Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

InstitutionsOfConsecratedLife

 

Mężczyźni i kobiety którzy budzą świat

«Mężczyźni i kobiety, którzy budzą świat»: aby opisać misję zakonników w świecie współczesnym Papież Franciszek wybrał ten sugestywny obraz, zapowiadając, że 2015 będzie rokiem poświęconym ...

Nasz Papież

«W tym roku dzień św. Franciszka był naprawdę pamiętny: 4 października pozostanie na zawsze w pamięci świata franciszkańskiego i naszej wspólnoty Ubogich Sióstr św. Klary, ...

By wejść na górę doskonałości

Powrót do ewangelicznej prostoty jest «wyzwaniem do odnowy Kościoła». Przypomina o tym Papież w przesłaniu do generała Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel ...

Papież do augustianów i do młodzieży z diecezji Piacenza-Bobbio

Wezwanie, by zachować w sercu «niepokój» nakazujący szukać Boga, głosić Go odważnie i dawać o Nim świadectwo z miłością, zostało skierowane przez Papieża do uczestników ...

Augustianie na rubieżach misji

Do 90 ojców, którzy przygotowują się do rozpoczęcia 184. kapituły generalnej zakonu św. Augustyna dołączy się dziś po południu wyjątkowy gość. Papież Franciszek będzie bowiem ...

Klaryski i bombardowania

Są tu brewiarze, Reguła i Konstytucje klarysek. Są chusty, włosiennice, narzędzia pokuty, sandały i habit, kawałki wianka, welonu i sznura, krucyfiks, ale i różne przedmioty ...

Od starego hospicjum do rezydencji papieskiej

Nie posłużyła się łopatą i kilofem, lecz z kobiecym gustem i praktycznością nadzorowała prace remontowe budynku, który stał się obecnym Domus Sanctae Marthae. Mowa o ...

Sztuka wędrowania razem

«Musimy wszyscy być trochę ubożsi», bo gdyby wszyscy ludzie postawili sobie ten problem, gdybyśmy wszyscy stali się trochę ubożsi, by upodobnić się do Jezusa ubogiego ...

Cement życia zakonnego

Jako temat swojego pierwszego zebrania za pontyfikatu Papieża Franciszka Unia Przełożonych Generalnych wybrała kwestię leadership w życiu zakonnym. Wskazówki metodyczne i merytoryczne wyłoniły się na ...

Klasztor w Watykanie

W tych kwietniowych dniach łaskawe słońce towarzyszyło ostatnim pracom remontowym w jedynym w świecie chrześcijańskim klasztorze – ze względu na jego umiejscowienie i charyzmat. Szczególnym ...

Z prostotą radykalizmu Ewangelii

„Wiadomość o wyborze Waszej Świątobliwości na Ojca i Pasterza Kościoła powszechnego jest dla życia zakonnego i konsekrowanego powodem do wzniesienia do Pana hymnu radości”. Są ...

Apel o modlitwę do osób z zakonów kontemplacyjnych

Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu, skierował przesłanie – opatrzone datą 23 lutego – do różnych zakonów życia kontemplacyjnego, rozsianych w świecie, kierując do nich specjalne ...

Idźcie i dawajcie świadectwo radości wiary

Generał zakonu salezjanów Pascual Chávez Villanueva z okazji święta św. Jana Bosco napisał list do młodzieży zrzeszonej w ruchu salezjańskim. Przesłanie płynące z Valdocco, kolebki ...

Pielgrzymi ufności

Dziś pojawiła się na półkach księgarskich książka «Pielgrzymi ufności» (Bolonia, EMI, 2012, str. 127, euro 10), napisana przez przeora Taizé z okazji zbliżającego się spotkania ...

Nowy przewodniczący wyższych przełożonych

Minister generalny zakonu braci mnieszych José Rodríguez Carballo, został wybrany na nowego przewodniczącego Unii Wyższych Przełożonych (USG) — która bądzie miała swoją nową siedzibę prawną ...

Klauzura i wiara

Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego ma wiele wspólnego z Rokiem Wiary, ogłoszonym przez Benedykta XVI. Życie kobiet, pochodzących z różnych krajów i kultur, także zawodowo czynnych, ...

Paradoksalna droga, na której idzie się do góry schodząc w dół

Rok temu, 9 października 2011 r., Benedykt XVI odwiedził mnichów w pustelni w Serra San Bruno i, razem z nimi, cały zakon kartuzów, rozpowszechniony w ...

W Karaczi władze muzułmańskie przydzielają zakonnicom teren

Jako bezinteresowny dar w dowód uznania dla cennej pracy wychowawczej rząd prowincji Sindh w Pakistanie przydzielił siostrom od Jezusa i Maryi teren w Karaczi. Podczas ...

Spotkanie ze współczesnymi kulturami

Powrót do Ewangelii, odkrycie na nowo pierwotnego charyzmatu i przyjęcie magisterium Kościoła wraz z wynikającą z tego odpowiedzialnością w aspekcie apostolskim i misyjnym. To tylko ...

O Kościele i o kobietach

Liliana Cavani udała się do klasztoru klauzurowego w Urbino, by spotkać się ze wspólnotą klarysek. Poznała je przypadkiem, pozostała pod ich wrażeniem i chciała z ...

Opieka jako sztuka

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki obchodzi w tym roku 140. rocznicę założenia, które miało miejsce w Mornese (w pobliżu Alessandrii) 5 sierpnia 1872 r. Ważne jest, ...

Droga pojednania

Kto przybywa do Taizé, od razu zauważa dzwonnicę romańskiego kościółka, wokół którego widnieją gęsto ustawione krzyże małego cmentarza, gdzie spoczywają m.in. bracia ze wspólnoty monastycznej ...

Jaśniejąca gwiazda

Publikujemy przesłanie, które Benedykt XVI wystosował do ordynariusza hiszpańskiej diecezji Avila bpa Jesusa Garcii Burilla z okazji 450. rocznicy założenia klasztoru św. Józefa w Avili, ...

Pochwała sióstr

Pod prowokacyjnym tytułem Bullying the Nuns został opublikowany na łamach „New York Review of Books” 7 czerwca artykuł katolickiego pisarza Garry'ego Willsa, poświęcony kwestii, która ...

Misja jako dialog między kulturami

O. Valignano i jego współbraciom poświęcone jest sympozjum «Valignano w trzecim tysiącleciu. Twórca dyplomacji kulturalnej a wyzwania stojące dziś przed Azją», zorganizowane pod patronatem ministerstwa ...

Komendant Vero zapukał do drzwi matki Adele

Pisząc o ruchu oporu, zużyto do tej pory morze atramentu. Jednak dopiero ostatnio wyłania się nurt historiograficzny, który dąży do wydobycia na jaw tych wszystkich ...

Po niepowodzeniu spełnione marzenie

Od czasów prasy drukarskiej po „aplikacje” wiele wody upłynęło w rzekach; obraz towarzyszący obchodom – stara szuflada z drukarni, w której obok niezwykle barwnych ikonek ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 grudnia 2019