Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Instytuty życia zakonnego

 

Modlitwa za ofiary trzęsienia ziemi

Papież Franciszek modlił się za ofiary i za wszystkich, którzy cierpią skutki trzęsienia ziemi, które zniszczyło środkowe Włochy: wspomniane zostało ono w intencjach modlitwy podczas ...

W palcach ściskała mały ołówek

Świat poznał siostrę Nìrmalę poprzez drobny gest czułości podczas pogrzebu Matki Teresy z Kalkuty, kiedy pogłaskała jej twarz, a następnie złączyła swe ręce w znaku ...

Barwna tęcza

Tęcza pulsująca barwami. Osoby wszelkich ras, ubrane w stroje w różnym stylu i tonacji, niemal w widzialny sposób reprezentujące niezwykłą różnorodność powołań i charyzmatów życia ...

Zbawienne rozgałęzienia

„Przydatne napomnienia pochodzą od Międzynarodowego Komitetu Bioetyki (MKB) UNESCO – pisze Carlo Petrini – który opublikował dokumenty pogłębiające niektóre z artykułów zawartych w „Powszechnej Deklaracji ...

Z młodzieżą wykluczoną ze społeczeństwa

Niepokój Papieża Franciszka budzi owych 75 mln młodych ludzi nie mających pracy „tu, na Zachodzie”; potępia on ich wykluczenie ze społeczeństwa, mającego tendencję do usuwania ...

Logika bezinteresowności

Trzeba dawać świadectwo i żyć zgodnie z zasadą bezinteresowności i logiką daru, aby przeciwstawić się ekonomii wykluczania i niesprawiedliwości. Papież Franciszek nie ma co do ...

Białe gołębice z Lampedusy

Na Lampedusę przybyły zakonnice, aby służyć ludności i migrantom. To siostry ze Zgromadzenia Sióstr Ubogich ks. Morinella zwrócą się do prefekta Agrigento o pozwolenie, by ...

Powrót do Chrystusa

Nowy zapał i nowy impuls do tego „aby nasze życie osób konsekrowanych było autentyczne i stało się naprawdę wiarygodnym świadectwem”, może wynikać z uświadomienia sobie ...

Przyszłość Timoru Wschodniego zależy od oświaty

Szkoła, która powstała, «by być integralną częścią» projektu rozwoju kraju i która chce «współpracować» z ministerstwem oświaty oraz ze «wszystkimi siłami kraju, by budować lepszą ...

Cierpienie, które oczyszcza

«Rachunek sumienia» z przeszłości, weryfikacja pokonanej drogi nie bez wymiaru pokutnego; mianowanie nowych przełożonych; rewizja konstytucji, które zostaną przedstawione do ostatecznej aprobaty Papieżowi. Oto trzy ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 stycznia 2020