Kronika

11 marca 2022

1 i — Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi * Anioł Pański * Papież mianował Loïca Rossiera zastępcą dowódcy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w stopniu podpułkownika.

2 i Anioł Pański.

3 i — Ojciec Święty przyjął na audiencjach m.in.: o. Marka Ivana Rupnika, słoweńskiego jezuitę, artystę malarza, twórcę mozaik, pisarza; ks. prał. Pia Vita Pinta, emerytowanego dziekana Trybunału Roty Rzymskiej * Papież mianował biskupem Solsony (Hiszpania) bpa Francisca Simóna Conesę Ferrera, dotychczas ordynariusza Minorki.

4 i — Zostało opublikowane Orędzie na 30. Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2022 r.).

5 i — Audiencja generalna w Auli Pawła vi .

6 i — W uroczystość Objawienia Pańskiego Papież przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Piotra * Anioł Pański * Zostało opublikowane Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2022 r.

7 i — Franciszek spotkał się z grupą francuskich przedsiębiorców, którzy przybyli z pielgrzymką do Rzymu * Papież przyjął na audiencjach m.in.: dyrektora programowego watykańskich mediów Andreę Torniellego; ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Massima Fusarellego wraz z członkami definitorium generalnego; kapelana Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej o. Kolumbana Reichlina.

8 i — Ojciec Święty przyjął rezygnację metropolity Katanii (Włochy), abpa Salvatore Gristiny; na jego miejsce mianował bpa Luigiego Rennę, dotychczas ordynariusza diecezji Cerignola-Ascoli Satriano * Papież spotkał się z członkami Stowarzyszenia św.św. Piotra i Pawła z okazji 50. rocznicy jego powstania * Franciszek przyjął na audiencjach m.in.: Mahmouda Talaata, ambasadora Egiptu przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające; marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego; burmistrza Rzymu Roberta Gualtieriego; przewodniczącego Regionu Lacjum Nicolę Zingarettiego.

9 i — W niedzielę Chrztu Pańskiego w Kaplicy Sykstyńskiej Papież Franciszek odprawił Mszę św., podczas której ochrzcił szesnaścioro dzieci * Anioł Pański.

10 i — W Auli Błogosławieństw Pałacu Apostolskiego odbyło się noworoczne spotkanie Ojca Świętego z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej * Po otrzymaniu informacji o pożarze w budynku mieszkalnym w nowojorskiej dzielnicy Bronx, w wyniku którego zginęło 19 osób, Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny do arcybiskupa Nowego Jorku Timothy’ego Dolana * Franciszek przyjął rezygnację biskupa diecezji Reggio Emilia-Guastalla (Włochy), Massima Camisaski; mianował na jego miejsce abpa Giacoma Morandiego, dotychczas sekretarza Kongregacji Nauki Wiary.

11 i — Ojciec Święty skierował do metropolity krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego, list w związku z 625. rocznicą erygowania w Krakowie Wydziału Teologicznego * Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Davida Sassolego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, watykański Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do Alessandry Vittorini, żony polityka.

12 i — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Franciszek przyjął na audiencji syryjskiego patriarchę Antiochii Ignacego Józefa iii (Efrema) Younana * Papież przyjął rezygnację ordynariusza diecezji Volterra (Włochy), bpa Alberta Silvaniego; na jego miejsce mianował ks. Roberta Campiottiego, dotychczas rektora Międzynarodowego Kolegium Kościelnego im. Karola Boromeusza w Rzymie * Ojciec Święty mianował ordynariuszem diecezji Calahorra y La Calzada-Logroño (Hiszpania) bpa Santosa Montoyę Torresa, dotychczas biskupa pomocniczego archidiecezji madryckiej.

13 i — Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Francuskiej Akcji Katolickiej * Papież przyjął na audiencjach m.in.: przewodniczącego Rady Muzułmanów Kaukazu szejka Allahszukura Paszazade; ambasadora Włoch przy Stolicy Apostolskiej, Pietra Sebastianiego, który przybył z wizytą pożegnalną.

14 i — Papież spotkał się z grupą hiszpańskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum.

15 i — Papież przyjął na audiencji członków 164. Kapituły Generalnej Zakonu Kleryków Regularnych Teatynów * Ojciec Święty mianował biskupem polowym Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza, dotychczas biskupa pomocniczego tarnowskiego * Papież mianował kierownikiem biura Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o. Pierre’a Paula omv , pracownika tejże dykasterii.

16 i Anioł Pański.

17 i — Ojciec Święty przyjął na audiencji delegację Kustodii Ziemi Świętej z okazji stulecia czasopisma «Terra Santa» («Ziemia Święta») * Papież spotkał się z delegacją ekumeniczną z Finlandii, która co roku przybywa do Rzymu z okazji liturgicznego wspomnienia patrona tego kraju, św. Henryka z Uppsali, biskupa i męczennika, nazywanego apostołem Finlandii * Ojciec Święty przyjął na audiencjach m.in.: Željka Komšicia, przewodniczącego Prezydium Bośni i Hercegowiny; przedstawicieli Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

19 i — Audiencja generalna w Auli Pawła vi . Na zakończenie audiencji Papież wyraził swoją bliskość mieszkańcom wysp Tonga na Pacyfiku: «Moja myśl kieruje się ku mieszkańcom wysp Tonga, gdzie w minionych dniach nastąpiła erupcja wulkanu podmorskiego, powodując ogromne szkody materialne. Jestem duchowo blisko wszystkich osób dotkniętych tą tragedią i błagam Boga, aby ulżył im w cierpieniach. Zachęcam wszystkich, by przyłączyli się do mnie w modlitwie za tych braci i siostry».

