Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Audiencja generalna

 

Niespodzianki Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie «bogate w niespodzianki Jezusa»: to życzenie Papież skierował do wiernych obecnych na audiencji generalnej w środę 19 grudnia rano – ostatniej w tym ...

Posiadanie to odpowiedzialność

Wiele istot ludzkich żyje dziś w „skandalicznej nędzy”, gdyż „bogactwo świata jest w rękach mniejszości, nielicznych ludzi”. I „to, że na ziemi jest głód, nie ...

Także pogarda i obojętność zabijają

Również znieważanie, pogarda i obojętność na drugiego człowieka „mogą zabić”. Podkreślił to Papież, podejmując temat, często powracający w jego nauczaniu, podczas audiencji generalnej w środę ...

Wdzięczni tym, którzy dali nam życie

„Jeśli oddaliłeś się od swoich rodziców, przemóż się i wróć, wróć do nich; być może są starzy... Dali ci życie”. Tę konkretną naukę zaczerpnął Papież ...

Czas na pojednanie się z życiem

W „dzisiejszym społeczeństwie, spragnionym rozrywek i wakacji”, chrześcijanom odpoczynek służy do „pogodzenia się z życiem” i do „pojednania się z własną historią”. Podkreślił to Papież ...

Uczciwość i odwaga, by zwalczać nadużycia

Papież Franciszek jeszcze raz wyraził „ból” i „rozgoryczenie” z powodu cierpień wywołanych przez skandal nadużyć popełnionych przez członków Kościoła. Podczas audiencji generalnej w środę 29 ...

Aby słuchać głosu rodzin

„Moment łaski i słuchania głosu rodzin chrześcijańskich na całym świecie”: taki jest w zamierzeniach Papieża duch światowego spotkania w Dublinie, gdzie od 21 sierpnia zgromadziły ...

Mieniąca się iluzja bożków

„Sukces, władza i pieniądze” są „wielkimi bożkami, odwiecznymi pokusami”, przed którymi Papież przestrzegł podczas audiencji generalnej w środę 8 sierpnia w Auli Pawła VI. Kontynuując ...

Wolni od bożków

„Aby kochać naprawdę, trzeba być wolnymi od bożków” - tak brzmiała wskazówka Papieża dla wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI na audiencji generalnej 1 sierpnia.Wznawiając ...

Bycie chrześcijaninem to droga wyzwolenia

„Bycie chrześcijaninem jest drogą wyzwolenia”, ponieważ „przykazania uwalniają” od egoizmu i ukazują miłość Boga. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę ...

Dar dla innych

„Dar Ducha Świętego wydaje w przyjmujących bierzmowanie” owoce, dzięki którym „oni sami stają się darem dla innych”. Podkreślił to Papież, kontynuując katechezy na temat bierzmowania ...

Spirala przemocy, która oddala pokój

„Wojna przywołuje wojnę, przemoc przywołuje przemoc”. Zaniepokojony i pełen bólu „z powodu nasilenia się napięć w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie”, Papież ponownie zaapelował ...

Miesiąc modlitwy o pokój

Maj jest miesiącem poświęconym modlitwie o pokój: intencja duchowa papieża Franciszka, wyrażona już podczas spotkania na modlitwie Regina caeli w niedzielę 29 kwietnia, nabrała konkretnej ...

Pokój dla całego narodu koreańskiego

Pokój dla Półwyspu Koreańskiego i dla całego świata. Podczas audiencji generalnej w środę 25 kwietnia, na placu św. Piotra, Papież Franciszek zaapelował do uczestników bliskiego ...

​Jak modlił się Jezus

„Kiedy wypowiadamy modlitwę Ojcze nasz, modlimy się tak, jak modlił się Jezus”. Papież przypomniał o tym wiernym zebranym na placu św. Piotra na audiencji generalnej ...

Otrzymanie Słowa jest prawem

„Każdy z nas, kiedy idzie na Mszę św., ma prawo otrzymać w obfitości Słowo Boże, które winno być dobrze odczytane, dobrze wygłoszone, a następnie dobrze ...

