Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

History

 

Cud trydencki

Kiedy 4 grudnia 1563 r. w katedrze w Trydencie kard. Morone, przewodniczący Soboru, zaintonował Te Deum i potem zawołał do zgromadzonych: Domini, ite in pace ...

Między Camelotem i Jerozolimą

Współcześni Amerykanie, którzy byli już na świecie 22 listopada 1963 r., w dniu, w którym został zamordowany prezydent John Fitzgerald Kennedy, potrafią powiedzieć dokładnie, gdzie ...

Ja, Żydówka, w klasie z Dindiną Ciano

Upłynęło już 70 lat od owego 16 października 1943 r. Siedemdziesiąt lat – a jednak za każdym razem, ilekroć przechadzamy się w sercu dawnego rzymskiego ...

Franciszek i robotnicy z jedenastej godziny

Zwiastun syntezy eseju, który zostanie opublikowany w książce Frate Francesco – Brat Franciszek, przygotowywanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Studiów Franciszkańskich w Asyżu (Editrice Scrinium). Będzie to ...

Zawiść i nienawiść na tle rasowym

Jaka była przyczyna nienawiści w stosunku do Żydów, która zrodziła się w początkach XIX w.? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć historyk i dziennikarz Götz Aly ...

Wielka sieć w Rijece (Fiume)

Polemiki, jak wiadomo, nikomu nie wychodzą na dobre, a tym bardziej nie służą rozwojowi wiedzy historycznej, zwłaszcza gdy chodzi o wydarzenia bardzo złożone, które na ...

Finansowy appeasement

Świadomy zagrożenia, jakim były nazistowskie Niemcy dla pokoju w Europie, rząd Jego Królewskiej Mości zamroził dobra Reichu na wyspie, a jednak to właśnie Bank of ...

Pius XII wziął w ramiona zraniony Rzym

Siedemdziesiąt lat temu, 19 lipca 1943 r., amerykańskie samoloty zbombardowały Rzym: 9125 bomb zostało zrzuconych przez 690 samolotów, łączna waga materiału wybuchowego wynosiła 930,30 ton; ...

Dlaczego upadło Bizancjum

W artykule napisanym w 1896 r. dla czasopisma „Wiestnik Europy” Władimir Sołowjow daje śmiałą interpretację historyczną bizantynizmu. Integralny tekst został zamieszczony w ostatnim numerze czasopisma ...

U początków Kościoła w Noli

Doszło do „ostatecznego rozstrzygnięcia pewnych kwestii, nad którymi dyskutowano w diecezji od blisko 80 lat”, powiedział abp Beniamino De Palma z diecezji Noli na zakończenie ...

Wyciągnięta ręka

Głosy, niemal legendarne, na temat ewentualnego spotkania Papieża Piusa XII z Palmirem Togliattim, bezsprzecznie charyzmatycznym przywódcą włoskiego komunizmu, zawsze budziły zainteresowanie historyków. Togliatti, wywodzący się ...

Prawdziwy edykt mediolański

Nie tak dawno ucichło echo obchodów upamiętniających rocznicę edyktu mediolańskiego z lutego 313 r., na którego mocy cesarze Licyniusz i Konstantyn przyznawali wolność wyznania chrześcijanom, ...

Kobieta, która zdumiała Lutra

We Włoszech nieczęsto zdarza się czytać dobre biografie, napisane ze ścisłością historyczną i ładnym stylem, i nie ma też zbyt wielu biografii Lutra; toteż należy ...

Godzina 20.15 dzielnica żydowska już nie istnieje

Siedemdziesiąt lat temu dobiegły końca heroiczne dni powstania i straszliwe dni likwidacji warszawskiego getta. Powstanie, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r., oficjalnie zostało stłumione ...

Historia na 5 kilometrach regałów

Pierwsze dni maja to święta Europy. Liczba mnoga jest obowiązkowa nie tylko ze względu na charakter włączonych w nie instytucji, ale również dlatego, że rocznic ...

Leningradzka Anna Frank

Leningrad, 22 maja 1941 r. Lena Muchina ma 16 lat. Jej pamiętnik zaczyna się od tej chwili. Dziewczyna zmaga się z egzaminami na zakończenie roku ...

Jezuita a ruch oporu

Zużyto do tej pory rzeki atramentu, starając się opisać kluczowe fazy walki o wyzwolenie we Włoszech spod reżimu hitlerowsko-faszystowskiego. Jednakże w ostatnich czasach z archiwów ...

Sieć tworzona w ciszy dla ratowania istnień ludzkich

W latach po Soborze Watykańskim II nierzadko przeciwstawiano Jana XXIII i Pawła VI, jak gdyby jeden był papieżem profetycznym, a drugi papieżem, który regulował i ...

