Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Episcopate

 

Pasterze słuchający ludu

Biskup zgodnie z wolą Boga przyjmuje z wielkodusznością misję strzeżenia powierzonego mu stada, towarzyszy mu w drodze i pozostaje zawsze przy swoich owcach. Potwierdził to ...

Episkopat Ameryki Łacińskiej w Rio z okazji ŚDM

CELAM zawsze promował uczestnictwo i brał udział w ŚDM. W zeszłym roku Prezydencja Rady postanowiła, że generalne zebranie koordynacyjne, które ma zazwyczaj miejsce w Bogocie, ...

Dla dobra całego kontynentu

Stanowczy apel do przywódców afrykańskich o położenie kresu wojnie, która wykrwawia Demokratyczną Republikę Konga i o to, by przywódcy polityczni nie działali dla własnej korzyści, ...

Krewni Chrystusa z walizką w ręku

Żadnego tekstu formalnego ani słów okolicznościowych: tylko kilka «prostych myśli», by powiedzieć coś, co «płynie z wnętrza», co «leży mi na sercu». W taki sposób ...

Z biskupem wokół ołtarza

Katedry pozostają w wielkiej symbiozie ze wspólnotą lokalną poprzez historię, kulturę i szczególną formę artystyczną. Wspólnota diecezjalna i miejscowa społeczność wzniosły katedrę i ta budowla ...

Zmiana mentalności narzędziem walki z przemocą wobec kobiet

Konieczna jest zmiana mentalności, by położyć kres przemocy wobec kobiet. Domagają się tego biskupi boliwijscy w komunikacie rozpowszechnionym na zakończenie zgromadzenia plenarnego, podczas którego rozważane ...

Świat stworzony, który należy kochać i go strzec

Trzeba budować nową kulturę, aby ustrzec środowisko przed zagrożeniami, bynajmniej już nie tak odległymi, ze strony rozwoju ekonomicznego, który może zaszkodzić samej przyszłości istnienia ludzkiego ...

Pilna potrzeba wychowywania w duchu poszanowania życia

„W rodzinach brakuje wychowania w duchu poszanowania życia” – stwierdza ordynariusz Vasai (na północy Indii), bp Felix Anthony Machado, w związku z gwałtem na 17-letniej ...

Prawda i sprawiedliwość w kwestii małżeństwa

„Oby prawda i sprawiedliwość kierowały wami w wydawaniu orzeczeń” – takie życzenie wyrażają biskupi Stanów Zjednoczonych w nocie odnośnie do niedawnej zapowiedzi Sądu Najwyższego, że ...

Jeśli wyjątek stanie się zasadą

«To szokujące»: tak arcybiskup Rennes, Pierre d’Ornellas, szef grupy roboczej Episkopatu ds. bioetyki, określił decyzję Senatu francuskiego, by na nowo przedyskutować ustawę, która zezwala na ...

Nieznajomość wiary

Nieznajomość treści wiary jest jednym z najpoważniejszych problemów naszej epoki i stanowi przeszkodę dla misji Kościoła. Papież, przemawiając do trzeciej i ostatniej grupy biskupów francuskich, ...

W dialogu ze światem

Do odwagi, do znajdowania nowych form głoszenia Ewangelii w społeczeństwie mocno zlaicyzowanym, niekiedy obojętnym, zachęca kard. Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, w wywiadzie udzielonym naszej gazecie. ...

Ustawa wielce niesłuszna

„Wielce niesłuszna”. Aktualne prawo dotyczące małżeństwa w Hiszpanii, abstrahując od jego zgodności czy też nie z konstytucją, „nie uznaje” i „nie chroni” rzeczywistości „małżeństwa z ...

Ustawa, która rani Urugwaj

Ból i zaskoczenie z powodu ustawy, która «jest sprzeczna z Konstytucją i rani naród»: nie trzeba było długo czekać na reakcję biskupów urugwajskich po ostatecznym ...

Dziesięć powodów, by wspominać Sobór Watykański II

Pomoc dla wiernych w zrozumieniu spuścizny Soboru Watykańskiego II i jego związku z Rokiem Wiary. Taki zamiar przyświecał opublikowaniu przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych noty, ...

Ewangelizację należy zaczynać od samych siebie

Trzeba brać na siebie odpowiedzialność za popełnione błędy, ale i w odniesieniu do stojących przed nami wyzwań. Biskupi Chile, poprzez głębokie refleksje nad aktualnymi problemami ...

Gdy laickość staje się córką sekularyzacji

Istnieje forma laickości, która nie należy do kategorii walki ideologicznej, ale wyraża się konkretnie w polityce, która przyczynia się do przyspieszenia swoistego anulowania sfery religijnej. ...

Nowa ewangelizacja i większa ochrona najsłabszych

Zmierzenie się z wyzwaniem, które stanowi przekaz wiary w świetle szybkich i głębokich zmian w społeczeństwie, jest jednym z głównych tematów, jakim poświęcone będą refleksje ...

Odwaga i optymizm są odpowiedzią na sekularyzację

Istnieje długa tradycja misyjna i duchowa, którą musi respektować Kościół we Francji, nazwanej przez Jana Pawła II – podczas Mszy św. odprawianej w Bourget 30 ...

