Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Liturgia

 

Przybytek dla przychodzącego Chrystusa

W kalendarzu Kościołów o tradycji bizantyńskiej święta Matki Bożej mają w nazwach tytuły często zaczerpnięte ze Starego Testamentu i oparte na lekturze chrystologicznej, która łączy ...

Rodzi się trzy razy

W momencie kiedy urodził się Jezus, świat „nie był mniej niespokojny niż dziś, choć wszystko odbywało się w węższym kręgu”. W taki sposób o. Raniero ...

Rodzi się księga Słowa życia

W tradycji bizantyjskiej rok liturgiczny rozpoczynają i kończą dwa wielkie święta Matki Bożej: Narodzenia – 8 września, i Zaśnięcia – 15 sierpnia. Te dwa święta ...

Świadek Bożego miłosierdzia

W piątek 22 lipca Kościół będzie obchodził nowe święto liturgiczne - ku czci św. Marii Magdaleny. Postanowił to Papież Franciszek w kontekście Jubileuszu, a decyzję ...

Miłosierdzie zbawi świat

„Bóg staje się sprawiedliwością, okazując miłosierdzie!” – taka jest główna myśl medytacji kaznodziei Domu Papieskiego o. Raniera Cantalamessy podczas liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczy Papież ...

Ręce wzniesione

Im więcej rąk wznosi się na modlitwie, tym bardziej Pan wysłuchuje. Trzeba zwracać uwagę na to, aby modlić się jedni za drugich, a nie tylko ...

Jedyną bramą jest Chrystus

„Jedyną bramą, która nas wprowadza do zbawienia, jest Jezus Chrystus, nasz Pan, miłosierne oblicze Ojca”. Przechodząc przez Drzwi Święte w bazylice św. Pawła za Murami ...

Czas uczynków

Jest to czas „sprzyjający, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia”. W ten sposób Papież Franciszek w Orędziu na ...

Papież Franciszek modyfikuje formułę Mszału rzymskiego dotyczącą umywania nóg

Papież Franciszek polecił dokonać zmiany w formule Mszału rzymskiego dotyczącej umywania nóg podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, zarządzając, że udział w tym obrzędzie nie będzie ...

Ubogi król

W Boże Narodzenie 1223 r. Franciszek z Asyżu przygotował w Greccio rzeczy potrzebne do odprawienia w godny sposób Eucharystii w ten uroczysty dzień: z pomocą ...

Jerozolima matką wszystkich Kościołów

W bizantyjskiej tradycji liturgicznej oprócz anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego znana jest także anafora przypisywana św. Jakubowi, bratu Pana i pierwszemu biskupowi ...

Stworzenie opiewa zstąpienie Boga między ludzi

Dzień modlitw w intencji ochrony świata stworzonego, zapowiedziany na 1 września przez Papieża Franciszka, zbiega się w bizantyjskiej tradycji liturgicznej z początkiem roku. Jest to ...

Jak długo, Panie?

Latem 1922 r. benedyktyński mnich z Montserrat, dom Bonaventura Ubach przebywał kilka tygodni w miejscowości Qaryatain w pobliżu Palmiry, by doskonalić swoją znajomość syryjskiego i ...

To jest dom Boży

Święto Przemienienia Pańskiego, obchodzone 6 sierpnia, skomentował w drugiej połowie VII w. Anastazy Synaita, który żył jako mnich na Synaju. Egzegeta rozpoczyna homilię od pochwały ...

Woda i znak krzyża

Ogłaszając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Papież Franciszek zachęca Kościół do powrotu do centrum. Do istoty tego, czym jest, i tego, w co wierzy, do centrum Ewangelii, ...

Rozgorzali w Duchu

Zachodnio-syryjska tradycja liturgiczna posiada obfite dziedzictwo anafor eucharystycznych, modlitw wzywających Ducha Świętego, tylko częściowo opublikowanych. Filoksen z Mabbug, syryjski biskup z VI w. pisze, że ...

​Nie trzeba odwracać spojrzenia

Pragnienie, aby wspólnota międzynarodowa «nie odwracała spojrzenia» i «nie patrzyła w milczeniu i obojętnie» na prześladowania chrześcijan, zostało wyrażone przez Papieża Franciszka w poniedziałek wielkanocny, ...

Dziś wyciska się grono, które przyszło przez Maryję

Dwa hymny Efrema Syryjczyka, o ukrzyżowaniu i drugi o zmartwychwstaniu Chrystusa, pomagają nam wejść w tajemnice, które celebrujemy w tych świętych dniach. Pierwszy mówi o ...

Z imieniem i nazwiskiem

Jezus oddał życie za każdego człowieka: „za ciebie i za ciebie, za mnie, za niego, za każdego, z imieniem i nazwiskiem”, wyjaśniał Papież Franciszek więźniom ...

