· Watykan ·

Kronika

SS. Francesco - Sala Clementina: Giovani del “Progetto Policoro” della C.E.I.   05-06-2021
10 sierpnia 2021

Kronika

1 VI — Została opublikowana konstytucja apostolska Pascite Gregem Dei, dotycząca reformy vi księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dokument został podpisany przez Papieża Franciszka 23 maja, w uroczystość Najświętszej Trójcy.

2 VI — Audiencja generalna na dziedzińcu św. Damazego.

4 vi — Ojciec Święty skierował przesłanie do Inger Andersen, dyrektor wykonawczej Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska ( unep ), oraz Qu Dongyu, dyrektora generalnego fao , z okazji inauguracji inicjatywy onz «Dekada odtwarzania ekosystemów» («Un Decade on Ecosystem Restoration»). Program ma na celu podejmowanie działań na rzecz zapobiegania, powstrzymywania i odwracania procesu degradacji ekosystemów na całym świecie * Franciszek mianował nowymi konsultorami Synodu Biskupów: arcybiskupa Modeny-Nonantoli i biskupa Capri Eria Castellucciego; ks. prał. Pier-angela Sequeriego, rektora Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła ii dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną; prof. Myriam Wijlens z Uniwersytetu w Erfurcie w Niemczech * Papież przyjął na audiencjach: o. Filippa Iannone OCarm, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych; Michaela Hansa Wernera Kocha, ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, który przybył z wizytą pożegnalną; kard. Giuseppe Betoriego, arcybiskupa Florencji, wraz z delegacją z Florencji, przybyłą z okazji 700-lecia śmierci Dantego Alighieri * Został opublikowany list kard. Reinharda Mar-xa, arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, do Papieża Franciszka, z prośbą o przyjęcie rezygnacji z pełnionego urzędu. Kard. Marx podał się do dymisji z powodu poczuwania się do współodpowiedzialności za nadużycia seksualne popełnione przez niemieckich duchownych w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

5 vi — Franciszek spotkał się z uczestnikami Projektu «Policoro» z okazji 25-lecia jego istnienia. Projekt, który powstał z inicjatywy Konferencji Episkopatu Włoch, zajmuje się problemem bezrobocia w kraju * Papież przyjął na audiencjach ambasadora Republiki Połud-niowej Afryki przy Stolicy Apostolskiej George’a Henry’ego Johannesa, który przybył z wizytą pożegnalną; sekretarza generalnego Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych, Luigiego Sbarrę.

6 viAnioł Pański * Ojciec Święty odprawił w Bazylice Watykańskiej Mszę św. w uroczystość Bożego Ciała * Papież skierował list do opata generalnego Kanoników Regularnych Zakonu Premonstratensów (norbertanów), o. Jozefa Wou-tersa, z okazji 900. rocznicy założenia pierwszej wspólnoty w Pré́montreé we Francji * W Chiavennie (Włochy) odbyła się beatyfikacja s. Marii Laury Mainetti, włoskiej zakonnicy, zamordowanej w 2000 r. przez nastoletnie satanistki. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

7 vi — Papież przyjął na audiencji księży z konwiktu św. Ludwika w Rzymie i wygłosił do nich przemówienie * Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena.

9 vi — Audiencja generalna na dziedzińcu św. Damazego * Papież skierował przesłanie wideo do uczestników rekolekcji zorganizowanych przez «John 17 Movement» w Nowym Jorku. Spotkanie odbywało się także w trybie online. Ruch jest inicjatywą ekumeniczną, zainspirowaną modlitwą Jezusa: «aby wszyscy stanowili jedno», z rozdziału 17. Ewangelii wg św. Jana * Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Spotkanie, poświęcone adhort. apost. Amoris letitia, odbywało się w dniach 9-12 czerwca w trybie online * Został opublikowany raport Moneyval (Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu), który pozytywnie ocenił skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, prowadzonej przez Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie * Papież mianował członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Luisa Antonia Tagle, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Jerez de la Frontera (Hiszpania) José Rica Pavésa, dotychczas biskupa pomocniczego diecezji Getafe.

10 vi — Papież skierował przesłanie wideo z okazji 20. rocznicy powstania Latynoamerykańskiej Federacji Kolegiów Towarzystwa Jezusowego ( flacsi ) * Zostało opublikowane przesłanie Papieża z okazji «Evento de Solidaridad», zorganizowanego w Kostaryce w związku z 30. rocznicą powstania Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej * Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało list Papieża Franciszka do arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, kard. Reinharda Marxa, w odpowiedzi na prośbę niemieckiego kardynała o przyjęcie jego rezygnacji. W liście Ojciec Święty podziękował kard. Marxowi za «chrześcijańską odwagę, która nie boi się krzyża», i polecił mu dalszą służbę jako metropolita Monachium i Fryzyngi * Ojciec Święty przyjął na audiencji wspólnotę seminarium duchownego z Ankony we włoskim regionie Marche * W przeddzień rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Franciszek spotkał się z Aleksandrem Čeferinem, przewodniczącym Unii Europejskich Związków Piłkarskich uefa , oraz z Gabrielem Graviną, prezesem Włoskiej Federacji Piłki Nożnej ( figc ).

