Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Instytucje watykańskie

 

Kto bije w dzwon

Na wideo przesuwają się obrazy miejsc kultu katolików, prawosławnych, protestantów, z charakterystycznymi złoconymi kopułami, tradycyjnymi dzwonnicami, dzwonami ogłaszającymi swoim biciem święto. Widać osoby młodsze i ...

Sprawy kanonizacyjne są dobrem publicznym

Bardziej umiarkowane koszty i większa przejrzystość w wydatkach na sprawy kanonizacyjne. To przewidują nowe „Zasady zarządzania dobrami w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych”, zatwierdzone przez Papieża ...

Inne spojrzenie

Zastawiony stół, który bardzo przypomina ołtarz. Za nim sznur osób, jedna obok drugiej, które wpatrują się w otwarte drzwi: to Drzwi Święte, symbol wytchnienia, świeżości ...

Nowa dykasteria do spraw świeckich, rodziny i życia

Utworzenie nowej dykasterii, która będzie się zajmowała «sprawami świeckich, rodziny i życia», zostało zapowiedziane przez Papieża Franciszka na początku kongregacji generalnej Synodu, która odbyła się ...

W celu lepszego religijnego zrozumienia stworzenia

W kontekście dialogu międzyreligijnego, który dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest pilnie potrzebny, badania naukowe nad wszechświatem mogą dostarczyć jedną perspektywę, podzielaną przez wierzących i niewierzących, ...

Reforma procesu w sprawie orzekania nieważności małżeństwa

Reformowanie prawa kanonicznego dotyczącego ważności bądź nieważności węzła małżeństwa sakramentalnego należy do wyłącznej kompetencji Papieża. Jest ona wyrazem „władzy kluczy”, powierzonej przez Chrystusa Piotrowi i ...

Turystyka w czasach Franciszka

Co ma do powiedzenia magisterium Papieża Franciszka pracownikom duszpasterstwa turystyki? Rozmawiają o tym w tych dniach uczestnicy krajowego spotkania, zorganizowanego przez komisję ds. migracji i ...

W światowym dniu modlitwy za świat stworzony

Rozpoczyna się 5-minutowym wideo schemat godziny adoracji eucharystycznej, zaproponowany przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» z okazji światowego dnia modlitwy o ochronę świata stworzonego, który ...

​Spojrzenie ze Wschodu

Opublikowanie książki Uno sguardo orientale a Roma. Parole sparse su eventi della vita della Chiesa – Wschodnie spojrzenie na Rzym. Rozproszone słowa na temat wydarzeń ...

​Trzeba przezwyciężać strach i egoizm

Na pierwszej linii frontu w ratowaniu i przyjmowaniu emigrantów są wspólnoty chrześcijańskie: z dala od medialnych reflektorów codziennie w konkretny i solidarny sposób odpowiadają na ...

Trzęsienie ziemi cierpień

„Od zbyt wielu lat Bliski Wschód” jest „wstrząsany od podstaw przez trzęsienie ziemi, które zdaje się nie mieć końca” i którego „natężenie wzrasta z dnia ...

Matka Boża Częstochowska dla ubogich

Pewna nowość czeka licznych wiernych, pielgrzymów i turystów, a przede wszystkim ubogich, którzy przechodząc przez Bramę św. Anny, udają się doUrzędu Dobroczynności Apostolskiej. Jest to ...

Posiadanie, przyjemność, władza

«Co mówię chłopcom i dziewczętom w różnych częściach świata? Mówię, że Papież Franciszek ma do nich wielkie zaufanie, że prosi ich, by zajęli się sprawami, ...

Niewolnictwo i zmiany klimatyczne

Dziś, 21 lipca, po południu Papież uczestniczy w Watykanie w spotkaniu na temat «Modern slavery and climate change: the commitment of the cities». Na zaproszenie ...

Miejsce, gdzie można się uczyć

30 czerwca br. w Muzeach Watykańskich odbyło się coś przypominającego zakończenie roku akademickiego. Bowiem w tym dniu stażyści, zatrudnieni w różnych sektorach Muzeów, żegnali się ...

Kwestia moralna

Cenę zmian klimatycznych płacą przede wszystkim ludzie ubodzy. Toteż oddziaływanie na przyczyny tego zjawiska jest powinnością „moralną” – a nie tylko pilną sprawą społeczną i ...

Wielkanocne „colombe” dla uciekinierów

Z Irbilu, miasta, które przyjmuje największą liczbę uchodźców, kard. Fernando Filoni udał się, kontynuując swoją misję w Iraku, do bardzo starych miast asyryjskich Szaklawy, Alkosz ...

Przysięga kamerlinga kard. Jeana-Louis Taurana

Przed Papieżem Franciszkiem kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, złożył przysięgę jako kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Uroczystość odbyła się w kaplicy Urbana ...

