Prawdziwa siła

Editoriale2_POLx.jpg
22 stycznia 2020

Mówimy o burnout w tym numerze o życiu konsekrowanym. Dosłownie znaczy wyczerpanie, stres, załamanie, zmęczenie. Syndrom, którego ofiarą padają również siostry zakonne, toteż uisg, Międzynarodowa Unia Przełożonych Wyższych, zorganizowała w Rzymie seminarium temu poświęcone i we współpracy z Unią Przełożonych Wyższych postanowiła utworzyć na trzyletnią kadencję komisję ds. troski o osobę. Bo sióstr zakonnych jest z każdym rokiem coraz mniej, ale w świecie życia zakonnego pozostają większością, choć dynamika rozwoju jest różna na poszczególnych kontynentach.

Spadek liczby powołań, zamykanie klasztorów, nadużycia seksualne i władzy, zarządzanie dobrami, ociężałe struktury, niekiedy działające tak samo jak przed wiekami, to tematy poruszone w wywiadzie z kard. João Brazem de Avizem, prefektem Kongregacji ds. Instytutów

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W tym numerze odbywamy podróż po świecie życia konsekrowanego, który 2 lutego – jak co roku – obchodzi swój Światowy Dzień, ustanowiony w 1997 r. przez Jana Pawła II. Liczne i różnorodne są świadectwa kobiet – nie tylko sióstr zakonnych, ale pluralistycznego Kościoła – które, mówiąc słowami Papieża Franciszka, nie grają z Bogiem «na zniżkę».

W Paryżu jest  Anne Lécu, dominikanka, lekarka, która pracuje w ciężkim więzieniu w Fleury-Mérogis, największym w Europie. W Rzymie, w augustiańskim klasztorze klauzurowym Santi Quattro Coronati jest matka przeorysza Fulvia Sieni i jej współsiostra Ilaria. W klasztorze w Żarnowcu w Polsce jest s. Małgorzata Borkowska, benedyktynka, która po 50 latach życia zakonnego napisała książkę Oślica Baalama (jeszcze nie przetłumaczoną na włoski), «apel do panów duchownych». Potem są siostry dziennikarki, Memores Domini, członkinie  Ordo Virginum. Jedna z nich zachęca do mówienia nowym językiem do młodzieży o seksualności, gender, znaczeniu ciała.

Na granicy rzeczywistości i świata przedstawionego sytuuje się wywiad z Eleną Sofią Ricci, włoską aktorką, dzięki której bardzo popularna stała się postać telewizyjna siostry zakonnej, a także komentarz Liliany Cavani, która wyreżyserowała trzy filmy o św. Franciszku i dokument Klaryski, którego bohaterkami jest dziesięć sióstr i trzy nowicjuszki z klasztoru św. Klary w Urbino.