesłanie, zachęcając do tego, by być «pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiar wykorzystywania, widzącymi w nich towarzyszy i protagonistów wspólnej przyszłości, ucząc się jedni z drugimi».

Konferencja w Warszawie wypełniona była refleksjami — zaczynając od inauguracyjnych słów kard. O’Malleya, przewodniczącego pcpm , i abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski — licznymi wypowiedziami i debatami, a także dramatycznymi świadectwami niektórych ofiar. Zakończyła się Mszą św., celebrowaną przez abpa Wojciecha Polaka, prymasa Polski.

Moderatorką pierwszej części konferencji była prof. Hanna Suchocka, która od początku 2017 r. wraz z innymi członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich zajmowała się organizacją spotkania. Poniżej publikujemy tekst wystąpienia, w którym opowiada ona o genezie inicjatywy.