Przesłania i dokumenty

17 maja 2023

Od 25 marca do końca kwietnia zostały opublikowane następujące przesłania i dokumenty Ojca Świętego:

25 iii — List apostolski w formie motu proprio «Vos estis lux mundi» (uaktualnienie), mówiący o nowych normach prawnych, które mają zapewnić skuteczne ściganie i rozliczanie w Kościele duchownych, osób konsekrowanych i członków stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych. Wraz z wejściem w życie uaktualnienia, 30 kwietnia 2023 r., zostaje uchylony poprzedni list apostolski w formie motu proprio, promulgowany 7 maja 2019 r. Uaktualniona wersja potwierdza wolę kontynuowania walki z przestępstwami nadużyć seksualnych i m.in. rozszerza zobowiązania w nim zawarte na świeckich moderatorów międzynarodowych stowarzyszeń wiernych.

3 iv — List apostolski w formie motu proprio, na mocy którego Ojciec Święty przedłuża do trzydziestu dni termin wniesienia przez wydalonego członka Instytutu Życia Konsekrowanego rekursu do kompetentnej władzy. Do tej pory było to 10 dni, a w przypadku Kościołów Wschodnich 15 dni.

17 iv — List apostolski w formie motu proprio «Iam Pridem», zmieniający niektóre normy Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Na mocy motu proprio Ojciec Święty postanawia, że biskupi po ukończeniu 80. roku życia nie będą już mieli aktywnego głosu w sprawach, którymi w Kościołach Wschodnich zajmuje się instytucja Synodu. Norma ta nie będzie dotyczyła patriarchów, arcybiskupów większych, biskupów eparchialnych i egzarchów posiadających święcenia biskupie, którzy jeszcze sprawują swój urząd, nawet po ukończeniu 80. roku życia.

26 iv — Orędzie na 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

28 iv — Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Kongresu woomb na temat: «‘Rewolucja Billingsa’ 70 lat później — od wiedzy o płodności do medycyny spersonalizowanej», odbywającego się w Rzymie w dniach 28-29 kwietnia;

— przesłanie z okazji inauguracji wystawy «( re ) versus . Riuso e riscatto nel patrimonio della Biblioteca Apostolica Vaticana e nell’arte di Sidival Fila», prezentowanej w Bibliotece Watykańskiej od 28 kwietnia do 15 lipca.