Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

GeneralAudience

 

Bez końca

«Nasze życie nie kończy się w chwili śmierci». Zmartwychwstanie Jezusa jest obietnicą «przyszłej nieśmiertelności», o którą prosimy w jednej z «pięknych modlitw Kościoła», jak przypomniał ...

Spowiedzi Papieża

Także Papież się spowiada. Co 15 dni. Czyni to, ponieważ także on „jest grzesznikiem” i potrzebuje przebaczenia. Wszyscy zatem „potrzebujemy tego przebaczenia”. A trzeba, aby ...

Prawdziwa walka to walka o życie

Na zakończenie audiencji generalnej w środę 13 listopada Papież skierował do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra ponowny apel o pokój w Syrii i wezwał ...

Akt miłości dla Noemi

Ktoś płakał dziś rano na placu św. Piotra. Płakał, podczas gdy surrealna cisza, która zapanowała na placu, zamieniała się w modlitwę. W modlitwę, o którą ...

Pojednanie i stabilność dla Iraku

Pojednanie, pokój, jedność i stabilność «dla drogiego narodu irackiego, niestety nękanego codziennie przed tragiczne akty przemocy»: mówił o tym Papież Franciszek w środę 30 października ...

Sekret żydowskiej dziewczyny

Kościół, który nie niesie Jezusa, jest Kościołem martwym. Tego mocnego wyrażenia użył Papież Franciszek dziś, w środę 23 października rano, podczas audiencji generalnej, by potwierdzić ...

Jak płynąca rzeka

Kościół jest jak rzeka, która płynie w historii i wciąż niesie światu wodę, która wypływa z jedynego źródła, a jest nim Chrystus. Takie jest znaczenie ...

Boża orkiestra

Kościół jest niczym wielka orkiestra, „Boża orkiestra”, w której wyrażają się wszyscy, każdy ze swoimi cechami i swoimi właściwościami, tworząc harmonijną symfonię, której dyrygentem jest ...

Święty Kościół złożony z grzeszników

«Mężczyźni grzesznicy, kobiety grzesznice, księża grzesznicy, siostry zakonne grzesznice, biskupi grzesznicy, kardynałowie grzesznicy, Papież grzesznik? Wszyscy. Jak taki Kościół może być święty?» Papież Franciszek użył ...

Jak dom dla wszystkich

Podziały, nieporozumienia, konflikty, próżna gadanina stanowią «rany» zadawane jedności Kościoła. A jest to «epoka, w której wszyscy potrzebujemy jedności, potrzebujemy pojednania, wspólnoty», powiedział Papież w ...

Dyplomatyczne rozwiązania konfliktów

Potrzebne są rozwiązania dyplomatyczne i polityczny, by ugasić «zarzewia wojny, które wciąż niepokoją». Papież Franciszek skierował nowy apel o dialog i pertraktacje do zwierzchników państw, ...

Kościół jest matką

«Wszyscy mamy udział w macierzyństwie Kościoła». W dniu, w którym zostaje opublikowany list Papieża Franciszka do założyciela włoskiej gazety codziennej «La Repubblica», Eugenia Scalfariego, zawierający ...

Wołanie o pokój z całej ziemi

„Niech z całej ziemi wzniesie się głośne wołanie o pokój!” – powtórzył Papież Franciszek wobec bardzo licznych wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra w środę ...

W Kościele wszyscy jesteśmy równi, nikt nie jest bezużyteczny

Kościół nie jest «splotem rzeczy lub interesów», lecz «Świątynią Ducha Świętego», gdzie wszyscy są równi i nikt nie jest bezużyteczny. Papież Franciszek podkreślił to podczas ...

Pomoc dla rodzin uchodźców

Pomoc dla rodzin uchodźców i obrona życia we wszystkich jego fazach: prosił o to Papież Franciszek, wygłaszając dwa apele na zakończenie audiencji generalnej w środę ...

Biada tym, którzy odbierają dzieciom nadzieję

Biada tym, którzy odbierają dzieciom nadzieję. W Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci Papież surowo upomina tych, którzy zamiast «pozwolić się bawić» dzieciom, robią z ...

Kościół Boży i ludzki

Kościół „nie jest organizacją, która powstała w wyniku umowy paru osób”, ale „jest dziełem Boga”, ponieważ rodzi się właśnie z Jego zamysłu miłości, „który urzeczywistnia ...

Język pojednania

Nowy apel Papieża do wspólnego poczucia odpowiedzialności wszystkich wierzących, by przezwyciężyć klimat podziału, niezdolności do zrozumienia drugiego, rywalizacji, zazdrości i egoizmu, które sprawiają, że nasze ...

Nie można być chrześcijanami na pewien czas

Papież Franciszek zamierza udać się do Cagliari we wrześniu, by złożyć hołd Matce Bożej z Bonarii. Ogłosił to dziś, w środę 15 maja rano, na ...