20 i — Papież przyjął na audiencji członków włoskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych z okazji 70. rocznicy jego powstania * Ojciec Święty przyjął na audiencjach m.in.: dyrektora generalnego fao Qu Dongyu; ambasadora Portugalii przy Stolicy Apostolskiej Antónia José Emauza de Almeidę Limę, który przybył z wizytą pożegnalną * Papież przyjął na audiencji kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i upoważnił tę Kongregację do promulgowania trzech dekretów. Podczas audiencji kard. Semeraro przedstawił Ojcu Świętemu pozytywną opinię sesji plenarnej kardynałów i biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dotyczącą nadania tytułu doktora Kościoła powszechnego św. Ireneuszowi, biskupowi Lyonu.

21 i — Papież spotkał się z grupą hiszpańskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary * Został opublikowany dekret Ojca Świętego, ogłaszający św. Ireneusza z Lyonu doktorem Kościoła z tytułem Doctor unitatis.

22 i — W stolicy Salwadoru, San Salwador, odbyła się beatyfikacja czterech męczenników: jezuity o. Rutyliusza Grande Garcii i dwóch towarzyszy świeckich — Manuela Solórzana i Nelsona Rutyliusza Lemusa — zamordowanych w 1977 r., oraz franciszkanina o. Kosmy Spessotta, zamordowanego w 1980 r. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył w imieniu Ojca Świętego kard. Gregorio Rosa Chavez, biskup pomocniczy archidiecezji San Salwador * Papież mianował konsultorami Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ks. Patricka Valdriniego, referendarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, oraz o. Jamesa J. Conna, emerytowanego profesora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

23 i — W Niedzielę Słowa Bożego Ojciec Święty odprawił Mszę św. w Bazylice Watykańskiej * Anioł Pański.

24 i — Zostało opublikowane Orędzie Ojca Świętego na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu * Papież spotkał się w Sali Klementyńskiej z uczestniczkami kapituły generalnej Kanoniczek św. Augustyna Kongregacji Naszej Pani * Franciszek przyjął na audiencji Gigiego De Pala, krajowego przewodniczącego Forum Rodzin.

25 i — Papież przewodniczył w Bazylice św. Pawła za Murami Nieszporom na zakończenie 55. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

26 i — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa pomocniczego rzeszowskiego Edwarda Eugeniusza Białogłow-skiego * Papież mianował biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Radosława Orchowicza, dotychczas proboszcza parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu * Ojciec Święty mianował nowym przewodniczącym Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej bpa Giuseppe Sciakkę, dotychczas sekretarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Jego funkcję przejmie dotychczasowy podsekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, ks. Andrea Ripa, mianowany jednocześnie przez Papieża biskupem tytularnym Cerveteri.

27 i — Z okazji rozpoczynającego się nowego roku sądowego Ojciec Święty przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej prałatów audytorów, oficjałów, adwokatów oraz współpracowników Trybunału Roty Rzymskiej. Wcześniej spotkał się z członkami kolegium prałatów audytorów tegoż Trybunału * Papież przyjął na audiencjach m.in.: ks. prał. Alejandra Arellana Cedilla, dziekana Roty Rzymskiej; Barbarę Jattę, dyrektor Muzeów Watykańskich * W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu Papież spotkał się w Domu św. Marty z Edith Bruck, urodzoną na Węgrzech pisarką pochodzenia żydowskiego, która ocalała z Holokaustu.

28 i — Papież spotkał się z grupą hiszpańskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum * Franciszek przyjął na audiencji uczestników spotkania zorganizowanego przez Międzynarodowe Konsorcjum Mediów Katolickich «Catholic fact-checking» * Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa diecezji Leiria-Fátima (Portugalia) kard. Antónia Augusta dos Santosa Marta; na jego miejsce mianował bpa José Ornelasa Carvalha, dotychczas ordynariusza diecezji Setúbal * Papież przyjął rezygnację biskupa diecezji mukaczewskiej obrządku łacińskiego (Ukraina) Antala Majnka. Jednocześnie mianował administratorem apostolskim sede vacante i ad nutum Sanctae Sedis tejże diecezji bpa Mykolę Petra Luchoka, dotychczas biskupa pomocniczego mukaczewskiego.

29 i — Ojciec Święty spotkał się z członkami Włoskiego Stowarzyszenia Chemików Przemysłu Skórzanego * Papież przyjął na audiencji delegację z nowojorskiej instytucji «Somos Community Care» * Papież przyjął rezygnację kard. Vinka Puljicia z kierowania archidiecezją sarajewską (Bośnia i Hercegowina). Rządy w archidiecezji przejął dotychczasowy arcybiskup koadiutor Tomo Vukšić * Papież wysłał telegram do prezydenta Włoch Sergia Mattarelli z okazji jego reelekcji.

30 i Anioł Pański * Zostało opublikowane przesłanie prefekta ad interim Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Michaela Czernego, z okazji 69. Światowego Dnia Chorych na Trąd.

31 i — Ojciec Święty spotkał się z delegacją włoskich urzędników skarbowych (Agenzia delle Entrate) * Papież przyjął na audiencji Fabia Gasperiniego, sekretarza Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej ( apsa ).