· Watykan ·

Działalność Stolicy Apostolskiej

Działalność Stolicy Apostolskiej

 Działalność Stolicy Apostolskiej  POL-010
12 października 2021

Kronika

1 ix — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Ojciec Święty mianował kapelanem Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej na okres pięciu lat o. Kolumbana Reichlina osb * Papież Franciszek udzielił wywiadu hiszpańskiemu radiu Cope, który został opublikowany również w dzienniku «L’Osservatore Romano».

2 ix — Papież przyjął na audiencji Bernharda Kotscha, ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające * Ojciec Święty spotkał się z członkami Fundacji «Arché».

3 ix — Ojciec Święty przyjął na audiencjach premier Litwy Ingridę Šimonytė oraz Kika Argüella, założyciela Drogi Neokatechumenalnej.

4 ix — Papież przyjął na audiencji Christophera Johna Trotta, ambasadora Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające * Franciszek spotkał się z członkami francuskiej Fundacji «Liderzy dla Pokoju» («Leaders pour la Paix»).

5 ix Anioł Pański.

6 ix — Ojciec Święty mianował kierownikiem biura Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Endę Edwarda Murphy’ego * W Auli Pawła vi odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Francesco, zorganizowana przez reżysera oraz Fundację «Laudato si’», na którą zostali zaproszeni także bezdomi i uchodźcy; wśród nich było około dwudziestu osób przybyłych w ostatnich tygodniach z Afganistanu na zakończenie spotkał się z nimi Papież Franciszek .

7 ix — Zostało opublikowane wspólne przesłanie, podpisane 1 września przez Papieża Franciszka, Patriarchę Ekumenicznego Bartłomieja i Arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego, dotyczące troski o świat stworzony * W Watykanie zaprezentowano dokument przygotowawczy xvi Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

8 ix — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Zostało opublikowane przesłanie Papieża do uczestników 25. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, który odbywał się w dniach od 8 do 11 września, w trybie online * Ojciec Święty mianował przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz przewodniczącym Gubernatoratu Państwa Watykańskiego bpa Fernanda Vérgeza Alzagę lc , dotychczas sekretarza generalnego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Obejmie on urząd 1 października * Papież mianował sekretarzem Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz arcybiskupem (tyt. Tiburnia) ks. Andrésa Gabriela Ferradę Moreirę, dotychczas pracownika tejże Kongregacji.

9 ix — Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Chile Sebastiána Piñerę Echenique * Papież spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej zgromadzenia misjonarzy klaretynów.

10 ix — Papież spotkał się z pierwszą grupą francuskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Na dziedzińcu św. Damazego odbyło się spotkanie Franciszka z dziećmi z rzymskich parafii, Caritas diecezji rzymskiej oraz skautami, uczestniczącymi w projekcie « apri », związanym z obchodzonym we wrześniu Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy.

11 ix — Zostało opublikowane papieskie przesłanie, podpisane 9 września, do uczestników 14. Pielgrzymki Rodzin, zorganizowanej z inicjatywy Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Rodziny Konferencji Episkopatu Włoch, Odnowy w Duchu Świętym oraz Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych * Zostało opublikowane przesłanie Franciszka do uczestników odbywającego się w Bolonii w dniach od 12 do 14 września Międzyreligijnego Forum g 20 (« g 20 Interfaith Forum») * Papież spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej zakonu karmelitów bosych * Ojciec Święty przyjął na audiencji przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela * Zostało opublikowane prze-słanie kard. Petera Turksona, prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, na Światowy Dzień Turystyki, obchodzony 27 września * Papież przyjął rezygnację bpa Bawaia Sora, ordynariusza chaldejskiej eparchii Mar Addai w Toronto (Kanada), i mianował na jego miejsce bpa Roberta Saeeda Jarjisa, dotychczas biskupa pomocniczego chaldejskiej archieparchii Bagdadu (Irak) * Papież mianował członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych prof. Martę Marię Carlę Cartabię, minister sprawiedliwości we włoskim rządzie.

