Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Synod of Bishops

 

Nowymi drogami

Rodzina, ekologia ludzka, nowa zlaicyzowana antropologia, synodalność. Były to główne tematy poruszane przez Papieża Franciszka podczas audiencji dla członków XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu ...

Najpierw trzeba się nawrócić, później ewangelizować

Drodzy przyjaciele, jak wiecie, tematem Synodu była „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Za punkt wyjścia przyjęto stwierdzenie, dziś jawne dla wszystkich, że wiara nie ...

Światło, które otwiera oczy człowieka

W homilii podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, której Papież przewodniczył w Bazylice św. Piotra w niedzielę rano, 28 października, raz jeszcze potwierdził on, ...

Kraje misyjne

Pod koniec strasznego lata czasu wojny, 12 września 1943 r., ukazała się w Lyonie mała książka, której tytuł - La France, pays de mission? - ...

Pod znakiem Soboru

Rozpoczął się dobrze, a zakończył jeszcze lepiej. Synod zapoczątkowuje czas nowej ewangelizacji, wzywając wszystkich członków Kościoła, duchownych i świeckich, na start do misji, wskazywanej jako ...

Aby był jeden Kościół wszystkich ludów

Zostały przeniesione kompetencje niektórych dykasterii Kurii Rzymskiej. Papież ogłosił to podczas dwudziestej drugiej i ostatniej kongregacji generalnej Synodu Biskupów – która odbyła się w sobotę ...

Ewangelia w świecie

Synod przedstawia konkretny projekt nowej ewangelizacji. Z jednym pewnikiem: «dla wiary decydująca jest więź, którą zacieśniamy z osobą Jezusa» i aby dać temu świadectwo, należy ...

Zaprezentowano 57 propozycji

Delegacja, którą Benedykt XVI polecił wysłać do Syrii – aby udręczonej ludności tego kraju wyrazić w imieniu Synodu Biskupów i własnym solidarność i bliskość – ...

Okno na świat

Nowa ewangelizacja jest skuteczna w takiej mierze, w jakiej w Kościele zostaje ożywiona wiara, przeżywana przede wszystkim jako indywidualne doświadczenie spotkania Jezusa z Nazaretu. Przekonanie ...

W auli zaprezentowano pierwszy projekt orędzia Synodu

„Aktem przejrzystości” jest opracowanie przez ojców synodalnych orędzia ( nuntius ) wyraźnie „skierowanego do ludu Bożego”, a zatem „do ewangelizatorów, którzy również muszą być ewangelizowani”. ...

Relacje z circuli minores

Dziś przed południem, w piątek 19 października, odczytano relacje z 12 circuli minores w ramach dalszych prac Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji – ...

Dobra wiadomość dla Rzymu

Rzym spotyka Synod Biskupów. Krzyżuje spojrzenia, słucha świadectw uczestników tego wielkiego zgromadzenia kościelnego. Głosów, które mówią o dalekich krajach, o ziemiach, gdzie pokój i chleb ...

Droga trudna, ale możliwa

Wspaniały, trudny, możliwy. Według kard. Johna Tonga Hona te trzy słowa opisują Synod. A abp Światosław Szewczuk, najmłodszy z ojców synodalnych, od razu dodał jeszcze ...

W Syrii w imieniu Papieża i Synodu

Benedykt XVI polecił wysłać delegację do Syrii, aby wyrazić udręczonej ludności tego kraju, w imieniu Synodu Biskupów i własnym, solidarność i bliskość. Poinformował o tym ...

Dobry początek

Po upływie pierwszego tygodnia prac synodalnych pojawiły się już pierwsze propozycje duszpasterskie, ale tym, co liczy się najbardziej, w oczekiwaniu na wnioski, jest nastrój, który ...

Z naszymi współczesnymi

Prace zwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji dotarły do półmetka. Wczoraj, w piątek 12 po południu, zostały ogłoszone nazwiska członków komisji, która zredaguje przesłanie. ...

Kontemplacja jako rewolucja

Arcybiskup Canterbury Rowan Douglas Williams, prymas całej Anglii i wspólnoty anglikańskiej, który przemawiał podczas V kongregacji generalnej Synodu, stwierdził, że «Sobór Watykański II bardzo wiele ...

Synod modli się za Syrię

Synod modli się za Syrię. «Zatroskani tragiczną sytuacją, w jakiej znajduje się ludność Syrii – powiedział abp Nikola Eterović, sekretarz generalny, na rozpoczęcie prac III ...

Ogień Ewangelii

Synod otworzyła wielka Msza św. koncelebrowana na placu św. Piotra — przed którą Benedykt XVI ogłosił dwóch nowych doktorów Kościoła, a wśród nich czwartą kobietę ...

Aby przekazywać wiarę

Confessio i caritas są filarami ewangelizacji. Droga nowej ewangelizacji również musi przebiegać w tych zatem kierunkach. Z takimi wskazówkami Benedykta XVI – zawartymi w improwizowanym ...

Czas misji

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Czas misji Kościoła rozpoczynają te słowa Zmartwychwstałego, przytoczone w końcowej części Ewangelii św. Marka (16, 15). ...

Dwóch poetów i Synod

7 października zostanie otwarte w Rzymie XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów. Będzie ono poświęcone fundamentalnemu tematowi: «Nowa ewangelizacja dla przekazywania wiary chrześcijańskiej». Wyzwanie, z ...

Aby przekazywać wiarę chrześcijańską

Nie jest to kwestia organizacyjna czy strategiczna. Tym bardziej nie chodzi o poszukiwanie alternatywy dla obecnych form działalności duszpasterskiej ani też o opracowanie «nowej Ewangelii», ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020