Prawdziwy tata

Pokój i miłosierdzie dla Kościoła i dla świata. Tę intencję Papież Franciszek powierzył Maryi w środę 8 maja rano, w święto Matki Bożej z Luján. ...

Praca ma służyć godności osoby

W dniu, w którym Kościół obchodzi wspomnienie św. Józefa pracownika, a społeczeństwo świeckie święto pracy, Papież Franciszek przedstawia – w związku z najwyższą godnością człowieka ...

Niech ustanie przemoc w Syrii

Dosyć przelewu krwi w Syrii; niech zostanie znalezione jak najszybciej polityczne rozwiązanie, które położy kres tragicznej sytuacji, która wyniszcza ten «drogi kraj». Papież ponawia apel ...

Jezus jest naszym adwokatem

«Jezus jest naszym adwokatem». Tą metaforą posłużył się Papież Franciszek, by wyjaśnić rolę obrońcy człowieka, którą wziął na siebie Zbawiciel, przemawiając do 80 tysięcy wiernych, ...

Mamy Boga za tatę

Dla chrześcijan Bóg jest ojcem, a wręcz „jest tatą, nasz Bóg jest tatą”. Papież Franciszek dodał to stwierdzenie do tekstu przygotowanego na audiencję generalną, wzbudzając ...

Misja kobiet

Jezus zmartwychwstały jest żywy i obecny obok dzisiejszego człowieka. Na kobietach, zwłaszcza na matkach, spoczywa zadanie dawania o Nim świadectwa dzieciom; do młodzieży natomiast należy ...

Domem Jezusa są ludzie

«Jezus nie ma domu, ponieważ Jego domem są ludzie». Prostota jest środkiem wybranym przez Papieża Franciszka, by dotrzeć ze swoim przesłaniem prosto do ludzkich serc. ...

Nigdy nie czułem się sam

Nie jest to powrót do życia prywatnego ani opuszczenie krzyża Chrystusa, lecz posługa modlitwy, wypełniana zawsze w «zagrodzie św. Piotra». W taki sposób Benedykt XVI ...

«Z prostotą i pokorą»

Na koniec Papież zwyciężył. Benedykt XVI przemienił ostatnią audiencję swego pontyfikatu w porywające doświadczenie radości chrześcijańskiej. Nawet w chwili pożegnania. Audiencja generalna w środę 27 ...

Kościół jest Chrystusa

Benedykt XVI postanowił zrezygnować z urzędu «zupełnie dobrowolnie dla dobra Kościoła, po długiej modlitwie i przemyśleniu wszystkiego przed Bogiem» w swoim sumieniu. Potwierdził to on ...

My i Bóg

Czy w epoce nauki i techniki ma jeszcze sens mówienie o stworzeniu? To nurtujące pytanie Benedykt XVI poddał pod refleksję wiernych obecnych na audiencji generalnej ...

Ojciec, który nie ma nas dosyć

Nie jest dzisiaj łatwo mówić o ojcostwie Boga, zwłaszcza w świecie zachodnim, który cechuje rozpad rodzin, troski i absorbujące zajęcia, i niezdolność do zaproponowania wiarygodnych ...

Chrześcijanie idą pod prąd

«Chrześcijanin nie powinien bać się iść 'pod prąd', by żyć swoją wiarą, nie ulegając pokusie 'dostosowania się'» - powiedział Papież podczas audiencji generalnej w środę ...

W poszukiwaniu oblicza Boga

Pragnienie, by «ujrzeć oblicze Boga», należy do natury każdego człowieka, również tego, który nie wierzy. Powiedział to Papież podczas audiencji generalnej, która odbyła się w ...

Tajemnica Boga mającego ręce i serce człowieka

Syn Boży „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał”. Nawiązując do słów soborowej konstytucji Gaudium et spes, Papież zwrócił ...

Człowiek jest stworzony do pokoju

W świecie wiele jest dzieł pokoju. Są one najbardziej konkretnym dowodem na wrodzone powołanie ludzkości do pokoju. „Człowiek jest stworzony do pokoju”, który jest darem ...

Milcząca siła, która zwycięża hałaśliwe moce

W ubóstwie dziecka, które się rodzi, przejawia się milcząca siła prawdy i miłości, zwyciężająca hałaśliwe moce świata. Taki jest sens bożonarodzeniowej refleksji, przedstawionej przez Papieża ...

W poszukiwaniu znaków Boga w roztargnionym świecie

«Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twitter. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię». Na zakończenie audiencji generalnej w środę ...

Pomoc międzynarodowa dla ludności Konga

O pokój i pomoc dla ludności Demokratycznej Republiki Konga, «która od miesięcy jest widowiskiem zbrojnych walk i przemocy», prosił Papież podczas audiencji generalnej 5 grudnia ...

