· Watykan ·

Przesłanie do Catholic Press Association

Media katolickie przeciwko rasizmowi, niesprawiedliwości i obojętności

1-POL_22_x.jpg
30 czerwca 2020

30 czerwca po południu Papież Franciszek skierował przesłanie do członków Catholic Press Association (Stowarzyszenie Prasy Katolickiej) z okazji dorocznej konferencji tej organizacji, która tym razem odbywała się online.

Do członków Catholic Press Association

W tym roku po raz pierwszy w historii Catholic Press Association  odbywa swoją doroczną konferencję w sposób wirtualny, z powodu obecnej sytuacji sanitarnej. Pozwólcie mi przede wszystkim wyrazić bliskość z osobami, które zachorowały z powodu wirusa, i z tymi, które nawet z narażeniem własnego życia pracowały z zaangażowaniem i nadal pracują, aby zapewnić opiekę naszym braciom i siostrom w chwili potrzeby.

Temat wybrany na tegoroczną konferencję: Together While Apart, w wymowny sposób wyraża znaczenie jedności, które — w sposób paradoksalny — ukazało doświadczenie dystansu społecznego, narzuconego przez pandemię. W zeszłorocznym Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu rozważałem, w jaki sposób przekaz pozwala nam być, jak mówi św. Paweł, «nawzajem dla siebie członkami» (por. Ef 4, 25), powołanymi do życia w jedności w nieustannie rozwijającej się sieci relacji. Pandemia spowodowała, że prawdę tę wszyscy doceniliśmy w sposób pełniejszy. Rzeczywiście, doświadczenie tych ostatnich miesięcy pokazało, jak istotna jest misja mediów dla utrzymywania jedności osób, zmniejszania odległości, dostarczania niezbędnych informacji oraz otwierania umysłów i serc na prawdę.

Uświadomienie sobie właśnie tego doprowadziło do założenia pierwszych gazet katolickich w waszym kraju, przy stałym poparciu ze strony pasterzy Kościoła. Jest to ewidentne w przypadku «Catholic Miscellany», gazety, którą zaczął publikować w 1822 r. w Charleston biskup John England, w ślad za którą powstało wiele innych dzienników i czasopism. Dziś, podobnie jak wówczas, wasze wspólnoty potrzebują gazet, radia, kanałów telewizyjnych i mediów społecznościowych, by dzielić się wiadomościami, komunikować, informować i jednoczyć.

E  pluribus unum, ideał jedności pośród różnorodności, zawarty w dewizie Stanów Zjednoczonych, winien inspirować również waszą służbę na rzecz wspólnego dobra. Ta potrzeba jest jeszcze pilniejsza dzisiaj, w epoce, którą cechują konflikty i polaryzacja, na które — jak się zdaje — nie jest odporna nawet wspólnota katolicka. Potrzebujemy mediów, które potrafią budować mosty, bronić życia i burzyć mury, widzialne i niewidzialne, które uniemożliwiają szczery dialog i prawdziwe porozumienie między osobami i wspólnotami. Potrzebujemy mediów, które mogą pomagać osobom, zwłaszcza młodym, odróżniać dobro od zła, wyrabiać sobie poprawne osądy, oparte na jasnym i obiektywnym przedstawianiu faktów, rozumieć znaczenie angażowania się na rzecz sprawiedliwości, zgody społecznej i poszanowania wspólnego domu. Potrzebujemy mężczyzn i kobiet z zasadami, aby bronili komunikację przed wszystkim, co mogłoby ją wypaczyć lub nagiąć do innych celów.

Proszę was zatem, abyście byli zjednoczeni i również w waszym gronie byli znakiem jedności. Media mogą być wielkie lub małe, lecz w Kościele nie te kategorie się liczą. W Kościele wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jednym Duchu  i uczynieni członkami jednego ciała (por. 1 Kor 12, 13). Jak w każdym ciele, często właśnie najmniejsze członki są ostatecznie niezbędne. Tak jest z ciałem Chrystusa. Każdy z nas, gdziekolwiek się znajduje, powołany jest do wnoszenia wkładu, poprzez wyznawanie prawdy w miłości, w dorastanie Kościoła do pełnej dojrzałości w Chrystusie (por. Ef 4, 15).

Wiemy, że komunikacja nie jest tylko kwestią kompetencji zawodowych. Prawdziwy komunikujący poświęca całego siebie bądź całą siebie dla dobrostanu innych, na każdym poziomie, od życia każdej jednostki po życie całej rodziny ludzkiej. Nie możemy naprawdę się porozumiewać, jeśli nie angażuje to naszej osoby, jeśli sami nie dajemy świadectwa prawdzie przesłania, które przekazujemy. Najgłębszym źródłem każdego przekazu jest życie Boga w Trójcy Jedynego, który dzieli z nami bogactwo swego boskiego życia i prosi nas, abyśmy przekazywali ten skarb innym, zjednoczeni w służbie Jego prawdy.

Drodzy przyjaciele, proszę Ducha Świętego, by napełnił darami mądrości, zrozumienia i dobrej rady was i obrady waszej konferencji. Tylko spojrzenie Ducha pomaga nam nie zamykać oczu na widok tych, którzy cierpią, i szukać prawdziwego dobra dla wszystkich. Tylko z tym spojrzeniem możemy skutecznie działać, by przezwyciężyć choroby rasizmu, niesprawiedliwości i obojętności, które oszpecają oblicze naszej wspólnej rodziny. Poprzez wasze oddanie i waszą codzienną pracę możecie pomagać innym w patrzeniu na sytuacje i osoby oczami Ducha. Oby tam, gdzie nasz świat zbyt często mówi używając przymiotników i przysłówków, chrześcijańscy komunikujący posługiwali się rzeczownikami, które będą uznawały i promowały milczące domaganie się prawdy i sprzyjały ludzkiej godności. Tam, gdzie świat widzi konflikty i podziały, patrzcie na cierpienie i na ubogich, by udzielić głosu naszym potrzebującym braciom i siostrom, którzy proszą o miłosierdzie i zrozumienie.

Wczoraj Kościół obchodził uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Niech duch komunii z Biskupem Rzymu, który zawsze był cechą wyróżniającą prasę katolicką w waszych krajach, zachowa was wszystkich w jedności wiary i silnych w obliczu przemijających mód kulturalnych, które nie mają zapachu prawdy ewangelicznej. Módlmy się dalej razem o pojednanie i pokój w świecie. Zapewniam o moim wsparciu i mojej modlitwie was i wasze rodziny. I proszę was bardzo, byście pamiętali o mnie w swoich modlitwach.

 Watykan, 30 czerwca 2020 r.

Franciszek