Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Marriage and Family

 

Miłość cierpliwa, która rodzi radość

«Jak można żyć radością wiary dzisiaj?» Pytanie Papieża Franciszka było motywem przewodnim pielgrzymki zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Rodziny z okazji Roku Wiary. Na to ...

Ośrodek życia ludzkiego

Wspólnota to „coś więcej niż suma osób. Jest miejscem, w którym człowiek uczy się kochać, naturalnym ośrodkiem życia ludzkiego. Składa się z twarzy, z osób, ...

Motor świata

Wspólnota życia oparta na małżeństwie; miejsce, w którym «człowiek uczy się miłości» i w którym otacza się opieką dzieci i osoby starsze, «dwa bieguny życia»; ...

Moc łaski

Po zapowiedzi nadzwyczajnego zgromadzenia synodu, które odbędzie się w październiku 2014 r., a poświęcone będzie tematyce duszpasterstwa rodzin, pojawiły się liczne wypowiedzi, dotyczące w szczególności ...

Przypadek francuski

We Francji, po przyjęciu do wiadomości, że ustawa o małżeństwach homoseksualnych została uchwalona mimo licznych demonstracji i protestów, świat katolicki się podzielił. Jeszcze kilka tygodni ...

Na rzecz ekologii ludzkiej

26 maja setki tysięcy przeciwników ustawy o małżeństwie jednopłciowym znów wyjdą na ulice Paryża. Przybędą z całej Francji, zgodnie z już wypróbowaną formułą Manifs pour ...

Przerwany przekaz

Jak to się dzieje, że żądanie mniejszości homoseksualistów – a więc małżeństwo i posiadanie dzieci – zyskało we Francji poparcie tylu polityków i mediów w ...

Zasada rozumu

U podstaw decyzji francuskiego Zgromadzenia Narodowego, która przewiduje małżeństwo i prawo do adopcji par homoseksualnych, na mocy wyeliminowania różnicy płci jako podstawowego warunku do zawarcia ...

Kustosze przyszłości

Rodzina opierająca się na małżeństwie mężczyzny i kobiety nie jest instytucją przestarzałą, ale jest właśnie przyszłością społeczności ludzkiej. A odpowiedź dana tym, którzy zarzucają Kościołowi ...

Zohar i jego lekcja miłości

Czytam z przyjemnością tekst rabina Gilles'a Bernheima o homoseksualizmie. Jest to temat dość delikatny, rzadko poruszany w świecie żydowskim, toteż dziękuję wielkiemu rabinowi Francji za ...

Czy słowa coś znaczą?

W dzisiejszym wydaniu dziennika publikujemy fragmenty dwóch artykułów, które ukazały się we Francji. Pierwszy – zamieszczony na łamach „La Vie” z 1 lutego – jest ...

Należy inwestować w życie i rodzinę

«Należy inwestować w życie i rodzinę, również po to, by skutecznie odpowiedzieć na obecny kryzys». Benedykt XVI ponowił apel do biskupów włoskich z okazji Dnia ...

Niebezpieczeństwo logofobii

W debacie, często przybierającej tony konfliktu, między tymi, którzy negują, i tymi, którzy twierdzą, że pary homoseksualne winny mieć takie same prawa, jakie przyznaje się ...

Racje manifestujących

Arcybiskup Lyonu, kard. Philippe Barbarin będzie w niedzielę 13 stycznia w Paryżu, by wziąć udział w manifestacji – zapowiadającej się imponująco – przeciwko projektowi ustawy, ...

We Francji rośnie  mobilizacja na rzecz rodziny

Z godziny na godzinę przybywa zgłoszeń uczestników (do dziś 500 tys.) manifestacji, która odbędzie się w najbliższą niedzielę w Paryżu, by zaprotestować przeciwko projektowi ustawy, ...

Małżeństwo nie jest zwykłym kontraktem

Przy różnych okazjach «Témoignage chrétien» w inteligentny sposób mierzyła się z problemami nowoczesności nie odchodząc od moralności katolickiej. Z tego właśnie powodu przykro jest znaleźć ...

Prawda i sprawiedliwość w kwestii małżeństwa

„Oby prawda i sprawiedliwość kierowały wami w wydawaniu orzeczeń” – takie życzenie wyrażają biskupi Stanów Zjednoczonych w nocie odnośnie do niedawnej zapowiedzi Sądu Najwyższego, że ...

Kościół nie woła na pustyni

Blisko dwieście tysięcy ludzi demonstrowało w sobotę 17 listopada w Paryżu od placu Denfert-Rochereau do Pałacu Inwalidów, przeciwko projektowi “małżeństwa jednopłciowego”. Demonstracja, której towarzyszyły analogiczne ...

Odwaga alternatywnego myślenia

W Hiszpanii została zatwierdzona ustawa zezwalająca na małżeństwo osób tej samej płci; we Francji Rada Ministrów zaaprobowała małżeństwo gejów i adopcję dzieci przez pary tej ...

Ustawa wielce niesłuszna

„Wielce niesłuszna”. Aktualne prawo dotyczące małżeństwa w Hiszpanii, abstrahując od jego zgodności czy też nie z konstytucją, „nie uznaje” i „nie chroni” rzeczywistości „małżeństwa z ...

Klęska rewolucji seksualnej

To, co Kościół mówi o rodzinie, często bywa wyszydzane, uważane za staroświeckie i mało przystające do ludzkiej natury: coś w rodzaju kaftana bezpieczeństwa, który uniemożliwia ...

Australia mówi «nie» małżeństwom osób tej samej płci

Zdecydowaną większością głosów (42 głosy za i 98 przeciw) australijska Izba Reprezentantów odrzuciła propozycję ustawy, która przewidywała zalegalizowanie małżeństw osób tej samej płci. Również przywódcy ...

Wymowna cisza

Gest symboliczny, lecz wymowny i przekonujący. Kard. Keith O'Brien, arcybiskup Edynburga i przewodniczący szkockiej Konferencji Episkopatu zawiesił bezpośrednie kontakty z rządem szkockim na znak protestu ...

Nieistniejący skandal

W związku z polemikami, które wzbudziła we Francji modlitwa na święto Wniebowzięcia, publikujemy artykuł, który ukazał się 19 sierpnia w «Le Monde». Jego autor był ...

Umykająca chwila

Jeśli chciałoby się tropić oznaki niesprecyzowanego, ale coraz bardziej rozpowszechnionego złego samopoczucia młodzieży, należałoby skupić się w poszukiwaniach na owej pojawiającej się pustce egzystencjalnej, która ...

Głos katolików na rzecz małżeństwa

W Anglii rozpoczyna się gorączkowa debata na temat małżeństwa oraz ewentualnych nowych norm w tej materii. Rząd brytyjski zapoczątkował konsultację dotyczącą zmiany samej definicji instytucji ...

Życie jest zawsze wspaniałym darem

«Nie ma takiej rzeczy, która mogłaby usprawiedliwić eliminację niewinnego życia». Episkopat katolicki w Argentynie z mocą jeszcze raz potwierdza swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania aborcji, ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019