Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Msza św. w Domu św. Marty

 

Życie z nadzieją w objęciach Pana

W ostatnim tygodniu roku liturgicznego Kościół zachęca do refleksji nad końcem - końcem świata, końcem każdego z nas, a zachęca do tego również Ewangelia z ...

Diabeł niszczy człowieka, ponieważ Bóg stał się podobny do nas

Diabeł istnieje i z powodu swojej zazdrości o Syna Bożego, który stał się człowiekiem, sieje w świecie nienawiść, która powoduje śmierć. Papież Franciszek podkreślił to ...

Zamykanie się i odrzucanie bezinteresowności Pana jest grzechem nas wszystkich

Pan zaprasza nas na święto, które jest spotkaniem z Nim, a w obliczu naszej odmowy poleca wezwać ubogich i chorych, którzy są na placach, żeby ...

Miłość Chrystusa nie jest miłością z telenoweli

Trzeba zrozumieć czułość miłości Boga w Jezusie do każdego z nas – tylko w ten sposób, powiedział Papież Franciszek, będziemy mogli naprawdę zrozumieć miłość Chrystusa. ...

Nadzieja jest powietrzem, którym oddycha chrześcijanin

Nadzieja jest jakby zarzuceniem kotwicy na drugi brzeg. Tym obrazem posłużył się Papież Franciszek podczas Mszy św. we wtorek 29 października w Domu św. Marty, ...

Wybieranie zbawienia w wewnętrznej walce między dobrem a złem

Trzeba prosić Pana o „światło”, żeby „dobrze rozpoznać”, co dzieje się „we wnętrzu” każdego człowieka. Do tego nawoływał Papież Franciszek podczas Mszy św. w piątek ...

Chrześcijanie, którzy boją się dorastać

Nie można być chrześcijanami jedynie pod określonymi warunkami, chrześcijanami „pod warunkiem, że...”. Taką postawę piętnuje Papież Franciszek w homilii Mszy św. odprawianej we wtorek 8 ...

Święto Słowa

Otwórzmy serce na spotkanie ze Słowem Bożym, które napełnia nas radością – do tego nawołuje Papież Franciszek w czwartek 3 października w homilii podczas porannej ...

Kultura nadziei

Jakże silna jest miłość Boga do swojego ludu, pomimo że ten Go opuścił, zdradził Go, zapomniał o Nim. W Bogu zawsze jest żar płomienia, z ...

Ta duchowa letniość, która życie przemienia w cmentarz

Papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. w czwartek 26 września w Domu św. Marty rozważa pierwsze czytanie z liturgii dnia – fragment z Księgi ...

Kapłaństwo jest darem, a nie funkcją

Kapłaństwo urzędowe jest w pierwszym rzędzie darem Pana, „który na nas spojrzał i powiedział do nas: 'Pójdź za Mną'”, w dalszej kolejności służbą, ale z ...

Litość aktem sprawiedliwości

Skoro „litość jest językiem Boga”, jak mogą ludzie odwracać wzrok w drugą stronę, i być obojętni wobec tego, kto jest ubogi, samotny, słaby? To właśnie ...

Trzeba modlić się za polityków

Jakże często, kiedy mowa jest o polityce, jedynymi wyrażeniami, jakie się słyszy, są „pochlebstwa” albo „zniewagi”? Wydaje się, że taki jest zwyczaj. A gdyby zamiast ...

Służba i bezinteresowność

„Służba” i „bezinteresowność” – to dwa słowa klucze, na których Papież Franciszek oparł medytację podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek 11 ...

Chrześcijanin jest zawsze młody

„Albo jesteś młody sercem, duchem, albo nie jesteś w pełni chrześcijaninem”. Homilia podczas Mszy św. odprawionej przez Papieża Franciszka w Domu św. Marty we wtorek ...

Pokój, który budzi uśmiech w sercu

Pokój jest „wielkim darem Jezusa”, „darem pożegnalnym”, pozostawionym uczniom – „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję” – i jest cennym skarbem, który wyróżnia chrześcijanina. ...

W sprawach małych i wielkich

Wizerunek Kościoła o drzwiach otwartych, wsłuchującego się w Boga i z miłością angażującego się w służbę na rzecz godności człowieka, „wytrwałego” w czynieniu „rzeczy wielkich”, ...

​Niech Duch Święty będzie główną postacią naszego życia

Możemy się powtórnie narodzić „z naszej małości”, z „naszej grzesznej egzystencji” jedynie „z pomocą tej samej siły, która sprawiła, że Pan zmartwychwstał – siły Boga” ...

Nie należy poddawać się porażce

Czy można woleć „porażkę”, „przygnębienie” lub „zmęczenie” niż „uzdrowienie”, niż „pocieszenie”, niż „nadzieję”? Może to się wydawać dziwne, ale tak często dzieje się w życiu ...

Siłowanie się z Bogiem

Prawdziwa modlitwa oznacza nawet «siłowanie się» z Bogiem czy też «jąkanie się»: ważne, by nie zachowywać się jak papugi, powtarzając parę formułek «bez znaczenia». «Daję ...

Wierność niepołowiczna

Kwestia „wierności Bogu” jest decydująca. Podobnie jak decyzja co do bycia „z Nim lub przeciwko Niemu”, gdyż nie istnieją drogi pośrednie. Papież Franciszek podczas Mszy ...

Człowiek wielkoduszny nie osądza

Wydawanie osądów i potępianie, jak gdybyśmy byli „wszyscy niedoszłymi sędziami”, zapominając zawsze o przebaczeniu, jest przyzwyczajeniem, na które już nawet nie zwraca się uwagi. Jednak ...

Konsekwencja, a nie obłuda

Obłuda „specjalistów od religii” oburza, powiedział Papież Franciszek podczas Mszy św. w Domu św. Marty w piątek 8 marca. A właśnie niedawny Synod, poświęcony młodzieży, ...

Zachowywanie pamięci

„Dobrze będzie, jeżeli na początku Wielkiego Postu wszyscy poprosimy o łaskę zachowywania pamięci, zachowywania pamięci o tym wszystkim, co Pan uczynił w moim życiu: jak ...

Pięć minut mądrości

W wirze życia, w którym człowiek ma tendencję do polegania „na władzy”, „na zdrowiu”, „na bogactwach”, idzie on naprzód „śmiało”, myśląc, że może robić wszystko, ...

Uczucia Boga

„Nasze czasy nie są lepsze od czasów powszechnego potopu”, a pierwszymi ofiarami są dzieci, pośród wojen i niesprawiedliwości, i „ubodzy, którzy płacą słony rachunek za ...

Kompromisowe odpowiedzi na niewygodne pytania

Skończmy z naszymi kompromisowymi odpowiedziami na niewygodne pytania Boga, który nas pyta, gdzie jest nasz brat, który cierpi głód – nie wystarczy dać mu „bon ...

Cztery postaci w poszukiwaniu Autora

Cztery postaci w poszukiwaniu Autora życia. Męczeństwo Jana z okrutnym i przygnębiającym obrazem uczniów, którzy idą sami do celi, by zabrać jego ciało i złożyć ...

Pokorni, żeby uzdrawiać

Chrześcijanin musi się nauczyć „mądrości Bożych pieszczot” – z pokorą „otwierać serce, żeby został uzdrowiony przez Pana”, i zarazem mieć wiele pokory i delikatności, żeby ...

Pamięć i nadzieja

Liczni chrześcijanie, którzy są dziś prześladowani, atakowani i cierpią za wiarę, potrafią wytrwać, bo podtrzymuje ich «pamięć o szczęśliwych momentach», takich jak pierwsze spotkanie z ...

Kapłan radosny

Jak rozpoznać kapłana wiernego swojemu powołaniu? Po „radości”, jaką czuje w sobie i jaką niesie ludowi. To kapłan, który „nie jest urzędnikiem”, ale który potrafi ...

Trzeba przezwyciężyć zatwardziałość serc

Podczas Mszy św. odprawianej w czwartek 17 stycznia Papież Franciszek przestrzegał przed małodusznymi i bojaźliwymi zamknięciami, przed upartą, nieustępliwą i buntowniczą ideologią oraz przed podwójnym ...

Cukierki miodowe

Trzeba modlić się za bliźniego, również „za osobę dla mnie antypatyczną”; nie należy żywić „uczuć zazdrości i zawiści”; a przede wszystkim trzeba wystrzegać się plotkarstwa, ...

Nie dla kultury obojętności

Przed «kulturą obojętności» przestrzegł Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawianej 8 stycznia w Domu św. Marty, zachęcając do tego, by reagować na «pierwszy krok, który ...

Dzień korzenia

Zaskakujące, decydujące i przełomowe wtargnięcie Boga w dzieje „radykalnie zmienia” wszystko, tak iż „trudno jest” znaleźć właściwe słowa na kazanie. I tak Papież – odprawiając ...

Człowiek milczenia

U stóp ołtarza w kaplicy Domu św. Marty obok świec adwentowych znajdowały się cztery duże ozdobne bombki choinkowe – podarowały je Papieżowi ubogie i niepełnosprawne ...

Nie bać się pocieszenia

W Boże Narodzenie Bóg „puka z czułością” do drzwi każdego z nas, a my nie powinniśmy „stawiać oporu” Jego miłości. Często bowiem boimy się Jego ...

Akt wiary

Praktyczna rada odnośnie do przeżywania Adwentu: przeczytać ponownie rozdz. 9 Ewangelii Jana, który opowiada o „akcie wiary” młodzieńca niewidomego od urodzenia. Bowiem „dzięki wierze wszystko ...

Dom na skale

Trzeba opierać swoje życie „na skale, jaką jest Bóg”, i na „konkrecie” działania i daru z siebie, a nie „na pozorach czy próżności” albo na ...

Podręcznik zaprowadzania pokoju

W pokornym stylu rzemieślników „żyć pokojem w naszej duszy, w domu z rodziną, w szkole, w pracy, w dzielnicy” – takie praktyczne zobowiązanie na Adwent ...

Czas trójwymiarowy

Adwent trójwymiarowy – „przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, aby nie zapominać, że „w Boże Narodzenie świętuje się narodziny Jezusa”, a nie udekorowane drzewo; wydarzenie, które dotyczy ...

Bilet w jedną stronę

„Dziś, w czasie tej Mszy św., przybliżymy się do Kościoła Konstantynopola, Kościoła Andrzeja, będziemy się modlić za Kościół, za jedność Kościołów”. Tymi słowami, wypowiedzianymi na ...

Nie bądźmy niewolnikami konsumizmu

«Przejrzenie ubrań», żeby zobaczyć, czy nie ma w szafie więcej butów i odzieży, niż potrzebujemy, i oddanie ubogim wszystkiego, co niepotrzebne: tę praktyczną sugestię dał ...

Największe widowisko

„Kościół wzrasta w prostocie, w ciszy, przez oddawanie chwały, przez ofiarę eucharystyczną, we wspólnocie braterskiej, w której wszyscy się miłują, a nie zadręczają się”, z ...

Jaki powinien być biskup

„Kiedy przeprowadza się badania w sprawie wyboru biskupów”, trzeba kierować się kryterium wskazanym przez Pawła w jego Liście do Tytusa: „winni być włodarzami Bożymi, ludźmi ...

