· Watykan ·

Macierzyństwo wywołuje eksplozję neuronalną i wyposaża mózg w nowe zdolności. Wydaje się, że matka natura przygotowuje biologicznie matki, by mogły reagować w obliczu zagrożeń i chronić życie. Na przykład mysz matka potrafi lepiej stawiać czoło niebezpieczeństwom, radzić sobie ze stresem i znajdować wyjście z labiryntu niż mysz dziewicza. Interesujące jest to, że te cechy rozwijają się również u samic innych gatunków, które adoptują małe, których nie urodziły. Opiekowanie się wywołuje zmiany neurologiczne. W świecie ludzkim fakt, że osoba rodzi się kobietą, nie oznacza, że jest matką.

PDF