Grzech oddziela od Boga i od braci

„Grzech zrywa relację z Bogiem i z braćmi, relacje w rodzinie, w społeczeństwie, we wspólnocie”; krótko mówiąc, „grzech odgradza, dzieli”. Zwrócił na to uwagę Papież ...

Msza św. zaczyna się od znaku krzyża

„Msza św. „zaczyna się od znaku krzyża”, ponieważ „cała modlitwa odbywa się w przestrzeni Trójcy Przenajświętszej”. Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas audiencji generalnej, która ...

Chrześcijańska niedziela

„Istnieją wspólnoty, które, niestety, nie mogą cieszyć się Mszą św. w każdą niedzielę”; natomiast inne „zatraciły sens niedzieli oświecanej przez Eucharystię”. I „to jest grzech”. ...

Pociągnięci do zwycięstwa przez Zmartwychwstałego

Nie widzowie, ale w pełni „uczestnicy” zwycięstwa Chrystusa „nad grzechem i śmiercią”. Podczas audiencji generalnej w środę 22 listopada na placu św. Piotra Papież Franciszek ...

Msza św. to nie przedstawienie

„Sercem” Kościoła jest Eucharystia, ale wydaje się, że wielu chrześcijan nie pojmuje w pełni jej znaczenia. Dlatego Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 8 ...

​Tam, gdzie wszystko się przeobraża

raj: na audiencji generalnej w środę 25 października Papież na zakończenie cyklu rozważań poświęconych tematowi nadziei chrześcijańskiej, odczytywanemu w świetle Pisma Świętego, mówił do wiernych ...

Pokój dla Somalii

„Smutek” i „ubolewanie” z powodu zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę 14 października w stolicy Somalii Mogadiszu, wyraził Papież na zakończenie audiencji generalnej w ...

O pokój i o ochronę świata stworzonego

Podczas audiencji generalnej w środę 11 października Papież apelował o pokój i o ochronę świata stworzonego. Wiernym obecnym na placu św. Piotra Papież przypomniał o ...

By wysłuchać wszystkich młodych

Odbędzie się w dniach od 19 do 24 marca przyszłego roku zebranie przedsynodalne, „na które zaproszeni są młodzi ludzie pochodzący” z całego świata: nie tylko ...

Należy słuchać wołania ziemi i ubogich

Na zakończenie audiencji generalnej w środę 30 sierpnia Papież Franciszek zaapelował o to, aby „słuchać wołania ziemi i krzyku ubogich”. Wiernym obecnym na placu św. ...

Śmierć i nienawiść nie mają ostatniego słowa

„Śmierć i nienawiść nie są ostatnimi słowami wypowiedzianymi nad krzywą ludzkiego życia”. Przypomniał o tym Papież podczas audiencji generalnej w środę 23 sierpnia w Auli ...

„Nie” wobec nienawiści i przemocy

Wyrażając ufność, „że ustaną wszelkiego rodzaju nienawiść i przemoc”, Papież zwrócił uwagę społeczności międzynarodowej na zamachy dokonane na wspólnoty chrześcijańskie w Nigerii i w Republice ...

W świetle Jezusa

„Chrześcijanom nie są obce ciemności, zewnętrzne, a także wewnętrzne”. Jednakże „dzięki łasce Chrystusa, otrzymanej w chrzcie, są mężczyznami i kobietami 'ukierunkowanymi': nie są przygnieceni przez ...

Nigdy nie walcz ze złem przemocą

Chrześcijanin nigdy nie może ulec logice przemocy: „by walczyć ze złem, nie można stosować metod zła”, przypomniał Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 28 ...

Urodziny Kościoła

Zesłanie Ducha Świętego to „urodziny Kościoła” – dlatego Papież Franciszek, przygotowując do uroczystości przypadającej w najbliższą niedzielę, podczas audiencji generalnej w środę 31 maja, na ...

Ona pierwsza przybyła

„Apostołka nowej i największej nadziei” – to Maria Magdalena, pierwszy świadek zmartwychwstania Jezusa, o której Papież mówił podczas audiencji generalnej w środę 17 maja na ...

