Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Encyclicals

 

Objęcie poszukujących

„Jesteśmy świadkami owocu niezwykłej współpracy, będącego zarazem testamentem Benedykta i inauguracyjnym pozdrowieniem Franciszka”, pisze Robert P. Imbelli w materiale opublikowanym na łamach czasopisma „America” nazajutrz ...

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O WIERZE

1. ŚWIATŁO WIARY: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na ...

Lumen fidei

Wiara nie odgradza nas od rzeczywistości, a wręcz pozwala nam uchwycić jej głębsze znaczenie i odkryć siłę miłości Boga do tego świata, który nieustannie kieruje ...

Papież pokoju

11 kwietnia 1963 r. – po tym, jak została podpisana rano 9 kwietnia w obecności kamer telewizyjnych i fotografów, podczas ceremonii publicznej, która przełamując wielowiekowy ...

Moc i owocność pokory

Publikujemy w naszym tłumaczeniu artykuł, który pojawił się na łamach „Le Figaro Magazine” z 15 lutego pod tytułem „L'encyclique non écrite de Benoît XVI”. Benedykt ...

Prawa i godność ludów tubylczych muszą być chronione przed wszelkimi formami przemocy

Kościołowi nie jest obca żadna słuszna aspiracja człowieka i uznaje za swoje najwyższe dążenia ludności tubylczej, zbyt wiele razy spychanej na margines, niezrozumianej i padającej ...

List otwarty do świata

List otwarty do świata. Tak Benedykt XVI upamiętnia «Pacem in terris» w przesłaniu do zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, poświęconego 50. rocznicy ogłoszenia encykliki ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019