Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

VaticanOffices

 

Ryzykowne przejście

„Przeżywamy delikatną i niebezpieczną fazę historyczną, także pod względem relacji międzypokoleniowych, w szczególności między rodzicami i dziećmi. Zagrożona jest więź dziedzictwa kulturowego i duchowego, łącząca ...

Ojciec i brat dla pracujących w Watykanie

Papież Franciszek „w szczególny sposób” powierzył delikatną funkcję nowemu biskupowi i sekretarzowi generalnemu Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, Hiszpanowi Fernandowi Vergezowi Alzadze, w dniu, w którym otrzymał ...

Wyzwanie na przyszłość

„Odnowiona dyplomacja – pisze Papież Franciszek w przedmowie do książki kard. Tarcisia Bertone La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato – Papieska dyplomacja w zglobalizowanym ...

W obronie węzła małżeńskiego

O „umacnianiu i skutecznej obronie węzła małżeńskiego w procesach kanonicznych o stwierdzenie nieważności” mówił Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do uczestników posiedzenia plenarnego Najwyższego Trybunału ...

Motor świata

Wspólnota życia oparta na małżeństwie; miejsce, w którym «człowiek uczy się miłości» i w którym otacza się opieką dzieci i osoby starsze, «dwa bieguny życia»; ...

W poszukiwaniu piękna

Przechowywane w Muzeach Watykańskich skarby sztuki są wymownym świadectwem „poszukiwania owego najwyższego piękna, które ma swój początek i swoją pełnię w Bogu” – powiedział Papież ...

Historia składająca się z obrazów

Telewizja opowiada historię za pomocą obrazów. „Było 50-lecie Radia Watykańskiego – wspomina kard. Stanisław Dziwisz – i Jan Paweł II, jako człowiek otwarty na mass ...

Aby pomóc Papieżowi w rządzeniu Kościołem

Papież Franciszek podpisał chirograf, na mocy którego zostaje utworzona Rada Kardynałów, mająca pomagać Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym oraz opracować projekt rewizji konstytucji apostolskiej ...

Towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej

W epoce cyfrowej Kościół musi nauczyć się „podążać ze wszystkimi”, aby umożliwiać człowiekowi spotkanie z Chrystusem, wystrzegając się „pokusy” „manipulowania sumieniami”. Papież Franciszek powiedział to ...

Kapłan od ręcznika

Także Papież Franciszek nałożył ręce na głowę ks. prał. Konrada Krajewskiego – od 3 sierpnia br. stojącego na czele Urzędu Dobroczynności Apostolskiej – w czasie ...

W centrum rodzina

«Znakomite potwierdzenie centralnego miejsca duszpasterstwa rodziny, a zatem także konieczności obrony małżeństwa, rodziny i życia, jak robi dziś Papież Franciszek i jak robił przedtem kardynał ...

Nowoczesne niewolnictwo

«Myślę, że byłoby dobrze zająć się handlem ludźmi i nowoczesnymi formami niewolnictwa. Handel organami można omawiać w związku z handlem ludźmi. Dziękuję bardzo». Wskazówka ta ...

Najdalsze peryferie

Należę do pokolenia, które dorastało oglądając po południu, po odrobieniu lekcji, oryginalny film telewizyjny Star Trek . Mogę powiedzieć, że jestem bardziej trekkie , niż ...

Pośród galaktyk

Ostatni raz José Gabriel Funes i Jorge Mario Bergoglio widzieli się w Argentynie. Jeden był studentem uniwersyteckim – na wydziale astronomii, a drugi jezuitą, ojcem ...

Od starego hospicjum do rezydencji papieskiej

Nie posłużyła się łopatą i kilofem, lecz z kobiecym gustem i praktycznością nadzorowała prace remontowe budynku, który stał się obecnym Domus Sanctae Marthae. Mowa o ...

W Rio pomysłodawca ŚDM

Po Madrycie również w Rio de Janeiro będzie w pewnym sensie obecny „inicjator” ŚDM: od minionej niedzieli relikwie bł. Jana Pawła II znajdują się w ...