Matki nie zawodzą

„Wszyscy znaliśmy silne kobiety, które stawiały czoła licznym cierpieniom dzieci”, bo „matki nie zawodzą”. Przed bliskim wyjazdem do Fatimy, gdzie będzie przebywał w piątek 12 ...

Niespodziewana przyszłość

Jezus swoim zmartwychwstaniem radykalnie zmienia „sens życia”, obdarowując człowieka, pomimo jego „grzechów” i „porażek”, „niespodziewaną przyszłością”. To przesłanie miłosierdzia i nadziei Papież Franciszek przekazał podczas ...

Nadzieja rodzi się z krzyża

„Miłość jest motorem, który posuwa naprzód naszą nadzieję”. Powtórzył to wielokrotnie Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 12 kwietnia, wyrażając swoje uznanie w szczególności ...

Niedopuszczalna rzeź

O zamachu w Sankt Petersburgu i rzezi spowodowanej atakiem z użyciem broni chemicznej, przeprowadzonym w Syrii, wspomniał Papież podczas audiencji generalnej w środę rano, 5 ...

Pokój i jedność dla Iraku

Kolejny apel, „ażeby Irak znalazł pokój i jedność w pojednaniu i zgodzie między swoimi różnymi grupami etnicznymi i religijnymi”, wypowiedział Papież na zakończenie audiencji generalnej ...

Blisko słabych

„Człowiek, który zaznaje wiernej miłości Boga i Jego pocieszenia, jest w stanie, a wręcz ma obowiązek być blisko braci najsłabszych i troszczyć się o zaradzenie ...

Od niewoli do wolności

Wielki Post jako „droga nadziei”, która wyprowadza chrześcijanina „z niewoli grzechu”, był głównym tematem katechezy wygłoszonej przez Papieża Franciszka podczas audiencji generalnej 1 marca, w ...

Apel w sprawie Sudanu Południowego

Wśród spraw, które niepokoją Papieża Franciszka, jest nadal Afryka: po apelu z minionej niedzieli w sprawie Demokratycznej Republiki Konga dziś rano, w środę 22 lutego, ...

Trzeba chronić ludy tubylcze i ich terytoria

„W tym momencie, kiedy ludzkość popełnia ciężki grzech, bo nie troszczy się o ziemię”, Papież Franciszek wzywa ludy tubylcze, by nie godziły się na nowe ...

Plaga, którą trzeba zwalczyć

„Haniebna i niedopuszczalna zbrodnia” – w dniu modlitwy i refleksji poświęconych zwalczaniu handlu ludźmi Papież Franciszek raz jeszcze powrócił do dramatu osób, zwłaszcza dzieci, które ...

Odważne kobiety

Judyta, kobieta „bardzo piękna i mądra”, ale przede wszystkim „odważna”, przemawia z „mocą proroka” i wskazuje ludziom „drogę zaufania” Bogu. Podkreślił to Papież podczas audiencji ...

Jedność jest możliwa

„Komunia, pojednanie i jedność są możliwe” – w dniu, w którym rozpoczyna się tydzień ekumeniczny, Papież Franciszek zaakcentował potrzebę modlitwy, ażeby chrześcijanie odzyskali pełną jedność, ...

Płacz matki

W płaczu Racheli zawiera się „ból wszystkich matek świata, w każdej epoce, i łzy każdej istoty ludzkiej opłakującej nieodwracalną stratę”. Papież Franciszek podjął trudny temat ...

To nie tylko gwiazdy

„Skarżenie się Panu jest sposobem modlenia się”: według Papieża Franciszka taka nauka płynie z biblijnych dziejów Abrahama, których interpretację przedstawił podczas audiencji generalnej w środę ...

Cnota małych

„Nadzieja jest cnotą małych”, ponieważ „wielcy, zadowoleni” jej „nie znają; nie wiedzą, co to jest”. Właśnie „chrześcijańskiej nadziei” poświęcony jest nowy cykl katechez rozpoczęty przez ...

Na miejscu innych ludzi

Choć „łatwo jest wytykać palcami wady i złe postępowanie innych”, trzeba „uczyć się stawać w sytuacji innych ludzi”. Takie zalecenie podczas audiencji generalnej w środę ...

