· Watykan ·

28 listopada 2020

Pobożność kobiet

Pobożność ludowa jest językiem złożonym ze znaków zewnętrznych i wspólnych zwyczajów, poprzez które lud wyraża swoją religijność. Pielgrzymki do miejsc świętych, odwiedzanie sanktuariów, lokalne otaczanie nabożeństwem Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwyczaj całowania i dotykania świętych posągów, oddawanie czci relikwiom, odmawianie litanii i przechowywanie obrazków należą do pobożności ludowej, zwłaszcza katolickiej. W związku z tym, że zwiększa się uczestnictwo w tych zwyczajach w różnych częściach świata, bo zjawisko to wzmaga się w okresach kryzysów i pandemii, «Kobiety Kościół Świat» zachęca do refleksji nad pobożnością jako sposobem wyrazu wędrującego ludu, który jest spragniony Boga, i nad rolą, którą odegrały kobiety w jej rozpowszechnianiu na poziomie zbiorowym i w dawaniu o niej świadectwa, pojmowanego również jako indywidualne zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra.

PDF