Poświęcenie posągu św. Michała w Ogrodach Watykańskich

Niezwykła obecność uczciła inaugurację posągu św. Michała w Watykanie: był to Benedykt XVI obok Papieża Franciszka. Ich serdeczny uścisk zaskoczył nieco wszystkich zaproszonych na uroczystość ...

Dymisja dyrekcji IOR

«Dyrektor IOR, Paolo Cipriani, i wicedyrektor Massimo Tulli, podali się do dymisji». Informacja ta została przekazana wczoraj, 1 lipca, wieczorem w komunikacie Biura Prasowego Stolicy ...

Przykład wielkodusznej pokory

DEKRET Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną ...

Wolni od ambicji i karierowiczostwa

Wolny od ambicji i osobistych celów, otwarty na zrozumienie i na spotkanie. Taki powinien być przedstawiciel papieski według Papieża Franciszka, który nie przebierając w słowach, ...

Pomoc w rozwoju Kościołów prześladowanych

O wsparcie „młodych Kościołów, które nierzadko działają w klimacie trudności, dyskryminacji, także prześladowania”, prosił Papież uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, których przyjął na audiencji ...

Tak różni, a tak bliscy

2 maja w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża odbędzie się kongres pod hasłem: „Joseph Ratzinger i Erik Peterson. Dwie drogi teologiczne”, dies academicus Papieskiej ...

Praca wykonywana z sercem nie ma ceny

«Dlaczego jestem dziś tutaj? By wam podziękować, bo wiem, że w tych dniach – jutro upłynie miesiąc – pracowaliście więcej, o wiele godzin więcej, i ...

Historia zbawienia

“W centrum naszej wiary jest nie tylko księga, ale historia zbawienia, a przede wszystkim Osoba, Jezus Chrystus, wcielone Słowo Boże”, powiedział Papież do członków Papieskiej ...

Papież Franciszek jest blisko ofiar nadużyć

Ojciec Święty przyjął dziś rano na audiencji abpa Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Podczas audiencji zostały poruszone różne kwestie leżące w kompetencjach dykasterii ...

Miłość Chrystusa jest dla każdego człowieka

Także dziś rano, w sobotę 23 marca, Papież Franciszek zaprosił na poranną Mszę św. w kaplicy w Domus Sanctae Marthae niektórych pracowników Państwa Watykańskiego. I ...

Oczy świata skierowane na Watykan

Ponad 20 km przewodów elektrycznych, telefonicznych, radiowo-telewizyjnych i światłowodów: tyle było potrzeba, żeby połączyć trzy stanowiska przygotowane przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ze światem, który ...

Sztuka modlitwy

«Postać, która wciąż będzie miała funkcję wstawienniczą, tak bardzo ważną w Kościele ». W ten sposób kard. Ravasi, przewodniczący Rady Kultury, wyobraża sobie przyszłą rolę ...

Kiedy młodzi nie mają nadziei społeczeństwo nie ma przyszłości

«Gdyby młodzi ludzie nie mieli więcej nadziei, nie rozwijali się, nie zasilali mechanizmów społecznych swoją energią, witalnością, zdolnością uprzedzania przyszłości, znaleźlibyśmy się w rodzinie ludzkiej ...

Kustosze przyszłości

Rodzina opierająca się na małżeństwie mężczyzny i kobiety nie jest instytucją przestarzałą, ale jest właśnie przyszłością społeczności ludzkiej. A odpowiedź dana tym, którzy zarzucają Kościołowi ...

Uczniowie w szkole Ducha Świętego

Dla lepszego zrozumienia ducha i nauczania Soboru Watykańskiego II ważne jest przypomnienie głównego celu, dla którego został on zwołany. Gromadząc biskupów pochodzących ze wszystkich stron ...

Nowy związek katechezy i głoszenia

Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie ostatniego Synodu stwierdził, że nowa ewangelizacja musi znaleźć się w zwyczajnym duszpasterstwie, aby ożywiać w każdym ochrzczonym świadomość, że ...

Apostołowie świata cyfrowego

Jak pierwsi uczniowie zostali posłani na kręte drogi nieznanego świata, dalekiego od Boga, w którym panowało bałwochwalstwo i wroga logika, tak dziś nowi apostołowie posyłani ...