Sakramenty nie mają ceny

Nasze kościoły i nasza praca duszpasterska służą „Panu czy bożkowi pieniądzowi”? I czy w sercu chrześcijan jest Pan czy bożek zepsucia? Przestrzegając przed tym, „aby ...

Dwie różne logiki

Jeśli dobrze obliczymy koszty, opłaca się nie zajmować zagubioną owcą ze znanej przypowieści ewangelicznej i pilnować pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu, również dlatego, że szukanie po nocy ...

Kto nie przyjmuje zaproszenia na przyjęcie

«Boli mnie głowa, dziś nie mogę, jestem zajęty...»: to sposób, na pozór grzeczny, w jaki nie przyjmuje się Jezusa, który za każdego człowieka zapłacił swoim ...

Wygłodzone dzieci jemeńskie

Tragedia przemocy w Jemenie, gdzie cała ludność znalazła się na skraju przepaści i liczne małe „wojny” w rodzinie, w parafii lub w miejscu pracy mają ...

Trzy małe rzeczy, by zawrzeć zgodę

Pokora, cichość, cierpliwość: to postawy proste, „małe rzeczy” - wskazane przez Pawła jednej z najstarszych wspólnot chrześcijańskich, która mieszkała w Efezie – również dziś przydatne, ...

Jak poznać Jezusa

„Byłby to piękny zwyczaj, gdybyśmy codziennie w jakimś momencie mówili: 'Panie, obym Cię poznał i obyś Ty poznał mnie', i powtarzali to zawsze”. Z taką ...

Tożsamość i dziedzictwo

Tożsamość i dziedzictwo chrześcijanina są utworzone z nadziei, która jest chyba „najczęściej zapominaną cnotą teologalną” i „którą najtrudniej zrozumieć”. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek ...

Z zaczynem Ducha

Są gotowi się poprawić, kiedy błądzą, podnieść się, kiedy upadają, żałować, kiedy grzeszą, ale zawsze idą naprzód z „zaczynem Ducha Świętego”, zawsze radośni, „bo obiecana ...

Na drodze ubóstwa

Modlitwą w intencji kard. Ernesta Simoniego, w dniu jego 90. urodzin, Papież Franciszek rozpoczął odprawianie Mszy św. w Domu św. Marty w czwartek 18 października ...

Specjaliści od pozorów

Głównym wątkiem homilii Papieża podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek 16 października rano była przestroga, aby wystrzegać się chrześcijan „sztywnych” i ...

Kiedy diabeł udaje dobrze wychowanego

Podczas Mszy św. w piątek 12 października, odprawionej w Domu św. Marty, Papież Franciszek przestrzegał przed strategią diabła, który sprawia wrażenie „dobrze wychowanego” i nawet ...

Modlić się, nigdy nie ustając

Trzeba modlić się odważnie, wytrwale, nawet natarczywie, nigdy nie ustając; bowiem modlitwa to nie jest czarodziejska różdżka, ale poszukiwanie, praca, walka, która wymaga woli, stałości ...

Kontemplacja i służba

„Kontemplacja i służba” – taką „drogę” należy obrać w życiu, żeby nie ulec pokusie „bycia zwolennikami tej religii, którą jest bycie nadmierne zajętym”, którzy „nawet ...

Cała Ewangelia w jednym fragmencie

Napominając, że nie należy być „urzędnikami” – tymi, którzy zawsze przechodzą obok, mówiąc: „to nie moja sprawa” – ale „chrześcijanami na poważnie, gotowymi ubrudzić sobie ...

Wiara nie jest zwyczajem

Nie można być chrześcijaninem „połowicznie”, pozostawiając Jezusa w murach kościelnych i unikając dawania świadectwa o własnej wierze „w rodzinie, w wychowywaniu dzieci, w szkole, w ...

Towarzysze drogi

„Dziś, we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, siostra Pravina obchodzi 25-lecie życia zakonnego. Módlmy się w jej intencji, za nią ofiarowuję Mszę św. i życzymy jej ...

Wybrani z nizin

Jezus, kierując się swoim miłosierdziem wybiera apostołów także „spośród najgorszych”, spośród grzeszników i ludzi zepsutych. A oni winni zachowywać „pamięć o tym miłosierdziu”, i nie ...

Zgorszenie hipokrytów

„Kościół na swojej drodze w historii jest prześladowany przez ludzi obłudnych – obłudnych w środku i na zewnątrz”, a „diabeł, który jest bezsilny wobec skruszonych ...

​Z łagodnością i czułością

Zdolnością Jezusa do tego, by być „blisko osób”, mieć dla nich „współczucie” i „czułość”, budowania swojego „autorytetu” na „łagodności”, powinien odznaczać się również każdy pasterz ...

Jak diabeł poniósł porażkę

„Ładnie będzie, jeśli dziś w domu spokojnie pobędziemy pięć, dziesięć, piętnaście minut przed krzyżem, który mamy w domu albo weźmiemy krzyżyk różańca”, by „na niego ...

Styl chrześcijanina

Według logiki świata „miłowanie nieprzyjaciół” jest „szaleństwem”. Ale to właśnie „szaleństwo krzyża” powinno kierować postępowaniem każdego chrześcijanina, bowiem jeśli chcemy żyć „jako synowie”, musimy być ...

Trzeba modlić się za biskupów

„W tych czasach wydaje się, jakby Wielki Oskarżyciel się rozszalał i uwziął się na biskupów”, usiłując „odsłonić grzechy, aby było je widać, żeby zgorszyć lud”. ...

Nie rozmywa się przesłania Ewangelii

„Wielka nowość” Chrystusa jest absolutna i trzeba ją przyjmować w całości, nie połowicznie, jak gdyby była „jakąś ideologią”, bowiem „nie prowadzi się negocjacji” światowych z ...

Niech każdy oskarża samego siebie

„Pierwszym krokiem nawrócenia i pierwszym krokiem pokuty” jest postawa „oskarżenia samego siebie”, nigdy „innych”, obmowy innych. „Nie wystarczy uznać, że jesteśmy grzesznikami”, stosując trochę duchowych ...

Rachunek sumienia

Robienie co wieczór w ramach modlitwy „rachunku sumienia”, aby rozpoznać, czy w ciągu dnia kierował nami „Duch Boży czy duch świata”, jest decydującym ćwiczeniem w ...

Prawda jest w milczeniu

Milczenie i modlitwa, gdy mamy do czynienia „z osobami, które nie mają dobrej woli, które szukają tylko skandalu, które dążą tylko do podziału, które dążą ...

Tamte modlitwy w Auschwitz

Ilu było chrześcijan w minionym wieku, którzy, wysyłani do rosyjskich gułagów czy nazistowskich obozów koncentracyjnych, modlili się za tych, którzy chcieli ich zabić? „Bardzo wielu ...

Dyktatury manipulują przekazem

Pierwszym posunięciem każdej dyktatury jest manipulowanie bez skrupułów wolnym przekazem, przez epatowanie skandalami i oszczerstwa, żeby osłabić życie demokratyczne i potępiać ludzi i instytucje. Ten ...

Nauczanie Jezusa na temat kobiety zmienia historię

Kobiety, będące ofiarami „filozofii 'jednorazowego użytku'”, zmuszone do „sprzedawania godności za miejsce pracy”, zmuszane do prostytuowania się na ulicy, przedstawiane jako „przedmiot pożądania” w gazetach, ...

Zniewaga może zabić

„Od zniewagi do pojednania, od zawiści do przyjaźni – to droga, którą wskazuje nam dziś Jezus, a którą Papież Franciszek przypomniał podczas Mszy św. odprawionej ...

Świętość w codzienności

Chrześcijanin daje świadectwo „przez całą dobę”, bo „ono zaczyna się rano, kiedy wstaję, i trwa do wieczora, kiedy idę spać”. I jest to świadectwo proste, ...

Prawdziwy protagonista

Polecenie Jezusa jest jasne: „Idźcie, głoście, nauczajcie”. Ale co tak naprawdę znaczy „ewangelizować”? Wyjaśniają to dwa czytania z dzisiejszej liturgii, na których oparł rozważanie Papież ...

Pamięć chrześcijańska jest solą życia

Między „pamięcią i nadzieją” możemy „spotkać Chrystusa”. Papież Franciszek podsunął trzy praktyczne rady, pomagające nie być „chrześcijanami zapominalskimi”, a zatem niezdolnymi dodawać „soli do życia”: ...

Jak kwiat migdałowca

Aby zrozumieć miłość i nią żyć, nie są potrzebne piękne słowa, lecz proste uczynki miłosierdzia – karmienie głodnych, odwiedzanie chorych i więźniów – których nie ...

W świecie niewolników

Żyjemy w „świecie niewolników”, „mężczyzn i kobiet prześladowanych” za pośrednictwem kolonizacji kulturowych, wojen, głodu, które wyniszczają ciała i godność: aby wytłumaczyć te ogromne niesprawiedliwości, trzeba ...

Świętość jest wolnością

Świętość jest wolnością i zerwaniem ze schematami światowymi, które więżą nas w pozornym dobrobycie: oto chrześcijańska droga nadziei, przedstawiona przez Papieża Franciszka podczas Mszy św. ...

Kościół jest kobietą i matką

W Domu św. Marty 21 maja Papież Franciszek odprawiał po raz pierwszy Mszę św. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła: od tego roku to ...

Przeciwko jadowi oszczerstwa

Za pomocą metody „udawanej jedności” od zawsze zwodzi się lud, aby dokonywać, także i dzisiaj, zamachów stanu, skazywać sprawiedliwych – poczynając od Jezusa – a ...

Biskupi dla owczarni

Biskupem jest się dla owczarni, a nie dla kariery – ostatnia rada kapłańska św. Pawła, autentyczne „pożegnanie”, jest najlepszym „testamentem” z możliwych, bowiem w centrum ...

Przyjaciel do końca

Wszyscy chrześcijanie otrzymali w darze przyjaźń Jezusa: „naszym przeznaczeniem jest, byśmy byli Jego przyjaciółmi” i On pozostaje „wierny temu darowi” również wtedy, kiedy „z powodu ...

W obliczu pokus

Istnieje nieprzyjaciel „kusiciel”, który wykorzystuje „naszą ciekawość i naszą próżność”, obiecując „prezenty dobrze opakowane”, w ładnym „opakowaniu, a nie pokazuje nam, co jest w środku”; ...

​Lud wie, czy biskup jest pasterzem

Biskup to człowiek, który „umie czuwać ze swoim ludem”, w postawie bliskości” i całkowitego zaangażowania. A „lud potrafi rozpoznać, czy dany biskup jest pasterzem”, budującym ...

Wielka pewność

Dzieci są szczególnie ciekawe i w telefonach komórkowych, jak w całym świecie wirtualnym, znajdują również „wiele złych rzeczy”, co naraża je na „zniewolenie przez tą ...

Niebo to spotkanie

Dla chrześcijan niebo nie jest „abstrakcyjne ani odległe”, ale jest „spotkaniem osobistym z Jezusem”, który kiedy „my jesteśmy w drodze”, czeka na nas i „modli ...

Chrześcijanin istnieje, by służyć

Jak wiele mógłby się nauczyć chrześcijanin, gdyby z „pokorą” pozwolił Jezusowi, by patrzył na niego „z takim samym spojrzeniem”, z jakim Nauczyciel patrzył na swoich ...

Tak jak rower

Równowaga Kościoła przypomina równowagę roweru, który się przewraca, gdy stoi w miejscu, a „funkcjonuje dobrze”, jeżeli jest w ruchu. Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawionej ...

Kościół potrzebuje proroków

„Kościół potrzebuje, abyśmy wszyscy byli prorokami”, czyli „ludźmi nadziei”, zawsze „bezpośrednimi”, nigdy „letnimi”, byśmy umieli przemawiać do ludu „mocnymi słowami wtedy, kiedy należy je powiedzieć”, ...

Ze względu na wiarę, a nie dla korzyści

„Jak naśladuję Jezusa?”. To proste pytanie powinien sobie zadać każdy chrześcijanin, aby zrozumieć, czy jego wiara jest autentyczna i szczera, czy w jakiejś mierze „interesowna”. ...

Prawdziwa wolność

W świecie „schizofrenicznym”, coraz „bardziej zniewolonym” przez mody, ambicje i pieniądze, oto prawdziwa wolność, przedstawiona przez Jezusa i urzeczywistniona, również w momentach prób, przez apostołów ...

Bóg kocha każdego jak ojciec i jak matka

Bóg kocha każdego z nas „jak ojciec i jak matka” – aby o tym przypomnieć, Papież Franciszek przywołał obraz owego delikatnego kwiatka, nazywającego się właśnie ...

Aby pokonać pustynię

„Niech słowo Boże nauczy nas dzisiaj tej drogi: patrzenia na Ukrzyżowanego. Przede wszystkim w momencie, kiedy jako lud Boży jesteśmy zmęczeni wędrówką przez życie”: takie ...

​Twarzą w twarz z Bogiem

Ileż razy zdarza się, że ktoś prosi chrześcijanina: „Módl się za mnie”. A jak często zobowiązujemy się do tego, mając świadomość, co to naprawdę znaczy? ...

Niezgoda na chrześcijan zaparkowanych

Umieć „podejmować ryzyko”, nie zadowalać się „przystawką”, ale przezwyciężać letniość, żeby „dostrzegać znaki i iść dalej” w swojej drodze wiary, żeby nie trwać „w bezruchu”, ...

Trzeba przebaczać, by uzyskać przebaczenie

„Niestety” i „pod warunkiem że”: tymi dwoma wyrażeniami posłużył się Papież Franciszek, by wyjaśnić, czym jest i jak się przeżywa do głębi przebaczenie. Podczas Mszy ...

Nawrócenie myśli

„Nawrócenie myśli”, oprócz „uczynków i uczuć”, by „zmienić styl myślenia” w przekonaniu, że „wiara nie jest widowiskiem”: taką sugestię na Wielki Post przedstawił Papież Franciszek ...

Jak ojciec w stosunku do dziecka

„Kawa” z Panem, a potem, z „pokwitowaniem przebaczenia”, naprzód „drogą nawrócenia”. Mając świadomość, że Pan wzywa nas na wszelkie sposoby, aby się z Nim spotkać, ...

Łaska wstydu

Dwie duchowe rady Papieża Franciszka na Wielki Post to: „nie osądzać innych” i „prosić Boga o łaskę wstydzenia się za swoje grzechy”. Właśnie „sąd” i ...

Prawdziwy post

Wielki Post to czas szczególnie stosowny do pokuty i postu. A jakiej pokuty i jakiego postu chce Pan od człowieka? Grozi bowiem niebezpieczeństwo, że „zafałszuje ...

Cierpliwość jest przeciwieństwem rezygnacji

„Nasi bracia prześladowani na Bliskim Wschodzie, wypędzani dlatego, że są chrześcijanami – a zależy im na tym, aby być chrześcijanami – 'uzbroili się w cierpliwość', ...

Dwie historie biblijne

Chrześcijanin musi być czujny wobec sytuacji, gdy będąc przekonany, że żyje spokojnie i nie popełnia wielkich grzechów, „ulega powoli”, niemal niepostrzeżenie, „osłabieniu serca” i „się ...

Trzeba uczyć adoracji

Chrześcijanie powinni się nauczyć „modlitwy adoracyjnej”. A pasterzom powinno leżeć na sercu uczenie wiernych tej podstawowej formy modlitwy. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek podczas ...

Chwila i wieczność

Śmierć jest „faktem, dziedzictwem i pamięcią”, co przypomina nam, że nie jesteśmy „panami czasu”, nie jesteśmy ani „ulotni”, ani „wieczni”, i ratuje nas przed niebezpieczeństwem ...

Pasterz wśród ludzi

„Bliskość i czułość” to postawy prawdziwego pasterza, który jest zawsze między ludźmi, zajmuje się konkretnymi problemami, pozwala się dotykać i idzie tam, gdzie jest wzywany, ...

Złota reguła

„Złotą regułą” jest umieć przeżywać upokorzenia w postawie nadziei i zawierzenia Bogu, nie uciekając się do udawania i fałszywych usprawiedliwień prêt-à-porter. Jednak Papież Franciszek podczas ...

Kościół – kobieta i matka

Według Papieża Franciszka, głoszenie „prawdy”, „autentycznej wiary” zawsze jest „szaleństwem”, a dokonuje się bardziej przez konkretne „świadectwo” niż słowa i opiera się na „ojcostwie” i ...

Odwaga modlitwy

Żeby modlić się naprawdę, chrześcijanin potrzebuje „odwagi”, bowiem, mocny swoją wiarą, musi posunąć się nawet do rzucenia wyzwania Panu, znajdując zawsze sposób na przezwyciężenie nieuchronnych ...

Bliskość Jezusa

„Podwójne życie pasterzy jest raną w Kościele”; jednak jeśli nawet utracili autorytet, który wynika jedynie z „bycia blisko Boga i ludzi”, nie powinni nigdy tracić ...

Jeśli znieważa się słabych

Atakowanie człowieka słabszego i pogardzanie nim, dlatego że jest cudzoziemcem lub osobą niepełnosprawną, jest „śladem grzechu pierworodnego” i „działania szatana”. A wstrząsające jest stwierdzenie, że ...

Radość z uzyskania przebaczenia

Chrześcijanin musi być zawsze świadkiem radości, dlatego nigdy nie może mieć „twarzy żałobnika”: takie jest w skrócie według Papieża Franciszka przesłanie liturgii w czwartek 21 ...

Pusta kołyska?

Życie chrześcijanina musi zawsze być „płodne”, a jego serce zawsze otwarte, „by przyjmować i dawać życie”. „Płodność” jest kluczowym słowem homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka ...

Człowiek, który przyjmuje ojcostwo

Papież Franciszek zasugerował, aby zwracać się do św. Józefa – który jest „cieniem Ojca”, który nie mówiąc ani jednego słowa” i nie zniechęcając się „plotkami”, ...

Trzeba liczyć się z tym, co małe

Właśnie tak jak matka i ojciec, którzy każą się nazywać czule za pomocą zdrobnienia, Bóg śpiewa człowiekowi kołysankę, być może naśladując głos dziecka, aby mieć ...

Pozwólmy się pocieszyć

Człowiekowi, który jest przywiązany do „negatywności”, do „ran grzechu”, jakie w sobie nosi, często z trudem przychodzi choćby tylko „pozwolenie, aby go pocieszył” Bóg. Natomiast ...

Prawdziwa pokora

Na początku drogi adwentowej, podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek rano, 5 grudnia, Papież Franciszek wskazał na dwa aspekty fundamentalne dla ...

Kościół to nie supermarket

„Kościoły służebne, kościoły bezinteresowne, tak jak darmowe było zbawienie, a nie 'kościoły-supermarkety'” – Papież Franciszek w dosadnych słowach wskazał na aktualność gestu Jezusa wypędzającego kupców ...

Siła kobiet

„Tylko siła kobiet jest zdolna oprzeć się kolonizacji kulturowej i ideologicznej” – zaświadcza o tym historia, od Biblii aż po włoski ruch oporu i po ...

Niezgoda na kolonizacje ideologiczne

Chrześcijanin powinien dawać świadectwo w obliczu „ideologicznych i kulturowych kolonizacji”, które są niczym prawdziwe „bluźnierstwa” i wywołują szaleńcze „prześladowania”. Wprowadzają one niedobre „nowości”, posuwając się ...

Ukryte królestwo

W rozważaniach Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawianych w Domu św. Marty powraca pewne pytanie, i jest to zachęta do rachunku sumienia: „Jaki jest mój ...

Ci, którzy wywołują zgorszenie

Podczas Mszy św. odprawionej w poniedziałek 13 listopada w Domu św. Marty Papież Franciszek przestrzegał przed małymi i poważnymi „niekonsekwencjami na co dzień” – tymi, ...

Wyczucie chrześcijan

W społeczeństwie skażonym przez „smog korupcji” chrześcijanin musi być „przebiegły” i musi mieć „wyczucie”, bowiem „nie może sobie pozwolić na to, by być naiwnym”, gdyż ...

Zaproszeni na ucztę

Istnieje „bilet wstępu” do zbawienia. Jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Przede wszystkim jest darmowy; poza tym jego posiadaczami będą z pewnością kobiety i mężczyźni „którzy potrzebują ...

Trzy dary Boga

Jedynie pozwalając, by Bóg „dotknął nas miłosierdziem”, można przyswoić sobie Jego „nieodwołalne dary: wybranie, obietnicę i przymierze”. Powiedział to Papież, wyznając, że te trzy rzeczywistości ...

​Jeśli duszpasterstwu brakuje odwagi

Czy chrześcijanie „naprawdę wierzą” w „moc Ducha Świętego”, jaka w nich jest? I czy mają odwagę „rzucać ziarno”, ryzykować, czy też chronią się w „duszpasterstwo ...

Na drodze dobrego pasterza

Jest pięć czasowników mówiących o „bliskości”, którą żyje sam Jezus; wskazują one kryteria „końcowego protokołu”: zobaczyć, przywołać, mówić, dotykać i uzdrawiać. Według tego będą sądzeni ...

Rachunek sumienia

Niektórzy myślą, że zwyczaj „robienia rachunku sumienia” każdego dnia jest praktyką przestarzałą, nie dla „aktualnych chrześcijan”. Jednak „walka ze złem, którą przyniósł Jezus, nie jest ...

W otchłani tajemnicy

„Zagłębić się w tajemnicę Jezusa”, patrząc na Ukrzyżowanego, i w ten sposób „dać się wciągnąć” w „otchłań” Jego miłosierdzia. W zachęcie Papieża Franciszka, wypowiedzianej podczas ...

Kto głodzi dzieci

Dwieście tysięcy dzieci Rohindża, a wraz z nimi ci wszyscy, którzy dzisiaj na świecie cierpią głód, to ofiary „bałwochwalstwa pieniądza, które składa w 'ofierze ludzi''”, ...

Upiększone dusze

Obłudnicy żyją „na pokaz”. I jak „bańki mydlane” skrywają prawdę przed Bogiem, przed innymi i przed sobą, afiszując się z „twarzą jak z obrazka”, żeby ...

Dzisiejsi faryzeusze

Nie można nigdy zamykać drzwi przed rodzicami, którzy proszą o ochrzczenie ich dziecka, nawet jeżeli nie mają ślubu kościelnego; chrześcijanin, a zwłaszcza pasterz nie powinien ...

Trzy grupy głupców

„Droga głupoty prowadzi do korupcji” – tę naukę, zaczerpniętą z czytań liturgicznych, Papież Franciszek przedstawił w czasie celebrowanej we wtorek 17 października porannej Mszy św. ...

Czujni w obliczu światowości

Papież Franciszek przestrzegał przed „złymi duchami dobrze wychowanymi”, które dobrze się maskując, przedstawiają podstępnie pokusy i ułudy, posługując się dobrymi manierami, przez co dochodzi do ...

Ci, którzy przechodzą obok

Czy w obliczu tak licznych „ran” osób, które spotyka chrześcijanin, jego postawa przypomina postawę rozbójnika, który je zadaje, kapłana lub „dyrektora katolickiego”, który patrzy i ...

Tęsknota za korzeniami

Wyruszyć „w drogę, aby odnaleźć swoje korzenie”, a w nich znaleźć „siłę do podążania naprzód”. Taką drogę, ludzką i duchową, zasugerował Papież Franciszek w homilii ...

Sam w stronę Jerozolimy

W czasie Mszy św., którą odprawił we wtorek 3 października w Domu św. Marty, Franciszek zasugerował duchową radę, by „prosić Jezusa o łaskę postępowania za ...

Zawierzmy się archaniołom

Prawdziwy akt zawierzenia się archaniołom Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi, aby nam pomagali w walce z pokusami diabła, aby nam przynosili dobre nowiny o zbawieniu i ...

Wyrzuty sumienia i zbawienie

Kiedy pojawiają się „wyrzuty sumienia”, jedni próbują się ich pozbyć, ukryć je, a wręcz „znieczulić”, przykrywając je innymi przewinieniami. Lecz aby „wyleczyć rany serca i ...

Jak rodzina

„Zażyłość” jest kluczowym słowem homilii wygłoszonej przez Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawianej we wtorek 26 września. Jej centrum jest perspektywa każdego chrześcijanina, by „czuć ...

Przygotowanie do pocieszenia

Nikt nie jest wyłączony ze spotkania z Panem: Bóg „przechodzi” w życiu każdego i każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by „dążył do tego spotkania”, ...

Miserando atque eligendo

Miserando atque eligendo. Istota i korzeń misji Jorge Maria Bergoglia zostały wyrażone w medytacji wygłoszonej w dniu święta św. Mateusza, 21 września, podczas Mszy św. ...

Kiedy Jezus mówi: „niewiasta”

Maryja pod krzyżem Jezusa jest ikoną, którą należy „kontemplować” – nie potrzeba wielu słów, by uznać istotę świadectwa „Kobiety”, która jest „Matką nas wszystkich”. Stwierdził ...

Skarb i glina

Sekretem „wielkiego szczęścia” jest uznawanie siebie zawsze za słabych i grzesznych, a więc „naczynia gliniane”, ten ubogi materiał, który jednakże może pomieścić również „największy skarb: ...

Zdecydowane głoszenie

„Głoszenie Ewangelii” nie dopuszcza „niuansów” czy niepewności, nie kryje się za różnymi „może” albo „tak i nie”. Słowem, na którym opiera się głoszenie chrześcijańskie, jest ...

Błogosławieństwa na wspak

Wystarczy, żeby serce było lekko niedomknięte, a „Bóg znajdzie sposób, by wejść” i uratować nas przed skończeniem pośród „in-misericordi”: ten neologizm odnosi się do osób ...

​Rada na koniec tygodnia

Pewne zalecenie na „ten weekend” – wystarczy tylko „kwadrans”, aby przeczytać Księgę Tobiasza w całości, a warto to zrobić, bowiem „uczy nas ona, jak postępować ...

Obłudnik zawsze jest pochlebcą

„Prawdziwy chrześcijanin nie może być obłudny, a obłudnik nie jest prawdziwym chrześcijaninem” – Papież Franciszek użył języka bezpośredniego, niedwuznacznego, przestrzegając przed pokusą „dwulicowości”. Mówił o ...

Ryzyko miłosierdzia

Przyjmując prześladowanych Żydów w latach drugiej wojny światowej, Pius XII dał świadectwo, jak wypełnia się uczynki miłosierdzia: dzieląc się, współczując, ryzykując osobiście, nie obawiając się ...

My jesteśmy sługami

„Z głową w dół”, tak właśnie jak chciał być ukrzyżowany Piotr, świadomy, że jest „najbardziej grzesznym z apostołów” - tym, który „zaparł się Pana” - ...

Z wewnętrznym ogniem

Lekcja św. Pawła z Tarsu. Życie Apostoła Narodów, „w ciągłym ruchu, niespokojne, zawsze w drodze”, cechowały trzy „wymiary”, trzy „postawy”, z których każdy chrześcijanin może ...

Efeskie zesłanie Ducha Świętego

Serca „ożywione”, dlatego że „pobudzane przez Ducha Świętego”, czy „elektrokardiogramy duchowe” płaskie, linearne, „bez emocji”? W której kategorii jesteśmy? To zasadnicze pytanie skierowane do każdego ...

Pożegnanie biskupa

„Módlmy się za pasterzy, za naszych pasterzy – za proboszczów, za biskupów, za Papieża, aby ich życie było życiem bez kompromisów, życiem w drodze, życiem, ...

​Efeskie zesłanie Ducha Świętego

Serca „ożywione”, dlatego że „pobudzane przez Ducha Świętego”, czy „elektrokardiogramy duchowe” płaskie, linearne, „bez emocji”? W której kategorii jesteśmy? To zasadnicze pytanie skierowane do każdego ...

Dwóch adwokatów

„Panie, otwórz moje serce, bym mógł zrozumieć to, czego nas uczyłeś. Abym pamiętał Twoje słowa. Abym potrafił postępować zgodnie z Twoimi słowami. Abym doszedł do ...

Doktryna i ideologia

„Postanowiliśmy (…), Duch Święty i my” – nie stracił całej swojej aktualności początek listu, który apostołowie piszą do chrześcijan „z Antiochii, Syrii i Cylicji” po ...

Aby dawać ludziom radość

„Bądź posłuszny i dawaj ludziom radość”: to trafne streszczenie „misji chrześcijańskiej” sformułował Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek 18 ...

Pokój nie jest spokojem

Podczas Mszy św. odprawionej we wtorek 16 maja w Domu św. Marty Papież Franciszek przestrzegał przed niebezpieczeństwem, jakim jest pozwolenie, by nas zwiódł „pokój spokojny, ...

W drodze

„Lud w drodze”, który poruszając się „między łaską a grzechem”, zdąża naprzód w historii ku „pełni czasów”. A w tym ludzie jest każdy pojedynczy chrześcijanin, ...

Opór kontra uległość

To świeccy, „rozproszeni na skutek prześladowań, jakie nastąpiły po męczeństwie Szczepana”, zanieśli „Słowo poganom w Antiochii”, gdzie „po raz pierwszy zostali nazwani 'chrześcijanami'”, a potem ...

Bóg niespodzianek

Piotrowi nie brakowało odwagi, by pozwolić się zaskakiwać nowościami Ducha Świętego, by przełamywać sztywne stwierdzenia „tak zawsze się robiło”, bez obawy, że wywoła „zgorszenie” lub ...

Rygorystyczny, ale przynajmniej uczciwy

Podczas Mszy św. odprawionej w piątek rano, 5 maja, w kaplicy Domu św. Marty Papież Franciszek prosił o modlitwę za chrześcijan „obłudnych”, którzy w dzisiejszych ...

Nie należy nigdy siedzieć

Kościół, który „nie siedzi”, który „potrafi wsłuchiwać się” w „niepokój ludzi” i który niczym „matka” rodzi swoje dzieci, „bez uciekania się do prozelityzmu”, dając świadectwo ...

​Jak dwaj uczniowie z Emaus

Uczestnikiem „dialogu we trójkę” powinien stać się każdy z nas, twarzą w twarz z Jezusem i cudzołożnicą – grzesznicą, lecz będącą ofiarą w pełnym tego ...

Świadkowie posłuszeństwa

„Tak, jestem grzesznikiem, jestem człowiekiem przyziemnym, w moim sercu jest wiele z ducha świata, ale Ty, Panie, możesz uczynić wszystko: daj mi łaskę, abym stał ...

Msza św. w intencji Tawadrosa II

Na niewiele godzin przed podróżą do Egiptu Papież Franciszek ofiarował „za mojego brata Tawadrosa II, koptyjskiego patriarchę Aleksandrii”, Mszę św., którą odprawił w kaplicy Domu ...

Wiara jest konkretna

Co znaczy naprawdę przeżywać Paschę, żyć „duchem Paschy”? Jest to pytanie potrzebne, bowiem chrześcijaninowi grozi niebezpieczeństwo „idealizowania” i zapomnienia, że „nasza wiara jest konkretna”. Podczas ...

Niczym ziarnko piasku

Każdy chrześcijanin powinien poświęcić jeden dzień „wspomnieniom”, aby na nowo przyjrzeć się swojej osobistej historii, osadzając ją w historii ludu: „Nie jestem sam, jestem ludem”, ...

W znaku krzyża

„Robienie „znaku krzyża” z roztargnieniem i ostentacyjne noszenie „symbolu chrześcijan”, jakby to była „odznaka jakiejś drużyny” czy „ozdoba”, może nawet z „drogocennymi kamieniami, klejnotami i ...

Zepsucie jest gorsze od grzechu

Wobec głęboko ludzkiego rozdroża między „niewinnością a grzechem, zepsuciem a Prawem” Jezus domaga się, aby patrzeć na innych zawsze z miłosierdziem, nie ustanawiając siebie sędziami ...

Dzień słuchania

Pośród licznych specjalnych dni, które są obchodzone z najrozmaitszych powodów, byłoby rzeczą przydatną poświęcenie jednego „dnia słuchaniu”. Bowiem ponieważ jesteśmy pogrążeni w „chaosie”, w słowach, ...

Łaska wstydu

Trzeba prosić Boga o „łaskę wstydu”, ponieważ „wielką łaską jest wstydzenie się własnych grzechów, które pozwala uzyskać przebaczenie, a także wielkoduszność, by przebaczać innym”. Takie ...

Józef marzyciel

W uroczystość liturgiczną św. Józefa – w tym roku przesuniętą o jeden dzień ze względu na to, że zbiegała się z trzecią niedzielą Wielkiego Postu ...

Jak gdyby nigdy nic

Bezdomni, nowi ubodzy, nie mający pieniędzy na czynsz, bezrobotni i dzieci proszące o jałmużnę – na które patrzy się złym okiem, bo należą do „tej ...

Wzięci za rękę

Nawrócenie, do którego wzywany jest każdy chrześcijanin, w szczególny sposób w okresie wielkopostnym, jest trudną drogą, lecz jej „reguły” są bardzo „proste” i trzeba je ...

Prawdziwy post

Jak można zapłacić dwieście euro za kolację, a potem udawać, że nie widzi się głodnego człowieka przy wyjściu z restauracji? I jak można mówić o ...

Kompas chrześcijanina

„Kompasem chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego” – nie jakiegoś fałszywego Boga „odcieleśnionego i abstrakcyjnego”, ale Boga, który się wcielił i nosi na sobie „rany naszych ...

Wszystko i nic

„Cieszę się, Señor, cieszę się!” – uśmiechnięta twarz współczesnego świętego, Chilijczyka Alberta Hurtada, który także pośród trudności i cierpień zapewnia Pana, że jest „szczęśliwy”, została ...

Sprawiedliwość i miłosierdzie

„Panie, spraw, abym był sprawiedliwy, ale sprawiedliwy z miłosierdziem” – taką modlitwę zasugerował Papież Franciszek, aby nie wpaść w „obłudną pułapkę” „kazuistyki”, w „logikę 'wolno' ...

Nie odkładaj nawrócenia na później

„Skandal” człowieka, który głosi, że jest chrześcijaninem, a potem ukazuje swoje prawdziwe oblicze życiem, które bynajmniej nie jest chrześcijańskie; i antyświadectwo tego, kto „wykorzystuje” i ...

Kuszeni światowością

Codzienne wysiłki wszystkich chrześcijan, aby przezwyciężyć „pokusę światowości”, „poczucia wyższości nad innymi”, były głównym motywem rozważania Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. ...

Strażnicy pokoju

„Wojna się skończyła” – radosny okrzyk sąsiadki domu w Buenos Aires i uścisk z mamą Reginą tak głęboko poruszyły i wzruszyły małego Jorge Maria, że ...

Jak odpowiada się na pokusę

W słabości w obliczu pokus, których wszyscy wcześniej czy później doświadczamy – wystarczy pomyśleć o tragedii korupcji, która zaczyna się zawsze od drobnych ustępstw – ...

Kobieta jest harmonią świata

„Aby zrozumieć kobietę, trzeba ją najpierw wymarzyć” – dlatego kobieta jest „wielkim darem Boga”, potrafiącym „wnosić harmonię w świat stworzony”. Papież Franciszek zwierzył się, z ...

Kwestia DNA

Powrót do początków, aby zrozumieć, kim jest człowiek, a zwłaszcza – kim jest człowiek w oczach Boga. Papież Franciszek w ślad za sugestiami liturgii słowa ...

Dwa cuda

Mając pewność, że „Bóg wciąż pracuje”, nie należy obawiać się żyć darem miłości i wolności, odsunąwszy na bok raz na zawsze fałszywe zabezpieczenia, wynikające ze ...

Jezus patrzy na każdego z nas

Jezus nie patrzy na «dane statystyczne», lecz poświęca uwagę «każdemu z nas». Każdemu z osobna. «Zdumienie, jakie rodzi spotkanie z Jezusem», ten zachwyt, który ogarnia ...

Jeżeli męczennik nie budzi sensacji

Za „dzisiejszych męczenników”, za chrześcijan prześladowanych i tych w więzieniu, za Kościoły pozbawione wolności, ze szczególnym wspomnieniem tych najmniejszych – w tej intencji Papież ofiarował ...

Skurczone dusze

Odzienie chrześcijanina winno być uszyte z „pamięci, odwagi, cierpliwości i nadziei”, aby było odporne nawet na najintensywniejsze deszcze i nie przemakało ani nie kurczyło się. ...

Jedno po drugim

Ogniwa długiego łańcucha, składającego się z „oto ja”, zaczynającego się od Abrahama i sięgającego dzisiejszych czasów, przechodzącego przez decydujące „oto ja”, powiedziane przez Jezusa Ojcu ...

​Trzy cuda

Trzy są „wielkie cuda kapłaństwa Jezusa: ofiarował za nas życie raz na zawsze; także teraz nadal modli się za każdego z nas; powróci, aby nas ...

Zakaz parkowania

Chrześcijanin, świadomy, że „Bóg nie zawodzi”, musi mieć zawsze „horyzonty otwarte” na nadzieję. Również w obliczu przeciwności nie powinien być „zaparkowany” lub „ospały”, bez „ochoty, ...

Osiadłe dusze

„Aby iść za Jezusem, trzeba umieć ryzykować”, nie obawiając się, że „wydamy się śmieszni” i bez „zbytnich dobrych manier”; a w tym „kobiety są lepsze ...

Bez replayu

„Dzisiaj” i „serce” to dwa słowa, które Papież Franciszek wskazał jako zasadnicze w osobistym rachunku sumienia ze stanu naszej relacji z Bogiem i z braćmi. ...

Zdumiony właściciel gospody

Dlaczego Jezus nauczał z władzą, która „zdumiewała” i podbijała, natomiast uczeni w Piśmie i uczeni w Prawie Prawie mogli tylko narzucać prawa, ale „nie docierali ...

Palec, który wskazuje

Obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest „bycie świadkami Jezusa”, wypełnianie życia „tym gestem”, który cechował Jana Chrzciciela: „wskazywać Jezusa”. Jest to wspólne „powołanie”, które omówił Papież Franciszek ...

Wielki i mali

„Apostolska odwaga mówienia zawsze prawdy”, przyjmowanie ludzi z „miłością pasterską”, „z owym niewiele, co mogą dać”, umiejętność „wątpienia” i podawania w wątpliwość swojego powołania – ...

Lud odrzucony

Klerykalizm w Kościele jest szpetnym złem, mającym starodawne korzenie, a jego ofiarą jest zawsze „lud biedny i pokorny”: nie przypadkiem także dziś Pan powtarza „intelektualistom ...

Pośrednicy czy pracownicy pośrednictwa

Papież Franciszek symbolicznie przekazał klerykom Rzymu ikony św. Polikarpa, św. Franciszka Ksawerego i św. Pawła, przedstawionego tuż przed ścięciem, i zalecił im, by przeżywali kapłaństwo ...

Judasz i zabłąkana owca

„Radosne przesłanie Bożego Narodzenia” jest takie, że „Pan przychodzi ze swoją mocą”, a przede wszystkim, że tą mocą „są Jego pieszczoty”, Jego „czułość”. Czułość, która, ...

Intuicja Magdaleny

Magdalena ze swoją intuicją zrozumiała, że Jezus chciał „ją stworzyć na nowo”, a nie po prostu zakryć jej grzechy jakimś zabiegiem makijażu; i właśnie ją, ...

Duchowy konserwatyzm

Papież Franciszek wskazał na konkretne świadectwo bł. Karola de Foucauld, aby zachęcić chrześcijan do „podążania jego śladami ubóstwa kontemplacji i służby ubogim”. Papież wspomniał tego ...

Siła prostaczków

Aby spotkać Pana, „który przychodzi i przyjdzie”, trzeba mieć „serca wielkie, ale postawę małych”, postępując z „radością ludzi pokornych”, którzy mają świadomość, że nieustannie są ...

Piękna niespodzianka

Rozpoczyna się rok liturgiczny, a wraz z nim itinerarium Adwentu, droga liturgiczna i droga życiowa dla każdego chrześcijanina, wezwanego na „spotkanie” z Jezusem. I to ...

Wystarczy jedno słowo

Bóg jest zawsze gotowy nas zbawić, zawsze, jak ojciec, czeka tylko, abyśmy do Niego powiedzieli „Panie” – wystarczy to słowo, „a On uczyni resztę”, pomagając ...

Trzy głosy

Szereg rad biblijnych, a także praktycznych, aby potrafić naprawdę rozpoznać „głos Pana” i go słuchać – nie ulegając pokusie korupcji i światowości, a odkrywając na ...

W dniu sądu

Świat „nie lubi myśleć” o sprawach ostatecznych, lecz również one należą do życia ludzkiego. A jeśli żyje się „w wierności Panu”, po śmierci cielesnej „nie ...

Decydujący gest

Od każdego chrześcijanina, a zwłaszcza od kapłanów wymagany jest rachunek sumienia: czy Bóg jest „moim Panem”, czy też moje serce „jest przywiązane do pieniędzy”? Było ...

Aby rozpoznać czas

Łaska rozpoznania, kiedy przechodzi Jezus, kiedy „puka do naszych drzwi”, łaska „rozpoznania czasu, kiedy zostaliśmy nawiedzeni, jesteśmy nawiedzani i będziemy nawiedzeni”. Modlitwę o to skierował ...

Co myśli człowiek letni

O konfrontacji z Panem „mocnym”, który ostro gani – choć zawsze z miłości – mówił Papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. odprawionej w Domu ...

List miłosny

Miłość chrześcijańska jest zawsze „konkretna”, z licznymi „uczynkami miłosierdzia”, gdyż jej jedynym kryterium jest wcielenie Chrystusa; z tego względu nie należy ulegać pociągającemu „procesowi” „intelektualizowania ...

Uwaga na sztuczne ognie

Przed pokusą zafascynowania “sztucznymi ogniami religii widowiskowej”, szukającej wciąż „rzeczy nowych, rewelacji, przesłań”, która dlatego właśnie „żyje chwilę, a potem znika”, przestrzegł Papież podczas Mszy ...

Wolni słudzy

Sługa, ale wolny; dziecko, a nie niewolnik – to jest aspekt tożsamości chrześcijanina, pogłębiony przez Papieża Franciszka w homilii Mszy św. odprawionej w Domu św. ...

Misja i tajemnica

Jezus nieustannie modli się za każdego człowieka: to jest „fundament Kościoła”, a także klucz do zrozumienia jego misji i tajemnicy. Powiedział to Franciszek podczas Mszy ...

Płacz ojca i matki

Dziś Bóg wciąż płacze – łzami ojca i matki – w obliczu katastrof, wojen rozpętywanych, by czcić bożka-pieniądz, w obliczu tak wielu niewinnych, zabijanych przez ...

Mąka i zaczyn

„Uległość” jest kluczowym słowem refleksji Papieża Franciszka, wygłoszonej podczas Mszy św., odprawianej we wtorek 25 października w Domu św. Marty. Taka musi być główna cecha ...

Zróbmy miejsce

Papież Franciszek znów podjął rozważanie na temat tajemnicy Chrystusa i Kościoła. W ciągłości z rozważaniem z czwartku, 20 października, i opierając się na wskazaniach z ...

W bezbrzeżnym morzu

Modlitwa, adoracja, uznanie, że jesteśmy grzeszni – to są trzy drogi, które prowadzą chrześcijanina do poznania i zrozumienia tajemnicy Boga. Wskazał je Papież Franciszek w ...

​Samotność pasterza

Paweł, Jan Chrzciciel i Maksymilian Kolbe – a wraz z nimi bardzo liczni pasterze w każdej epoce – doświadczyli na swojej skórze samotności, opuszczenia i ...

Jak ciastka babci

Chrześcijanin nie powinien być jak ciastka babci, popularnie nazywane „bugie” – „kłamstwa” [rodzaj faworków], właśnie dlatego, że z wierzchu są ładne i duże, a w ...

Wymarzone imię

W dokumencie tożsamości każdego chrześcijanina jest imię, które Bóg wybrał z taką samą czułością jak mama i tato, którzy „marzą o swoim dziecku”. I są ...

Bezczelni

„Religia na pokaz” czy „droga pokory”? W homilii podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek 11 października Papież Franciszek mówił o decydującym ...

Życie połowiczne

Czy nasze życie „jest życiem połowicznym”? Życiem, które lekceważy moc Ducha Świętego? Czy też potrafimy otworzyć się na ten „wielki dar Ojca”? Te pytania postawił ...

Trzy łaski

„Rozeznanie przygnębienia duchowego, modlenie się, kiedy ulegniemy temu stanowi przygnębienia duchowego, i umiejętność towarzyszenia ludziom, którzy cierpią przykre chwile smutku i przygnębienia duchowego”. O te ...

Osteoporoza duszy

Próżność, wraz z żądzą i wyniosłością, jest jednym z „korzeni wszelkiego zła” w sercu każdego człowieka. Gorączkowe zabieganie, tak typowe dla naszych czasów, o to, ...

Hańba wojny

„Dziś my, ludzie wszystkich religii, udamy się do Asyżu nie po to, żeby zrobić widowisko, lecz by po prostu modlić się, i modlić się o ...

Światła nie należy wkładać do lodówki

Jeżeli nie chcemy być chrześcijanami tylko „z nazwy”, trzeba, abyśmy przyjęli za swój codzienny obowiązek „strzeżenie, a nie ukrywanie tego światła, które zostało nam dane ...

Trzy wyjścia

Przedstawiciele papiescy muszą trzy razy wyjść poza samych siebie: fizycznie, bo mają zawsze gotową walizkę; kulturowo, bo muszą natychmiast przystosować się do środowiska, do którego ...

Myślenie o tym, co pojutrze

Chrześcijanin musi mieć odwagę żyć „logiką dalszej przyszłości”, to znaczy, mając pewność „zmartwychwstania ciała”, co jest także „najgłębszym korzeniem uczynków miłosierdzia”. Papież w czasie Mszy ...

Pod płaszczem

W świecie sierot Maryja jest Matką, która nas w pełni rozumie i nas broni, również dlatego, że sama doświadczyła tych samych upokorzeń, jakich dzisiaj zaznają, ...

Kultura spotkania

Zachęta, aby pracować na rzecz „kultury spotkania”, w sposób zwyczajny, „tak jak to robił Jezus”: nie tylko widząc, ale patrząc, nie tylko słysząc, ale słuchając, ...

Kwestia stylu

Ewangelizuje się przez świadectwo, a także słowem, przy czym trzeba się strzec, żeby nie ulec pokusie stania się beztroskimi urzędnikami lub uprawiającymi prozelityzm. Wskazując na ...

Mali rzemieślnicy pokoju

To nie „wielkie manifesty” i „wielkie międzynarodowe spotkania” ze wszystkimi „wspaniałymi słowami” jakiejś „udanej konferencji” będą budowały pokój, którego „wszyscy dziś się domagają”, bowiem „żyjemy ...

Przed lustrem

Jezus podpowiada jasne reguły, aby nie ulec obłudzie: nie należy osądzać innych, abyśmy sami nie zostali osądzeni taką samą miarą; a kiedy nachodzi nas pokusa, ...

Atmosfera i przestrzeń

„Ojciec” to słowo, którego nigdy nie może zabraknąć w modlitwie, ponieważ jest „kamieniem węgielnym” – „nadaje nam tożsamość chrześcijańską”. Jeżeli dodamy jeszcze słowo „nasz”, wtedy ...

Ostatni stopień

Na drodze chrześcijanina „nie ma miejsca dla nienawiści”: jeżeli jako „dzieci” wierzący chcą „upodabniać się do Ojca”, nie powinni poprzestawać po prostu na „literze Prawa”, ...

Dźwięczna cisza

Chrześcijanin przyjmuje „postawę stojącą”, aby przyjąć Boga, w cierpliwym „milczeniu”, aby usłyszeć Jego głos, i „jest gotowy do wyjścia”, aby Go głosić innym ludziom, mając ...

Świętość rokowań

Trzeba żyć „prostą świętością rokowań”, czyli tym „zdrowym realizmem”, którego „uczy nas Kościół” – chodzi mianowicie o to, żeby odrzucić logikę „to albo nic” i ...

Bateria chrześcijanina

Jeżeli chrześcijanin ulega pokusie „duchowości lustrzanej”, nie zasila swojego światła „baterią modlitwy” i zważa „tylko na siebie”, nie dając siebie innym, uchybia swojemu powołaniu i ...

Drogowskaz i cztery przestrogi

Jeżeli błogosławieństwa są „przewodnikiem dla naszego życia chrześcijańskiego”, istnieją także „antybłogosławieństwa”, które z pewnością będą nas „sprowadzały na błędną drogę” – Franciszek przestrzegał przed przywiązaniem ...

Odważne kobiety

Dwie „postawy” można uznać za niedwuznaczne „znaki”, że jest się chrześcijanami: „służenie z radością” i „wychodzenie ku innym”. Podczas Mszy św. odprawionej we wtorek 31 ...

​Duch w klatce

„Proroctwo, pamięć i nadzieja” – te trzy cechy decydują o wolności osoby, ludu, Kościoła, zapobiegając dostaniu się w „zamknięty system” przepisów, który więzi Ducha Świętego. ...

Dzień po dniu

„Dzisiaj, 24 maja, przypada święto Maryi Wspomożycielki, które w Chinach jest obchodzone ze szczególnym nabożeństwem. Ofiarowuję tę Mszę św. za wszystkich Chińczyków, za ten wielki ...

Hymn o radości

„Dowodem tożsamości chrześcijanina jest radość”. „Zdumienie” w obliczu „wielkości Boga”, wobec Jego „miłości”, wobec „zbawienia”, które dał ludzkości, musi prowadzić wierzącego do radości, której nawet ...

Bóg nie jest równaniem

„Dziś na tej Mszy św. jest osiem par, które świętują 50-lecie swojego małżeństwa – to jest prawdziwe świadectwo w tych czasach kultury prowizoryczności – i ...

Współcześni krwiopijcy

Medytacja nad właściwym stosunkiem, jaki chrześcijanin powinien mieć do pieniądza, do bogactwa, doprowadziła Papieża Franciszka, podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek ...

Ta chęć pięcia się

Istnieje „pokusa”, która „dzieli i niszczy Kościół” – jest nią „światowa żądza posiadania władzy”, zazdrość i chęć „wspinania się coraz wyżej”. Mówił o tym Papież ...

Filip i kura

Trzeba „ugryźć się w język”, kiedy nachodzi nas pokusa obmawiania. Bowiem właśnie „siewcy niezgody” – jak nazywają w Argentynie osoby, które roznoszą plotki – są ...

Spalona młodość

„Spalanie się w życiu dla szlachetnych spraw” – to sposobność proponowana dzisiejszym nastolatkom, którzy zanurzeni w „kulturze konsumpcjonizmu” i „narcyzmu”, często są nieusatysfakcjonowani i nie ...

Całkowicie nieznany

Ktoś całkowicie nieznany, jeżeli wręcz nie „luksusowy więzień” – oto czym jest Duch Święty dla wielu chrześcijan, nie zdających sobie sprawy z tego, że to ...

Z radością i nadzieją

Chrześcijanin nie znieczula bólu, nawet tego największego, który powoduje, że chwieje się wiara, i nie przeżywa radości i nadziei tak, jak gdyby wciąż trwał karnawał. ...

W drodze

„Właściwa droga” nazywa się Jezus, a na drogę życia chrześcijanina składa się „trochę krzyża i trochę zmartwychwstania”. Jednak na drodze zdarza się ktoś, kto się ...

Cena świadectwa

W życiu chrześcijanina istnieje „dwojakie świadectwo” – świadectwo Ducha, który „otwiera serce”, ukazując Jezusa, i świadectwo osoby, która „z mocą Ducha” głosi, „że Pan żyje”. ...

Chrześcijanie w trzech wymiarach

Chrześcijanin, „człowiek nadziei”, wie i zaświadcza, że „Jezus żyje” i „jest wśród nas”, że Jezus modli się do Ojca „za każdego z nas” i że ...

​Droga i pamięć

Drogą życia ludzie nie idą nigdy sami, a umiejętność pamiętania o obecności Boga u ich boku pomaga zrozumieć, że zbawienie nie jest wydarzeniem jednej chwili, ...

Sieroty czy uczniowie

Przez modlitwę Ojcze nasz Jezus powierza każdemu akt ojcostwa: nikt nie jest sierotą, jednak istnieje niebezpieczeństwo stania się nim przez zamknięcie serca i niepozwolenie, by ...

Obowiązujący kierunek

Współrzędne życia chrześcijańskiego są bardzo proste, nie ma potrzeby szukać tysięcy rad: wystarczy pójść za jednym głosem, tak jak idą owce za głosem swojego pasterza. ...

Kiedy człowiek znajduje się na ziemi

„Wstań i idź” – tak wzywa Pan Szawła, który upadł na ziemię na drodze do Damaszku, i Ananiasza, posłanego, by ochrzcił nawróconego prześladowcę. „Wstań i ...

Posłuszni i szczęśliwi

„Mów, Panie, bo słucham” – Papież zasugerował, by tymi prostymi słowami Samuela zwracać się do Boga, „kiedy mamy jakąś wątpliwość, kiedy nie wiemy lub kiedy ...

​Dwa rodzaje prześladowania

Istnieją dwa rodzaje prześladowania w stosunku do chrześcijan: jest to „jawne” – i tu Papież wspomniał o męczennikach zabitych w Wielkanoc w Pakistanie – i ...

Kurczowo trzymający się litery

Tym, co liczy się dla Jezusa, jest życie osób, a nie kanon praw i słów; zabicie Szczepana i Joanny d'Arc, śmierć wielu innych niewinnych osób ...

Żywa krew

Kościół „potrzebuje świadków”, męczenników, chrześcijan „konsekwentnych”, którzy „swoje życie traktują na poważnie”. Rozważanie Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek ...

„Tak” odpowiedzią na powołanie Boże

„Tak” – w przypadku chrześcijanina nie ma innej odpowiedzi na powołanie Boże. A przede wszystkim nie powinno być nigdy postawy udawania, że się nie rozumie, ...

Nić nadziei

Spes contra spem – „wierzyć wbrew wszelkiej nadziei”, to jest, według słów św. Pawła, dowód tożsamości chrześcijanina. Który wie dobrze, tak jak Abraham, że „nić ...

Wąż, który zabija, i ten, który ocala

Jeżeli chcemy zrozumieć „historię naszego odkupienia”, musimy patrzeć na Ukrzyżowanego. Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek 15 marca ...

Nie rozumiem, ale ufam

Bezdomny, który umarł z zimna w Rzymie, cztery siostry od Matki Teresy zabite w Jemenie, ludzie zapadający na choroby na skażonej odpadami toksycznymi ziemi, uchodźcy ...

Historia niedochowanej wierności

Uznanie, że jesteśmy grzeszni, i umiejętność proszenia o przebaczenie to pierwszy krok do tego, by odpowiedzieć wyraźnie, bez wdawania się w negocjacje, na bezpośrednie pytanie, ...

Równanie przebaczenia

„Osią” liturgii we wtorek 1 marca jest miłosierdzie. Jest to „słowo najczęściej powtarzane” i na nim skoncentrowane było rozważanie Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej ...

Zbawienie przychodzi przez to, co małe

Zbawienie Boże nie pochodzi z rzeczy wielkich, z władzy czy pieniędzy, od ugrupowań duchownych czy politycznych, ale z rzeczy małych i prostych, które niekiedy budzą ...

Imię i przymiotnik

Czy jesteśmy otwarci na innych i zdolni do miłosierdzia, czy też żyjemy zamknięci w samych sobie i jesteśmy niewolnikami własnego egoizmu? Ewangeliczna przypowieść o Łazarzu ...

Od słów do czynów

Niczemu nie służy określanie samych siebie jako chrześcijan, ponieważ „Bóg jest konkretny” i jest za tym, żeby „czynić”, a z pewnością nie za „religią mówienia”. ...

Umniejszać się, umniejszać, umniejszać

Jan Chrzciciel, „największy z proroków”, uczy nas podstawowej zasady życia chrześcijańskiego: umniejszania się z pokorą, aby Pan wzrastał. Taki jest „styl Boga”, odmienny od „stylu ...

Najlepsze dziedzictwo

„Wiara jest największym dziedzictwem, jakie może zostawić człowiek”. I właśnie wiara zachęca nas, abyśmy „nie obawiali się śmierci”, bo jest to tylko początek innego życia. ...

Nie ma pokory bez upokorzenia

Nie ma pokory i nie ma świętości, jeżeli nie przejdzie się drogi upokorzenia: o tej prawdzie mówił Franciszek – odwołując się do historii Dawida – ...

Od grzechu do zepsucia

Do modlitwy za cały Kościół, aby nigdy nie popadał z grzechu w zepsucie, zachęcał Papież podczas Mszy św. odprawionej w piętek rano, 29 stycznia, w ...

Bez miary

Temat świadectwa, pojmowanego jako fundamentalny element życia chrześcijanina, był głównym wątkiem rozważania Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty w czwartek rano, ...

Dwanaście filarów

„Modlitwa i dawanie świadectwa” to „dwa zadania biskupów”, którzy są „filarami Kościoła”. A jeśli osłabną, cierpi na tym cały lud Boży. Dlatego Papież Franciszek podczas ...

Ostatnie narzędzie

Podczas Mszy św., którą odprawił w czwartek 21 stycznia w kaplicy Domu św. Marty, Franciszek przestrzegał przed zazdrością – grzechem, który może nawet zabić osoby. ...

Święty i grzesznik

Pomimo grzechów każdy człowiek został wybrany, aby był święty. Jest to przesłanie pocieszenia i nadziei, wypowiedziane przez Papieża Franciszka w czasie Mszy św. odprawionej w ...

Nowe bukłaki

Chrześcijanin, który skrywa się za słowami: „tak zawsze się robiło...”, popełnia grzech, stając się bałwochwalcą i buntownikiem, i żyje „życiem łatanym, pół na pół”, bowiem ...

Krok naprzód

Wiara jest „darem”, którego nie kupuje się ani nie zyskuje dzięki własnym zasługom. Inspirując się liturgią dnia, Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawionej w piątek ...

Porażka i zwycięstwo

Głównym tematem homilii Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej w czwartek 14 stycznia w Domu św. Marty była moc modlitwy człowieka wiary. Papież dokonał porównania ...

Walka z Bogiem

Moc modlitwy, prawdziwa siła napędowa życia Kościoła, była głównym tematem homilii Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawionej we wtorek 12 stycznia w Domu św. Marty. ...

Zdumieni uściskiem

Rok Święty Miłosierdzia przypomina nam, że „Bóg zawsze pierwszy darzy miłością”, bezwarunkowo, i przyjmuje nas takich, jacy jesteśmy, aby nas przygarnąć i nam przebaczyć jak ...

Kryterium

Ten, kto praktykuje uczynki miłosierdzia, zyskuje dowód, że jego działanie pochodzi od Boga: jedyne kryterium, by to zrozumieć, wiąże się bowiem z konkretnością «wcielenia, Jezusa, ...

Trzy cechy Kościoła

Jakie są cechy charakterystyczne ludu Bożego? Jaki powinien być Kościół? Taki jest temat rozważania, które Papież Franciszek rozwinął, wychodząc od liturgii dnia, podczas Mszy św. ...

Czułość ojca

Tato lub mama, którzy mówią do swojego dziecka: „Nie bój się, jestem przy tobie”, i przytulają je z czułością. Taka jest korzystna sytuacja człowieka: małego, ...

Jedyny skarb

«Jedynym skarbem» Kościoła jest Chrystus, toteż grozi mu, że stanie się «letni, przeciętny i światowy», jeśli będzie upatrywał swojego bezpieczeństwa w «innych rzeczach». Wzywając do ...

Msza św. w Domu św. Marty Codzienna walka

Zainspirowany codzienną liturgią, Franciszek powrócił do tematu Kościoła i niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają, kiedy ulega pokusie światowości: zamiast być wierny Panu, daje się uwieść pieniądzom ...

Droga pokoju

Oby świat odnalazł drogę do pokoju „właśnie u drzwi tego Jubileuszu Miłosierdzia”. Te słowa wypowiedział Papież Franciszek w czasie Mszy św. odprawionej w czwartek rano, ...

Dowód tożsamości na licytacji

Wezwanie, byśmy nie wystawiali «na licytację naszego» chrześcijańskiego «dowodu tożsamości», byśmy się nie dostosowywali do ducha świata, który zwyciężając prowadzi do apostazji i prześladowań. Sformułował ...

Piękno małe i wielkie

„Nigdy nie należy oddawać się idolatrii immanentności i idolatrii zwyczajów”, natomiast trzeba mierzyć „zawsze dalej: od immanentności patrzeć ku transcendencji, a poprzez zwyczaje patrzeć na ...

Służba, nie wysługiwanie się

Istnieją «kapłani i biskupi dorobkiewicze przywiązani do pieniędzy», którzy «zamiast służyć wysługują się Kościołem», sprawiając, że daje się on wciągnąć w robienie interesów, staje się ...

Nigdy nie wykluczać

Jezus domaga się od nas, abyśmy faktycznie przyjmowali wszystkich, bowiem jako chrześcijanie „nie mamy prawa” wykluczać innych, osądzać ich i zamykać przed nimi drzwi. Również ...

Jak ptak

«Z ojcowską czułością». W homilii podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek 29 października papież Franciszek przypomniał rzecz pewną: Bóg nie potrafi ...

Czasy się zmieniają

„Czasy się zmieniają i my, chrześcijanie, powinniśmy nieustannie się zmieniać”. Papież Franciszek kilkakrotnie powtórzył w czasie Mszy św. odprawionej w piątek rano, 23 października, w ...

Codziennie jeden krok

Jak zawodnika, który ćwiczy codziennie, by osiągnąć zamierzone wyniki, tak też życie chrześcijanina musi cechować nieustanny wysiłek, «codzienna praca», by tworzyć przestrzeń dla Boga, by ...

Imię siostry zakonnej

Nie mamy «Boga małostkowego» ani też «Boga nieruchomego». Nasz Bóg «wchodzi» na «poszukiwanie każdego z nas». A kiedy nas znajduje, «obejmuje nas i całuje», ponieważ ...

Ile i jak

„Chciwość jest bałwochwalstwem”, które trzeba zwalczać przez umiejętność dzielenia się, dawania i poświęcania się dla innych. Drażliwa kwestia stosunku człowieka do bogactwa była głównym tematem ...

Powab światłocienia

Istnieje „wirus”, potężny i niebezpieczny, który nam zagraża, ale jest też Ojciec, „który bardzo nas kocha” i nas chroni. Właśnie podstępny urok obłudy był głównym ...

Pokusy zawsze wracają

Niebezpieczeństwu «znieczulenia sumienia» należy przeciwstawiać się przez rozeznanie i czujność: zalecił to Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawianej w piątek 9 października w kaplicy Domu ...

Nade wszystko miłosierdzie

Niezrozumienie i nieakceptowanie miłosierdzia Bożego to niebezpieczeństwo, przed którym przestrzegł Franciszek, napominając, aby nie uważać z uporem i sztywnością za ważniejsze własnego głoszenia, własnych myśli ...

​Anioł i dziecko

Aby nie zostawiać nas nigdy samych, Bóg postawił u boku każdego z nas anioła stróża, który nas wspiera, broni i towarzyszy nam w życiu. My ...

Ryzyko obłudy

«Gdyby znalazła się osoba, która nigdy, nigdy, nigdy nie mówiła źle o innej, można by kanonizować ją natychmiast»: tymi mocnymi słowami Franciszek przestrzegł przed «obłudną» ...

Jak zaprowadza się pokój

„Słowa, słowa, słowa”, śpiewała Mina w znanej piosence. I także Papież powtórzył ten refren, aby przypomnieć o istotnym znaczeniu „stylu chrześcijańskiego”. Który, właśnie bez wielkiej ...

W tym, co małe, jest wszystko

«W tym, co małe, jest wszystko». Na stylu Boga, który działa w małych rzeczach, ale otwiera nam wielkie horyzonty, skupiona była medytacja Papieża Franciszka podczas ...

Prześladowani, bo są chrześcijanami

Straszliwe prześladowania trwające dziś w świecie, gdzie terroryści podcinają gardła chrześcijanom «we współwinnym milczeniu wielu mocarstw», miały początek właśnie przeciwko Jezusowi i towarzyszyły dziejom Kościoła. ...

Kiedy warto ugryźć się w język

Mówienie źle o innych jest terroryzmem, jest jak zrzucanie bomb, by niszczyć osoby, a potem uciekanie, by się schronić w bezpiecznym miejscu. Chrześcijanin, aby był ...

Podwójne wyznanie

Jedynie osoba pokorna, potrafiąca uznać swoją kondycję grzesznika, jest zdolna otworzyć się na to, by naprawdę spotkał ją Pan. Cechy osobistego spotkania z Jezusem były ...

Przede wszystkim słuchanie

Jak rozpoznać chrześcijanina? Po zachowaniu. Podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek 25 czerwca papież Franciszek skomentował liturgiczny fragment Ewangelii, dostosowując obraz ...

Na giełdzie niebieskiej

Bogactwa, które się liczą, to te mające wartość na „giełdzie niebieskiej”. A nie odpowiadają one zachłannym logikom ludzi, które mogą doprowadzić do tego, że staną ...

Bogactwo i ubóstwo

Głównym motywem homilii Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawianej we wtorek 16 czerwca w Domu św. Marty była „teologia ubóstwa”. Punktem wyjścia rozważania Papieża był ...

Kluczowe słowa

Iść ku Bogu i ku innym w służbie i w ubóstwie. Tak można by streścić rozważanie Papieża Franciszka w czasie Mszy św. odprawionej w czwartek ...

Ostatnie słowo

„Chrześcijańska tożsamość” znajduje swoją moc w świadectwie i nie zna dwuznaczności – dlatego chrześcijaństwo nie może być „rozmyte”, nie może skrywać swojego aspektu „zgorszenia” ani ...

Zbawienie przychodzi przez odrzucenie

Bóg zawsze zapoczątkowuje „historię miłości” z każdym z nas. I pomimo tego, co wydaje się „porażkami”, małymi i wielkimi, ostatecznie zwycięża to „marzenie o miłości”. ...

​Do jakiego należymy rodzaju?

Chrześcijanie salonowi – czy to egoiści, czy też ludzie interesu, światowcy lub surowi – oddalają ludzi szukających Jezusa. I przed tą właśnie pokusą przestrzegł Franciszek, ...

Pensja Jezusa

«Pensją» chrześcijanina jest «podobieństwo do Jezusa»: nie istnieje wynagrodzenie w pieniądzach lub władzy dla osoby, która naprawdę naśladuje Pana, ponieważ drogą jest tylko służba i ...

Jedności nie tworzy się za pomocą kleju

Jedność w Kościele była w centrum refleksji Papieża Franciszka podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty w czwartek 21 maja. Komentując fragment Ewangelii św. ...

Jak ważne jest mówienie «żegnaj»

Papież Franciszek mówił o cierpieniach Rohingja w Mjanmie, opuszczonych na pełnym morzu, którym nie pozwala się dobić do brzegu, oraz uchodźców chrześcijańskich i jazydów «wypędzonych ...

Bez lęku

Strach i smutek prowadzą do choroby ludzi, a także Kościoła, ponieważ paraliżują, sprawiają, że stają się egocentryczni, i ostatecznie psują powietrze wspólnot, które na drzwiach ...

Wielkie poruszenie

W święto Matki Bożej z Luján, Patronki Argentyny, Papież Franciszek ofiarował właśnie w intencji swojej ojczyzny Mszę św. sprawowaną w kaplicy Domu św. Marty w ...

Mniej słów, więcej faktów

Aby odróżnić prawdziwą miłość od fałszywej «z telenoweli», Franciszek zasugerował «dwa kryteria»: przede wszystkim «konkretność, fakty, a nie słowa», by nie widzieć «dalekiego Boga» jak ...

Rada Pawła

W czasie nieuchronnych „udręk życia” chrześcijanin powinien zawierzyć się Panu w modlitwie, z przekonaniem, że otrzyma „prawdziwy pokój”, który napełnia „odwagą i nadzieją”. Powiedział to ...

Pamięć i służba

Chrześcijanin nie pokonuje drogi sam; jest włączony w lud, w odwieczną historię, i jest powołany do tego, aby służyć innym. „Pamięć” i „służba” to kluczowe ...

Otwarci na niespodzianki

Papież Franciszek zakończył homilię Mszy św. odprawionej w kaplicy Domu św. Marty we wtorek 28 kwietnia dwoma zaleceniami: by prosić Pana o „łaskę nielękania się, ...

Nie bójmy się radości

Jest tak wielu chrześcijan, którzy „boją się radości”. Papież Franciszek wyraził się o nich „nieco żartobliwie”, że są to chrześcijanie „nietoperze”, którzy chodzą z „pogrzebowymi ...

Kościół męczenników

„Dziś Kościół jest Kościołem męczenników”. A wśród nich są „nasi bracia zabici przez podcięcie gardła na plaży w Libii; ten chłopiec spalony żywcem przez kolegów, ...

Od zdumienia do władzy

Chrześcijanin musi strzec się pokusy, jaką jest przechodzenie od «religijnego zdumienia wywołanego przez spotkanie z Panem» do kalkulacji mających na celu wykorzystanie go do zdobywania ...

Czas zwiastunem Boga

Właśnie „w tej chwili” bardzo wielu chrześcijan „jest poddawanych męczeństwu z powodu imienia Jezusa” i znoszą z pogodą ducha zniewagi, nawet po śmierć. I są ...

Harmonia, ubóstwo, cierpliwość

Trzy łaski, o które trzeba prosić dla wspólnot chrześcijańskich, to: harmonia, ubóstwo i cierpliwość. Kontynuując rozważanie na temat opowiadania o nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem ...

Odwaga szczerości

Tylko Duch Święty daje nam „moc do głoszenia Jezusa Chrystusa aż po ostateczne świadectwo”. A Duch „przybywa z dowolnej strony, jak wiatr”. W homilii Mszy ...

Hymn do radości

Radość i nadzieja są cechami charakteryzującymi chrześcijanina. A rzeczą smutną jest spotkanie człowieka wierzącego, który nie potrafi się cieszyć, zalęknionego w swoim przywiązaniu do zimnej ...

Chrześcijanie? Tak, ale...

Ileż osób mówi, że są chrześcijanami, ale nie akceptują „sposobu”, w jaki Bóg chce nas zbawić? Tych Papież Franciszek określił jako „chrześcijanie tak, ale...”, nie ...

Trzy kobiety i trzech sędziów

„Tam gdzie nie ma miłosierdzia, nie ma sprawiedliwości”. Koszty braku miłosierdzia ponosi, również dziś, lud Boży, który cierpi, kiedy ma do czynienia z „sędziami spekulantami, ...

Nie zamykajcie tych drzwi

Wielki Post jest stosownym czasem, aby prosić Pana „w intencji każdego z nas i całego Kościoła” o „nawrócenie na miłosierdzie Jezusa”. Zbyt często bowiem chrześcijanie ...

Jak się zmienia

My jesteśmy „marzeniem Boga”, który jako prawdziwie zakochany chce „zmienić nasze życie”. Właśnie z miłości. Od nas domaga się tylko wiary, abyśmy Mu pozwolili działać. ...

Skamieniałe serca

Kompromisu nie ma: albo pozwalamy, by kochało nas «miłosierdzie Boże», albo wybieramy drogę «obłudy» i robimy to, co chcemy, pozwalając, by nasze serce «twardniało» coraz ...

Otwarte drzwi

«Proszenie o przebaczenie to nie jest zwykłe przepraszanie». Nie jest łatwe, tak jak «nie jest łatwo uzyskać Boże przebaczenie: nie dlatego, że On nie chce ...

​Żadnego przedstawienia

Stylem Boga jest «prostota»: bezużyteczne jest szukanie go w «światowych przedstawieniach». Również w naszym życiu działa On zawsze «w prostocie, w ciszy, w małych rzeczach». ...

Kiedy Pan przesadza

Papież Franciszek kontynuuje – trzymając się codziennej liturgii słowa – refleksje na temat nawrócenia. Po poniedziałkowym napomnieniu, „aby obwiniać samych siebie, aby powiedzieć sobie prawdę ...

Wstyd i miłosierdzie

Zdolność do odczuwania wstydu i obwiniania siebie, a nie zrzucania winy zawsze na innych, aby ich osądzać i potępiać, to pierwszy krok na drodze życia ...

Post od niesprawiedliwości

„Posługiwanie się Bogiem dla zasłaniania niesprawiedliwości jest bardzo ciężkim grzechem”. Tę surową przestrogę przed niesprawiedliwością społeczną, zwłaszcza za strony osób wykorzystujących pracowników, wyraził Papież Franciszek ...

Zatrzymać się i wybrać

W pośpiechu życia trzeba mieć odwagę zatrzymać się i dokonać wyboru. A czas Wielkiego Postu służy właśnie temu. W czasie Mszy św. odprawionej dziś rano, ...

Do pracy z Bogiem

Bóg zawsze działa z miłości, a naszą powinnością jest odpowiadać Mu w sposób odpowiedzialny i w duchu pojednania, robiąc miejsce Duchowi Świętemu. Takie wezwanie skierował ...

Zaopiekuję się tobą

Prawdziwą misją Kościoła nie jest stworzenie skutecznego systemu pomocy, na wzór organizacji pozarządowej. Sylwetkę apostoła – który głosi w prostocie i ubóstwie Ewangelię jedyną mocą, ...

Ewangelia pod ręką

Czytanie każdego dnia jakiegoś fragmentu Ewangelii przez „dziesięć, piętnaście minut, nie więcej”, „ze wzrokiem skierowanym na Jezusa”, aby „wyobrazić sobie siebie w tej scenie i ...

Pierwsza miłość

«Nie zapomnieć o pierwszej miłości» - a więc o «radości pierwszego spotkania z Jezusem» - znaczy wciąż umacniać nadzieję. I te dwa «parametry», pamięć i ...

Zbawienie sprywatyzowane

Bóg zbawia nas „osobiście”, zbawia nas „z imieniem i nazwiskiem”, jednak zawsze włączonych w „lud”. W czasie Mszy św. odprawionej w kaplicy Domu św. Marty ...

Pokarm Jezusa

«Trzeba modlić się, aby chcieć spełniać wolę Boga, by poznać wolę Boga, a po jej poznaniu iść naprzód zgodnie z wolą Boga»: te trzy wezwania ...

Cała zasługa kobiet

Nie może być nieśmiałości ani wstydu w byciu chrześcijanami. Bowiem wiara „to duch męstwa, miłości i roztropności”. Taką naukę Papież Franciszek zaczerpnął z liturgicznego wspomnienia ...

Kiedy Bóg zapomina

Spowiedź nie jest «sądem» ani «pralnią», która wywabia plamy grzechów, lecz spotkaniem z Ojcem, który zawsze przebacza, przebacza wszystko, zapomina dawne winy, a potem się ...

Kto za nami oręduje

„Jezus zbawia i Jezus jest Orędownikiem – to są dwa kluczowe słowa”, pozwalające zrozumieć „zasadniczą sprawę”, to, co jest „najważniejsze” dla naszego życia. Tę prawdę ...

Zatwardziałe serca

Zatwardziałe serce nie jest w stanie zrozumieć nawet największych cudów. Ale „jak dochodzi do tego, że serce staje się zatwardziałe?”. Takie pytanie zadał sobie Papież ...

Godzina stworzenia na nowo

Aby Kościół był naprawdę „matką”, musi „zdumiewać się nowością Boga”, który poprzez Ducha Świętego może „wszystkie rzeczy uczynić nowymi”. W przeciwnym wypadku grozi mu, że ...

Lęk przed niespodziankami

Także dzisiaj Jezus „nieraz” płacze nad swoim Kościołem, tak jak zapłakał przed zamkniętymi bramami Jerozolimy. Odprawiając Mszę św. w Domu św. Marty w czwartek 20 ...

Ci, którzy gorszą lud

Proboszczowie i wierni świeccy, na których spoczywa odpowiedzialność duszpasterska, winni „utrzymywać świątynię w czystości” i „przyjmować każdą osobę, jakby była Maryją”, dbając o to, aby ...

Walka z lenistwem

Jaka powinna być nasza wiara? Takie było pytanie apostołów i takie jest także nasze pytanie. Odpowiedź jest następująca: „wiara zaangażowana w służbę” Bogu i bliźniemu. ...

Gorszący chrześcijanie

„Zgorszenie, przebaczenie i wiara” to trzy słowa, ściśle ze sobą powiązane, o których Papież mówił podczas Mszy św. odprawianej w poniedziałek, 10 listopada rano, w ...

Pociągnięci z wierzchu farbą chrześcijaństwa

Są wokół nas ludzie, którzy mają jedynie chrześcijańskie imię, ale nazywają się „światowi”. Są „poganami lrkko pokrytymi farbą”, a jednak wydaje się nam, że są ...

Bóg angażuje się w zbawienie aż do końca

Nie może być chrześcijan, a tym bardziej pasterzy, którzy żałośnie zatrzymują się „w połowie drogi” z lęku o to, że „ubrudzą sobie ręce”, czy też ...

Trzy kobiety

Dwie kobiety i matki – Maryja i Kościół – niosą Chrystusa trzeciej kobiecie, która przypomina pierwsze dwie, ale jest „mniejsza”: to nasza dusza. Tym obrazem ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020