· Watykan ·

2 VII — Przesłanie wideo na rozpoczęcie międzynarodowego spotkania na temat «Nauka dla pokoju»

Nauka przezwycięża konflikty i buduje pokój

23 września 2021

W piątek 2 lipca rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe spotkanie naukowe na temat: «Nauka dla pokoju», zorganizowane przez włoską diecezję Teramo-Atri i Uniwersytet w Teramo w ramach obchodów roku jubileuszowego św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia m.in. z dziedziny fizyki, astronomii, matematyki, weterynarii czy medycyny. Głos zabierali naukowcy i przedstawiciele środowiska akademickiego. Poniżej publikujemy przesłanie wideo, jakie Papież Franciszek skierował do uczestników spotkania.

Pragnę wyrazić wdzięczność organizatorom spotkania na temat: «Nauka dla pokoju», odbywającego się w ramach Jubileuszu św. Gabriela [od Matki Bożej Bolesnej], którego sanktuarium znajduje się w okolicy Gran Sasso, gdzie znajduje się Narodowe Laboratorium Fizyki Jądrowej.

Pozdrawiam przedstawicieli świata akademickiego i naukowego, gości z instytucji krajowych i europejskich oraz wszystkich mężczyzn i kobiety zaangażowanych w badania naukowe.

Wśród nich chciałbym wymienić prof. Antonina Zichichiego, prezesa Światowej Federacji Naukowców — uhonorowanego przy tej okazji najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu w Teramo — który nieustannie poświęca swoje życie rozwojowi nauki i kształceniu nowych pokoleń.

Drodzy i szanowni naukowcy, wasze spotkanie jest wielkim darem nadziei dla ludzkości. W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek odczuwana jest potrzeba wzmożenia badań naukowych, aby stawić czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa. Cieszę się, że takie spotkanie organizuje właśnie wspólnota diecezjalna z Teramo, która w ten sposób daje świadectwo o tym, że nie może i nie musi istnieć sprzeczność między wiarą a nauką.

Jak przypomniałem w encyklice Fratelli tutti, pilnie trzeba «poznawać rzeczywistość, aby budować wspólnie» (por. n. 204). Aby wzrastało i rozwijało się pragnienie wiedzy, ukryte w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety, konieczne jest, aby badania naukowe służyły wszystkim swoimi wskazówkami, zawsze poszukując nowych form współpracy, dzielenia się wynikami i budowania sieci.

Ponadto «nie można pomijać — przypominałem dalej w encyklice — groźby, że postęp naukowy będzie uważany za jedyne możliwe podejście do zrozumienia pewnych aspektów życia, społeczeństwa i świata» (tamże).

Doświadczenie zagrożenia sanitarnego jeszcze bardziej i — pod pewnymi względami — jeszcze pilniej pobudziło świat nauki do ponownego przemyślenia perspektyw profilaktyki, terapii i organizacji służby zdrowia, z uwzględnieniem aspektów antropologicznych, związanych z życiem społecznym i z jakością relacji między członkami rodzin oraz, przede wszystkim, między pokoleniami.

Żadna wiedza naukowa nie może postępować sama i czuć się samowystarczalna. Rzeczywistość historyczna staje się coraz bardziej jedyna, niepowtarzalna (por. tamże), i należy jej służyć w mnogości dyscyplin wiedzy, które w swojej specyfice przyczyniają się do rozwijania nowej kultury, zdolnej do budowania społeczeństwa, promując godność i rozwój każdego człowieka.

W obliczu nowych wyzwań wam, drodzy przyjaciele nauki, powierzone jest zadanie świadczenia o tym, że można budować nowe więzi społeczne, starając się przybliżać badania naukowe całej społeczności, od tej lokalnej po międzynarodową, oraz o tym, że razem można przezwyciężyć każdy konflikt.

Nauka jest wspaniałym źródłem budowania pokoju!

Proszę was, abyście towarzyszyli formacji nowych pokoleń, ucząc je, by nie bały się trudu poszukiwania. Także Nauczyciel pozwala, aby Go szukano — On zaszczepia we wszystkich pewność, że gdy szuka się uczciwie, znajduje się prawdę. Przemiana epokowa potrzebuje nowych adeptów wiedzy, a wy, drodzy naukowcy, jesteście nauczycielami nowego pokolenia budowniczych pokoju.

Zapewniam was, że jestem blisko was, i cały Kościół jest blisko was poprzez modlitwę i wsparcie.