11 vi — Ojciec Święty mianował prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa Lazarusa You Heung-sika, dotychczas biskupa diecezji Daejeon (Korea Południowa), podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Do czasu objęcia urzędu przez nowego prefekta na stanowisku pozostaje kard. Beniamino Stella * Ojciec Święty mianował arcybiskupem Awinionu (Francja) Françoisa Fonlupta, dotychczas ordynariusza diecezji Rodez * Papież przyjął rezygnację ordynariusza diecezji Saint-Flour (Francja), bpa Bruno Gruy; na jego miejsce mianował ks. Didiera Noblota z duchowieństwa diecezji Troyes * Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa Ferns (Irlandia), Denisa Brennana, i mianował na jego miejsce ks. Gerarda Nasha z duchowieństwa diecezji Killaloe * Papież mianował biskupem diecezji suburbikalnej Albano (Włochy) ks. Vincenza Vivę z duchowieństwa diecezji Nardò--Gallipoli, dotychczas rektora Papieskiego Kolegium «De Propaganda Fide» w Rzymie * Franciszek przyjął na audiencji prezydium Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej comece * Papież spotkał się z młodzieżą z parafii św. Pawła Apostoła w Syrakuzach * Został opublikowany dekret Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, regulujący zasady kierowania międzynarodowymi stowarzyszeniami wiernych, prywatnymi i publicznymi, oraz innymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną, podlegającymi bezpośrednio nadzorowi tejże Dykasterii.

12 vi — Ojciec Święty przyjął na audiencji Erica Chesnela, ambasadora Gabonu przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające.

13 viAnioł Pański.

14 vi — Zostało opublikowane orędzie na v Światowy Dzień Ubogich. Jego temat: «Ubogich zawsze macie u siebie», został zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Marka. Tegoroczny Światowy Dzień Ubogich będzie obchodzony 14 listopada * Z okazji otwarcia 42. sesji Konferencji fao Ojciec Święty skierował przesłanie do ministra klimatu i środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Michała Kurtyki, który przewodniczył obradom tejże Konferencji * Papież przyjął na audiencjach: dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ( maea ) Rafaela Mariana Grossiego; prezydenta Galicji (wspólnoty autonomicznej Hiszpanii) Alberta Núñeza Feijóo; ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Michaela Anthony’ego Perry’ego; przełożonego generalnego Zakonu Maronickiego Błogosławionej Maryi Dziewicy o. Pierre’a Najema.

15 vi — Papież skierował przesłanie wideo do organizatorów i uczestników odbywającej się w stolicy Słowacji w dniach 15-17 czerwca 16. edycji globsec Bratislava Forum. Tegoroczna konferencja pświęcona była przede wszystkim kwestii odrodzenia świata po pandemii covid -19.

16 vi — Audiencja generalna na dziedzińcu św. Damazego * Papież mianował asystentem kościelnym Dykasterii ds. Komunikacji oraz felietonistą dziennika «L’Osservatore Romano» ks. Luigiego Marię Epicoca z duchowieństwa archidiecezji L’Aquili.

17 vi — Franciszek skierował przesłanie wideo do uczestników odbywającej się w Genewie, w trybie online, 109. Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

18 vi — Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

19 vi — Papież przyjął na audiencji diakonów stałych diecezji rzymskiej wraz z rodzinami * Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa Grosseto (Włochy), Rodolfa Cetoloniego ofm ; na jego miejsce mianował Gianniego Roncariego ofmc ap, dotychczas biskupa diecezji Pitigliano-Sovana-Orbetello. Jednocześnie Papież połączył diecezje Pitigliano-Sovana-Orbetello i Grosseto unią in persona episcopi * Synod biskupów Kościoła maronickiego wybrał ks. Selima Jeana Sfeira, dotychczas administratora patriarszego maronickiej archieparchii Cypru, na urząd arcybiskupa tejże eparchii. Papież zaaprobował ten wybór * Ojciec Święty przyjął na audiencji kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i upoważnił tę Kongregację do promulgowania siedmiu dekretów.

20 viAnioł Pański.

21 vi — Papież mianował dwunastu nowych członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz siedmiu nowych referendarzy tegoż Trybunału * Papież przyjął na audiencjach: ks. Janusza Ur-bańczyka, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji E-nergii Atomowej ( maea ), przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego ( unido ), przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( obwe ); Paula Ogę Adikwu, ambasadora Nigerii przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające; Sally Jane Axworthy, ambasador Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej, która przybyła z wizytą pożegnalną * W Domu św. Marty Franciszek spotkał się z grupą dwudziestu więźniów z rzymskiego zakładu karnego Rebibbia.

