· Watykan ·

Nie będziemy opowiadać w tym numerze czasopisma, kim są zakonnice dzisiaj. Nie byłybyśmy w stanie tego zrobić. Zakonnice stanowią trzy czwarte Kościoła i są jego strukturą nośną, duszą. Rozsiane są na pięciu kontynentach, pełnią najrozmaitsze funkcje.

Cel  tego numeru jest bardziej zawężony, ale ważny. Chcemy zasygnalizować rozdźwięk, sprzeczność między rzeczywistością zakonnic a sposobem, w jaki nadal są postrzegane przez znaczną część świata świeckiego i Kościoła. Między wyobrażeniami, stworzonymi przez literaturę, historię, kino i telewizję, a konkretną rolą, jaką odgrywają one w społeczeństwie. Między nowoczesnością ich obecności a zacofaniem, które bywa im jeszcze przypisywane.

PDF