Aby przywrócić godność

Zarówno chorzy, jak i więźniowie żyją w kondycji, która ogranicza ich wolność. Dlatego muszą być wśród uprzywilejowanych adresatów działań chrześcijan, aby została im przywrócona godność. ...

Żywność i woda są prawami powszechnymi

Nadzieję na dojrzewanie «solidarnej świadomości», by potwierdzić, że żywność i dostęp do wody są «powszechnymi prawami wszystkich istot ludzkich, bez różnic i bez dyskryminacji», wyraził ...

Dialog i poszanowanie dla współżycia na Kaukazie

„Oby wszystkie ludy kaukaskie żyły w pokoju i wzajemnym poszanowaniu”: tego życzy Papież nazajutrz po zakończeniu podróży międzynarodowej do Gruzji i Azerbejdżanu.W środę 5 października ...

W sprawie udręczonej i umiłowanej Syrii

Na zakończenie audiencji generalnej w środę 28 września na placu św. Piotra Papież Franciszek „zaapelował do sumienia odpowiedzialnych za bombardowanie” w Syrii, „którzy będą musieli ...

Dwa filary

„Przebaczenie” i „dar”: na tych dwóch „filarach” opiera się budowla chrześcijańskiego życia, a w szczególności świadectwo miłosierdzia, do którego każdy wierzący jest powołany. Przypomniał o ...

Na temat godności kobiety

„Wszyscy jesteśmy przestrzegani, także wspólnoty chrześcijańskie, przed wizjami kobiecości skażonymi przez uprzedzenia i podejrzliwość, obrażające jej nienaruszalną godność”. Powiedział to Papież Franciszek podczas audiencji generalnej ...

Plac pogrążony w modlitwie

Przejęty i pełen bólu z powodu ofiar trzęsienia ziemi, które zniszczyło środkowe Włochy, Papież wyraził swoją bliskość ludziom, którzy przeżywają dramatyczne godziny. I w związku ...

Ból i poruszenie

Parę godzin po trzęsieniu ziemi, które o godz. 3.36 w środę 24 sierpnia zniszczyło regiony środkowych Włoch, Papież Franciszek wyraził „wielkie ubolewanie” i „łączność z ...

Zdolni do współczucia

Służyć innym z takim samym „współczuciem”, jakie Jezus okazywał ludziom, którzy za Nim chodzili – taka jest misja każdego wierzącego, powołanego do tego, by dawał ...

Od serca do rąk

Miłosierdzie „jest drogą, która rozpoczyna się w sercu, a dochodzi do rąk”. Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 10 sierpnia, mówiąc ...

Mozaika braterstwa

Z Polski do Asyżu. Na audiencji generalnej w środę 3 sierpnia, pierwszej po lipcowej, letniej przerwie, Papież wspominał, opowiadając wiernym obecnym w Auli Pawła VI, ...

Miejsce dla wszystkich

Uchodźców nie należy traktować jakby byli wykluczeni, ponieważ «chrześcijanin nikogo nie wyklucza, wszystkim robi miejsce, pozwala przychodzić wszystkim». Taki jest nowy apel w związku z ...

Wszyscy jesteśmy żebrakami

„Od żebraków do uczniów! – to jest „przejście”, którego chrześcijanie winni dokonać, na wzór niewidomego spod Jerycha, który po uzdrowieniu „zaczyna iść za Panem, stając ...

Jak należy się modlić

„Wszyscy ogarnięci gorączką codziennego rytmu, często pod wpływem wrażeń, ogłuszeni, oszołomieni”, współcześni chrześcijanie powinni „odkryć na nowo wartość głębi i ciszy, ponieważ to tam Bóg ...

Milczące wołanie ubogich wszystkich czasów

Papież Franciszek znów mówił o „cichym wołaniu ubogich wszystkich czasów”, potępiając „paradoks świata, w którym ogromne bogactwa i zasoby są w rękach nielicznych ludzi”. Podczas ...

Logika objęcia

Papież Franciszek, ilekroć mówi o przypowieści o miłosiernym ojcu, myśli o „mamach i tatach, zaniepokojonych, kiedy widzą, że dzieci” wchodzą na „niebezpieczne drogi; o proboszczach ...