Boży punkt widzenia

Chrześcijanin, który angażuje się w działalność w organizacjach charytatywnych, musi przyjąć „punkt widzenia Boga”, Jego plan względem człowieka, by nie ulegać błędnym tendencjom, będącym wynikiem ...

Trzydziestu dwóch specjalistów od 44 tys. metrów kwadratowych

Guida generale della Città del Vaticano – Przewodnik ogólny po Watykanie, który ukazał się w tych dniach w Jaca Book, wydany we współpracy z Dyrekcją ...

W służbie Następcy Piotra

Podczas audiencji, która odbyła się 11 stycznia po południu w Sali Klementyńskiej, Benedykt XVI podziękował watykańskiej żandarmerii i straży pożarnej i wyraził im uznanie za ...

Dobroczynność Papieża w sytuacjach kryzysów humanitarnych na kuli ziemskiej

388 konfliktów zbrojnych, w tym 20 bardzo poważnych, 69 ogłoszonych kryzysów humanitarnych, 41 rozpaczliwych apeli, na które trzeba natychmiast odpowiedzieć. Są to liczby odzwierciedlające dramatyczną ...

Boże Narodzenie na orbicie

24 grudnia 1968 r. Frank Borman, Jim Lovell oraz Bill Anders byli pierwszymi ludźmi krążącymi po orbicie wokół Księżyca. Chodzi o drugi ludzki lot w ...

W obronie kultury ludzkiej

Przemówienie Benedykta XVI zawierające życzenia świąteczne dla Kurii Rzymskiej jest doskonałym przykładem ratzingerowskiego stylu. Obok wydźwięku czysto religijnego – jakim jest zachęta, żeby pójść za ...

Ten, kto broni Boga, broni człowieka

«Tam, gdzie neguje się Boga, zanika godność człowieka». Podczas gdy «ten, kto broni Boga, broni człowieka». Na tych dwóch zasadniczych przekonaniach oparte jest tradycyjne przemówienie ...

Uznanie heroiczności cnót Pawła VI

Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego uznania heroiczności cnót sługi Bożego Pawła VI. Uczynił to podczas audiencji dla kardynała prefekta Kongregacji ...

Kościół pół wieku później

Publikujemy fragmenty wykładu kardynała przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, wygłoszonego podczas kongresu na temat: „Francja i Sobór Watykański II”, który odbył się w ośrodku ...

Prymat człowieka

Pełna pasji obrona człowieka, którego wartości nie docenia dzisiejsza kultura, sprowadzająca go do «trybu machiny produkcyjnej i finansowej, która nad nim dominuje». Zwracając się do ...

Wielka rodzina wędrownych artystów

Na pierwsze spotkanie w najbliższy piątek 30 listopada o godz. 17 w Bazylice Watykańskiej przybędzie blisko 10 tys. «twórców świąt ludowych», którzy w Rzymie będą ...

Ochrona, sprawiedliwość i praca dla ludzi morza

Ludzie wystawieni na zagrożenia, nie tylko ze strony świata przestępczego, zmuszeni znosić duże ograniczenia osobistej wolności, stający w obliczu wielkich niesprawiedliwości i padający ofiarą kryzysu ...

Chrześcijańska wiedza o cierpieniu

Zdrowie jest dobrem powszechnym, a nie przywilejem dla nielicznych. Powiedział to Papież podczas spotkania z uczestnikami XXVII międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa ...

Przebaczenie, które nie jest tylko słowem

Za sprawą Ducha Świętego Kościół kontynuuje dzieło Chrystusa polegające na jednaniu z Nim świata. We wszystkich epokach Kościół jest wspólnotą wiernych, którzy pojednali się z ...

Instrukcje dla kaznodziejów i spowiedników

Pontyfikat Grzegorza VII był wielki i trudny, ostatecznie przeżywany przez papieża jako porażka. Był to pontyfikat o wielkim znaczeniu politycznym, co wynikało jednak z silnej ...