Człowiek, który uprzedził przyszłość

Poza kręgiem uczonych z tej dziedziny jest jeszcze mało znany. Jest jednak autentycznym gigantem, jedną z najznaczniejszych postaci szesnastowiecznej Europy. Chodzi o Alessandra Valignana (1539-1606), ...

Ci, którzy ustąpili z tronu Piotra

Odpowiedź Benedykta XVI w książce-wywiadzie Światłość świata była wyraźna. Na pytanie dziennikarza Petera Seewalda («Wyobrażalna jest zatem sytuacja, w której zdaniem Ojca Świętego byłoby stosowne, ...

Dolary Papieża przeciwko Hitlerowi

Nieznana historia zmusza do sporządzenia na nowo bilansu. Historia szpiegostwa, tajnych kontaktów, bardzo delikatnych dokumentów, które przeleżały w ukryciu siedemdziesiąt lat i dopiero teraz zostały ...

Obowiązek pamięci

Skoro człowiek bez cienia, Peter Schlemihl, wytwór literacki Chamissa, skazany jest na błąkanie się, odkąd zgubił swój cień, co może przydarzyć się temu, kto staje ...

Zapomniany exodus

W 1948 r. w krajach arabskich mieszkało od 850 tys. do miliona Żydów. W 1976 r. pozostało ich tylko 25 tys. Znaczy to, że na ...

Boże Narodzenie na orbicie

24 grudnia 1968 r. Frank Borman, Jim Lovell oraz Bill Anders byli pierwszymi ludźmi krążącymi po orbicie wokół Księżyca. Chodzi o drugi ludzki lot w ...

Elia Dalla Costa kardynał sprawiedliwy

Do popołudnia 26 listopada wśród 24 tys. Sprawiedliwych wśród Narodów, uznanych przez jerozolimski instytut Yad Vashem, był tylko jeden człowiek, który sprzeciwiał się Holokaustowi jako ...

I siostry otworzyły szeroko drzwi uciekającym Żydom

Po zakończeniu łapanek i po deportacji do Auschwitz 1022 rzymskich Żydów naziści szybko przemieścili się wzwyż Półwyspu, aby dokonać z zaskoczenia podobnych łapanek w głównych ...

Instrukcje dla kaznodziejów i spowiedników

Pontyfikat Grzegorza VII był wielki i trudny, ostatecznie przeżywany przez papieża jako porażka. Był to pontyfikat o wielkim znaczeniu politycznym, co wynikało jednak z silnej ...

Pięć wieków olśniewającego blasku

Każdego dnia do Kaplicy Sykstyńskiej wchodzi co najmniej 10 tys. osób, a w szczytowych momentach napływu turystów liczba dochodzi do 20 tys. Są to ludzie ...

Kiedy ten znak wszedł w codzienność

Dyskutowano i dyskutuje się nie tylko na temat źródeł, ale i natury sèmeion pojawiającego się w Vita Costantini (Życiu Konstantyna) jako późne wyznanie imperatora uczynione ...

Misja Raoula

W tym roku przypada stulecie urodzin Raoula Wallenberga, szwedzkiego dyplomaty, który w 1944 r. uratował w Budapeszcie dziesiątki tysięcy Żydów, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, honorowego ...

Rewolucja i działania podstępne

Miguel de Unamuno wyróżnił się z powodu swoich częstych wypowiedzi paradoksalnych i sprzecznych, ale jego przeszłość polityczna, wygnanie w czasie dyktatury generała Primo de Rivery ...

Opór niezbrojny

Po przełamaniu linii Gustawa w operacji Diadem, której kulminacyjnym momentem było zdobycie Cassino i następnie wyzwolenie Rzymu, sytuacja polityczna i wojskowa radykalnie się zmieniła wraz ...

Wielki Czwartek Vittoria Emanuele Orlanda

W miesiącach letnich Vittorio Emanuele Orlando miał zwyczaj pisać dziennik. W okresie przymusowego otium w zimie 1943-1944, którą spędził w Rzymie, zwyczaj ten kontynuował. Jego ...

Kiedy wszyscy byli komunistami

W listopadzie 1947 r. Maurice Thorez, sekretarz francuskiej Partii Komunistycznej z prostotą wyznał Stalinowi, że czuje się najpierw obywatelem ZSRR, a potem Francji, na co ...

Euro na lekcji historii

Burzliwe losy Łacińskiej Unii Monetarnej – która zawiązała się w 1865 r. między Włochami, Francją, Szwajcarią i Belgią (w 1868 r. przystąpiła do niej także ...

Niezależność „L'Osservatore Romano”

„Sekretariatu Stanu nie można obarczać odpowiedzialnością za to, co publikują gazety nie będące organami Stolicy Apostolskiej, ani nawet za to, co publikuje 'L'Osservatore Romano' w ...