Nikt nie jest stracony

„Dla Boga nikt nie jest utracony definitywnie. Nigdy! Bóg szuka nas do ostatniej chwili” – Papież Franciszek z naciskiem przedstawił jeden z głównych punktów swojego ...

Kto jest bliźnim

Każdy człowiek może „stać się bliźnim każdej napotkanej osoby w potrzebie”, pod warunkiem że w sercu będzie miał „współczucie, to znaczy zdolność współcierpienia z drugim”. ...

Zapomniany konflikt

Zbrojny konflikt na Ukrainie, „przez wielu zapomniany”, a także tragedia nuklearna w Czernobylu, która przed trzydziestu laty dotknęła ten kraj, oraz trzęsienie ziemi, które w ...

Ocean i śnieg

„Boże przebaczenie nie ukrywa grzechu, ale go niszczy, wymazuje go właśnie u korzenia, nie tak jak to robią w pralni, wywabiając plamę, kiedy zanosimy ubranie”. ...

Okrutne haniebne czyny

Zdrowaś Maryjo i modlitwa w ciszy „za zabitych, za rannych, za ich rodziny i za cały naród belgijski”: prosił o to Papież Franciszek nazajutrz po ...

Rozgrywki władzy

Gdy stracimy poczucie wymiaru służby, „władza zamienia się w arogancję”, stając się „panowaniem i uciskiem” po to, by wzrastały „brudne rozgrywki ludzkie”. Przestrzegając przed tą ...

Jubileusz w kieszeniach

„Jeżeli Jubileusz nie dociera do kieszeni, nie jest prawdziwym Jubileuszem”. Na początku okresu Wielkiego Postu, podczas audiencji w Środę Popielcową, Papież nawoływał, aby przeżywać Rok ...

Inna sprawiedliwość

„Bóg nie chce naszego potępienia, lecz naszego zbawienia”. Co więcej, „nie chce potępienia dla nikogo”; a wręcz chciał zbawić Piłata i także Judasza”, bowiem Pan ...

Zapas złota i srebra

Każdy człowiek «jest cenny i wyjątkowy w oczach Boga». Więcej: jest «Jego osobistym 'zapasem złota i srebra', takim jak ten, który król Dawid, zgodnie z ...

Miłosierdzie jest mocniejsze od podziałów

Podczas audiencji generalnej w środę 20 stycznia, poświęconej oktawie ekumenicznej Papież Franciszek wezwał wszystkich chrześcijan do tego, by „przezwyciężać nasze podziały”.Po przypomnieniu jej tematu, zaczerpniętego ...

Oby Bóg nawrócił serca ludzi gwałtownych

Oby Bóg „nawrócił serca ludzi gwałtownych” – to wezwanie Papieża Franciszka nazajutrz po tragicznym zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Stambule. Papież zakończył audiencję generalną ...

Zbawieni przez dziecko

Do wiernych przybyłych na plac św. Piotra na ostatnią audiencję generalną w 2015 r. Papież Franciszek mówi o Bożym Narodzeniu i wspomina o ofiarach klęsk ...

Znak jubileuszu

«Za zbawienie się nie płaci. Zbawienia się nie kupuje. Bramą jest Jezus, a Jezus jest za darmo!» Mówiąc na nowo o jubileuszu podczas audiencji generalnej ...

​Moja Afryka

„Współistnienie bogactw i nędzy jest hańbą dla ludzkości”. Niewiele godzin od zakończenia podróży do Afryki, gdzie mógł namacalnie przekonać się o sprzecznościach tej ziemi cierpienia ...

Misja Piotra

„Żywe i życiodajne przymierze rodzin chrześcijańskich, które poprzedza, wspiera i włącza w dynamikę swej gościnności codzienne trudy i radości, współdziała z łaską Eucharystii, która jest ...

Miejsce szkolenia się do przebaczania

«Rodzina jest wielkim miejscem, gdzie człowiek szkoli się do wzajemnego dawania się sobie i przebaczania», a w społeczeństwie takim jak nasze, «niekiedy bezlitosnym, konieczne jest, ...