Od chorału gregoriańskiego po muzykę współczesną

Mogący się pochwalić 160 studentami i 10 absolwentami sześciu wydziałów Papieski Instytut Muzyki Sakralnej (PIMS) stanowi w istocie konserwatorium Stolicy Apostolskiej. Jego cele różnią się ...

Ekumenizm w czasach nowej ewangelizacji

Benedykt XVI, przemawiając do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, których przyjął na audiencji w czwartek rano, 15 listopada, w Sali Klementyńskiej, ...

Różne tradycje dla jednej wiary

„Wspaniały koncert, w którym znakomicie połączyły się wielka tradycja muzyczna angielska i rzymska”. Tymi słowami asesor Sekretariatu Stanu ks. prał. Peter Bryan Wells podsumował wspólne ...

W 2013 r.  zostanie zaktualizowana karta praw chorego

Prace nad aktualizacją Karty Pracowników Służby Zdrowia — pierwsza jej wersja powstała w 1995 r. — zostaną zakończone w drugiej połowie 2013 r. Informacja ta ...

Język łaciński

„Łacina była zawsze wielce ceniona przez Kościół katolicki i papieży rzymskich, którzy wytrwale szerzyli jej znajomość i upowszechniali, uznawszy ją za własny język, zdolny przekazywać ...

Kto wprowadza ład w chaos we wszechświecie

Wszechświat «nie jest chaosem lub rezultatem chaosu, a wręcz coraz wyraźniej jawi się jako rzeczywistość złożona i uporządkowana», której «początkiem jest stwórcze Słowo Boże». Potwierdził ...

Pięć wieków olśniewającego blasku

Każdego dnia do Kaplicy Sykstyńskiej wchodzi co najmniej 10 tys. osób, a w szczytowych momentach napływu turystów liczba dochodzi do 20 tys. Są to ludzie ...

Komunikat Sekretariatu Stanu

„W związku z tym, że nie wniesiono odwołania od wyroku z 6 października br. w sprawie pana Paola Gabriele, wyrok stał się definitywny. Toteż z ...

Sztuka i wiara muszą pamiętać, że są siostrami

Sztuka i wiara, ludzkie plany i działanie Ducha Świętego, tajemnica i znak splotły się ze sobą i połączyły inseparabiliter w historii: Ecclesiae historiam esse quoque ...

Kardynał, który nie chciał purpury

13 i 14 października odbywa się w Roteglia (Reggio Emilia) sympozjum «Bracia Mercati w historii i kulturze XX w.», poświęcone Giovanniemu Mercatiemu (1866-1957), który był ...

Apostolska Biblioteka Watykańska między historią a przyszłością

Po niedawnym remoncie badacze mogą obecnie korzystać z odnowionych gruntownie sal Biblioteki Watykańskiej, bardziej racjonalnej organizacji i narzędzi informatycznych. Książka La Biblioteca Apostolica Vaticana (Città ...

Zaskoczenie szwedzkich pogan

Dwa niezapomniane dni odbywającego się w klimacie szacunku dialogu między wierzącymi i niewierzącymi. Tymi słowami można by podsumować Dziedziniec Pogan – spotkanie, które odbywało się ...

Ecclesia in Medio Oriente

„Przez swoje wskazania biblijne i duszpasterskie, przez wezwanie do pogłębienia duchowego i eklezjologicznego, przez zalecanie odnowy liturgicznej i katechetycznej, przez nawoływanie do dialogu” posynodalna adhortacja ...

Znajomość i szacunek, by iść drogą pokoju

Przez dwadzieścia lat był misjonarzem w Egipcie i w Sudanie. I właśnie tam odkrył istotne znaczenie dialogu jako „narzędzia pozwalającego przezwyciężać konflikty i razem czerpać ...

Prawo do wody w zglobalizowanym świecie

Woda i związane z nią wyzwania znów znalazły się w centrum uwagi. W tych dniach trwa bowiem w Szwecji Światowy Tydzień Wody, zorganizowany przez Sztokholmski ...

Dwa procesy w Watykanie

Dwa procesy sądowe w sprawie dwóch przestępstw: kradzieży i pomocnictwa, są następstwem rozpowszechnienia poufnych wiadomości podczas programu telewizyjnego oraz publikacji w książce dziennikarza Gianluigiego Nuzzi ...

