Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Peace

 

Pokój jest możliwy

„Proszę o odważne i zdecydowane podjęcie drogi spotkania i negocjacji”. Papież Franciszek w tweecie zamieszczonym dziś rano, w poniedziałek 9 września, wskazuje drogę, jaką należy ...

Cisza i złe sny

Cisza na placu św. Piotra nabiera rozgłosu. I dzień modlitwy i postu, ogłoszony przez Papieża Franciszka być może zdoła pomóc w odrzuceniu planów tych, którzy ...

Wspólna odpowiedzialność

Wzywając do modlitwy o pokój, Papież Franciszek w niezwykły sposób realizuje misję Następcy Piotra, która tak wyraźnie cechowała papieży XX w., jako proroków i misjonarzy ...

Aby osiągnąć pokój

„Módlcie się o pokój”. Podczas gdy bardzo liczne osoby zmierzają już na plac św. Piotra, wezwane w tym celu, aby „wzniosło się z całej ziemi ...

Próżne domaganie się rozwiązania militarnego

Niech przywódcy państw G20 uświadomią sobie, że próżne jest domaganie się rozwiązania kryzysu w Syrii na drodze militarnej. Pisze o tym Papież Franciszek w liście ...

O sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu w Syrii

Zdaniem Stolicy Apostolskiej trzy elementy o istotnym znaczeniu należy wziąć pod uwagę w przygotowaniu ewentualnego planu co do przyszłości Syrii. Przedstawił je członkom korpusu dyplomatycznego ...

Wołanie o pokój z całej ziemi

„Niech z całej ziemi wzniesie się głośne wołanie o pokój!” – powtórzył Papież Franciszek wobec bardzo licznych wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra w środę ...

Wołanie o pokój

„Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc!”. Papież Franciszek skierował w mocnych i pełnych bólu słowach nowy apel o to, ...

Wobec Boga i wobec historii

„Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny!” – powtarzając przed modlitwą Anioł Pański , a następnie w tweecie apel Pawła VI do Narodów Zjednoczonych, Papież Franciszek ...

Konflikt nie daje Syrii żadnych perspektyw

Nie logika konfliktu, ale „zdolność do spotkania i dialogu” może dać „perspektywy nadziei” na zakończenie dramatycznego kryzysu syryjskiego. Do głębi poruszony eskalacją przemocy i okrucieństwa ...

Wiara i przemoc są nie do pogodzenia

Pokój Chrystusa nie jest «neutralnością» czy «kompromisem za wszelką cenę»: naśladowanie Jezusa «pociąga za sobą wyrzeczenie się zła, egoizmu i wybór dobra, prawdy, sprawiedliwości również ...

Braterstwo drogą do pokoju

„Braterstwo fundamentem pokoju i drogą do niego” to temat 47. Światowego Dnia Pokoju – pierwszego za pontyfikatu Papieża Franciszka. Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony z ...

Wojna zawsze jest szaleństwem

«Wojna jest szaleństwem. Jest samobójstwem ludzkości. Jest aktem wiary w pieniądze, które dla możnych tej ziemi są ważniejsze od osób». Bowiem «za wojną kryją się ...

Czas nadziei i odnowy

Mocny, serdeczny uścisk. Adolfo Pérez Esquivel z uśmiechem patrzy na zdjęcie przedstawiające najbardziej być może wzruszający moment jego spotkania z Papieżem. 81 lat, życie poświęcone ...

Jedność chrześcijan ułatwia zaprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie

Chrześcijanie, którzy na Bliskim Wschodzie «stawiają czoło bolesnym i trudnym próbom, które są dla nas wszystkich źródłem głębokiego niepokoju», muszą razem pracować w duchu «wzajemnej ...

Także dzisiaj istnieje „ziemia, na której rodzi się pokój”

Istnieje ziemia dobra, ziemia święta, wolna od wszelkiego egoizmu i jakiegokolwiek zamknięcia; ziemia, którą Bóg przygotował po to, aby zamieszkać wśród nas. Ona naprawdę istnieje; ...

Ludzie pokój czyniący

Orędzie Benedykta XVI na najbliższy Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2013 r., to małe wademekum dla katolików dotyczące zaangażowania w życie społeczne, ...

Jak mała encyklika

Ze względu na rozległość spojrzenia, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju chciałoby się nazwać małą encykliką. Tłem tekstu są dwa wydarzenia sprzed półwiecza: rozpoczęcie Soboru Watykańskiego ...

Pokój nie jest oczywisty

10 grudnia Unia Europejska otrzyma w Oslo pokojową Nagrodę Nobla za rok 2012. Jest to ogromny zaszczyt, honorujący dzieło nie tylko zarządzających oraz instytucji, ale ...

Pomoc międzynarodowa dla ludności Konga

O pokój i pomoc dla ludności Demokratycznej Republiki Konga, «która od miesięcy jest widowiskiem zbrojnych walk i przemocy», prosił Papież podczas audiencji generalnej 5 grudnia ...

Pokój w Syrii, zanim nie będzie za późno

Nowy apel Papieża w sprawie pokoju w Syrii. Na zakończenie środowej audiencji generalnej 7 listopada na placu św. Piotra Papież na nowo wyraził swoje «szczególne ...

Dialog między rządem i FARC i perspektywy pokoju w Kolumbii

Przygotowywane jest w tej chwili w Oslo oficjalne otwarcie nowych negocjacji pokojowych między rządem w Bogocie i Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC), najstarszym lewackim ruchem ...

W Bożej logice nie ma miejsca na pychę

W „Bożej logice” nie ma miejsca na pychę, „ ponieważ On jest całkowitą pełnią i całym sobą kocha i daje życie”, powiedział Papież w niedzielę ...

Żadnej przemocy w imię religii

«Wydarzenia w Libii i w Egipcie wskazują na to, co jest stawką w grze. Należy szanować inne tradycje religijne, jednocześnie głosząc w jednoznaczny sposób, że ...

Pokój w poszanowaniu różnic

Dwa dni przed wyjazdem do Libanu Papież skierował nowy apel o pokój w «kraju cedrów» i w całym regionie Bliskiego Wschodu. Uczynił to podczas audiencji ...

Pokój i pojednanie w Myanmarze

Potrzebne jest większe zaangażowanie ekumeniczne Kościołów, aby można było uporać się z konfliktami; chrześcijanie we wspólnotach winni włączyć się i w większym stopniu uczestniczyć w ...

Prawosławny apel o pokój w Syrii

Zwierzchnik grecko-prawosławnego Kościoła w Antiochii, Ignacy IV Hazim zaapelował, aby położyć kres walkom i nienawiści w Syrii. „Wzywamy wszystkie strony podzielonej Syrii i za granicą, ...

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Na obchody 46. Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia 2013 r. Ojciec Święty Benedykt XVI wybrał następujący temat: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Doroczne Orędzie Papieża w ...

Zapukam i cię zbombarduję

Wojny XX i XXI w. to w większości wojny domowe, w których ludność nie jest już tylko biernym elementem konfliktów. Z czasem wojny te zrodziły ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 lutego 2020