12 ix — Rozpoczęła się 34. podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka — do Budapesztu, na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, i na Słowację * Anioł Pański na zakończenie Mszy św. w Budapeszcie * W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Przewodniczył Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

13 ix — Ojciec Święty mianował przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych o. Corrada Maggioniego smm , dotychczas podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

14 ix — Papież mianował arcybiskupem metropolitą miń-sko-mohylewskim (Białoruś) bpa Józefa Staniewskiego, biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej oraz sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Białorusi * Ojciec Święty mianował wikariuszem apostolskim Stambułu i administratorem apostolskim egzarchatu stambulskiego dla wiernych obrządku bizantyjskiego, mieszkających w Turcji, ks. Massimiliana Palinura, kapłana fidei donum diecezji Ariano Irpino-Lacedonia (Włochy), dotychczas posługującego w Trabzonie (Turcja) * Papież mianował prezesem Papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii Maurizia Sannibalego, kuratora Departamentu Archeologii Dyrekcji Muzeów i Dóbr Kultury Gubernatoratu Państwa Watykańskiego * Ojciec Święty mianował członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych o. Albina Barrerę, wykładowcę teologii moralnej z «Providence College» w Rhode Island (Stany Zjednoczone Ameryki)

15 ix — Papież przyjął rezygnację abpa Vincenza Bertolone, metropolity Catanzaro-Squillace (Włochy) * Zakończyła się podróż apostolska Papieża Franciszka do Budapesztu i na Słowację.

16 ix — Ojciec Święty spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za stowarzyszenia wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, uczestniczącymi w międzynarodowym spotkaniu pod hasłem: «Odpowiedzialność władzy w grupach świeckich — posługa kościelna», zorganizowanym przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, i wygłosił do nich przemówienie * Papież skierował list do starszych i chorych kapłanów z regionu Lombardia, biorących udział w Dniu Braterstwa w Caravaggio koło Bergamo.

17 ix — Papież przyjął uczestników spotkania, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, na temat: «Katecheza i katecheci dla nowej ewangelizacji». Spotkanie, w którym uczestniczyli przewodniczący komisji ds. katechezy w episkopatach Europy, dotyczyło opublikowanego w zeszłym roku dyrektorium o katechezie * Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Irlandii Michaela D. Higginsa * Papież Franciszek zaakceptował wybór, dokonany przez synod biskupów Kościoła melchickiego, na urząd melchickiego metropolity Aleppo (Syria) archimandryty Georgesa Masriego, dotychczas syncellusa tejże metropolii.

18 ix — Papież przyjął na audiencji przedstawicieli diecezji rzymskiej * Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników odbywającej się w Warszawie w dniach od 19 do 22 września międzynarodowej konferencji o ochronie nieletnich w Kościele * Ojciec Święty mianował biskupem eparchii greckomelchickiej Najświętszego Zbawiciela w Montrealu (Kanada) o. Milada Jawisha bs .

19 ix Anioł Pański.

20 ix — Ojciec Święty przyjął na audiencji Orena Davida, ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną.

21 ix — Zostało opublikowane przesłanie Franciszka do o. Joachima Rega cp , przełożonego generalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów), z okazji odbywającego się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w dniach 21-24 września Międzynarodowego Kongresu Teologicznego * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji bydgoskiej Krzysztofa Stefana Włodarczyka, dotychczas biskupa pomocniczego koszalińsko-kołobrzeskiego * Franciszek wziął udział w posiedzeniu Rady Kardynałów, które odbywało się w formie zdalnej.

22 ix — Audiencja generalna w Auli Pawła vi .

23 ix — Ojciec Święty zatwierdził wybór abpa Raphaëla Françoisa Minassiana, dotychczas ormiańskokatolickiego arcybiskupa tytularnego Cezarei Kapadockiej oraz zwierzchnika Ordynariatu Europy Wschodniej dla wiernych obrządku ormiańskiego, na patriarchę Kościoła tegoż obrządku, dokonany przez obradujący w Rzymie w dniach 22 i 23 września synod katolickiego Kościoła ormiańskiego. Nowy zwierzchnik przyjął imię Raphaël Bedros xxi Minassian * Papież spotkał się z drugą grupą francuskich biskupów, którzy przybyli z wizytą ad limina Apostolorum * Ojciec Święty przyjął na audiencji Luisa Emilia Montalva Arzena, ambasadora Dominikany przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające * Z okazji 50. rocznicy powstania Rady Konferencji Episkopatów Europy ( ccee ) Papież odprawił w Bazylice św. Piotra Mszę św. wraz z uczestnikami odbywającego się w dniach 23-26 września jubileuszowego Zgromadzenia Plenarnego Rady.

