· Watykan ·

Refleksje na temat dialogu teologicznego z Asyryjskim Kościołem Wschodu

W poszukiwaniu modelu pełnej komunii

Katolikos-patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Dinkha iv, z wizytą u Papieża w 2014 r.
26 marca 2021
Podróż Papieża Franciszka do Iraku, będąca pierwszą wizytą Biskupa Rzymu w tym kraju, była okazją do spotkania z przedstawicielami Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Jest to Kościół starożytny, istniejący na tych ziemiach od początków chrześcijaństwa. W istocie Dzieje Apostolskie mówią, że «Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii» byli obecni w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy (2, 9). Byli oni bez wątpienia pierwszymi chrześcijanami w Persji, gdzie później nauczali, jak mówi tradycja, apostoł św. Tomasz i jego uczniowie Addaj i Mari. Znajdujący się poza imperium rzymskim, zarówno zachodnim, jak i bizantyjskim, i wyizolowany w łonie imperium perskiego, Asyryjski Kościół Wschodu wypracował oryginalną tradycję teologiczną i duchową w kontekście kultury w ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.