Śp. kard. Severino Poletto

 Śp. kard. Severino Poletto  POL-001
01 lutego 2023

Urodził się 18 marca 1933 r. w Salgaredzie, w diecezji Treviso we Włoszech. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium diecezjalnym w Casale Monferrato. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1957 r. Pełnił posługę jako wikariusz, prefekt w seminarium w Casale Monferrato i dyrektor Diecezjalnego Dzieła Powołań. Następnie przez 15 lat był proboszczem w parafii zamieszkanej przez robotników i sam przez pewien czas pracował na pół etatu w jednej z fabryk.

W 1977 r. w Akademii Alfonsjańskiej przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie uzyskał licencjat z teologii moralnej. 3 kwietnia 1980 r. został mianowany biskupem koadiutorem diecezji Fossano. Na zawołanie wybrał słowa: «In sequela Christi». Pracował przede wszystkim z młodzieżą, rodzinami, zajmował się formacją katechistów. W 1989 r. został biskupem diecezji Asti. Od 1999 r. sprawował rządy pasterskie jako arcybiskup Turynu. Jednocześnie pełnił funkcję kustosza Całunu Turyńskiego.

21 lutego 2001 r. Papież Jan Paweł ii wyniósł go do godności kardynała. Zajmował się przygotowaniem uroczystości związanych z wystawieniem Całunu Turyńskiego (od 10 kwietnia do 23 maja 2010 r.); gościł Papieża Benedykta xvi , który z tej okazji udał się do stolicy Piemontu. W październiku 2010 r. złożył rezygnację z rządów pasterskich w archidiecezji turyńskiej. Zmarł 17 grudnia 2022 r. w Moncalieri, w wieku 89 lat.