List do Libańczyków

 List do Libańczyków  POL-001
01 lutego 2021
Poniżej publikujemy list Papieża do zwierzchnika Kościoła Maronickiego i do narodu libańskiego z okazji Bożego Narodzenia. DO WIELCE BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA BÉCHARY BOUTROSA RAÏ, MARONICKIEGO PATRIARCHY ANTIOCHII, PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PATRIARCHÓW I BISKUPÓW KATOLICKICH W LIBANIE  Z okazji uroczystości Narodzenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, pragnę skierować do Wielce Błogosławionego, a za Jego pośrednictwem do wszystkich Libańczyków, bez rozróżniania ze względu na wspólnotę i przynależność religijną, kilka słów pokrzepienia i otuchy. Umiłowani Synowie i Córki Libanu! Wielkim bólem napawa mnie widok cierpienia i udręki, które tłumią wrodzoną przedsiębiorczość i żywotność Kraju Cedrów. A tym bardziej bolesne jest ...

Ta treść jest zarezerwowana dla Prenumeratorów

paywall-offer
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku,
dostęp online do «L’Osservatore Romano» we wszystkich wersjach językowych jest zarezerwowany dla Prenumeratorów.