Jesteśmy braćmi

„Bracia”, którzy modlą się razem – taki obraz można było zobaczyć na placu św. Piotra w środę rano, 28 października, w czasie audiencji generalnej, którą ...

„Nie” wobec ubóstwa i wykluczenia

Papież Franciszek, ponawiając prośbę, aby wszyscy mieli zapewnione niezbędne dobra materialne i duchowe, wypowiedział podwójne „nie” – wobec ubóstwa i wykluczenia. Papież poruszył kwestię ekonomiczną ...

Karta konstytucyjna Kościoła

Podczas gdy ojcowie synodalni dyskutują w circuli minores, Papież Franciszek znów mówił o rodzinie, określając je jako «jedną z najważniejszych sieci z punktu widzenia misji ...

Z Kuby do Stanów Zjednoczonych, aby odbudować most

„Z Kuby do Stanów Zjednoczonych – to było znamienne przejście, most, który dzięki Bogu jest odbudowywany”. W bagażu wspomnień, z jakim Papież Franciszek wrócił z ...

Decydujące przymierze

Potrzebne jest przymierze rodziny z parafią, aby przeciwstawiać się „ideologicznym, finansowym i politycznym ośrodkom władzy”, które dziś wywierają wpływ na życie społeczne. Powiedział to Papież ...

Nadzieja dla uchodźców z Kurdystanu

Tragedia uchodźców z irackiego Kurdystanu uobecniła się na placu św. Piotra poprzez żywe i bezpośrednie świadectwo ks. Samira Yousifa, kapłana chaldejskiego, proboszcza pięciu miejscowości w ...

Nigdy nie powinniśmy być niewolnikami pracy

«Nigdy nie powinniśmy być niewolnikami pracy»: przestrzegł przed tym Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 12 sierpnia. Mówiąc w dalszym ciągu o rodzinie tysiącom ...

Żadnych zamkniętych drzwi

«Żadnych zamkniętych drzwi!», powtórzył Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 5 sierpnia, zachęcając chrześcijan do zapewnienia przyjęcia i opieki duszpasterskiej, tym, którzy wstąpili w ...

Przepraszajmy za tych, którzy zamykają drzwi

Apel w sprawie uchodźców wraz z zachętą, by „przepraszać za osoby i instytucje, które zamykają drzwi przed tymi ludźmi”, i wezwanie do odpowiedzialności za istotę ...

Najbliższy szpital

Ukryty heroizm rodzin, które opiekują się swoimi najbliższymi wielkodusznie i z poświęceniem, był głównym tematem katechezy wygłoszonej przez Papieża Franciszka podczas audiencji generalnej w środę ...

Gospodarka na miarę rodziny

W swoich refleksjach podczas audiencji generalnej w środę 3 czerwca Papież Franciszek ukazał konsekwencje ubóstwa w życiu rodzin i apelował o «nową etykę obywatelską». Przemawiając ...

Wielka praca

Narzeczeństwo jest «okresem, w którym dwie osoby mają wykonać wielką pracę nad miłością, pracę wymagającą uczestnictwa i dzielenia się, która sięga głęboko». Powiedział to Papież ...

W łonie owczarni i poza nią

Specjalny „przystanek na modlitwę” w intencji rodziny i życia: taka była wymowa audiencji generalnej w środę 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Papież zachęcił wiernych ...

Bogactwo dla ludzkości

Dzieci są „bogactwem dla ludzkości, a także dla Kościoła”, ponieważ „wciąż nam przypominają o postawie, jaka jest konieczna, aby wejść do królestwa Bożego, a mianowicie ...

Jak palce u ręki

Zachętę, by «modlić się w intencji Konsystorza, który odbędzie się w najbliższych dniach», skierował Papież Franciszek do wiernych obecnych na audiencji generalnej w środę 11 ...

Jedynym właściwym słowem jest pokój

Nowy apel Papieża Franciszka w sprawie Ukrainy, wyniszczanej przez „okrutną bratobójczą przemoc”, która nadal zbiera żniwo ofiar, zwłaszcza wśród ludności cywilnej. Na audiencji generalnej w ...

