Śp. Geraldo Majella Agnelo

 Śp. Geraldo Majella Agnelo  POL-008
21 września 2023

Urodził się 19 października 1933 r. w Juiz de Fora, w stanie Minas Gerais, w Brazylii. Po studiach filozoficznych i teologicznych 29 czerwca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był m.in. kierownikiem duchowym i wykładowcą w preseminarium dla starszych kandydatów do kapłaństwa; asystentem kościelnym katolickiej młodzieży żeńskiej; notariuszem archidiecezjalnym trybunału kościelnego; pełnił także posługę duszpasterską w parafii Santo Antônio w Barra Funda. W 1964 r. został mianowany kanonikiem kapituły metropolitalnej — funkcję tę pełnił do 1978 r. — oraz mistrzem ceremonii w katedrze.

W 1967 r. rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie; w 1969 r. uzyskał doktorat z teologii ze specjalizacją z liturgii.

Po powrocie do Brazylii w 1970 r. był koordynatorem duszpasterskim w archidiecezji São Paulo oraz wykładał teologię liturgiczną i sakramentalną m.in. w archidiecezjalnym seminarium «Nossa Senhora da Assunção», którego był rektorem w latach 1974-1978.

5 maja 1978 r. został mianowany biskupem Toledo w stanie Parana. Sakrę przyjął 6 sierpnia 1978 r. — w dniu i godzinie śmierci Papieża Pawła vi . Na zawołanie biskupie wybrał słowa: «Caritas cum Fide». 4 października 1982 r. Jan Paweł ii mianował go arcybiskupem metropolitą Londriny.

W latach 1991-1999 był sekretarzem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Rzymskiej; w 1994 r. został mianowany członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 13 stycznia 1999 r. Jan Paweł ii mianował go metropolitą São Salvador da Bahia i tym samym prymasem Brazylii. Stolicę objął 11 marca tego samego roku.

21 lutego 2001 r. Jan Paweł ii wyniósł go do godności kardynalskiej. W 2003 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Brazylii. Jest autorem licznych książek i artykułów, m.in. dla dziennika «L’Osservatore Romano».

Zmarł 26 sierpnia 2023 r. w Londrinie, w wieku 89 lat.