Śp. kard. Agostino Cacciavillan

 Śp. kard. Agostino Cacciavillan   POL-003
13 kwietnia 2022

Urodził się 14 sierpnia 1926 r. w Novale di Valdagno, w diecezji Vicenzy (Włochy). W 1937 r. wstąpił do seminarium biskupiego w Vicenzie; 26 czerwca 1949 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez trzy lata pracował w parafii Santa Maria in Colle w Bassano del Grappa, po czym kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uniwersytecie państwowym oraz Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W latach 1957-1959 przygotowywał się do służby dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Był sekretarzem w nuncjaturze apostolskiej kolejno na Filipinach, w Madrycie, w Lizbonie. 17 stycznia 1976 r. Paweł vi mianował go arcybiskupem (tyt. Amiternum) i pronuncjuszem apostolskim w Kenii oraz delegatem apostolskim na Seszelach. Sakrę biskupią przyjął 28 lutego w Bazylice św. Piotra. W 1981 r. Jan Paweł ii mianował go pronuncjuszem apostolskim w Indiach, a od 1985 r. również w Nepalu; od 1990 r. — w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1998 r. został przewodniczącym Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, którą to funkcję pełnił do 2002 r. Był członkiem Kongregacji: ds. Biskupów, ds. Ewangelizacji Narodów, Spraw Kanonizacyjnych oraz dla Kościołów Wschodnich; Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych; Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej i Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego. Na konsystorzu 21 lutego 2001 r. został kreowany kardynałem diakonem Santi Angeli Custodi a Città Giardino. Od 2008 r. był kardynałem protodiakonem, a od 2011 r. kardynałem prezbiterem. Zmarł 5 marca 2022 r. w wieku 95 lat w swoim mieszkaniu w Watykanie.