Siedzi na osiołku, odpoczywa na świętych

31 marca 513 r., w Niedzielę Palmową, Sewer, patriarcha Antiochii, wyjaśnił w homilii jej obchody przede wszystkim w ścisłym związku z liturgią poprzedniego dnia, kiedy ...

Jak nasienie w naszym ogrodzie

Święto Zwiastowania Bogurodzicy jest jednym z nielicznych, występujących w Wielkim Poście w liturgicznych tradycjach wschodnich. Do jego rozpowszechnienia przyczyniła się m.in. homiletyka syryjska. Efrem komentuje ...

Od żłóbka do Jordanu

W zbiorze anonimowych homilii syryjskich, pochodzących z VI w., znajdują się trzy teksty, dwa dłuższe i jeden krótszy, o święcie Objawienia Pańskiego. Drugi z tych ...

A rolnik stał się zasianym polem

Zbiór dwudziestu ośmiu hymnów św. Efrema Syryjczyka o narodzeniu Pańskim, zawiera teksty, których autorem jest on ponad wszelką wątpliwość, zwłaszcza od piątego do dwudziestego, i ...

Żar płonący na ołtarzu

Zbiór hymnów św. Efrema Syryjczyka o Narodzeniu Pańskim zawiera dwadzieścia osiem poematów. Dwa z nich, X i XI, są tekstami dość krótkimi, pierwszy składa się ...

Bóg i nawigacja GPS

«Rekalkulacja trasy...» mówi głos nowoczesnej nawigacji GPS, kiedy kierowca nie słucha wskazówek i skręca w lewo zamiast w prawo: w kilka chwil niezawodny GPS «wyznacza ...

Człowiek w komunii z Bogiem i braćmi

Bł. Paweł VI w latach 1964-1965 wykonał dwa profetyczne gesty w stosunku do Kościołów prawosławnych tradycji bizantyjskiej: było to zwrócenie (moglibyśmy powiedzieć translacja) relikwii św. ...

Dziś rodzi się drzewo, które wydało cudowny owoc

Giorgio Warda jest jednym z głównych twórców hymnów w tradycji liturgicznej wschodniosyryjskiej; żył na przełomie XII i XIII w. w Arbeli, w dzisiejszym Iraku. Warda, ...

Zaczyn życia

Święto Paschy Matki Boga, dzień 15 sierpnia, Jej śmierć i Jej pełnia chwały obchodzone są w Kościołach wschodnich bardzo uroczyście; święto to poprzedza nawet okres ...

Aby w godzinie ciemności rozproszył się lęk

W tradycji bizantyjskiej, podobnie jak w innych tradycjach Kościołów wschodnich, Przemienienie Pańskie jest jednym z wielkich świąt roku liturgicznego. Jego wigilia przypada 5 sierpnia, a ...

Ten, który w słabości okazuje swoją moc

125. homilia katedralna Sewera z Antiochii, wygłoszona w 518 r., jest ostatnią z homilii, jakie wygłosił w ciągu swojej sześcioletniej posługi biskupiej w stolicy nad ...

Napełnił wszechświat

Wniebowstąpienie Pańskie, obchodzone w czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu, jest jednym z wielkich świąt we wszystkich Kościołach chrześcijańskich, poświadczonym już w IV w. W trzech homiliach ...

Wielki starzec za kulisami świata

Pieniądz jest „anty-Bogiem”, „wielkim starcem”, który za kulisami steruje światem. Powiedział to kaznodzieja Domu Papieskiego, kapucyn Raniero Cantalamessa w homilii wygłoszonej w obecności Papieża Franciszka ...

Ten, który ociera łzy

„Zło nie ma ostatniego słowa, ponieważ zwycięzcą jest Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały” – łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal, odprawiając Mszę św. w bazylice Grobu Świętego ...

Szczęśliwy ten, kto czuwa

„Oto Oblubieniec nadchodzi o północy i błogosławiony sługa, którego zastanie czuwającego”, pisze ojciec Manuel Nin, przytaczając słowa troparionu, śpiewanego w tradycji bizantyjskiej w czasie nabożeństwa ...

Nigdy niewyłączeni z ojcowskiej chwały

Tak rzecze jedno z opowiadań ojców pustyni: «Jeden z ojców powiada, że był sobie jeden bardzo pracowity mnich, który odziewał się w derkę. Pewnego dnia ...

W wodach miłosierdzia

Zbiór syryjski z VI w. zawiera krótką homilię o Objawieniu Pańskim. Nie komentuje ona wprost tekstów biblijnych, omawia tematy Epifanii i wylicza dobrodziejstwa jej świętowania: ...

Ku Synodowi w 2014 r.

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, Święty Dom w Loreto, świątynia Sagrada Família w Barcelonie, a także wielki plac Kolumba w Madrycie i inne miasta – setki ...

Tak wielki, że stał się dzieckiem

Boże Narodzenie zachęca do patrzenia na szopkę ze zdumieniem, do otworzenia naszych serc, by lepiej zrozumieć, dlaczego Bóg stał się dzieckiem. Bóg jest większy od ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020