16 stycznia

«Znaki» Pana w moim życiu

11 marca 2022
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Ewangelia z dzisiejszej liturgii opowiada epizod wesela w Kanie, gdzie Jezus przemienia wodę w wino ku radości nowożeńców. Kończy się on następująco: «Taki to początek znaków uczynił Jezus (…). Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie» (J 2, 11). Zauważmy, że ewangelista Jan nie mówi o cudzie, to znaczy o jakimś wielkim i nadzwyczajnym fakcie, który rodzi podziw. Pisze, że w Kanie dokonuje się znak, który wzbudza wiarę uczniów. Możemy zatem się zastanowić, czym jest «znak» według Ewangelii. Znak to poszlaka, objawiająca miłość Boga; zwraca on uwagę nie na siłę gestu, lecz na miłość, która go spowodowała. Uczy nas czegoś o miłości Boga, który jest zawsze blisko, czuły i współczujący. Pierwszy ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.