9 lipca — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

Życie jest pełne znaków dobroci Bożej

top2_polacco.jpg
11 lipca 2023

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Ewangelia przytacza dziś bardzo piękną modlitwę Jezusa, który zwracając się do Ojca, mówi: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Ale o jakich rzeczach mówi Jezus? A poza tym, kim są owi prostaczkowie, którym te rzeczy zostają objawione? Zastanówmy się nad tym – nad rzeczami, za które Jezus wysławia Ojca, i nad prostaczkami, którzy potrafią je przyjąć.

Rzeczy, za które Jezus wysławia Ojca. Nieco wcześniej Pan wspomniał niektóre Jego dzieła: „Niewidomi wzrok odzyskują (…), trędowaci zostają oczyszczeni (…), ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11, 5), i ujawnił ich znaczenie, mówiąc, że są to znaki działania Boga w świecie. Zatem przesłanie jest jasne: Bóg się objawia, wyzwalając i uzdrawiając człowieka – nie zapominajmy o tym: Bóg się objawia, wyzwalając i uzdrawiając człowieka – a czyni to z bezinteresowną miłością, z miłością, która zbawia. Dlatego Jezus wysławia Ojca, bowiem Jego wielkość polega na miłości, a nigdy nie działa poza miłością. Jednak tej wielkości w miłości nie rozumieją ci, którzy uważają się za wielkich i tworzą sobie bożka na swój obraz – potężnego, nieugiętego, mściwego. Innymi słowy, ci ludzie zarozumiali nie potrafią przyjąć Boga jako Ojca; ci, którzy są pełni siebie, dumni, troszczący się tylko o własne interesy – to ludzie zarozumiali – przekonani, że nie potrzebują nikogo. Jezus wymienia odnośnie do tego mieszkańców trzech bogatych miast w tamtych czasach, Korozain, Betsaidy i Kafarnaum, gdzie dokonał wielu uzdrowień, ale ich mieszkańcy pozostali obojętni na Jego nauczanie. Dla nich cuda były tylko spektakularnymi wydarzeniami, przydatnymi, żeby wywołać rozgłos i podsycać plotki – gdy wygasło chwilowe zainteresowanie, przestali się nimi zajmować, być może dlatego, żeby zająć się jakimiś innymi, aktualnymi, nowinami. Nie umieli przyjąć wielkich rzeczy Bożych.

Prostaczkowie natomiast potrafią je przyjąć, i Jezus wysławia Ojca za nich: „Błogosławię Cię” – mówi – ponieważ objawiłeś królestwo niebieskie prostaczkom. Wysławia Go za ludzi prostych, którzy mają serce wolne od zarozumiałości i miłości własnej. Prostaczkowie to ci, którzy, tak jak dzieci, czują, że są potrzebujący i niesamowystarczalni, są otwarci na Boga i dają się zadziwić Jego dziełami. Umieją odczytywać Jego znaki, zdumiewać się cudami Jego miłości! Pytam każdego z was, a także siebie: czy umiemy zdumiewać się rzeczami Bożymi, czy traktujemy je jako coś przejściowego?

Bracia i siostry, nasze życie, jeśli się nad tym zastanowimy, jest pełne cudów – jest pełne gestów miłości, znaków dobroci Bożej. Wobec nich jednak również nasze serce może pozostać obojętne i przywyknąć, ciekawe, ale niezdolne do zdumiewania się, do „ulegania wrażeniu”. Serce zamknięte, serce opancerzone, a takie nie potrafi się zdumiewać. Wywrzeć wrażenie to dobry czasownik, który przywodzi na myśl film fotografa. Taka jest właściwa postawa w obliczu dzieł Bożych – fotografowanie w myślach Jego dzieł, żeby się wyryły w sercu, żeby później wywoływać je w życiu poprzez liczne gesty dobra, tak aby „fotografia” Boga-miłości stawała się coraz bardziej jaśniejąca w nas i poprzez nas.

A teraz zastanówmy się, każdy z nas – czy pośród mnóstwa wiadomości, które nas zalewają, potrafię, jak nam pokazuje dzisiaj Jezus, zatrzymać się nad wielkimi rzeczami Boga, tymi, których dokonuje Bóg? Czy zdumiewam się, jak dziecko, dobrem, które po cichu zmienia świat, czy też utraciłem zdolność zdumiewania się? I czy błogosławię Ojca każdego dnia za Jego dzieła? Oby Maryja, która radowała się w Panu, sprawiła, byśmy byli zdolni zdumiewać się Jego miłością i sławić Go z prostotą.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, z bólem dowiedziałem się, że znów doszło do przelewu krwi w Ziemi Świętej. Ufam, że władze izraelskie i palestyńskie zdołają podjąć bezpośredni dialog, aby położyć kres spirali przemocy i otworzyć drogi pojednania i pokoju.

