Kronika

 Kronika  POL-001
27 stycznia 2022

1 xii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi .

2 xii — Rozpoczęła się 35. podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka na Cypr i do Grecji * Papież mianował nowymi członkami Dykasterii ds. Komunikacji: kard. Maura Gambettiego; Jorge Eduarda Lozana, abpa San Juan de Cuyo (Argentyna) i sekretarza generalnego Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (celam); Borysa Andrija Gudziaka, arcybiskupa Filadelfii (usa) obrządku bizantyńsko-ukraiń-skiego; Emmanuela Adetoyese Badeja, biskupa Oyo (Nigeria); s. Nathalie Becquart, podsekretarz Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów * Papież przyjął rezygnację metropolity Paryża abpa Michela Aupetita i mianował administratorem apostolskim sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis tej archidiecezji abpa Georges'a Pontiera.

3 xii — Kard. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, wygłosił rano w Auli Pawła vi pierwsze z rozważań adwentowych dla Papieża i członków Kurii Rzymskiej * Zostało opublikowane przesłanie Franciszka do uczestników 7. Konferencji Dialogów Śródziemnomorskich (Rome Med — Mediterranean Dialogues), która odbywała się w Rzymie w dniach od 2 do 4 grudnia. Ta konferencja wysokiego szczebla, dotycząca tematu geopolityki śródziemnomorskiej, organizowana jest przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współ-pracy Międzynarodowej oraz Włoski Instytut Międzynarodowych Studiów Politycznych * Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Bragi (Portugalia), Jorge Ferreiry da Costy Ortigi, i mianował na jego miejsce bpa José Manuela Garcię Cordeira, dotychczas biskupa diecezji Bragança-Miranda * Papież mianował biskupem diecezjalnym Terrassy (Hiszpania) Salvadora Cristaua Colla, dotychczas biskupa pomocniczego tejże diecezji.

4 xii — Ojciec Święty mianował arcybiskupem koadiutorem katowickim bpa Adriana Józefa Galbasa sac , dotychczas biskupa pomocniczego ełckiego.

6 xii — Zakończyła się papieska podróż apostolska na Cypr i do Grecji.

7 xii — Papież przyjął rezygnację biskupa diecezji Orihuela-Alicante (Hiszpania), Je-súsa Murguia Soriana; na jego miejsce mianował bpa José Ignacia Munillę Aguirre, dotychczas biskupa diecezji San Sebastián * Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Coria-Cáceres (Hiszpania) ks. Jesúsa Pulida Arriera, dotychczas sekretarza technicznego Komisji Episkopatu ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Hiszpanii * Po otrzymaniu informacji o wybuchu wulkanu Semeru w Indonezji, do którego doszło 4 grudnia, Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny do nuncjusza apostolskiego w Indonezji, abpa Piera Pioppa.

8 xii — Wczesnym rankiem Papież udał się na plac Hiszpański, by jak co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia oddać cześć Matce Bożej przed kolumną, na której znajduje się Jej figura. Podobnie jak w ubiegłym roku wizyta miała charakter prywatny. Następnie Franciszek udał się do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie modlił się przed ikoną Salus Populi Romani * Anioł Pański * Papież skierował przesłanie wideo do pielgrzymów odwiedzających Barcelonę oraz do jej mieszkańców z okazji instalacji podświetlanej gwiazdy na wieży Matki Bożej w bazylice Sagrada Familia * Po południu Franciszek udał się z prywatną wizytą do wspólnoty «Cenacolo» (Wieczernik) w Rzymie, która pomaga młodym ludziom z problemami, związanymi zwłaszcza z narkotykami i alkoholem.

9 xii — Papież przyjął na audiencjach: szejka Kasema Badera, przewodniczącego i założyciela Powszechnej Rady ds. Pokoju; Elenę Gagarinę, dyrektor zespołu muzeów na Kremlu; delegację Krajowej Sieci Świeckich Chile (Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile) * Ojciec Święty przyjął rezygnację metropolity Tuluzy (Francja) abpa Roberta Le Galla osb i mianował na jego miejsce Guya de Kérimela, dotychczas biskupa Grenoble-Vienne.

10 xii — Rano w Auli Pawła vi kaznodzieja Domu Papieskiego, kard. Raniero Cantalamessa, wygłosił drugie z rozważań adwentowych * Franciszek przyjął na audiencji członków Unii Katolickich Prawników Włoskich * W dniu obchodzonego w Kościele wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, patronki lotników, Ojciec Święty spotkał się przy ołtarzu Katedry Bazyliki Watykańskiej z przedstawicielami Włoskich Sił Powietrznych. Wizyta włoskich lotników była związana z zakończeniem Jubileuszu Loretańskiego, upamiętniającego stulecie ogłoszenia przez Papieża Benedykta xv Matki Bożej Loretańskiej patronką lotników * Franciszek przyjął w Auli Pawła vi delegację z regionu Huancavelica w Peru, skąd pochodzi szopka znajdująca się na placu św. Piotra, oraz delegację z Andalo we włoskim regionie Trydent, który podarował choinkę * Papież przyjął na audiencji Èlisabeth Beton Delègue, ambasador Francji przy Stolicy Apostolskiej, która przybyła z wizyta pożegnalną * Wieczorem na placu św. Piotra odbyło się odsłonięcie szopki oraz zapalenie światełek na choince * Po otrzymaniu informacji o wypadku drogowym w pobliżu miasta Tuxtla Gutiérrez, w stanie Chiapas w południowo-wschodnim Meksyku, w którym zginęło ponad 50 migrantów, Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny do arcybiskupa Tuxtla Gutiérrez, Fabia Martíneza Castilli.

11 xii — Papież przyjął na audiencji Yolandę Díaz Pérez, minister pracy i gospodarki społecznej oraz drugą wicepremier Hiszpanii * Franciszek spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego * Papież mianował biskupem dicezji Troyes (Francja) Alexandre’a Joly’ego, dotychczas biskupa pomocniczego Rennes * Franciszek mianował członkami Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów: abpa Arthura Roche’a, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; abpa Lazarusa You Heung-sika, prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa.

12 xiiAnioł Pański * Przed modlitwą Anioł Pański na placu św. Piotra został odmówiony różaniec z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe.

13 xii — Papież spotkał się w Auli Pawła vi z chorymi oraz niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, wraz z ich opiekunami, z Instytutu Serafickiego w Asyżu, z okazji 150. rocznicy jego powstania * Papież przyjął na audiencji kard. Marcella Semerara, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i upoważnił tę Kongregację do promulgowania sześciu dekretów * Papież przyjął na audiencji premiera Andory Xaviera Espota Zamorę * Po otrzymaniu informacji o tornadach, jakie nawiedziły środkową i południową część Stanów Zjednoczonych w nocy z 10 na 11 grudnia, Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do abpa José H. Gómeza, metropolity Los Angeles i przewodniczącego Konferencji Episkopatu usa . W wyniku serii tornad zginęło około 100 osób.

14 xii — Po otrzymaniu informacji o wybuchu gazu w miejscowości Ravanusa na Sycylii, w wyniku którego śmierć poniosło siedem osób, a dwie są zaginione, kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do arcybiskupa Agrigento Alessandra Damiana.

15 xii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi. Po zakończeniu katechezy Ojciec Święty wspomniał o wybuchu, do którego doszło na Haiti: «W minionych godzinach doszło do wyniszczającego wybuchu w Cap-Haïtien, na północy Haiti, w którego wyniku straciło życie bardzo wiele osób, wśród nich wiele dzieci. Biedne Haiti, jedna [tragedia] za drugą, to naród pogrążony w cierpieniu. Módlmy się, módlmy się w intencji Haiti, to dobrzy ludzie, porządni ludzie, ludzie religijni, a bardzo cierpią. Wyrażam bliskość mieszkańcom tego miasta i rodzinom ofiar, a także rannym. Zachęcam was do przyłączenia się do modlitwy za tych naszych braci i siostry, tak ciężko doświadczonych» * Papież przyjął na audiencji ambasadora Grecji przy Stolicy Apostolskiej Panosa Kalogeropoulosa, który przybył z wizytą pożegnalną * Ojciec Święty spotkał się z organizatorami i artystami koncertu bożonarodzeniowego w Watykanie, organizowanego przez Kongregację Edukacji Katolickiej. Dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz Papieskiej Fundacji «Scholas Occurrentes» oraz Salezjańskiej Fundacji Misyjnej «Don Bosco» * Został opublikowany chirograf Ojca Świętego, podpisany 8 grudnia, którym oficjalnie zatwierdził on watykańską Fundację «Fratelli Tutti». Głównym zadaniem fundacji będzie wspieranie działalności Fabryki św. Piotra, w zakresie inicjatyw, które będą szerzyły wartości zawarte w encyklice Franciszka, m.in. kulturę dialogu i braterstwa * Papież mianował dyrektorem Dyrekcji ds. Telekomunikacji i Systemów Informatycznych Gubernatoratu Państwa Watykańskiego Antonina Intersimonego, dotychczas dyrektora odpowiedzialnego za Region Retail & Service Centro e Sud Italia Telecom Italia, włoskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

16 xii — Papież przyjął na audiencji prezydenta Włoch Sergia Mattarellę * Ojciec Święty spotkał się z grupą hiszpańskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina Apostolorum.

