Śp. kard. Richard Kuuia Baawobr

 Śp. kard. Richard Kuuia Baawobr  POL-012
09 stycznia 2023

Urodził się 21 czerwca 1959 r. w Tom-Zendagangn, w diecezji Wa w Ghanie. W 1979 r. rozpoczął formację w wyższym seminarium diecezjalnym San Vittore w Tamale. W 1981 r. wstąpił do Towarzystwa Misjonarzy Afryki (Ojcowie Biali), gdzie kontynuował przygotowanie do kapłaństwa. W latach 1981-1982 odbywał nowicjat we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1982 do 1987 r. kontynuował studia teologiczne w Instytucie Misyjnym w Londynie. 5 grudnia 1986 r. złożył przysięgę misyjną w St Edward’s College w Londynie, a święcenia kapłańskie przyjął 18 lipca 1987 r.

Pełnił posługę wikariusza w Demokratycznej Republice Konga, w Livulu, w archidiecezji Kinszasy. Następnie wyjechał do Włoch, gdzie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie podjął studia z egzegezy. We Francji, w Lyonie, kształcił się z zakresu duchowości ignacjańskiej. Był m.in.: formatorem Misjonarzy Afryki w Kahangala w Tanzanii i dyrektorem domu formacyjnego w Tuluzie we Francji. W 2004 r. został mianowany pierwszym asystentem generalnym swojego zgromadzenia, a w 2010 r. wybrano go na generała (był pierwszym Afrykaninem na tym stanowisku). Był także wicekanclerzem Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamskich.

17 lutego 2016 r. Franciszek mianował go ordynariuszem diecezji Wa w Ghanie; sakrę biskupią przyjął 7 maja tegoż roku z rąk kard. Petera Turksona. Na zawołanie wybrał słowa: «Servus misericordiae Dei». Od 2020 r. był członkiem i konsultorem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan (obecnie Dykasterii). 31 lipca 2022 r. został mianowany przewodniczącym Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru ( secam ).

Ze względu na stan zdrowia nie uczestniczył w konsystorzu 27 sierpnia 2022 r. Zmarł 27 listopada w Rzymie, trzy miesiące po otrzymaniu biretu kardynalskiego.