Aby mówić o Bogu w naszych czasach

Dostępu do leków i skutecznego leczenia dla chorych na AIDS domagał się Papież podczas audiencji generalnej w środę 28 listopada. Licznym wiernym, zgromadzonym w Auli ...

Odważne decyzje na rzecz pokoju

Nadeszła chwila, aby „podjąć odważne decyzje na rzecz pokoju” i „położyć kres konfliktowi”, który ma negatywne reperkusje w całym regionie Bliskiego Wschodu, „udręczonym z powodu ...

Życiodajna limfa chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo jest «życiodajną limfą», którą należy czerpać, by promować «odnowę sumień» i «zgodne nastawienie na wspólne dobro». Wezwanie zwrócone 14 listopada 2002 r. przez Jana ...

Pokój w Syrii, zanim nie będzie za późno

Nowy apel Papieża w sprawie pokoju w Syrii. Na zakończenie środowej audiencji generalnej 7 listopada na placu św. Piotra Papież na nowo wyraził swoje «szczególne ...

Miejsce wiary

O modlitwie za ofiary i solidarności z osobami walczącymi ze skutkami groźnego huraganu, który w ubiegłych dniach przeszedł nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych Ameryki, zapewnił ...

Jedność i komunia Kościoła

24 listopada odbędzie się Konsystorz, podczas którego Papież mianuje sześciu kardynałów. Ogłosił to sam Benedykt XVI, który na zakończenie audiencji generalnej w środę 24 października ...

W Syrii w imieniu Papieża i Synodu

Benedykt XVI polecił wysłać delegację do Syrii, aby wyrazić udręczonej ludności tego kraju, w imieniu Synodu Biskupów i własnym, solidarność i bliskość. Poinformował o tym ...

Lekcja Soboru

Dokumenty Soboru Watykańskiego II są «również w naszych czasach niezawodną busolą, która pozwala Kościołowi żeglować po otwartym morzu», powiedział Papież na audiencji generalnej, która odbyła ...

Wkrótce rozpocznie się Rok Wiary i Synod

Papież udaje się 4 października do sanktuarium w Loreto, by «polecić Matce Bożej główne wydarzenie kościelne, które wkrótce się rozpoczną: Rok Wiary i Synod Biskupów ...

Liturgia jest posługą i uczestnictwem w dziele Boga

Liturgia jest «posługą dla ludu» i uczestnictwem w «dziele Boga», powiedział Papież podczas audiencji generalnej w środę 26 września na placu św. Piotra, przypominając, że ...

Chrześcijanie i muzułmanie zjednoczeni w dążeniu do pokoju

Chrześcijanie i muzułmanie zjednoczeni w dążeniu do pokoju. Apel powtarzany podczas gorących dni niedawnej podróży apostolskiej do Libanu odezwał się echem w środę 19 września ...

Pokój w poszanowaniu różnic

Dwa dni przed wyjazdem do Libanu Papież skierował nowy apel o pokój w «kraju cedrów» i w całym regionie Bliskiego Wschodu. Uczynił to podczas audiencji ...

Jezus trzyma Kościół w swoim ręku

„Jezus trzyma Kościół w swoim ręku, mówi do niego z mocą przenikającą niczym ostry miecz, i wskazuje mu piękno boskości”: ten obraz zaczerpnięty z księgi ...

Z miłością nie zawiera się kompromisów

«Nie można zawrzeć kompromisu z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do Prawdy»: tego uczy według Papieża świadectwo św. Jana Chrzciciela, który ponosząc męczeństwo, dochował ...

Dziewięć sposobów modlitwy

W pokłonie na znak pokory; leżąc na ziemi, by błagać o przebaczenie grzechów; na kolanach, by odbywać pokutę, uczestnicząc w cierpieniach Jezusa; z otwartymi ramionami, ...

Z ufnością pukajmy do drzwi Pana

Z zachętą, by «z ufnością pukać do drzwi Pana, wiedząc, że we wszystkim troszczy się On o swoje dzieci», zwrócił się Papież do wiernych, którzy ...

Droga życia chrześcijańskiego

Jeśli człowiek naszych czasów chce odnaleźć siebie samego, musi uwolnić się od egoizmu i napełnić miłością Bożą. Taką drogę życia chrześcijańskiego wskazał Benedykt XVI wiernym ...

Pokój i pojednanie w Nigerii

Konieczne jest «pełne współdziałanie wszystkich grup społecznych w Nigerii», by zejść z «drogi zemsty» i współpracować «w budowaniu społeczeństwa pokojowego i pojednanego, w którym będzie ...