Klejnoty korony

Lud, który traci swoją pamięć historyczną skazany jest na niebezpieczny zanik pamięci i trudniej jest iść drogą postępu w kierunku przyszłości. Dlatego «Bibliotekę Apostolską i ...

Masakry nie powstrzymają świadectwa o miłości Boga

Dlaczego jest tyle przemocy w stosunku do chrześcijan w pewnych częściach świata? Czy to możliwe, że motywacje są jedynie natury ideologicznej? Czy też uważa się, ...

Zacznijmy od Zacheusza

Jakie są nieodzowne priorytety formowania formatorów? Świat, w którym żyjemy, cechuje nadmierny pluralizm kulturowy. Niekiedy szukanie punktów wspólnych wydaje się przedsięwzięciem niemożliwym. To, co nasi ...

Gdy Jezus staje się przypadkiem

Lada chwila ukaże się książka Ampliare l'orizzonte della ragione. Per una lettura di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI (Poszerzyć horyzonty umysłu. W sprawie lektury Josepha ...

Młode ręce dla starej Europy

Wydaje się rzeczą absurdalną a jednak Parlament Europejski szacuje, że w 2050 r. będziemy potrzebowali ponad 56 mln imigrantów w wieku aktywności zawodowej, aby zaradzić ...

Stolik i dwa krzesła

Via pulchritudinis to nie tylko metafora; dla wielu może stać się – a dla niemałej liczby już jest – doświadczeniem. Muzea Watykańskie są tego przykładem, ...

Konkretne zobowiązania moralne

Prowadzeniu misji właściwej Stolicy Apostolskiej służy także zaangażowanie moralne, a nie tylko działania ściśle techniczne. Tak dzisiaj, 18 lipca, podsekretarz sekcji ds. relacji z państwami ...

Matka Ziemia

„Pierwszym i głównym czynnikiem rozwoju świata wiejskiego i rolniczego jest głoszenie Chrystusa”; dlatego również w środowisku wiejskim pilnie potrzebna jest „nowa ewangelizacja, aby „ludzie zajmujący ...

Oczy szukające nadziei

W imieniu i na polecenie Papieża podsekretarz Papieskiej Rady „Cor Unum” – dykasterii Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest promowanie i koordynowanie działalności charytatywnej Papieża za ...

Jeżeli ksiądz przeszkadza antychrześcijańskiej kulturze mafii

Przemoc, nienawiść, nadużycia mogą zabić ciało, ale nie duszę. Męczeństwo ks. Giuseppe Puglisiego, kapłana z Palermo, zabitego w 1993 r., a także męczeństwo tak wielu ...

Świadectwo chrześcijańskie w multireligijnym świecie

Rok temu (28 czerwca) został wydany wspólny dokument Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Programu Dialogu Międzyreligijnego i Współpracy Ekumenicznej Rady Kościołów i Światowego Aliansu Ewangelicznego, ...

Promulgacja dekretów

Papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania licznych dekretów – które zostały mu przedstawione w czwartek 28 czerwca przez prefekta Kongregacji kard. Angela Amata – ...

Pięć dni, zanim powiedział „tak”

„Było to w czerwcu 2009 r. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela Carla Ancelottiego, który dopiero co podpisał umowę z Chelsea, i zaproponowałem, że będę jego nauczycielem ...

Aby nie umrzeć z powodu nadziei

W odpowiedzi na problemy osób uciekających przed wojną lub głodem rządy nie mogą przedstawiać «politycznych restrykcji». Przeciwnie, «prawa uchodźców i osób proszących o azyl muszą ...

Dla człowieka, który odczuwa tęsknotę za Bogiem

Chodzi o to, aby przezwyciężyć duchowe ubóstwo świata, który nie potrafi już dostrzec obecności Boga. A zatem ogłoszony z woli Benedykta XVI Rok Wiary – ...

Oby człowiek żył w przymierzu ze środowiskiem

Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego rozwoju - Rio+20 - stanowi ważny etap w procesie, w którym poprzez znaczące inicjatywy udało się osiągnąć lepsze zrozumienie ...

