Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Evangelization

 

Wobec Piotra zamknięcie Roku Wiary

„Adoracja. Niewiele mówi się o adoracji!”. Ta uwaga Papieża Franciszka, wypowiedziana tonem, w którym smutek mieszał się z troską, mogłaby wskazywać na wymowę jednego ze ...

Prawda nie zagraża wolności

Głoszenie prawdy Ewangelii nie jest zadawaniem przemocy wolności. Potwierdza to Papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który obchodzony będzie 20 października. «Często – ...

Człowiek, który uprzedził przyszłość

Poza kręgiem uczonych z tej dziedziny jest jeszcze mało znany. Jest jednak autentycznym gigantem, jedną z najznaczniejszych postaci szesnastowiecznej Europy. Chodzi o Alessandra Valignana (1539-1606), ...

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Zamieszczamy intencje – ogólne i ewangelizacyjne – które Papież zgodnie ze zwyczajem powierzył Apostolstwu Modlitwy na 2014 r. Styczeń Intencja ogólna : Aby był promowany ...

Dzięki geniuszowi braci wiara dotarła do Słowian

Niecałe dwa lata temu odwiedziłem Moskwę. Chodząc po tej wielkiej stolicy, znalazłem się na placu Słowiańskim, przed dwoma posągami, wysokimi na kilka metrów, świętych Cyryla ...

Nowy związek katechezy i głoszenia

Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie ostatniego Synodu stwierdził, że nowa ewangelizacja musi znaleźć się w zwyczajnym duszpasterstwie, aby ożywiać w każdym ochrzczonym świadomość, że ...

Misjonarze nowej ewangelizacji

«Zaangażowanie misyjne jest istotnym wymiarem wiary: nie jest się wierzącymi bez ewangelizowania». Tak pisze Benedykt XVI w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie ...

Ekumenizm w czasach nowej ewangelizacji

Benedykt XVI, przemawiając do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, których przyjął na audiencji w czwartek rano, 15 listopada, w Sali Klementyńskiej, ...

Najpierw trzeba się nawrócić, później ewangelizować

Drodzy przyjaciele, jak wiecie, tematem Synodu była „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Za punkt wyjścia przyjęto stwierdzenie, dziś jawne dla wszystkich, że wiara nie ...

Światło, które otwiera oczy człowieka

W homilii podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, której Papież przewodniczył w Bazylice św. Piotra w niedzielę rano, 28 października, raz jeszcze potwierdził on, ...

Ewangelia w świecie

Synod przedstawia konkretny projekt nowej ewangelizacji. Z jednym pewnikiem: «dla wiary decydująca jest więź, którą zacieśniamy z osobą Jezusa» i aby dać temu świadectwo, należy ...

Poświęcenie uwagi rodzinie i więcej miejsca dla świeckich

Konsekwentne świadectwo, posługiwanie się nowymi językami i rodzajami komunikacji, dialog – to według syromalabarskiego arcybiskupa większego Ernakulam-Angamaly kard. George'a Alencherry'ego, podstawowe zasady nowej ewangelizacji. Purpurat, ...

Okno na świat

Nowa ewangelizacja jest skuteczna w takiej mierze, w jakiej w Kościele zostaje ożywiona wiara, przeżywana przede wszystkim jako indywidualne doświadczenie spotkania Jezusa z Nazaretu. Przekonanie ...

Aby przekazywać wiarę

Confessio i caritas są filarami ewangelizacji. Droga nowej ewangelizacji również musi przebiegać w tych zatem kierunkach. Z takimi wskazówkami Benedykta XVI – zawartymi w improwizowanym ...

Czas misji

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Czas misji Kościoła rozpoczynają te słowa Zmartwychwstałego, przytoczone w końcowej części Ewangelii św. Marka (16, 15). ...

Ewangelizację należy zaczynać od samych siebie

Trzeba brać na siebie odpowiedzialność za popełnione błędy, ale i w odniesieniu do stojących przed nami wyzwań. Biskupi Chile, poprzez głębokie refleksje nad aktualnymi problemami ...

Nowa ewangelizacja i większa ochrona najsłabszych

Zmierzenie się z wyzwaniem, które stanowi przekaz wiary w świetle szybkich i głębokich zmian w społeczeństwie, jest jednym z głównych tematów, jakim poświęcone będą refleksje ...

Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem Watykańskim II

«Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem, w którym bł. Jan XXIII widział nową Pięćdziesiątnicę, która doprowadzi do rozkwitu wewnętrznego bogactwa Kościoła i jego macierzyńskiej ...

Kwestia Boga na kontynencie cyfrowym

Instrumentum laboris , opracowane przez sekretariat generalny Synodu Biskupów w przygotowaniu obrad najbliższego zwyczajnego zgromadzenia generalnego, poświęca cztery paragrafy (59-62) tematyce mediów w kontekście nowej ...

