Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Theology

 

Otwarty dialog

Miarą szacunku dla rozmówcy jest umiejętność słuchania. Im większa i bardziej szczegółowa uwaga zostaje poświęcona słowom, które są do nas kierowane, tym bardziej konfrontacja staje ...

Zostaliśmy wyzwoleni, by trwać w wolności

«Myślę, że teologia wyzwolenia ma dziś wiele do zaofiarowania i nie straciła aktualności, chociażby dlatego, że temat ubóstwa wciąż istnieje, staje się coraz bardziej naglący. ...

Przed 25 laty, 26 czerwca 1988 r., na dwa dni przed otrzymaniem biretu kardynalskiego, zmarł szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar

Wspominają go Cristiana Dobner i Carlo Pulsoni. Pierwsza w artykule zatytułowanym Lo sguardo che buca il tempo (Spojrzenie przeszywające czas) zwraca uwagę, że ten germanista, ...

Nie zostawił nam tylko symbolu

Każda Msza św. jest świętem Ciała i Krwi Pana; jest Jego realną i konieczną obecnością, ponieważ Kościół nie może obejść się bez Ciała Chrystusa, czyli ...

Tak różni, a tak bliscy

2 maja w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża odbędzie się kongres pod hasłem: „Joseph Ratzinger i Erik Peterson. Dwie drogi teologiczne”, dies academicus Papieskiej ...

Lekcja „materialistyczna” św. Ireneusza z Lyonu

Xavier Lacroix, wykładowca teologii moralnej, żonaty, troje dzieci, wiele lat pracy naukowej poświęcił kwestiom związanym z miłością i seksualnością, tematom, o których mówi wiele jego ...

Kod genetyczny teologii katolickiej

Zapomnienie o Bogu pogrąża społeczeństwa ludzkie w tej formie relatywizmu, która nieuchronnie rodzi przemoc. Tak więc jeśli w dziejach były bądź są formy przemocy popełnianej ...

Pamięć słodka i żywa

Całe życie Kościoła upływa na wspominaniu Chrystusa, „słodkiej pamięci” o Nim – memoria suavitatis , by posłużyć się wyrażeniem św. Bernarda – której mijający czas ...

Ku odkrywaniu sztuki życia

„Zwróciłem uwagę na coś, co pobudziło mnie do refleksji – powiedział Benedykt XVI podczas ceremonii wręczania Nagrody Ratzingera, znanej już w całym świecie jako Nobel ...

Na Boże Narodzenie ostatnia część trylogii

Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie, od 10 do 14 października , będą witryną, w której wydawnictwo Rizzoli po raz pierwszy zaprezentuje nową książkę Josepha Ratzingera ...

Wyzwanie Curiosity

Osiągnięcie uczonych i inżynierów NASA, którym udało się przeprowadzić opuszczenie łazika Curiosity z milimetrową dokładnością na powierzchnię Marsa jest fantastyczne. Nie jest to pierwszy pojazd, ...

Dzisiaj natura ludzka odzyskuje swoje dawne piękno

Święto Przemienienia jest jednym z 12 głównych świąt według kalendarza bizantyjskiego, którego obchody rozpoczynają się wigilią 5 sierpnia, a kończą, po oktawie, 13 sierpnia. Ikonografia, ...

Żywotna więź

Ostatnio wiele się mówiło o «boskiej cząsteczce», mieszając, często z odrobiną ironii, kosmologię i religię. Definicja ta zdaje się sugerować pojednanie nauki z Bogiem za ...

Outsider teologii

W październiku 2010 r., z okazji 50. rocznicy śmierci hamburskiego teologa i konwertyty Erika Petersona (1890-1960), odbyło się w Rzymie w Pontificio Collegio Teutonico di ...

Z Tomaszem i teologami bizantyjskimi ku teologicznemu pojednaniu

W annałach historii dialog teologiczny z greckim Kościołem prawosławnym przebiegał w sposób dość regularny. Między Rzymem a Konstantynopolem często wymieniano poselstwa w celu prowadzenia debat ...

Nobel w dziedzinie teologii podczas Synodu Biskupów

ręczenie „Nagrody Ratzingera”, drugiej jej edycji, nastąpi w czasie najbliższego posiedzenia Synodu. W sobotę 20 października rano sam Papież odznaczy dwóch wybitnych uczonych. „W tym ...

Jak powiedzieć coś nowego w teologii

Ten, kto chce opublikować tekst dotyczący sacra doctrina , w jego zredagowaniu nieuchronnie napotyka trudność. Będzie on bowiem chciał zaproponować niewątpliwie coś, co do tej ...