Sieroty w rodzinie

Zbyt często dzieci i młodzież są prawdziwymi „sierotami w rodzinie, ponieważ tatusiowie są nieobecni, również fizycznie, ale przede wszystkim dlatego, że kiedy są, nie wywiązują ...

Mocno trzymający się wiary

«Bądźcie silni i trzymajcie się mocno Kościoła i swojej wiary. Przemieniajcie swoją nadzieją i leczcie swoim przebaczeniem, z miłością i cierpliwością swojego świadectwa». Papież Franciszek ...

Wszystko co można zrobić, by zwalczyć ebolę

Papież towarzyszy uczuciami i modlitwą osobom chorym na ebolę i tym wszystkim, którzy «walczą heroicznie, niosąc pomoc tym naszym chorym braciom i siostrom». Na audiencji ...

Jedno ciało

Wojny nie rodzą się „na polu bitwy”, ale „zaczynają się w sercu, gdy dochodzi do niezrozumienia, podziałów, zawiści”. Wyjaśniając obraz Kościoła jako „ciała Chrystusa”, Papież ...

W namiocie Bożym

Kościół jako „miasto”, symbol „współżycia ludzkiego i relacji ludzkich”, w którym „nie będzie już izolacji, nadużyć i różnic o charakterze społecznym, etnicznych czy religijnych”. Papież ...

Nie gódźmy się z istnieniem podziałów

Nie poddawać się w obliczu podziałów. To polecenie dał Papież Franciszek wszystkim chrześcijanom podczas audiencji generalnej w środę 8 października. Kontynuując cykl katechez o naturze ...

Zdolni do kochania

„Zdolność do kochania” jest charyzmatem, który „mamy wszyscy”, dlatego trzeba prosić w modlitwie, abyśmy potrafili „bardzo kochać”, przede wszystkim Kościół, i umieli przyjąć „z miłością ...

Za ofiary eboli

Papież Franciszek zaapelował podczas audiencji generalnej w środę 24 września do wspólnoty międzynarodowej, aby nie zapominała o ofiarach epidemii eboli w Afryce. Zapewniając o swojej ...

Wszystkie języki Kościoła

„Słowo Boże dzisiaj można czytać we wszystkich językach, wszyscy mają Ewangelię w swoim języku, żeby ją czytać”. Jest to niebagatelna uwaga, dodana przez Papieża Franciszka ...

W szkole miłosierdzia

„Istotą Ewangelii jest miłosierdzie”. Podkreślił to Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 10 września, przypominając licznie zgromadzonym wiernym na placu św. Piotra, że „chrześcijanin ...

Dumny z prześladowanych dzieci

Papież Franciszek znów wyraził swoją bliskość prześladowanym chrześcijanom. Kościół «cierpi» z nimi – zapewnił podczas audiencji generalnej w środę 3 września, zwracając się do wiernych ...

Mniej gadaniny w parafii

Kiedy mowa jest o «grzechach przeciw jedności» kościoła, nie należy myśleć tylko o wielkich schizmach czy o historycznych podziałach: również parafie, zamiast być «miejscami wzajemnej ...

Między pamięcią a nadzieją

W Korei Papież „miał możliwość odwiedzenia Kościoła młodego i dynamicznego, mającego za fundament świadectwo męczenników i ożywianego duchem misyjnym”. I poznał namacalnie realia „kraju, w ...

Wyrazy bliskości dla Chińczyków, których dotknęło trzęsienie ziemi

Solidarność z ludnością Chin, dotkniętą niszczącym trzęsieniem ziemi, oraz ponowna prośba o modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie cechowały pierwszą audiencję generalną Papieża Franciszka ...

Imię i nazwisko chrześcijanina

Imię i nazwisko chrześcijanina? «Jestem chrześcijaninem» i «należę do Kościoła». Papież Franciszek, który wielokrotnie mówił o «dowodzie tożsamości» chrześcijanina, dziś, w środę 25 czerwca, podczas ...

Gościna i godność dla uchodźców

Kolejny apel Papieża Franciszka w sprawie „tych, którzy są zmuszeni opuścić swoją ziemię, by uciekać przed konfliktami i prześladowaniami”. Przypominając, że 20 czerwca obchodzony będzie ...