Młode Kościoły rosną

„Przeżywana z zaangażowaniem i radosna, żywa i kreatywna” wiara młodych wspólnot katolickich w krajach misyjnych jest „znakiem nadziei na przyszłość Kościoła” – powiedział Papież do ...

Nowy i zrozumiały język w ukazywaniu Chrystusa

W zlaicyzowanym świecie, w którym zwłaszcza nowym pokoleniom brakuje indywidualnego doświadczenia Boga i są «religijnymi analfabetami», najlepszym sposobem głoszenia Ewangelii jest ukazywanie Boga w sposób ...

Aktualność głoszenia Ewangelii

Zamieszczamy fragment wystąpienia przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podczas pierwszej krajowej konferencji «Proclaim 2012» na temat nowej ewangelizacji w Chatswood w Australii. W ...

W Australii rozpoczyna się nowa ewangelizacja

Ponad 450 osób – młodych przełożonych zakonnych męskich i żeńskich, proboszczów, pracowników parafialnych i diecezjalnych oraz wolontariuszy, dyrektorów szkół, nauczycieli religii w rozmaitym wieku – ...

Powrót do pierwszej miłości

Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu nowego przesłania, odmiennego od tego co zawsze, ani też po prostu na stosowaniu nowych strategii czy nowych, atrakcyjnych metod, ...

Godzina nowego początku

„Kościół w środkowej Afryce zabłyśnie światłem Chrystusa! Wzywam was do odnowionego zaangażowania misyjnego: wybiła godzina nowego początku. Musi się rozpocząć nowa epoka”. Takie wezwanie skierował ...

Zostawiam wam otwarte drzwi

Nie słabnie zainteresowanie postacią Mattea Ricciego, jezuity, który pod koniec XVI w. otwarł Europie drogę do Chin. Jeszcze dziesięć lat temu jego dzieła były dostępne ...

Technologiczny kapelan z myślą o nowej ewangelizacji

Hipertechnologiczny, łatwy do zidentyfikowania, dyspozycyjny w pełnym wymiar czasu, doświadczony w dialogu ekumenicznym, przygotowany do stawienia czoła każdej sytuacji, również krytycznej. Taki jest nowy profil ...

Dla człowieka, który odczuwa tęsknotę za Bogiem

Chodzi o to, aby przezwyciężyć duchowe ubóstwo świata, który nie potrafi już dostrzec obecności Boga. A zatem ogłoszony z woli Benedykta XVI Rok Wiary – ...

Aby przekazywać wiarę chrześcijańską

Nie jest to kwestia organizacyjna czy strategiczna. Tym bardziej nie chodzi o poszukiwanie alternatywy dla obecnych form działalności duszpasterskiej ani też o opracowanie «nowej Ewangelii», ...

Do świata, który cierpi z powodu braku myśli

Publikujemy lectio magistralis, wygłoszoną przez Sekretarza Stanu w piątek 8 czerwca po południu w Krakowie, w Collegium Maius Papieskiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II, który ...

Prawo Boga do tego, co do Niego należy

Dlaczego został ogłoszony Rok Wiary? To pytanie nie jest retoryczne i zasługuje na odpowiedź, zwłaszcza ze względu na wielkie oczekiwanie na to wydarzenie, jakie daje ...

Jeśli głoszenie rozpoczyna się od katechizmu

„Inicjacja chrześcijańska jest ściśle związana z nową ewangelizacją młodzieży, rodziców i całej wspólnoty. Katechezy nie należy zatem traktować jako a latere nowej ewangelizacji, jest ona ...

Nagasaki męczenników

Dzieje chrześcijaństwa znaczą zabójstwa i prześladowania – jak przypominają niedawne zajścia w Nigerii i Kenii – do których dochodziło nie tylko w miejscach, które są ...

Katecheza a nowa ewangelizacja

W dniach od 7 do 10 maja będzie obradował w Rzymie XII Europejski Kongres Katechetyczny. Hasłem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy jest: ...

Nowa ewangelizacja w Ziemi Świętej

Blisko sześć miesięcy temu Benedykt XVI powołał go na stanowisko zwierzchnika instytucji, która finansuje działalność wychowawczą, charytatywną i opiekuńczą Kościoła w Ziemi Świętej, a 18 ...

Nowe obszary ewangelizacji w Europie

Na horyzoncie ewangelizacji są obecnie nie tylko Afryka i inne odległe ziemie. Tradycyjny ideał misyjny Comboniego, wyrażony w haśle: „Zbawić Afrykę przez Afrykę”, trzeba dziś ...

Rozszerzenie misji z 12 na 72 miasta europejskie

11 października br., w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, Benedykt XVI uroczyście otworzy Rok Wiary w obecności ojców synodalnych, uczestniczących w zgromadzeniu ogólnym na ...

Centrum i horyzont Kościoła

Głoszenie wiary stanowi centrum życia Kościoła i horyzont każdego jego projektu i całej działalności. W dniu nawrócenia św. Pawła - apostoła, który «pracował, cierpiał i ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020