Audiencje

 Audiencje  POL-009
27 września 2022

W sierpniu na audiencjach prywatnych zostali przyjęci przez Ojca Świętego m.in.:

1 viii — Prezydent Fidżi, Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.

3 viii — Organizatorzy i uczestnicy «Estate ragazzi» — letnich zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci pracowników Watykanu.

5 viii — Młodzież z Włoch i innych krajów europejskich, uczestnicząca w wakacyjnym kursie ewangelizacyjnym «Alfa» («Alpha Youth Camp»), odbywającym się w Macchia d’Isernia we Włoszech.

6 viii — Uczestnicy międzynarodowego spotkania «Equipas de Jovens de Nossa Senhora» (Grup Młodzieży Matki Bożej), odbywającego się w Rzymie w dniach od 31 lipca do 7 sierpnia;

— ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, Andrij Jurasz;

— dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, ks. prał. Alejandro Arellano Cedillo.

20 viii — Założyciel wspólnoty Sant’Egidio, Andrea Riccardi;

— ambasador Demokratycznej Republiki Konga przy Stolicy Apostolskiej, Jean-Pierre Hamuli Mupenda, który przybył z wizytą pożegnalną;

— przewodniczący włoskiego Forum Rodzin, Gigi De Palo.

24 viii — Były prezydent Mongolii, Nambar Enkhabayar.

25 viii — Prezydent Węgier, Katalin Novák;

— ambasador Holandii przy Stolicy Apostolskiej, Caroline Weijers, która przybyła z wizytą pożegnalną;

— były prezydent Timoru Wschodniego, Kay Rala Xanana Gusmão;

— uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Światową Konferencję Instytutów Świeckich (WCIS);

— uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Sieć Prawodawców Katolickich (International Catholic Legislators Network).

26 viii — Uczestnicy odbywającej się w Rzymie w dniach od 22 do 26 sierpnia narodowej pielgrzymki ministrantów;

— pielgrzymi z diecezji Lodi w północnych Włoszech;

— uczestniczki kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Córek Miłości z Canossy (kanosjanki), która odbywała się w Rzymie w dniach od 7 do 30 sierpnia;

— metropolita Chalcedonu Emmanuel.