Przesłanie wideo przed podróżą na Cypr i do Grecji

Do źródeł braterstwa i humanizmu

23 grudnia 2021

W dniach od 2 do 6 grudnia Papież Franciszek odbył podróż apostolską, najpierw na Cypr, a następnie do Grecji. Przed nią, 27 listopada, zostało rozpowszechnione przesłanie wideo, jakie skierował do mieszkańców tych państw, które zamieszczamy poniżej.

Drodzy Bracia i Siostry z Cypru i Grecji, kaliméra sas! [dzień dobry!]

Pozostało niewiele dni do naszego spotkania, i przygotowuję się do przybycia jako pielgrzym na wasze wspaniałe ziemie, pobłogosławione historią, kulturą i Ewangelią! Przybywam z radością, właśnie w imię Ewangelii, śladami pierwszych wielkich misjonarzy, w szczególności apostołów Pawła i Barnaby. Wspaniale jest powracać do początków, i jest ważne dla Kościoła, aby odnalazł na nowo radość Ewangelii. W tym duchu przygotowuję się do tej pielgrzymki do źródeł i proszę wszystkich o pomoc w przygotowaniu się, przez modlitwę.

Spotykając się z wami, będę mógł ugasić pragnienie u źródeł braterstwa, tak bardzo cennych, gdy rozpoczęliśmy właśnie powszechną drogę synodalną. Istnieje «łaska synodalna», braterstwo apostolskie, którego bardzo pragnę, z wielkim szacunkiem — jest to oczekiwanie na odwiedziny umiłowanych Wielce Błogosławionych Chryzostoma i Hieronima, zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych. Jako brat w wierze będę miał łaskę zostać przez was przyjęty i spotkać się z wami w imię Pana pokoju. I przybywam do was, drogie siostry i drodzy bracia katolicy, zgromadzeni na tych ziemiach w małych trzódkach, które Ojciec kocha tak bardzo czule, a którym Jezus, Dobry Pasterz, powtarza: «Nie bój się, mała trzódko» (Łk 12, 32). Przybywam z miłością, żeby nieść wam pokrzepienie całego Kościoła katolickiego.

Wizyta u was da mi także sposobność, by napoić się u starożytnych źródeł Europy — Cypru, będącego przedłużeniem Ziemi Świętej na kontynencie; Grecji, ojczyzny kultury klasycznej. Ale również współcześnie Europa nie może ignorować Morza Śródziemnego, morza, które było świadkiem szerzenia się Ewangelii i rozwoju wielkich cywilizacji. Mare nostrum, które łączy liczne ziemie, skłania do żeglowania razem, a nie do tego, żeby się dzielić i iść każdy na własną rękę, zwłaszcza w tym okresie, kiedy walka z pandemią wymaga jeszcze wiele wysiłku, a kryzys klimatyczny przybiera na sile.

Morze, które obejmuje liczne narody, przez swoje otwarte porty przypomina, że źródła życia razem tkwią we wzajemnym przyjmowaniu się. Już teraz czuję się przyjęty przez waszą życzliwość i dziękuję wszystkim, którzy od dłuższego czasu przygotowują moją wizytę. A myślę również o tych, którzy w tych latach i dziś nadal uciekają od wojen i ubóstwa, przybijają do wybrzeży tego kontynentu i gdzie indziej, a nie znajdują gościnności, lecz wrogość, i są również wykorzystywani instrumentalnie. To są nasze siostry i nasi bracia. Jakże wielu straciło życie w morzu! Dziś «nasze morze», Morze Śródziemne, jest jednym wielkim cmentarzem. Jako pielgrzym do źródeł humanizmu udam się także na Lesbos, w przekonaniu, że źródła wspólnego życia znów ożyją tylko w braterstwie i w integracji — razem. Nie ma innej drogi, i z tym «złudzeniem» [pragnieniem] przybywam do was.

Drodzy bracia i siostry, z takimi uczuciami niecierpliwie oczekuję na spotkanie z wami wszystkimi, wszystkimi! Nie tylko z katolikami, z wszystkimi! I dla wszystkich proszę o błogosławieństwo Najwyższego, przedstawiając Mu już teraz wasze oblicza i wasze oczekiwania, wasze troski i wasze nadzieje. Na íste pánda kalá! [Miejcie się zawsze dobrze!].