Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Concilio Vaticano II

 

Paweł VI, Sobór i kolegialność

„Bez wątpienia rzadko zdarzało się, by pontyfikat – pisał w piśmie urzędowym z 1966 r. René Brouillet, znawca Kościoła Rzymu, mianowany przez gen. De Gaulle'a ...

Gdy Paweł VI zreformował Kurię

Sobór wyraża się bardzo jasno: domaga się prawdziwej reformy Kurii i postulat ten pojawia się w jego pracach na wszystkich etapach. Już w fazie poprzedzającej ...

Ukryty przed światem, lecz blisko Kościoła

Istnieje Sobór «wirtualny», tworzony przez media według kategorii «politycznych», obcych wierze, który w ciągu tych pięćdziesięciu lat przysporzył wiele problemów i trudności Kościołowi. Dzisiaj ustępuje ...

Uczniowie w szkole Ducha Świętego

Dla lepszego zrozumienia ducha i nauczania Soboru Watykańskiego II ważne jest przypomnienie głównego celu, dla którego został on zwołany. Gromadząc biskupów pochodzących ze wszystkich stron ...

Spodobało się Bogu objawić samego siebie

Refleksja nad Dei Verbum oznacza faktycznie przyjrzenie się na nowo całej historii Soboru Watykańskiego II. Konstytucja dogmatyczna była przedmiotem debat ojców synodalnych od pierwszych miesięcy ...

Kolejny krok ku wprowadzaniu w życie Vaticanum II

Jako kolejny krok ku wprowadzaniu w życie postanowień Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II postrzega kard. Mauro Piacenza decyzję Benedykta XVI o przeniesieniu na Kongregację ds. Duchowieństwa ...

Historii nie tworzy się przecież tylko przez roszczenia

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Włoskich Teolożek – które zorganizowało kongres i wydało tom Tantum aurora est. Donne e concilio Vaticano II – 50. rocznica rozpoczęcia obrad ...

Bez dążenia do jedności wiara wyrzekłaby się samej siebie

Rok Wiary, który sprezentował nam Papież Benedykt XVI, wiąże się ściśle z Soborem Watykańskim II nie tylko pod względem czasowym, ale także co do treści. ...

Kościół pół wieku później

Publikujemy fragmenty wykładu kardynała przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, wygłoszonego podczas kongresu na temat: „Francja i Sobór Watykański II”, który odbył się w ośrodku ...

Naprawdę wydarzyło się coś wielkiego

Joseph Ratzinger jako teolog przyczynił się do nadania kształtu Soborowi Watykańskiemu II i towarzyszył mu przez wszystkie jego fazy. Miał znaczny udział w powstaniu najrozmaitszych ...

Ani mit, ani tanie banały

Publikujemy syntezę końcowego wystąpienia kardynała przewodniczącego seniora Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan na kongresie «Pięćdziesiąt lat po otwarciu Soboru Watykańskiego II (1962-2012)», zorganizowanego przez ...

Jak mecz

Kiedy rozgrywany jest mecz piłki nożnej – pisał bp Albino Luciani w kwietniu 1962 r., wyjaśniając wiernym swojej diecezji znaczenie bliskiego już Soboru Watykańskiego II ...

Radykalna wierność w miłości do teraźniejszości

W naszej cywilizacji po raz pierwszy «istota ludzka szuka sposobu tworzenia siebie własnymi rękami w świetle ogromnej samoświadomości», jest to pierwsza epoka, która zrezygnowała «z ...

Płaszcz Soboru

«A gdzie jest tutaj druga połowa rodzaju ludzkiego?» zapytywał kard. Suenens 22 października 1963 r., rok i jedenaście dni po otwarciu Soboru Watykańskiego II. W ...

Wszystko jest Bożą łaską

«Ogromne emocje». Nie mogły być inne odczucia abpa Lorisa Capovilli, dawnego sekretarza Jana XXIII, który w czwartek wieczorem przeżywał na nowo, choć na ekranie telewizyjnym, ...

Chrześcijaństwo jest zawsze nowe

Módlmy się razem, by rozpalić świat. Wezwanie, które Papież skierował do współbiesiadników, w pewnym sensie streszczało sens uroczystości, które w tych dniach upamiętniały 50. rocznicę ...

Pielgrzymka przez pustynie świata

«Pielgrzymka przez pustynie współczesnego świata». Tę sugestywną metaforę Benedykt XVI wybrał, aby «przedstawić Rok Wiary», zainaugurowany dziś rano, w czwartek 11 października, uroczystą Mszą św. ...

Więcej niż upamiętnienie

Od momentu gdy Benedykt XVI zapowiedział Rok Wiary, stało się jasne, że 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II nie będzie zwykłą uroczystością wspomnieniową. Znaki liturgiczne, ...

«Była piękna pogoda» wspomina Benedykt XVI

Była piękna pogoda, kiedy 11 października 1962 r. uroczyste wejście do Bazyliki św. Piotra w Rzymie ponad 2000 ojców soborowych otworzyło Sobór Watykański II. W ...

Lekcja Soboru

Dokumenty Soboru Watykańskiego II są «również w naszych czasach niezawodną busolą, która pozwala Kościołowi żeglować po otwartym morzu», powiedział Papież na audiencji generalnej, która odbyła ...

Aby opowiedzieć tamte lata

Sobór Watykański II, zapowiedziany niespodziewanie w początkach 1959 r., był nie tylko największym wydarzeniem religijnym XX w., ale także najliczniejszym zgromadzeniem biskupów chrześcijańskich, jakiego nie ...

Rzecz nowa, która pojawia się na pustyni

Minęło pół wieku od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II — największego w dziejach zgromadzenia biskupów — który został zainaugurowany 11 października 1962 r. i oznaczał ważny ...

Dziesięć powodów, by wspominać Sobór Watykański II

Pomoc dla wiernych w zrozumieniu spuścizny Soboru Watykańskiego II i jego związku z Rokiem Wiary. Taki zamiar przyświecał opublikowaniu przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych noty, ...

Głównym bohaterem jest Kościół

Hermeneutyka dziejów soborowych wskazuje, że potrzeba misyjna (charakter duszpasterski) wymagała odpowiedzi na pytanie: «Kim jest Kościół?». Pytanie to znalazło w Soborze («wydarzeniu»), jako reprezentatywnym wyrazie ...

Liturgia jest posługą i uczestnictwem w dziele Boga

Liturgia jest «posługą dla ludu» i uczestnictwem w «dziele Boga», powiedział Papież podczas audiencji generalnej w środę 26 września na placu św. Piotra, przypominając, że ...

Spotkanie ze współczesnymi kulturami

Powrót do Ewangelii, odkrycie na nowo pierwotnego charyzmatu i przyjęcie magisterium Kościoła wraz z wynikającą z tego odpowiedzialnością w aspekcie apostolskim i misyjnym. To tylko ...

Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem Watykańskim II

«Nowa ewangelizacja rozpoczęła się wraz z Soborem, w którym bł. Jan XXIII widział nową Pięćdziesiątnicę, która doprowadzi do rozkwitu wewnętrznego bogactwa Kościoła i jego macierzyńskiej ...

Maryja pomiędzy teologicznym racjonalizmem a miłością wiernych

Lumen gentium pozostaje „zasadniczą perspektywą hermeneutyczną dla wszelkiej dalszej refleksji czy to natury teologicznej, czy o charakterze czysto duchowym i duszpasterskim” na temat postaci i ...

Nawrócić można tylko tych, których się kocha

Z okazji stulecia narodzin Aligiego Sassu i 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II Fondazione Crocevia Alfredo e Teresita Paglione opracowała publikację pt. Il Concilio Vaticano II ...

Vaticanum II i liturgia

Nigdy reforma liturgiczna nie była podparta przez wielki autorytet soboru ekumenicznego jak przy okazji Vaticanum II . Cały ruch reformy Kościoła rozpoczął się od liturgii, ...

Wersja Schillebeeckxa

Co mówią nam o dziejach Soboru Watykańskiego II stronice dziennika Edwarda Schillebeeckxa ( The Council Notes of Edward Schillebeeckx 1962-1963 , pod redakcją Karim Schelkens, ...

Noc podstępów

Prześledzenie losów debaty wokół Dei verbum stanowi użyteczny punkt wyjścia do odtworzenia dynamik Vaticanum II , począwszy od pluralizmu stanowisk dotyczących roli Pisma Świętego w ...

Drogi nie przerwane

W Instytucie Studiów Ekumenicznych św. Bernardyna w Wenecji miał miejsce dzień studyjny na temat «Przyszłość ekumeniczna Vaticanum II ». W swoim wystąpieniu abp Agostino Marchetto ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019