Eklezjologia jedności urzeczywistnieniem Kościoła

Publikujemy fragmenty przemówienia, które wygłosił w ub. środę w Maynooth kardynał prefekt Kongregacji ds. Biskupów z okazji sympozjum teologicznego poświęconego 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego ...

Tam jest Kościół, gdzie jest Piotr

W 374 r. po śmierci arianina Auksencjusza lud mediolański – za zgodą cesarza Walentyniana I – wybrał na biskupa Ambrożego, który od kilku lat był ...

Reformator Kościoła

Kiedy św. Paweł w czasie swojej trzeciej podróży misyjnej dotarł do Efezu, „znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: 'Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?' A ...

Aktywni uczestnicy życia społecznego

„Ważne jest, aby chrześcijanie byli obecni tam, gdzie podejmowane są decyzje na poziomie europejskim. A zatem celem jest lepsze poznanie instytucji europejskich, okazanie im naszego ...

Prawo Boga do tego, co do Niego należy

Dlaczego został ogłoszony Rok Wiary? To pytanie nie jest retoryczne i zasługuje na odpowiedź, zwłaszcza ze względu na wielkie oczekiwanie na to wydarzenie, jakie daje ...

Jak nas zapytuje Erik Peterson

Erik Peterson pokazuje jasno, właśnie poprzez wyraziste cechy swojej biografii i swojej teologii, że prawdziwa teologia musi wywoływać wstrząs, aby mogła naprawdę i głęboko pocieszać. ...

W jedności z Kościołem

Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej: Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria , po analizie w pierwszym rozdziale zasadniczej natury teologii jako rozumowego badania wiary, która ...

Kod genetyczny teologii katolickiej

Kościół, przynaglany przez Ducha, mobilizuje dziś wszystkie swoje siły z myślą o „nowej ewangelizacji”. Teologia katolicka nie może pozostawać na uboczu tego zasadniczego działania. Aby ...

Ale połączenie to nie spotkanie

W niekończącą się debatę między zwolennikami wizji apokaliptycznej (w rzeczywistości bardzo nielicznymi), a «zintegrowanymi», w czasach rewolucji digitalnej włącza się esej bardzo zintegrowanego jezuity Antonia ...

Słowo Boże regułą wiary Kościoła

Słowo zawarte w Piśmie Świętym nie jest neutralnym depozytem, złożonym w Kościele, lecz najwyższą regułą jego wiary i mocy życia. Tak pisze Benedykt XVI w ...

List z pustyni

Co robił Jezus podczas pierwszych trzydziestu lat swego życia? Jaki przebieg miała «ukryta» faza życia Syna Bożego? Czy od początku był świadomy swojej nadzwyczajnej natury? ...

Cuda zakazane i cuda uznane

Napomnienie, by nie nadużywać łatwowierności ludu, nie zostało wysłane także do Stwórcy – jako do wiadomości Osoby poinformowanej o sprawie – tylko dlatego, że nie ...

Nowa córa Syjonu

W tym roku, pod koniec liturgicznego okresu Wielkiego Postu, Kościół obchodzi 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W starożytnym Kościele, począwszy od V w., wydarzenie dziewiczego ...

Profesorze Ratzinger, proszę nam powiedzieć o zbawieniu i szczęściu

Sądzę, że historia rozwoju słów jest niczym zwierciadło, w którym można zobaczyć rozwój myśli ludzkiej. Pojęcie „szczęście” stopniowo zastępowało w powszechnych odczuciach i w mowie ...

Co czuje człowiek głoszący kazanie dla Papieża

Prospero Lambertini z Bolonii – Papież Benedykt XIV w latach 1740-1758 – w 1743 r. zdecydował, że funkcję kaznodziei Domu Papieskiego będą pełnili bracia mniejsi ...

Człowiek religijny

Julien Ries oddał wielką przysługę Kościołowi katolickiemu, a mianowicie przywrócił pierwotny sens badań antropologicznych jako badań nad naturą ludzką. Albowiem począwszy od Durkheima, poprzez rozwój, ...

Dzieje cielesne i niebieskie

Metoda pracy badawczej Benedykta XVI – widoczna w licznych jego dziełach, a zwłaszcza w katechezach o świętych kobietach Średniowiecza – polega przede wszystkim na przypominaniu, ...

Dziś Przedwieczny staje się dzieckiem

W Kościołach wschodnich święto obchodzone 2 lutego jest jednym z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego. Jego obchody są poświadczone już w drugiej połowie IV wieku, ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020