Dziennikarze i męczennicy

Siedemdziesiąt lat temu, 26 lipca 1942 r., został zamordowany w Dachau ojciec Titus Brandsma, holenderski karmelita, wyniesiony w 1985 r. do chwały ołtarzy i ogłoszony, ...

Szpital wykuty w skale

Istnieje wiele sposobów zapoznawania się z historią danego miasta, gdy próbuje się zgłębiać jego kluczowe wydarzenia i wielkie wybory. W przypadku Budapesztu od 2008 r. ...

Zostawiam wam otwarte drzwi

Nie słabnie zainteresowanie postacią Mattea Ricciego, jezuity, który pod koniec XVI w. otwarł Europie drogę do Chin. Jeszcze dziesięć lat temu jego dzieła były dostępne ...

Kiedy zgorszeniem było nazywanie siebie braćmi i siostrami

W homilii wygłoszonej z okazji obchodów dies natalis Piotra i Pawła Benedykt XVI, inspirując się doświadczeniem, jakie było udziałem tych dwóch apostołów, przypomniał z nutą ...

Oddałbym mój głos na Piotra

Publikujemy fragmenty listu z 12 października 1958 r., który kard. Celso Costantini (1876-1958) napisał odręcznie w klinice, w której leżał po operacji. Za pośrednictwem kamerlinga ...

Biskup na ziemi misyjnej

Kard. Suhard, arcybiskup Paryża w latach 1940-1949, kojarzony jest zawsze ze słynnym tytułem «La France, pays de mission?» - opublikowanej w Lyonie 12 września 1943 ...

Pius XII i prawda historyczna

«Dopóki wszystkie istotne materiały nie będą dostępne dla uczonych, ten temat pozostanie otwarty jako przedmiot dalszych badań»: taka jest chyba, ukryta między wierszami, zasadnicza nowość, ...

Ulotka przeciwko Hitlerowi

Św. Aleksander z Monachium na przedstawiającej go ikonie trzyma w ręce białą różę. W lutym br. Kościół prawosławny beatyfikował Aleksandra Schmorella jako świadka i męczennika ...

Papież Polak a rewolucja sumień

W piątek 22 czerwca w Rzymie, w Palazzo Altieri, zostanie zaprezentowana książka pt. La fine e l'inizio. Giovanni Paolo II: la vittoria della libertà, gli ...

Profesor, który bronił osoby

Inspirator i redaktor encyklik Jana XXIII Mater et magistra i Pacem in terris , a także soborowej Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae , Pietro ...

Kiedy historyk poluje na relikwie

Jakkolwiek dziś może nam wydawać się to paradoksalne, złożony symboliczny świat relikwii ugruntował się w życiu chrześcijańskim, a przyświecał temu zamysł osadzenia jego podstawowych przekonań ...

Tam jest Kościół, gdzie jest Piotr

W 374 r. po śmierci arianina Auksencjusza lud mediolański – za zgodą cesarza Walentyniana I – wybrał na biskupa Ambrożego, który od kilku lat był ...

Misja jako dialog między kulturami

O. Valignano i jego współbraciom poświęcone jest sympozjum «Valignano w trzecim tysiącleciu. Twórca dyplomacji kulturalnej a wyzwania stojące dziś przed Azją», zorganizowane pod patronatem ministerstwa ...

W archiwum terroru

26 kwietnia ukazała się w księgarniach włoskich książka La vita in uno sguardo. Le vittime del Grande Terrore staliniano – Życie w jednym spojrzeniu. Ofiary ...

Niepamięć  i milczenie o chrześcijańskich męczennikach  komunizmu

Mimo że w krajach komunistycznych «było więcej męczenników za wiarę niż w jakiejkolwiek innej epoce dziejów Kościoła, nie widać ani pośpiechu ani szczególnej gorliwości w ...

Komendant Vero zapukał do drzwi matki Adele

Pisząc o ruchu oporu, zużyto do tej pory morze atramentu. Jednak dopiero ostatnio wyłania się nurt historiograficzny, który dąży do wydobycia na jaw tych wszystkich ...

1700 lat temu Konstantyn dokonał przełomu

We wtorek 17 kwietnia rano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się prezentacja międzynarodowego sympozjum zatytułowane «Konstantyn Wielki. U korzeni Europy», zorganizowane przez Papieski Komitet ...

Czego strzeże rytualizacja?

Podczas odbywającego się w Forlì seminarium naukowego na temat „Rytualizacja pamięci”, zorganizowanego przez uniwersytet boloński w ramach inicjatyw związanych z Dniem Pamięci 2012 r., Mordechay ...