Dzisiaj obchodzona jest „Niedziela Morza”, poświęcona tym, którzy pracują na statkach, w portach i w środowisku morskim. Dziękuję marynarzom, którzy chronią morze przed różnego rodzaju zanieczyszczeniem – oprócz swojej pracy – i usuwają z morza śmieci, które wyrzucamy, plastik… Kiedyś rybacy z San Benedetto del Tronto opowiadali mi o tonach plastiku, który wyciągnęli z morza, jak to widzieliśmy niedawno w programie A Sua Immagine (Na Jego obraz). Dziękuję kapelanom i wolontariuszom z apostolstwa morza i zawierzam wszystkich opiece Maryi Stella maris. Pragnę także wspomnieć z wdzięcznością osoby, które działają z Mediterranea Saving Humans dla ratowania migrantów na morzu, bardzo dziękuję, bracia i siostry!

A teraz pozdrawiam was, rzymian i pielgrzymów, którzy pomimo lipcowego upału jesteście tutaj, na placu! Brawa dla was wszystkich! Z przyjemnością pozdrawiam w szczególności skautki i młodzież uniwersytecką ze Lwowa, na Ukrainie – udzielam wam mojego błogosławieństwa i obejmuję nim waszych bliskich i wasz naród, tak bardzo doświadczony. Módlmy się za ten naród, który tak bardzo cierpi. Pozdrawiam Polaków i wspominam wielką pielgrzymkę, która odbywa się dziś do sanktuarium na Jasnej Górze, w Częstochowie.

Pozdrawiam młodzież z ruchu Regnum Christi, skautów z Modiki, chór parafialny z Santo Stefano Quisquina – Agrigento, chłopców i dziewczęta z diecezji Pistoi i wiernych z Sacile.

Teraz chciałbym ogłosić, że 30 września tego roku odbędzie się konsystorz w celu mianowania nowych kardynałów. Ich pochodzenie wyraża powszechność Kościoła, który wciąż głosi miłosierną miłość Boga wszystkim ludziom na ziemi. Włączenie nowych kardynałów do diecezji rzymskiej wyraża poza tym nierozerwalną więź między Stolicą Piotrową i Kościołami partykularnymi rozsianymi po świecie.

Oto nazwiska nowych kardynałów:

Abp Robert Francis PREVOST, OSA, prefekt Dykasterii ds. Biskupów;

Abp Claudio GUGEROTTI, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich;

Abp Víctor Manuel FERNÁNDEZ, prefekt Dykasterii Nauki Wiary;

Abp Emil Paul TSCHERRIG, nuncjusz apostolski;

Abp Christophe Louis Yves Georges PIERRE, nuncjusz apostolski;

Abp Pierbattista PIZZABALLA, łaciński patriarcha Jerozolimy;

Abp Stephen BRISLIN, arcybiskup Kapsztadu;

Abp Ángel Sixto ROSSI, SJ, arcybiskup Córdoby;

Abp Luis José RUEDA APARICIO, arcybiskup Bogoty;

Abp Grzegorz RYŚ, arcybiskup Łodzi;

Abp Stephen Ameyu Martin MULLA, arcybiskup Dżuby;

Abp José COBO CANO, arcybiskup Madrytu;

Abp Protase RUGAMBWA, arcybiskup koadiutor Tabory;

Bp Sebastian FRANCIS, biskup Penangu;

Bp Stephen CHOW SAU-YAN, SJ, biskup Hongkongu;

Bp François-Xavier BUSTILLO, OFMConv, biskup Ajaccio;

Bp Américo Manuel ALVES AGUIAR, biskup pomocniczy Lizbony;

O. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, SDB, przełożony generalny salezjanów.

Oprócz nich przyłączę do członków Kolegium Kardynałów dwóch arcybiskupów i zakonnika, którzy się wyróżnili swoją służbą dla Kościoła:

Abpa Agostina MARCHETTA, nuncjusza apostolskiego;

Abpa Diega Rafaela PADRÓN SÁNCHEZA, arcybiskupa seniora Cumaná;

O. Luisa Pascuala DRI, OFMCap, spowiednika w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires.

Módlmy się w intencji nowych kardynałów, ażeby utwierdzając swoje przylgnięcie do Chrystusa, miłosiernego i wiernego Arcykapłana (por. Hbr 2, 17), pomagali mi w mojej posłudze Biskupa Rzymu dla dobra całego świętego wiernego ludu Bożego.

Wszystkim wam życzę miłej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia.