Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ecumenism

 

Pilna potrzeba jedności

«Nie powinniśmy się bać spotkania i prawdziwego dialogu», powiedział Papież Franciszek do członków delegacji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, którzy przybyli z wizytą do Rzymu z okazji ...

W drodze do jedności

«Dążmy do jedności, po bratersku zjednoczeni w miłości». Z takim wezwaniem Papież Franciszek zwrócił się do Jego Miłości Justina Welby'ego, arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty ...

Prawo zawsze młode

Ma 1700 lat, ale trzyma się dobrze. Edykt mediolański, kamień milowy w historii ludzkości, na którego mocy Konstantyn „Wielki” przyznał wolność kultu w całym cesarstwie, ...

Ekumenizm cierpienia

„Jak krew męczenników była dla Kościoła zasiewem mocy i płodności, tak dzielenie codziennych cierpień może stać się skutecznym narzędziem jedności”. Powiedział to Papież Franciszek do ...

Z przyjaźnią i szacunkiem

«Niezłomną wolę » kontynuowania drogi ekumenicznej oraz «umacniania przyjaźni i szacunku między mężczyznami i kobietami reprezentującymi różne tradycje religijne» potwierdził Papież Franciszek przedstawicielom Kościołów i ...

Dialog z nowymi ruchami

W minioną środę zakończyło się w Warszawie doroczne zebranie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), obradującego pod hasłem: „Wiara ...

Ekumenizm wymaga nawrócenia

„Ekumenizm nie przyniesie trwałych owoców, jeśli nie będą mu towarzyszyły konkretne gesty nawrócenia”. Tak powiedział Benedykt XVI, który przewodniczył w piątek po południu, 25 stycznia, ...

Jedność chrześcijan ułatwia zaprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie

Chrześcijanie, którzy na Bliskim Wschodzie «stawiają czoło bolesnym i trudnym próbom, które są dla nas wszystkich źródłem głębokiego niepokoju», muszą razem pracować w duchu «wzajemnej ...

Coraz bardziej podzielana droga

W 2012 r., w którym rozpoczął się Rok Wiary, zostały wzmożone relacje z ewangelikami reformowanymi, baptystami, anabaptystami i innymi Wspólnotami chrześcijańskimi. Zapoczątkowany został nowy międzynarodowy ...

Bez dążenia do jedności wiara wyrzekłaby się samej siebie

Rok Wiary, który sprezentował nam Papież Benedykt XVI, wiąże się ściśle z Soborem Watykańskim II nie tylko pod względem czasowym, ale także co do treści. ...

Razem na rzecz sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa

«Aby iść drogami porozumienia trzeba, byśmy byli coraz bardziej zjednoczeni w modlitwie, coraz bardziej zaangażowani w dążenie do świętości i coraz bardziej aktywni na polu ...

W poszukiwaniu oblicza Boga

Pragnienie, by «ujrzeć oblicze Boga», należy do natury każdego człowieka, również tego, który nie wierzy. Powiedział to Papież podczas audiencji generalnej, która odbyła się w ...

Świeca rozjaśniająca ciemności

Lewis Thomas Wattson urodził się w mroźny zimowy dzień, 16 stycznia 1863 r., w rodzinie episkopalnej w Millington w stanie Maryland. Był to w jego ...

Objawienie Pańskie w Stambule z prawosławnymi

W Stambule panuje atmosfera ufności młodzieży z Taizé. Jest on po Rzymie kolejnym etapem pielgrzymki tej Wspólnoty. Ok. stu młodych ludzi wraz z przeorem bratem ...

Spotkanie Papieża z byłymi uczniami będzie poświęcone ekumenizmowi

«Owoce i pytania ekumeniczne w dialogu z luteranami i anglikanami» ze szczególnym odniesieniem do książki kard. Waltera Kaspera Die Früchte ernten. Grundlagen christlichen Glaubens im ...

Na Ukrainie jak w Polsce

Bez dialogu z Patriarchatem Moskiewskim niemożliwe jest złagodzenie konfliktów dzielących często Ukraińców i Rosjan i «jeśli będziemy próbować w jakiś sposób rozwiązać bolesne problemy przeszłości ...

Gest dla całej Europy

Kard. Péter Erdő, arcybiskup Ostrzyhomia-Budapesztu i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), z uznaniem wyraża się o historycznym przesłaniu, podpisanym wspólnie w ubiegły piątek w ...

Wydarzenie, które budzi nadzieję

«Ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość». Tak Papież określił wspólne przesłanie, podpisane w ubiegły piątek 17 sierpnia w Warszawie przez Patriarchę Moskwy i Wszechrusi ...

Pokój i pojednanie w Myanmarze

Potrzebne jest większe zaangażowanie ekumeniczne Kościołów, aby można było uporać się z konfliktami; chrześcijanie we wspólnotach winni włączyć się i w większym stopniu uczestniczyć w ...

Jak wiara w Chrystusa zbliża Rosję i Polskę

Jest to nie tyle punkt dojścia, ile raczej początek wspólnej drogi, nowy etap pozytywnego świadectwa braterskiej miłości dwóch Kościołów, miłości, „która jest podstawowym kryterium chrześcijaństwa ...

Dialog ekumeniczny drogą, której się nie zmienia

Iść dalej z niezłomną wiarą drogą dialogu ekumenicznego, pomimo krytyk i pomimo trudności, których jest niemało, biorąc przykład, jaki dał w swoim czasie patriarcha Atenagoras ...

Kiedy wspólnie chwali się Boga pięknem

Angielski poeta i eseista Joseph Addison (1672-1719) w A Song for St Cecilia's Day napisał, że muzyka to the greatest good that mortals know / ...

Świadectwo chrześcijańskie w multireligijnym świecie

Rok temu (28 czerwca) został wydany wspólny dokument Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Programu Dialogu Międzyreligijnego i Współpracy Ekumenicznej Rady Kościołów i Światowego Aliansu Ewangelicznego, ...

U korzeni jedności

Sobór Watykański II - którego 50. rocznica otwarcia będzie obchodzona 11 października br. - rozpoczął «nowy ważny etap w stosunkach» między katolikami i prawosławnymi. Mówiąc ...

Z myślą o zmianie relacji między ekonomią a stworzeniem

„Nasze wysiłki w ciągu ostatnich dwudziestu lat były skierowane na rozwijanie dialogu i współpracy w całym świecie między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i religii, aby ...

Jedność, z której nie można zrezygnować

„Jedność chrześcijan jest warunkiem podstawowym i nieodzownym do tego, by uczynić wiarygodnym ewangeliczne orędzie” – tymi słowami jezuita José Manuel Arenas przedstawił ducha i liczne ...

Nadzieja na nowy świat

„Wybrany temat jest znamienny dla obecnych czasów i o wiele bardziej jeszcze w kontekście Indii: całe stworzenie Boże, które cierpi pośród codziennych zagrożeń, udręk i ...

Ekumeniczne spojrzenie na przyszłość człowieka

Co dzieje się z rozumieniem samego siebie przez człowieka i religijnością, kiedy życie ludzkie postrzegane jest bardziej jako przedmiot projektu technologicznego niż jako rezultat ewolucji ...

Jedność chrześcijan to dla wszystkich obowiązek i odpowiedzialność

Przywrócenie jedności jest «obowiązkiem i wielką odpowiedzialnością». Dlatego potrzebne jest «czynne zaangażowanie» wszystkich chrześcijan. Również z uwagi na to, że przywrócenie braterstwa wśród uczniów Chrystusa ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019