17 xii — Kard. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, wygłosił trzecie z rozważań adwentowych w Auli Pawła vi * Papież Franciszek w dniu swoich urodzin otrzymał kwiaty i życzenia od ubogich, którym towarzyszył kard. Konrad Krajewski * Ojciec Święty spotkał się w Sali Tronowej Pałacu Apostolskiego z grupą około dziesięciu uchodźców, którzy przybyli do Włoch dzięki porozumieniu między Stolicą Apostolską a władzami włoskimi i cypryjskimi * Papież spotkał się z nowymi ambasadorami Mołdawii, Kirgistanu, Namibii, Lesotho, Luksemburga, Czadu, Gwinei Bissau, akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające * Franciszek mianował abpa Fortunatusa Nwachukwu, dotychchczasowego nuncjusza apostolskiego w krajach karaibskich i delegata apostolskiego na Antylach oraz pełnomocnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Carribbean Community stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Genewie i przy Światowej Organizacji Handlu ( wto ) oraz przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ( iom ).

18 xii — Franciszek spotkał się z młodzieżą z Włoskiej Akcji Katolickiej.

19 xiiAnioł Pański * Papież skierował przesłanie wideo na rozpoczęcie roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca, który w 2021 r. obchodzi stulecie istnienia * Franciszek spotkał się w Auli Pawła vi z personelem i podopiecznymi watykańskiej przychodni pediatrycznej dla dzieci z ubogich rodzin.

20 xii — Franciszek przyjął na audiencji prof. Marca Impagliazza, przewodniczącego Wspólnoty Sant'Egidio.

21 xii — Zostało ogłoszone papieskie Orędzie na 55. Światowy Dzień Pokoju 2022 r.

22 xii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi * Papież przyjął metropolitę wołokołamskiego, przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego Hilariona.

23 xii — Z okazji świąt Bożego Narodzenia Papież Franciszek przyjął na audiencjach członków Kurii Rzymskiej oraz pracowników watykańskich wraz z rodzinami * Ojciec Święty mianował członkami komisji wspomagającej nadzwyczajnego komisarza ds. zarządzania ekonomicznego majątkiem Kapituły Bazyliki Matki Bożej Większej: Stefana Fralleoniego, dyrektora ds. kontroli zarządzania w Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej; Enrica Bartelucciego, kierownika biura rachunkowego w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego; Emilia Ferrarę, dyrektora sekcji administracyjnej Sekretariatu ds. Ekonomii.

24 xii — O godz. 19.30 Ojciec Święty odprawił Pasterkę w Bazylice Watykańskiej * Franciszek skierował przesłanie wideo do młodych w Betlejem i Ziemi Świętej. Przesłanie zostało zarejestrowane podczas papieskiej podróży apostolskiej na Cypr przez kustosza Ziemi Świętej Francesca Pattona * Papież Franciszek zatwierdził wybór Synodu Biskupów Kościoła chaldejskiego, powołującego Azada Sabriego Shabę na urząd biskupa diecezji Dahuk (Irak).

25 xii — Ojciec Święty wygłosił z centralnej loggii Bazyliki św. Piotra bożonarodzeniowe orędzie i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

26 xiiAnioł Pański * W święto Świętej Rodziny został opublikowany list Ojca Świętego do małżeństw na całym świecie z okazji Roku «Rodziny Amoris laetitia», ogłoszonego przez niego w piątą rocznicę publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej. Rok «Rodziny Amoris laetitia» rozpoczął się 19 marca, a zakończy go x Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie 26 czerwca 2022 r. * Po otrzymaniu informacji o śmierci abpa Desmonda Tutu, zwierzchnika południowoafrykańskiego Kościoła anglikańskiego i laureata Pokojowej Nagrody Nobla, watykański Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny do abpa Petera Bryana Wellsa, nuncjusza apostolskiego w rpa .

29 xii — Audiencja generalna w Auli Pawła vi .

30 xii — Zostało opublikowane papieskie przesłanie, podpisane przez Sekretarza Stanu kard. Pietra Parolina, skierowane do uczestników 44. Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego przez Wspólnotę z Taizé. Z powodu obostrzeń pandemicznych po raz kolejny spotkanie odbywa się w formie online.

31 xii — W Bazylice Watykańskiej Papież przewodniczył Nieszporom na zakończenie 2021 r.