Jak kruche naczynia gliniane

Jedność z Bogiem nie oddala od świata. Przeciwnie. Daje siłę, by rzeczywiście w nim żyć i robić to, co należy. Czyni cuda «poprzez naszą słabość, ...

Epifania rodziny

Mediolan miastem rodziny; epifania rodziny. Tymi dwoma wyrażeniami Benedykt XVI podsumował trzy dni – od piątku do niedzieli – spędzone w Mediolanie, w czasie których ...

Zafałszowany obraz Stolicy Apostolskiej

Smutek w obliczu tego, co wydarzyło się w tych dniach w Watykanie, a jednocześnie ufność we wsparcie Kościoła przez Ducha Świętego i słowa otuchy dla ...

Chrześcijaństwo jest religią ufności

Chrześcijaństwo nie jest «religią strachu, lecz ufności i miłości», ponieważ objawia człowiekowi prawdziwą naturę Boga, który pozwala nazywać siebie «ojcem». Przypomniał o tym Benedykt XVI ...

Modlitwa wyzwala

Modlitwa pomaga przezwyciężyć każdą formę niewolnictwa, uwolnić się od sprzeczności, pozwala żyć autentyczną wolnością dzieci Bożych. Jednym słowem «modlitwa wyzwala». Dziś rano, w środę 16 ...

Piotr ufa Bogu

Spokój i ufność: św. Piotr podczas pobytu w więzieniu zachowuje się jak człowiek, który «ufa Bogu, wie, że otacza go solidarność i modlitwa bliskich osób ...

Bóg niestrudzenie wychodzi człowiekowi naprzeciw

Bóg niestrudzenie wychodzi człowiekowi naprzeciw. Choć często spotyka się z niezrozumieniem i nieufnością, a wręcz «upartym sprzeciwem». Przypomniał o tym Papież podczas audiencji generalnej w ...

Miłość bliźniego i sprawiedliwość są posługą duchową

Wychodzenie naprzeciw potrzebom bliźniego jest zaangażowaniem, któremu nie można stawiać granic; istotne jest jednak jego urzeczywistnianie w świetle Ducha Świętego, by nie popaść w czysty ...

Modlący się Kościół

Cud. Dokonuje się on, kiedy wierzący, wystawieni na ciężką próbę z powodu swej wiary, w jedności gromadzą się na modlitwie, „jak jedna osoba”, aby prosić ...

Początek nowego świata

Dziś również Zmartwychwstały «przychodzi do naszych domów i do naszych serc, mimo że niekiedy drzwi są zamknięte», niosąc «radość i pokój, życie i nadzieję», powiedział ...

Dni radości i nadziei

Podróż do Meksyku i na Kubę to „niezapomniane dni radości i nadziei”, które „pozostaną wyryte w sercu” Papieża. Powiedział o tym sam Benedykt XVI, wspominając ...

Bez Maryi nie ma Kościoła

«Nie można mówić o Kościele, kiedy nie ma Maryi, Matki Pana». Komentarz św. Chromacjusza z Akwilei do Dziejów Apostolskich został przedstawiony przez Papieża w katechezie ...

Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

Apel o «wytrwałość i nadzieję w wielkich cierpieniach, które dręczą drogą ludność» Bliskiego Wschodu został skierowany przez Benedykta XVI podczas audiencji generalnej w środę 7 ...

Aż nastanie nowy świt

Rozpoczął się okres trwający czterdzieści dni. Te dni stanowią istotne momenty wiary ludu Bożego, podczas których jesteśmy wezwani do konfrontacji z dwuznacznością cechującą «również sytuację ...

Zawsze w rękach Boga

Przebaczenie, nadzieja, zawierzenie: te trzy słowa sprawiają, że wezwanie Jezusa w obliczu śmierci jest istotną wskazówką dla «naszej modlitwy» i «wprowadzają do niej pogodną ufność», ...

Kiedy wydaje się, że Bóg nie słyszy

O pomoc dla ludności, która ucierpiała na skutek niezwykłej fali mrozów, jaka przeszła w tych dniach przez niektóre regiony Europy, zaapelował Papież podczas audiencji generalnej ...

„Tak”, które wyzwala

Podobnie jak Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, „również i my powinniśmy potrafić przedstawiać Bogu nasze trudy, cierpienia w pewnych sytuacjach, w pewnych dniach, codzienne wysiłki, by ...

Centrum i horyzont Kościoła

Głoszenie wiary stanowi centrum życia Kościoła i horyzont każdego jego projektu i całej działalności. W dniu nawrócenia św. Pawła - apostoła, który «pracował, cierpiał i ...

Wspólna odpowiedź na dzisiejsze pragnienie duchowości

«Jak możemy dawać przekonujące świadectwo, jeśli jesteśmy podzieleni?» Dziś rano, w środę 18 stycznia, Papież rozpoczął w optyce nowej ewangelizacji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020