​11 lutego

Po pierwszej wojnie światowej, do której Włochy przystąpiły sto lat temu, na Półwyspie Apenińskim wiele rzeczy się zmieniło. Pojawiło się wiele nowości z punktu widzenia ...

Co konkretnie należy czynić

«Stolica Apostolska pragnie wyrazić wielkie uznanie dla lokalnych Kościołów katolickich w Gwinei, Liberii i Sierra Leone za ich szybką odpowiedź na kryzys spowodowany przez ebolę.Aby ...

Symbole, które jednoczą

Trzy spotkania w jednym: inauguracja choinki i szopki ustawionej na placu św. Piotra i jednocześnie zapalenie nowego oświetlenia diodami led kopuły i fasady Bazyliki Watykańskiej. ...

Ludzie i wilki

Pisze Jean-Michel di Falco we wstępie do książki «Il libro nero della condizione dei cristiani nel mondo» [Czarna księga o sytuacji chrześcijan na świecie] (Milano, ...

Niestrudzenie uczmy się od Maryi

„Nie przestawajmy uczyć się od Maryi, podziwiać i kontemplować Jej piękno, pozwalać, by Ona nas prowadziła” – pisze Franciszek w przesłaniu skierowanym do kard. Gianfranca ...

Ekumeniczny tlen

Dążenie do „pełnej jedności chrześcijan” jest priorytetem Kościoła i „jedną z głównych trosk” Papieża Franciszka, który napisał o tym w liście przekazanym uczestnikom zgromadzenia plenarnego ...

Współczesne niewolnictwo

„Współczesne niewolnictwo jest jedną z konsekwencji globalizacji obojętności” – powiedział bp Marcel Sànchez Sorondo, sekretarz Papieskiej Akademii Nauk, na rozpoczęcie prac sympozjum, mającego za temat: ...

Tajemnica dla wszystkich

Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Kościół nie dopuszcza wyjątków w tej materii, a co więcej, uaktualnił swoje przepisy już w 1988 r., włączając w karę ekskomuniki, ...

Aby nikt nie czuł się opuszczony

„Po trzech i pół roku trwania konfliktu potrzeby ludności dziś są jeszcze większe. Dlatego ważne jest, aby nie pozostawić lokalnego Kościoła samego w jego dziele ...

Ze spojrzeniem skierowanym na Wschód

Ze spojrzeniem skierowanym na Wschód, by prosić o pokój i pojednanie w regionach, gdzie chrześcijanie razem z innymi ludźmi są ofiarami przemocy. Lecz również po ...

W ochronie praw pracy

Na potrzebę ochrony praw pracy i promowania reform zmierzających do redystrybucji zasobów i władzy wskazał Papież uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, których ...

Wiernie i z dyskrecją w służbie Papieża i Kościoła

Udział w Mszy św. odprawionej przez Papieża Franciszka w sobotę rano, 27 września, w kaplicy budynku Gubernatoratu, pw. Maryi Matki Rodziny, był głównym punktem uroczystości ...

Jak ukryta perła

Również “trudna próba” w Iraku, Syrii i na Ukrainie przypomina nam, że sprawiedliwość, prawda i pojednanie są kluczowymi słowami dla przyszłości. Powiedział to kard. Leonardo ...

Naczynia połączone

Dokument z Aparecidy i adhortację apostolską Evangelii gaudium Papieża Franciszka łączy wyraźna nić przewodnia. Podkreśla to sekretarz pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej ...

Nikt nie może nam odebrać radości

Radość z tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa, staje się świadectwem, a więc apostolatem, działalnością misyjną – powiedział Papież Franciszek do dwudziestu pięciu członków Dzieła Nazaret, ...

Wbrew wszelkiemu człowieczeństwu

„Czyny przeciwko Bogu i przeciwko wszelkiemu poczuciu człowieczeństwa”. W ten sposób kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, piętnuje „niezwykłą powagę” przemocy, jaka w ...

Na Bliskim Wschodzie chrześcijanie nie są cudzoziemcami

„Przemoc musi zostać przezwyciężona przez pokój”. Nawołuje do tego kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, który w Stanach Zjednoczonych Ameryki powtórzył wielokrotne apele ...

„Ewangelia wg św. Mateusza” Pasoliniego zdigitalizowana przez Filmotekę Watykańską

16-milimetrowy film Ewangelia wg św. Mateusza, czarno-biały, znajdował się w archiwum Filmoteki Watykańskiej od wielu lat, a w 2005 r., podczas okresowego przeglądu materiałów, zauważono ...

