· Watykan ·

14 III — Homilia podczas Mszy św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Filipin

Dziękuję za radość Filipińczyków

 Dziękuję za radość Filipińczyków  POL-004
19 maja 2021
W niedzielę 14 marca w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty odprawił Mszę św. z okazji 500. rocznicy dotarcia chrześcijaństwa na Filipiny. Poniżej zamieszczamy wygłoszoną przez niego homilię. «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3, 16). Tu jest serce Ewangelii, tu jest fundament naszej radości. Treścią Ewangelii bowiem nie jest jakaś idea czy doktryna, ale Jezus, Syn, którego ofiarował nam Ojciec, abyśmy mieli życie. Jezus jest fundamentem naszej radości — nie jest to jakaś piękna teoria na temat tego, jak być szczęśliwymi, ale doświadczenie tego, że ktoś nam towarzyszy na drodze życia i nas kocha. «Tak bardzo umiłował świat, że dał swego Syna». Zatrzymajmy się chwilę, bracia i siostry, przy tych dwóch aspektach — «tak bardzo umiłował» i ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.