22 vi — Zostało opublikowane orędzie Ojca Świętego na i Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który obchodzony będzie 25 lipca pod hasłem: «Ja jestem z tobą przez wszystkie dni» (por. Mt 28, 20) * Został opublikowany dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący możliwości uzyskania odpustu z okazji i Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych * Papież mianował o. Anderwa Smalla omi , dotychczas dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Stanach Zjednoczonych, sekretarzem pro tempore Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

23 vi — Audiencja generalna na dziedzińcu św. Damazego * Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji Paderborn (Niemcy) ks. Josefa Holtkotte, dotychczas prezesa Dzieła Kolpinga w Niemczech.

24 vi — Papież przyjął na audiencji uczestników dorocznego spotkania roaco (Zgromadzenia Dzieł Pomocy Koś-ciołom Wschodnim) * Franciszek skierował przesłanie wideo do diecezji Mar del Plata w Argentynie, w którym podziękował za działania solidarnościowe na rzecz osób ubogich i zmarginalizowanych * Ojciec Święty przyjął rezygnację o. Milana Chautura cs s r z urzędu biskupa greckokatolickiej eparchii koszyckiej (Słowacja); na jego miejsce mianował abpa Cyrila Vasilia sj , dotychczasowego administratora apostolskiego sede plena tejże eparchii. Nowy biskup eparchii koszyckiej zachowa tytuł arcybiskupa * Po południu Papież wziął udział w posiedzeniu Rady Kardynałów, które odbyło się w formie online.

25 vi — Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej, abpa Pantiego Filibusa Musę, oraz przedstawicieli tejże Federacji i wygłosił do nich przemówienie * Papież przyjął na audiencji Namiestnika Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego, Marca Luzzaga * Franciszek skierował prze-słanie do uczestników ii Krajowej Konferencji Zdrowia Psychicznego, zorganizowanej przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. Dokument został podpisany przez Papieża 14 czerwca.

26 vi — Papież przyjął na audiencji Davida Marię Sassolego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego * Franciszek spotkał się z przedstawicielami Caritas Włoch, z okazji 50. rocznicy jej powstania, i wygłosił do nich przemówienie * Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji Strasburga (Francja) ks. Gilles'a Reithingera, dotychczas przełożonego generalnego Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu * Papież mianował biskupem diecezji Foligno (Włochy) abpa Domenica Sorrentina, dotychczas ordynariusza diecezji Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Jednocześnie Ojciec Święty połączył diecezje Foligno i Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino unią in persona episcopi * Ojciec Święty zaakceptował wybór dokonany przez synod biskupów Kościoła melchickiego bpa Ibrahima Michaela Ibrahima bs , dotychczas biskupa melchickiej eparchii greckokatolickiej Najświętszego Zbawiciela w Montrealu (Kanada), na urząd arcybiskupa archieparchii melchickiej Zahleh i Furzol (Liban).

27 viAnioł Pański * Ojciec Święty skierował list do katolickich patriarchów Bliskiego Wschodu, którzy w tym roku obchodzili po raz pierwszy Dzień Modlitwy o Pokój na Bliskim Wschodzie; przy tej okazji Bliski Wschód został zawierzony Świętej Rodzinie z Nazaretu * Papież przyjął rezygnację biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchy.

28 vi — Ojciec Święty przyjął na audiencji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Anthony’ego Johna Blinkena * Papież przyjął na audiencji delegację Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola * Franciszek przyjął rezygnację biskupa diecezji legnickiej Zbigniewa Kiernikowskiego i mianował na jego miejsce bpa Andrzeja Siemieniewskiego, dotychczas biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej.

29 vi — W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Papież przewodniczył Mszy św., podczas której wręczył paliusze nowym arcybiskupom metropolitom * Anioł Pański * Ojciec Święty mianował sekretarzem Fabryki św. Piotra ks. Orazia Pepe z Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

30 vi — Audiencja generalna na dziedzińcu św. Damazego * Papież przyjął na audiencji Jana x , greckoprawosławnego patriarchę Antiochii i całego Wschodu, oraz Ignacego Efrema ii , syryjskoprawosławnego patriarchę Antiochii i całego Wschodu * Franciszek skierował przesłanie wideo do «Asociación cristiana de dirigentes de empresa — acde » (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców) z okazji dorocznego spotkania jego członków oraz 100-lecia urodzin sługi Bożego Enrique Shawa, założyciela tego argentyńskiego stowarzyszenia * Papież przyjął rezygnację biskupa Novego Mesta (Słowenia), Andreja Glavana, i mianował na jego miejsce ks. Andreja Sajego, wykładowcę prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie.