Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Motu proprio

 

Nowe normy dla całego Kościoła przeciwko osobom, które dopuszczają się nadużyć bądź je kryją

„Vos estis lux mundi – Wy jesteście światłem świata (…). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był jasnym wzorem cnót, prawości i świętości”. ...

W obliczu nowych wyzwań duszpasterskich

Franciszek ustanowił Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, nadając nową formę prawną analogicznemu instytutowi, założonemu przez Papieża Wojtyłę w ...

Przypadek ofiarowania życia w postępowaniu kanonizacyjnym

„Ofiarowanie życia jest nowym przypadkiem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym”, różniącym się od znanych już, „dotyczących męczeństwa i heroiczności cnót” – ustalił to Papież Franciszek ...

Ma ona służyć integralnemu rozwojowi człowieka

Powstaje dykasteria „ds. integralnego rozwoju człowieka”. Ten nowy organ został ustanowiony przez Papieża Franciszka na mocy motu proprio, zatwierdzonego 17 sierpnia br. na propozycję Rady ...

Do spraw świeckich, rodziny i życia

Papież Franciszek ustanowił Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z dniem 1 września zostaną przeniesione do nowej dykasterii – której statut został zatwierdzony przez Papieża ...

Rozdzielenie kontroli i zarządzania

Dalsze sprecyzowanie stosunków między Administracją Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) a Sekretariatem ds. Ekonomii – temu poświęcone jest motu proprio na temat zakresu uprawnień w sprawach ...

Odpowiedzialność biskupa

Będą usuwani ze swojego urzędu biskupi, którzy zaniedbywali przypadki nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Postanawia to motu proprio „Jak kochająca matka”, którym Papież Franciszek ...

Papież Franciszek odnawia kanoniczny proces małżeński

Nie tylko głęboką reformę, ale autentyczną przebudowę procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa wprowadza Papież Franciszek publikując dwa motu proprio «Mitis iudex Dominus Iesus» i ...

Ustanawia Sekretariat ds. Przekazu

Papież Franciszek ustanowił w sobotę 27 czerwca Sekretariat ds. Przekazu, do którego zostają włączone wszystkie media watykańskie. „Aktualny kontekst komunikacji, który cechuje obecność i rozwój ...

Aby dostosować się do potrzeb czasów

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA), Fundusz Emerytalny, media watykańskie, Instytut Dzieł Religijnych (IOR) zmieniają swoje struktury. Celem jest, powiedział kard. George Pell, prefekt Sekretariatu ds. ...

Papież ustanawia radę i sekretariat ds. ekonomii

Na mocy motu proprio Fidelis dispensator et prudens, noszącego datę 24 lutego, Papież Franciszek utworzył nową strukturę koordynacyjną ekonomicznych i administracyjnych spraw Stolicy Apostolskiej i ...

Papież ustanawia Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

Papież Franciszek wydał w czwartek 8 sierpnia motu proprio w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia oraz zwalczania tych ...

Zmodyfikowane przepisy watykańskiego prawa karnego

Zniesienie kary dożywocia, zastąpienie jej przez karę więzienia od 30 do 35 lat; rzetelny proces w rozsądnym terminie oraz zasada domniemania niewinności; zdefiniowanie przestępstwa rozpowszechniania ...

Wezwany by wejść na górę

«W tym momencie mojego życia Pan wzywa mnie, bym 'wszedł na górę', bym jeszcze bardziej poświęcił się modlitwie i medytacji. Nie oznacza to jednak opuszczenia ...

Nowy związek katechezy i głoszenia

Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie ostatniego Synodu stwierdził, że nowa ewangelizacja musi znaleźć się w zwyczajnym duszpasterstwie, aby ożywiać w każdym ochrzczonym świadomość, że ...

Posługa miłości w Kościele

Wzmocnienie roli biskupów w organizowaniu działalności charytatywnej oraz przejrzystość w wykorzystywaniu zebranych pieniędzy – to niektóre z wytycznych działania zawartych w motu proprio Benedykta XVI ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019