Aby dostosować się do potrzeb czasów

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA), Fundusz Emerytalny, media watykańskie, Instytut Dzieł Religijnych (IOR) zmieniają swoje struktury. Celem jest, powiedział kard. George Pell, prefekt Sekretariatu ds. ...

Między tradycją i innowacjami

Mimo wielkich postępów przekazu cyfrowego «Kościół w tym momencie nie może z pewnością pozbyć się mediów tradycyjnych, a więc radia, gazety i telewizji». Jest o ...

Przejrzysty, prosty i skuteczny

Instytut przejrzysty, prosty, skuteczny, podobnie jak wszystkie inne struktury Stolicy Apostolskiej, który «przy wsparciu Ojca Świętego i Rady Kardynałów tworzymy» dla tych, «którzy służą misji ...

Daj mi pić

«Jestem wodą życia: jestem spragniony. Jestem chlebem życia: jestem głodny. Wciąż żyję pośród mego ludu, który cierpi i umiera. Oddaję siły, pozwalam, by mówiła cisza. ...

W sprawie cierpiącego ludu

„Syria nadal cierpi” z powodu „bardzo długiej wony”, która jest „hańbą dla ludzkości”. Podobnie haniebną rzeczą jest to, że podczas gdy wciąż mówi się o ...

Sprawozdanie AIF za rok 2013

Urząd Informacji Finansowej (AIF) Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego przedstawił swoje doroczne sprawozdanie za rok 2013. Raport dokonuje przeglądu działalności i danych statystycznych AIF i ...

Przysięga trzydziestu członków Gwardii Szwajcarskiej

Lewa ręka zaciśnięta wokół flagi, trzy palce prawej ręki wyprostowane i wzniesione do góry, wzywające niejako Trójcę Świętą na świadka wierności. W ten sposób trzydziestu ...

Prawdziwe korzenie proroctwa

Prywatna wizyta Papieża Franciszka w Papieskiej Akademii Kościelnej była znakiem szczególnej, ojcowskiej troski. Spędził on całe piątkowe popołudnie 2 maja ze wspólnotą, która w tym ...

Rodzina gwarancją rozwoju

W służbie rodziny mądrze, odważnie i z miłością – to potrójne założenie stało się przesłanką do przygotowań do 8. Światowego Spotkania Rodzin, zaplanowanego na dni ...

Aby przekazywać wiarę i nadzieję

„Wyrzucamy” naszą młodzież, a ona powoli „popada w rozczarowanie”. Nie możemy jednak jej porzucić: młodzi ludzie potrzebują osób, które potrafią im dawać „wiarę i nadzieję”. ...

Utopia dla młodzieży

Pamięć o przeszłości, rozeznanie teraźniejszości, utopia przyszłości: taki jest schemat, w którym rośnie wiara młodego człowieka. Papież ukazał go członkom zebrania plenarnego Papieskiej Komisji ds. ...

Drogi miłosierdzia

Gwatemala i Haiti są najbliższymi etapami drogi miłosierdzia Papieża Franciszka dla ludności poszkodowanej przez katastrofy naturalne i tragedie spowodowane przez człowieka. W Gwatemali zostaną uroczyście ...

W obronie praw dziecka

Na zakończenie swojego 65. posiedzenia Komitet Praw Dziecka opublikował końcowe uwagi odnośnie do przeanalizowanych raportów Stolicy Apostolskiej oraz pięciu państw, które podpisały Konwencję o prawach ...

Kard. Sarah na filipińskich terytoriach zdewastowanych przez tajfun

Na polecenie Papieża Franciszka kard. Robert Sarah, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum odwiedzi od 26 do 31 stycznia terytoria filipińskie, zdewastowane przez tajfun Haiyan-Yolanda 8 ...

Sędziowie, ale przede wszystkim duszpasterze

Sędziowie kościelni są «zasadniczo duszpasterzami». I z tej racji nie powinni zapominać, że «za każdym postępowaniem, każdą pozycją, każdą sprawą stoją osoby, które oczekują na ...

Ekumenizm i filozofia spotkania

W minionych miesiącach widzieliśmy obrazy Syryjczyków uciekających ze swojego kraju w poszukiwaniu schronienia – do Libanu, Jordanii i Iraku. Sytuacja tych uchodźców przywodzi na myśl ...

Ekumenizm jest pod dobrą gwiazdą

W tym roku Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) przyświeca szczególnie dobra gwiazda ekumeniczna. Temat Tygodnia zaczerpnięty jest z pierwszego rozdziału Listu do Koryntian, ...

Epokowa zmiana

Epokowa przemiana, którą trzeba uchwycić także na etapie dokonywania się. Taki jest klucz do lektury, pozwalający odczytać właściwy wymiar przemian, jakie charakteryzowały w ostatnich latach ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

8 grudnia 2019