24 ix — Ojciec Święty przyjął na audiencji nowego patriarchę Ormian, Jego Świątobliwość Raphaëla Bedrosa xxi Minassiana. Podczas audiencji przekazał patriarsze opatrzony datą 23 września list, którym udzielił mu ecclesiastica communio * Franciszek mianował delegatem dla Stowarzyszenia Memores Domini abpa Filippa Santora, metropolitę Tarentu.

25 ix — Papież przyjął na audiencji dziesięciu biskupów związanych z Ruchem Focolari, pochodzących z różnych Kościołów chrześcijańskich. W dniach od 23 do 25 września hierarchowie brali udział w zorganizowanym w Castel Gandolfo międzynarodowym kongresie pod hasłem: «Dare to be One — Odważyć się być jednością. Dar jedności w podzielonym świecie». W kongresie oraz w audiencji uczestniczyło również, w trybie zdalnym, ponad 170 biskupów z 45 krajów świata.

26 ix Anioł Pański * W Bolonii odbyła się beatyfikacja ks. Jana Fornasiniego, zamordowanego przez hitlerowców w 1944 r., w wieku 29 lat. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

27 ix — Zostało opublikowane papieskie orędzie na xxxvi Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się, na poziomie diecezjalnym, 21 listopada. Temat orędzia, podpisanego 14 września 2021 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, to: «Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś» (Dz 26, 16) * Ojciec Święty przyjął na audiencji o. Guillerma Leona Arboledę Tamaya, stojącego na czele Kongregacji sublaceńsko-kasyneńskiej Zakonu Świętego Benedykta * Franciszek spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii «Pro Vita» i wygłosił do nich przemówienie * Papież przyjął rezygnację biskupów pomocniczych archidiecezji Neapolu: bpa Lucia Lemma oraz bpa Gennara Acampy. Jednocześnie mianował biskupami pomocniczymi tamtejszej archidiecezji: o. Francesca Beneducego sj , dotychczas rektora Papieskiego Seminarium Regionu Kampania w Posillipo; ks. Michele Autuora, dotychczas rektora Seminarium Duchownego w Neapolu; ks. Gaetana Castella, dotychczas wykładowcę biblistyki na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch.

28 ix — Papież Franciszek skierował list do abpa Rogelia Cabrery Lópeza, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Meksyku, z okazji 200-lecia odzyskania przez ten kraj niepodległości.

29 ix — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Zostało opublikowane papieskie przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy w Strasburgu na temat ochrony środowiska i praw człowieka * Jak co roku, w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała został ogłoszony temat Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Przyszłoroczny, 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony pod hasłem «Słuchajcie!» * Zostało opublikowane przesłanie wideo Franciszka, skierowane do uczestników seminarium poświęconego promocji zrównoważonej edukacji. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy «Youth 4 Climate» («Młodzież dla klimatu»), zorganizowanej we współpracy Włoch i Wielkiej Brytanii, gospodarzy szczytu klimatycznego cop 26 * Papież mianował ośmiu nowych członków Kongregacji Edukacji Katolickiej. Jest wśród nich metropolita lubelski abp Stanisław Budzik * Ojciec Święty mianował sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej ks. prał. Piera Codę, profesora teologii systematycznej w Instytucie Uniwersyteckim Sophia w Loppiano (Włochy). Ponadto Papież mianował dwunastu nowych członków tejże Komisji, m.in. ks. prof. dra hab. Marka Jagodzińskiego z Katedry Teologii Prawosławnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła ii .

30 ix — Papież przyjął na audiencjach m.in.: Lydię Jiménez González, dyrektor generalną świeckiego instytutu «Cruzadas de Santa Maria»; José Antonia Sciolego oraz Diega Tippinga z Argentyńskiego Czerwonego Krzyża * Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym diecezji Jassy (Rumunia) ks. Petru Sescu, dotychczas dziekana dekanatu bakowskiego.