Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mariology

 

W rękach Maryi

Maryja jest nauczycielką wiary dla każdego chrześcijanina. Głęboko przekonany o potrzebie uciekania się do Maryi w każdym momencie życia, Papież Franciszek w sobotę 12 i ...

Matka Boża Fatimska na placu św. Piotra

Dzisiaj, w sobotę 12 października wczesnym popołudniem przybyła do Watykanu figura Matki Bożej Fatimskiej. Otaczany czcią wizerunek zostanie umieszczony na placu św. Piotra w czasie ...

Grób i śmierć Jej nie zatrzymały

W tradycji bizantyńskiej święto Zaśnięcia Matki Bożej jest pieczęcią, która zamyka rok liturgiczny, tak jak święto Jej Narodzenia go otwiera. Narodziny i wyniesienie do chwały ...

Jak nasze matki i nasze babcie

Nie jest na pewno nowością przypominanie, że Matka Boża w zdecydowany sposób przyczynia się do naszego zbawienia. Choć ciągle nam grozi, że o tym zapomnimy. ...

Ten głos w ciszy

Dzisiejszy świat potrzebuje zasmakować atmosfery tego «momentu decydującego o przeznaczeniu ludzkości», w którym «Bóg stał się człowiekiem». Jest to tajemnica «dziejąca się w ciszy», którą ...

Przywilej, który czyni Ją bardziej ludzką

Niepokalane Poczęcie Dziewicy nie jest zasługą, ale „decyzją” i łaską Boga, nie jest wymogiem ani koniecznością, ale „fantazją” i dobrowolnym działaniem Ducha Świętego. Ten charyzmat ...

Maryja pomiędzy teologicznym racjonalizmem a miłością wiernych

Lumen gentium pozostaje „zasadniczą perspektywą hermeneutyczną dla wszelkiej dalszej refleksji czy to natury teologicznej, czy o charakterze czysto duchowym i duszpasterskim” na temat postaci i ...

Maryja a Biskupi Rzymu

W latach pontyfikatu Pawła VI, Jana Pawła II i obecnie Benedykta XVI, a w szczególności bazując na doktrynie zawartej w rozdziale VIII Lumen gentium, Kościół ...

Powody niezaprzeczalnego zaangażowania w dziedzinie mariologii

Dziś, po blisko 50 latach, możemy z pogodnym obiektywizmem ocenić epokowe znaczenie VIII rozdziału Konstytucji Lumen gentium , który niczym ziarno rzucone w dobrą glebę ...

Pod znakiem Guadalupe

Będą to chwile głębokiej refleksji i modlitwy, a zarazem widzialny i namacalny znak „jedności panującej w łonie wspólnoty katolickiej”. W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych ...

Wielkie odciśnięte w małym

Niezwykle małe rozmiary – dwa centymetry długości i jeden szerokości – orędzia nieskończonego, ponieważ jest ono zbawcze. To nie powinno dziwić, gdyż kontemplowanie tego, co ...

Metamorfoza Gwiazdy

Po przeglądzie literatury biblijno-patrystycznej pierwszych wieków chrześcijaństwa, zawartym w I tomie Historia della Mariologia – Historii mariologii (wydanej przez Marianum-Città Nuova), w tomie II ( ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019