Kiedy Bóg zażąda zdania sprawy

Z placu św. Piotra wzniosła się dziś rano, w środę 11 czerwca, jednogłośna modlitwa do Matki Bożej w intencji dzieci, które na całym świecie są ...

Kto rozpala nasze serce

Nie chodzi tu o współczucie czy pietyzm, ale o świadomość miłości Pana, która „rozgrzewa nasze serce i niemal naturalnie pobudza do modlitwy i do oddawania ...

Pragnienie podążania razem

„Proszę o przebaczenie za to, co uczyniliśmy, przyczyniając się do tego podziału, i proszę Ducha Świętego, aby pomógł nam zaleczyć rany, jakie zadaliśmy innym braciom”. ...

Piotr i Andrzej znów razem

Ekumenizm i pokój – to dwa kluczowe słowa podróży do Ziemi Świętej, którą Papież Franciszek rozpocznie w sobotę 24 maja. Zwrócił na nie uwagę on ...

Przede wszystkim prawa człowieka

Niepokój o setki osób, które wciąż jeszcze są uwięzione w kopalni w Somie w Turcji, na skutek wybuchu, do którego doszło we wtorek po południu ...

Najwyższa rada

Również w autobusie i na ulicy można prosić Ducha Świętego, by dał nam «dar rady». Dar, który Papież Franciszek uważa za zasadniczy, ponieważ – jak ...

Aby patrzeć dalej

Rozum jest darem Ducha Świętego, pozwalającym nam rozpoznać Pana, który idzie u naszego boku, i pozwalającym pojmować rzeczy „według mądrości Boga”. Papież poświęcił refleksję drugiemu ...

Pokora zwycięstwa

«Kiedy patrzymy na cierpienie dzieci, serce nam się kraje. Jest to tajemnica zła». Lecz Jezus bierze na siebie to zło, to cierpienie, i z nim ...

Dwoje będący jednym

Małżeństwo jest „ikoną miłości Boga do nas”, ponieważ czyni z dwojga małżonków „jedno istnienie”. Przypomniał o tym Papież Franciszek w czasie audiencji generalnej w środę ...

Jak zostaje się kapłanem

Nie ma w sprzedaży biletów do tego, by zostać księdzem. Do kapłaństwa „wchodzi się” tylko z inicjatywy Pana. On „powołuje każdego, kogo chce, by został ...

Pokój i zgoda dla Wenezueli

Apel Papieża Franciszka o położenie kresu przemocy w Wenezueli. Zwracając się wiernych obecnych w środę 26 lutego rano na placu św. Piotra na audiencji generalnej, ...

Spotkanie, które zmienia życie

Celebracja eucharystyczna może być nawet «bez zarzutu z zewnętrznego punktu widzenia», a wręcz «przepiękna»; jednakże jeśli nie prowadzi do spotkania z Jezusem, «może nie dać ...

Pilna potrzeba pokoju w Syrii

Papież Franciszek nie chciał, by zabrakło jego osobistego poparcia dla niełatwych wysiłków, podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową, by zbudować pokój w Syrii. I tak, dziś, w ...

Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami

«Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami»: wszyscy, również biskupi i Papież, «ponieważ jeśli nie są uczniami, nie czynią dobra, nie mogą być misjonarzami, nie mogą przekazywać ...

Data, którą należy pamiętać

Czy dziś jest jeszcze sens mówić o chrzcie? Czy może stał się on tylko aktem formalnym, który ostatecznie sprowadza się do sprawowania obrzędu, którego często ...

Jak jeden z nas

Bóg przychodzi, żeby być z nami – On jest „Bogiem-z-nami”. A żeby ludzie dobrze utrwalili sobie w sercu tę rzeczywistość, Papież Franciszek prosi wiernych, którzy ...

Codzienny sąd ostateczny

«Sąd ostateczny już trwa, zaczyna się teraz, podczas naszej egzystencji». Tą «sugestią», zaczerpniętą z Ewangelii św. Mateusza posłużył się Papież Franciszek dziś, w środę 11 ...

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020