Jedność i świadectwo

W Libanie oczekuje się z wielkimi nadziejami na bliskie już przybycie Papieża. I oczekiwane jest przesłanie, które z sobą przyniesie, będące owocem intensywnych dni dyskusji ...

W Kanadzie rozpoczął się synod biskupów greckokatolickich

Arcybiskup większy Kijowa-Halicza Światosław Szewczuk, przywódca duchowy ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego (UKGK), przesłał list z pozdrowieniami do katolików ukraińskich w Kanadzie, w związku z synodem – ...

Oby w Kolumbii nienawiść ustąpiła miejsca przebaczeniu

„Zasiewajcie Ewangelię i zbierajcie plon pojednania, wiedząc, że tam, gdzie dociera Chrystus, dochodzi do głosu zgoda, nienawiść ustępuje miejsca przebaczeniu, a rywalizacja przemienia się w ...

Z  Ewangelii zaczerpnąć wskazówki do pokonania kryzysu

„Europa jest pierwotną kolebką chrześcijaństwa i nie powinna utracić tego wielkiego daru” – podkreślił kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch i wiceprzewodniczący Rady Konferencji ...

Prawdziwe remedium na kryzys gospodarczy

Zaangażowanie Kościoła katolickiego w promowanie jedności społecznej w Europie to główny temat omawiany przez ok. 30 biskupów oraz delegatów Konferencji Episkopatów Europy, odpowiedzialnych za sprawy ...

Dyskryminacja kobiet godzi we wszystkich

Kiedy w społeczeństwie dochodzi do dyskryminacji kobiet, „tracą na tym wszyscy: traci na tym kobieta, traci na tym społeczeństwo, które pozbawiane jest potencjału kobiecego, i ...

Dramat dzieci nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych kilka tysięcy dzieci przebywa w placówkach opiekuńczych i jest pozbawionych czułości rodziców, w stosunku do których, jak się okazuje, zastosowano restrykcyjne środki ...

Biskupi szwajcarscy przeciwko szalonej logice rynków finansowych

W umysłach milionów Europejczyków w tych dniach kłębią się myśli i troski związane z trudną sytuacją gospodarczą i finansową; potępia się przede wszystkim spekulację, która ...

Przyjaźń i pokój pod znakiem olimpiad

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru Vincent Gerard Nichols wyraził z okazji rozpoczęcia tego wydarzenia sportowego życzenie, aby igrzyska olimpijskie były „czasem nowej ...

Żywotny Kościół u boku cierpiącego ludu

Kościół w Demokratycznej Republice Konga wyraźne i zdecydowanie wypowiada się przeciwko wszelkim próbom podzielenia kraju. Biskupi z Konferencji Episkopatu na zakończenie odbytej w lipcu sesji ...

Wiara oczyszczona i ożywiona

W Kolumbii „lud Boży jest wezwany do oczyszczenia się i ożywienia swej wiary”. Przemawiając dziś rano, w piątek 22 czerwca, do biskupów tego kraju Ameryki ...

Lansowanie nowego wizerunku Kościoła

Biskupi Stanów Zjednoczonych przedstawili plan poprawy komunikacji w ramach prac zgromadzenia generalnego, które zakończyło się w Atlancie. Plan ten, który na razie jest w początkach, ...

Należy ewangelizować małżeństwo i rodzinę

Benedykt XVI w przemówieniu do biskupów z Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona, których przyjął w sobotę rano 9 czerwca przy okazji ich wizyty ad limina ...

Rozpocznijmy na nowo od Boga

Trzeba na nowo mówić światu o Bogu, który «stał się dla wielu wielkim Nieznajomym». Tę właśnie «starą i nową misję» wskazał Papież uczestnikom zgromadzenia ogólnego ...

Konieczne działania w obronie wolności religijnej

Archidiecezje Nowego Jorku, Waszyngtonu i Saint Louis oraz blisko czterdzieści innych diecezji, instytucji i organizacji katolickich (szkół, uniwersytetów, szpitali, agencji charytatywnych) w Stanach Zjednoczonych złożyły ...

Jedność katolicka i nowa ewangelizacja

Znaczenie «jedności katolickiej» jako «podstawowego warunku rozwoju misji Kościoła» zostało potwierdzone przez Papieża w piątek 18 maja rano w przemówieniu skierowanym do ostatniej grupy biskupów ...

Wychowanie młodzieży w wierze z myślą o przyszłości społeczeństwa

Papież, przemawiając do grupy biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, których przyjął na audiencji w sobotę rano 5 maja, przy okazji ich wizyty ad limina Apostolorum ...

Życie jest zawsze wspaniałym darem

«Nie ma takiej rzeczy, która mogłaby usprawiedliwić eliminację niewinnego życia». Episkopat katolicki w Argentynie z mocą jeszcze raz potwierdza swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania aborcji, ...

Przemyślana obrona małżeństwa chrześcijańskiego

Przemyślana obrona małżeństwa chrześcijańskiego. Taki mógłby być klucz do odczytania myśli Papieża, którymi podzielił się w piątek 9 marca rano z biskupami z regionów VII ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019