Małe światło w mrocznej godzinie świata

 Małe światło w mrocznej godzinie świata   POL-011
22 listopada 2023
W świecie, który płonie i znajduje się na skraju otchłani nowego konfliktu światowego; w świecie naznaczonym nieumiejętnością słuchania i nienawiścią, która podżega do wojen i przemocy, co odzwierciedla się także na kontynencie cyfrowym, niewątpliwie zwraca uwagę fakt, że czterysta osób zgromadziło się na miesiąc, z dala od domu, żeby się modlić, słuchać jedni drugich, dyskutować. Kościół synodalny, na który kładzie nacisk Papież Franciszek, stanowi dziś małe ziarno nadziei — jest jeszcze możliwe prowadzenie dialogu, przyjmowanie się nawzajem, rezygnując z protagonizmu własnego ego, żeby przezwyciężyć polaryzacje, żeby osiągnąć szeroko podzielany konsensus. Żyjemy w mrocznej godzinie, czasie, w którym wojny i różnorakie terroryzmy, masakrujące ludność cywilną i powodujące rzeź dzieci, ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.