Sport i kultura w odnowionym humanizmie

Sport potrzebuje „catharsis” – radykalnego oczyszczenia z wynaturzeń, aby na nowo mógł być znaczącym zjawiskiem kulturowym. Kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, jasno przedstawia ...

Aby się podnieść, Europa musi odzyskać swoje wartości chrześcijańskie i ludzkie

Z przemówienia abpa Dominique'a Mambertiego, sekretarza ds. relacji z państwami, wygłoszonego do ambasadorów państw Unii Europejskiej akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej z okazji dobiegającego końca półrocza ...

Pod względem zawartości

Dwóch redaktorów, 25 współpracowników, dwanaście lat pracy – oto cyfry dotyczące Guida ai fondi manoscritti, numismatici, a stampa della Biblioteca Vaticana pod red. Francesca D'Aiuto ...

Notyfikacja

Dziennik «L'Osservatore Romano» publikuje Notyfikację Kongregacji Nauki Wiary, podpisaną 30 marca 2012 r., odnośnie do książki, której autorka porusza takie kwestie z zakresu moralności seksualnej, ...

Odpusty z okazji VII Światowego Spotkania Rodzin

Penitencjaria Apostolska Mediolan Dekret Udziela się daru odpustów wiernym z okazji VII Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Mediolanie od 30 maja do 3 ...

Wzbogaceni słuchaniem

„Połowa studentów Uniwersytetu Urbanianum, związanego z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, pochodzi z krajów afrykańskich. Było zatem rzeczą oczywistą, że po synodzie poświęconym Afryce i promulgowaniu ...

Przesłanie Chrystusa jest proroctwem i wyzwoleniem

Przesłanie Chrystusa nie może dostosować się do logiki świata, «ponieważ jest proroctwem i wyzwoleniem, jest ziarnem nowej ludzkości, która rośnie i dopiero na końcu czasów ...

Nędza i niesprawiedliwość sprzyjają niewolnictwu

Cyfry są przerażające. Pomimo historycznych walk i wojen i pomimo że od ponad stulecia prawo międzynarodowe, wzbogacane przez dziesiątki porozumień i deklaracji na szczeblu światowym, ...

Odnowa Caritas Internationalis

Dekretem ogólnym, zaaprobowanym przez Papieża i podpisanym przez Sekretarza Stanu, zostały odnowione ramy prawne dla Caritas Internationalis. Stolica Apostolska, biorąc pod uwagę doświadczenia tej zasłużonej ...

Szpital, którego nie ma, gdzie leczy się dusze i ciała

«Szpital jako miejsce ewangelizacji, misji ludzkiej i duchowej»: tak brzmi temat XXVII międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, która ...

Słowo Boże regułą wiary Kościoła

Słowo zawarte w Piśmie Świętym nie jest neutralnym depozytem, złożonym w Kościele, lecz najwyższą regułą jego wiary i mocy życia. Tak pisze Benedykt XVI w ...

Rozpoczęcie procesu digitalizacji

Słowo „zdigitalizować” stało się wyrazem usilnych dążeń pracowników bibliotek. A wręcz może stać się obsesją, kiedy ogrom materiałów do przetworzenia na wersję cyfrową postrzegany jest ...

Przesłanie do buddystów na święto Wesak/Hanamatsuri

„Chrześcijanie i buddyści – potrzeba wspólnej odpowiedzialności za wychowywanie młodych pokoleń do sprawiedliwości i pokoju przez dialog międzyreligijny” – to tytuł przesłania, które Papieska Rada ...

Trzeba patrzeć w przyszłość

Wizerunek Kurii Rzymskiej, jaki zbyt często jest ukazywany opinii publicznej, nie odpowiada rzeczywistości, która oczywiście jest zdecydowanie lepsza, choć kładzie się na niej cieniem poważna ...

Pokazać się bez zwłoki i z dumą

W środę po południu, 29 lutego, została otwarta dla publiczności w rzymskich Muzeach Kapitolińskich wystawa zatytułowana „Lux in arcana. Tajne Archiwum Watykańskie ujawnia się”. Na ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

6 grudnia 2019