11 541 pustych krzeseł

Na odcinku około jednego kilometra wzdłuż alei Marszałka Tito, głównej ulicy Sarajewa, zostanie ustawionych 11 541 pustych krzeseł z okazji koncertu zorganizowanego dla upamiętnienia rozpoczęcia ...

Realizm i cierpliwość

Kiedy Paweł VI został wybrany na Papieża, szefem przedstawicielstwa papieskiego w Madrycie był od poprzedniego roku nuncjusz Antonio Riberi. Jego radcą był ks. prał. Giovanni ...

Apteka duszy w Alpach Szwajcarskich

Tort z 1400 świeczkami. Te imponujące urodziny obchodzi w 2012 r. opactwo Sankt Gallen w Szwajcarii. Prawdziwy skarbiec dzieł kultury, przechowywanych z poświęceniem i miłością ...

Sowa w kominku

W opowiadaniu Tołstoja z 1912 r. zatytułowanym Hadżi Murat , którego akcja toczy się na Kaukazie, gdzie autor za młodu był oficerem, dwukrotnie mówi się ...

W bibliotece biskupa odzwierciedla się przełom konstantyński

Euzebiusz, biskup i bibliotekarz Cezarei – to umyślnie niezwyczajny tytuł. Benedykt XVI podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra 13 czerwca 2007 r. przypomniał postać ...

Z prowincji, ale bynajmniej nie prowincjonalny

Wydaje się niemal wielkim znakiem, wskazującym życiową drogę, fakt, że Giuseppe Bastia, przekonany i „bezkompromisowy” katolik, towarzysz Nicoli Zanchiniego przy zakładaniu „L'Osservatore Romano” i kierowaniu ...

150-lecie Włoch i „L'Osservatore Romano”

Synteza historii stosunków między państwem a Kościołem, poczynając od „sprawy rzymskiej” w 1860 r. poprzez pakty laterańskie z 1929 r. po ostateczną rewizję konkordatu z ...

Pokazać się bez zwłoki i z dumą

W środę po południu, 29 lutego, została otwarta dla publiczności w rzymskich Muzeach Kapitolińskich wystawa zatytułowana „Lux in arcana. Tajne Archiwum Watykańskie ujawnia się”. Na ...

A Gabriele odpisał

Jak prawdziwy grom z jasnego nieba podziałała na mnie wiadomość, której pierwszy akapit mówił, że trzeba zatrzymać pracę nad monografią, prawie gotową do druku, poświęconą ...

Wielka rodzina ojca Filipa

Cztery wieki temu, 24 lutego 1612 r., papież Paweł V na mocy brewe Christifidelium quorumlibet zatwierdził konstytucje Kongregacji Oratorium, chronologicznie pierwszego z instytutów, które aktualny ...

Co zobaczyłaś na mojej twarzy?

Publikujemy przedmowę do książki Cristiany Dobner Il volto. Principio di interiorità. Edith Stein, Etty Hillesum (Milano, Marietti, ss. 96, 14 euro). Dwie spośród najbardziej interesujących ...

Po trzydziestu latach

Trzydzieści lat temu, 15 lutego 1982 r. została ogłoszona wiadomość, że Jan Paweł II, spełniając prośbę kard. Josepha Ratzingera, przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa ...

11 lutego

Jedną z zasług minionych obchodów 150. rocznicy zjednoczenia Włoch było pobudzenie do pogłębionej refleksji nad historycznym rozwojem stosunków między Kościołem a państwem we Włoszech, a ...

Sześćdziesiąt lat służby

Dla milionów obywateli brytyjskich oraz dla obywateli pozostałych 15 krajów świata, które uważają królową Elżbietę za swoją monarchinię 6 lutego 2012 r. był dniem smutnej ...

Garibalidi i Kapela Sykstyńska

Niemal wszyscy wielcy ludzie mają tę samą wadę – uważają się za nieśmiertelnych. Bardzo nielicznych cechuje dalekowzroczność, każąca im przygotować następców. Również dlatego, że sądzą, ...

Co nas wyzwala

Od około dziesięciu lat – w myśl postanowień ustawy włoskiej n. 177 z 2000 r., na której mocy został ustanowiony Dzień Pamięci – wspominamy „obalenie ...

Wolny głos Kościoła

Temat jest łatwy do przewidzenia – Kościół zajmuje publiczne przestrzenie wolności – i łatwy do przewidzenia jest także punkt widzenia pamfletu Sergia Romana i Bedy ...

Oszczerstwa pod adresem Pawła VI

Po tym, jak 27 września 1975 r. Paweł VI wygłosił swoje przemówienie (por. artykuł opublikowany w wydaniu codziennym «L'Osservatore Romano» 26 listopada 2011 r. na ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019