Nominacje i inne decyzje

01 lutego 2023

Poniżej publikujemy niektóre nominacje i decyzje Ojca Świętego z grudnia:

1 xii — Papież mianował abpa Jana Romea Pawłowskiego, dotychczas Sekretarza ds. Reprezentacji Papieskich, nuncjuszem apostolskim w Grecji.

3 xii — Papież mianował ks. Emilia Nappę, dotychczas pracownika Sekretariatu ds. Ekonomii, sekretarzem pomocniczym Dykasterii ds. Ewangelizacji i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych, wynosząc go do godności arcybiskupa (tyt. Satriano);

— Papież mianował delegatem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych bpa Carlosa Alberta de Pinha Moreirę Azeveda, dotychczas delegata Papieskiej Rady ds. Kultury.

8 xii — Papież mianował sekretarzem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej o. Marca Antonia Mendozę Martíneza ofm .

17 xii — Papież mianował kierownikiem biura Dykasterii ds. Kultury i Edukacji ks. Robertha Alexandra Hernándeza Gómeza, dotychczas pracownika tejże Dykasterii.

19 xii — Papież mianował członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych prof. Emilia Marina.

22 xii — Papież zaliczył do grona protonotariuszy apostolskich de numero ks. prał. Paola Lukę Braidę, dotychczas kierownika biura Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.